Get Adobe Flash player

Економічна доповідь

Економічне і соціальне становище
Бродівського району
за січень-вересень 2014 року

 

П Р О М И С Л О В І С Т Ь

 

Промислові підприємства району реалізували у січні–серпні 2014р. промислової продукції (робіт та послуг) на 135 млн. 753 тис. грн. Питома вага обсягу реалізованої продукції району в загальнообласному обсязі реалізації (без врахування вартості товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки) склала 0,7%. У січні–серпні 2014р. обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу склав 2266,6 грн.
Продукція переробної промисловості від загального обсягу реалізованої займала 82,4%, підприємствам з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря належало 16,3% реалізованої продукції.
З видів діяльності переробної промисловості частка підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів становила 17,8% від загального обсягу реалізації, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 16,7%, з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 13,5%. Обсяг реалізованої промислової продукції у січні–серпні 2014р. розподілився за основними промисловими групами наступним чином: 65887,8 тис.грн. (48,5% від загального обсягу реалізованої продукції) – товари проміжного споживання, 42931,3 тис.грн. (31,6%) – споживчі товари короткострокового використання, 23618,1 тис.грн. (17,4%) – енергія, 3082,9 тис.грн. (2,3%) – споживчі товари тривалого використання та 233,0 тис.грн. (0,2%) – інвестиційні товари.
У січні–вересні 2014р. проти січня–вересня 2013р. обсяг виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів збільшився, більше добуто пісків природніх.
У січні–вересні 2014р. відносно січня–вересня 2013р. на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів зросло виробництво масла вершкового жирністю ≤ 85%; молока сухого знежиреного; жирів великої рогатої худоби, овець і кіз, сала свиней; кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни та джемів, желе фруктових, п’юре та пастів фруктових чи горіхових. Проте зменшилось виробництво субпродуктів харчових свійської птиці, свіжих або охолоджених; м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого; субпродуктів харчових великої рогатої худоби; м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого та шкур великої рогатої худоби або тварин родини конячих (не дублених і не підданих подальшій обробці) цілих, сирих.
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зросло виробництво курток, піджаків і блейзерів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних (на 19,8%), одягу робочого чоловічого та хлопчачого іншого з тканини бавовняної або з волокон синтетичних (на 5,4%); брюк, бриджів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних (на 1,7%) та шкір з цілих шкур великої рогатої худоби без волосяного покрову. Порівняно з січнем–вереснем 2013р. менше вироблено одягу робочого жіночого та дівчачого іншого з тканини бавовняної або з волокон синтетичних (на 42,6%) та комбінезонів з нагрудниками та бретелями чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних (на 7,3%).
Відносно січня–вересня 2013р. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності зросло виробництво деревини хвойних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж будь-якого з ребер чи площин. У січні–вересні 2014р. розпочато виробництво тари дерев’яної іншої та її частин та виробів столярних та конструкцій будівельних, з деревини. Зменшилось виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм ( на 7,7%) та вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–вересні 2014р. відносно січня–вересня 2013р. зросло виробництво спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. % . На рівні січня–вересня 2014р. вироблено сполук з альдегідною функціональною групою.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування відносно січня–вересня 2013р. зросло виробництво виробів столових, кухонних, побутових та їх частин, з металів чорних, міді або алюмінію. На рівні січня–вересня 2014р. вироблено виробів кріпильних ненарізних з металів чорних. У січні–вересні 2014р. розпочато виробництво котлів центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари, низького тиску, з металів чорних та пружин та листів для пружин, з металів чорних. Зменшилось виробництво виробів інших з металів чорних, виготовлених куванням чи штампуванням, без подальшої обробки; виробів кріпильних різенарізних з металів чорних; послуг з нанесення металевих покриттів на метали та частин приладів побутових електричних.
На підприємствах з виробництва транспортних засобів у січні–вересні 2014р. відносно січня–вересня 2013р. зменшилось виробництво колясок дитячих.
На підприємствах з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування у січні–вересні 2014р. проти січня–вересня 2013р. відновилось виробництво меблів дерев’яних інших та розпочато виробництво меблів для підприємств торгівлі дерев’яних. Проте зменшилось виробництво меблів для офісів металевих та приладдя для гри в більярд.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, порівняно з січнем–вереснем 2013р. зменшилось виробництво пари та води гарячої (теплоенергії виробленої і відпущеної) на 4,8%.

ЕНЕРГЕТИКА

ВИКОРИСТАННЯ І ЗАЛИШКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ

Упродовж вересня 2014р. підприємства та організації району використали 632,1 тис.м.куб. газу природного, 210,9 т газойлів та 28,2 т бензину моторного. У порівнянні з вереснем 2013р. зменшилось використання газу природного – на 48,6%, бензину моторного – на 35,8%, проте збільшилось використання газойлів – на 8,4%.
На 1 жовтня 2014р. на підприємствах та організаціях району у залишках нараховувалось 103,0 т газойлів та 9,5 т бензину моторного. У порівнянні з відповідною датою 2013р. запаси бензину моторного зменшились на 34,5%, а газойлів збільшились – на 17,0%.


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) на 1 жовтня 2014р. скошені на площі 6851 га, що становило 50,9% до їх посівної площі. Валовий збір з цієї площі становив 376,6 тис.ц, що на 2,6% менше порівняно з 1 жовтня 2013р. З кожного гектара обмолоченої площі сільськогосподарськими підприємствами зібрано 55,0 ц зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу), що на 14,6 ц більше як на 1 жовтня 2013р. У структурі валового збору зернових культур найбільшу частку займала пшениця озима (57,5%).
Овочі відкритого грунту зібрані у сільськогосподарських підприємствах з площі 575 га. Валовий збір становив 15,9 тис.ц, що на 31,0% менше ніж на 1 жовтня 2013р. Урожайність з кожного гектара зібраної площі була 27,6 ц проти 38,0 ц торік.
Одночасно з продовженням збирання урожаю агровиробники району розпочали також закладати основи урожаю майбутнього року. Площа посіву озимих культур на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах (крім малих підприємств) на 1 жовтня 2014р. становила 5474 га, це на 2,0% більше від площі посіву на 1 жовтня 2013р.
У cічні-вересні 2014р. сільськогосподарськими підприємствами району (крім малих) вироблено 6193 ц м’яса (реалізовано худоби і птиці на забій у живій вазі) і 42176 ц молока, що складало відповідно 41,3% та 92,9% у порівнянні до січня-вересня минулого року. У січні-вересні 2014р. відношення загального обсягу вирощування тварин до їх реалізації на забій становило 60,7% ( у січні-вересні 2013р. – 89,5%).
У порівняннні до січня-вересня 2013р., в аграрних підприємствах (крім малих), обсяг вирощування великої рогатої худоби зменшився на 2,6%. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 11,4% та становили 451 г.
В сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови (за середнім поголів’ям корів) за січень-вересень 2014р. становив 3577 кг проти 3448 кг за січень-вересень 2013р., тобто збільшився на 129 кг (на 3,7%).
В сільськогосподарських підприємствах (крім малих) станом на 1 жовтня 2014р. утримувалося 3622 голови великої рогатої худоби, у тому числі корів - 1301 голова. Порівняно до 1 жовтня 2013р. поголів’я ВРХ зменшилося на 8,2%, корів - на 10,5%.
На 1 жовтня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) на залишку було 39585 ц кормових одиниць кормів всіх видів, що на 12526 ц (на 24,0%) менше ніж на 1 жовтня 2013р. В розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по 13,9 ц кормових одиниць кормів усіх видів, проти 8,5 ц на цю ж дату торік.
Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власновиробленої продукції у січні–вересні 2014р. порівняно з січнем–вереснем 2013р. зменшився на 22,8%, у тому числі продукції рослинництва – на 22,4%, продукції тваринництва – на 24,7%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 82,7%, тваринництва – 17,3% (у січні–вересні 2013р. – відповідно 82,3% та 17,7%).
Відносно січня–вересня 2013р. аграрні підприємства району зменшили обсяги реалізації ріпаку на 88,8% (обсяг продажу за всіма напрямками становив 931 т), худоби та птиці (у живій вазі) - на 37,4% (478 т), молока та молочних продуктів на 36,5% (1587 т), але збільшили обсяги реалізації зернових культур на 15,8% (27702 т), сої на 36,6% (2178 т).
За січень–вересень 2014р. загальні обсяги продажу худоби та птиці (у живій вазі) зросли в трьох сільськогосподарських підприємствах із шести, які займаються його виробництвом – в 50,3 раза – на 10,9%, скоротили три сільськогосподарських підприємства на 88,9% - 51,7%, а обсяги реалізації молока скоротили всі чотири підприємства на 39,9% - 21,4%.
В районі відносно січня–вересня 2013р. спостерігається зростання середніх цін від продажу за всіма напрямками на худобу та птицю, молоко та молочні продукти, ріпак, сою, зменшення – на зернові культури. У січні–вересні 2014р. у середньому одна тонна худоби та птиці коштувала 12390 грн. відносно 9390 грн. (на 31,9% більше), молока та молочних продуктів – 3305 грн. відносно 3064 грн. (на 7,9%), ріпак – 3919 грн. відносно 2961 грн. (на 32,3%), сої – 3858 грн. відносно 3636 грн. (на 6,1%). Зменшилася ціна на зернові культури – 1414 грн. відносно 1530 грн. (на 7,6% менше).
Сільськогосподарські підприємства (крім малих) у січні–вересні 2014р. отримали бюджетної дотації для підтримки тваринництва на суму 335,2 тис.грн., у тому числі за велику рогату худобу – 45,9 тис.грн., за молоко – 289,3 тис.грн.
На 1 жовтня 2014р. на підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 12716 т зерна (на 13,8 % більше відносно на 1 жовтня 2013р.), у тому числі 9492 т пшениці (на 43,4% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 12351 т зерна (на 21,8% більше), у тому числі 9492 т пшениці (на 47,9% більше).

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

У січні–серпні 2014р. підприємствами району реалізовано послуг на суму 66,3 млн.грн.
У серпні 2014р. реалізовано послуг на 6,1 млн.грн. Послуг транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності реалізовано на 5,3 млн.грн. (87,3% від загального обсягу реалізованих послуг), операцій з нерухомим майном – на 160,3 тис.грн. (2,6%), інформаційних та телекомунікаційних послуг – на 125,3 тис.грн. (2,0%).
У серпні 2014р. населенню реалізовано послуг на 902,7 тис.грн. (14,8% від загального обсягу), у тому числі послуг транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – на 371,7 тис.грн. (41,2% від загального обсягу послуг, реалізованих населенню), у сфері операцій з нерухомим майном – на 121,1 тис.грн. (13,4%), інформаційних та телекомунікаційних послуг – на 106,9 тис.грн. (11,8%).
Частка району у загальнообласному обсязі реалізованих послуг за серпень 2014р. становила 0,4%.

ОПЛАТ А ПРАЦІ

Станом на 1 вересня 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.) працівникам підприємств і організацій району, з урахуванням підприємств банкрутів, складала 428,7 тис. грн. і була на 4,2% більша ніж на 1 серпня 2014р. та у 3,7 раза більша ніж на 1 січня 2014р. 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати у Бродівському районі склала 0,8% від суми заборгованості у області.
Серед 28 районів і міст обласного значення, які мали заборгованість із виплати заробітної плати, Бродівський район за величиною суми боргу з невиплаченої заробітної плати знаходився на 11 місці в області.


У загальній структурі заборгованості 73,3% (314,3 тис.грн.) склав борг економічно активних підприємств, 26,7% (114,4 тис.грн.) – борг суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання їх банкрутами.
Сума боргу на економічно активних підприємствах становила 314,3 тис.грн. і порівняно з 1 серпня п.р. збільшилась на 17,2 тис.грн. (на 5,8%).
Станом на 1 вересня 2014р. кількість працівників, які несвоєчасно, або не у повному обсязі отримали заробітну плату становила 118 осіб.
Сума боргу в середньому на одного штатного працівника становила 2663,6 грн.
Сума боргу із виплати заробітної плати -114,4 тис.грн., належала працівникам підприємств-банкрутів сільськогосподарських підприємств, залишилася на рівні 1 січня 2014р. і склала 1,2% від суми заборгованості у області.

177
РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2014р. становила 872 особи, з них 44,2% - жінки та 44,6% - молодь у віці до 35 років. Допомогу по безробіттю отримували 737 осіб, які мали статус безробітного.


Структура зареєстрованих безробітних  , за окремими соціальними групами у вересні 2014 року. (на кінець вересня)

Усього, осіб у %  у % до
серпня 2014р.  загальної кількості
  Кількість зареєстрованих безробітних  872  92,3  100,0
 з них:
жінки  385  95,1  44,2
молодь у віці до 35 років  389  89,4  44,6

особи, які мають додаткові гарантії

у сприянні працевлаштуванню 

302  92,1  34,6
проходили профнавчання  102  в 11,3 р.б.  11,7
Брали участь у громадських роботах  0 0 0
Отримують допомогу по безробіттю  737  92,8  84,5

Середній розмір допомоги по безробіттю

у звітному місяці, грн. 

901,57  100,3  -

 177 1
За професійними групами безробітні розподілялись так: 22,2% - робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин; 18,0% - найпростіші професії та особи без професії; 11,8% - кваліфіковані робітники з інструментом; 14,1% - працівники сфери торгівлі та послуг; 10,7% - професіонали; 9,4% - фахівці; 6,2% - законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі); 4,7% - технічні службовці; 2,9% - кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями підприємств, установ й організацій до центру зайнятості, у вересні 2014р. порівняно до серпня ц.р. збільшилася у 3,3 раза, або на 108 осіб, і на кінець місяця становила 155 осіб.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2014р. становило 6 осіб і зменшилося на 70,0% порівняно до серпня 2014р.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (79,4% від загальної кількості заявлених вакансій), на кваліфікованих робітників з інструментом 10,3%; на працівників сфери торгівлі та послуг 5,8%; на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства 1,9%; на найпростіші професії 1,3%; на фахівців та на законодавців, вищих державних службовців по 0,6%. Слід відмітити, що вакансій на технічних службовців та на професіоналів на кінець вересня ц.р. не було. Внаслідок цього найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце спостерігалося на фахівців 82 особи; на найпростіші професії та особи без професії 79 осіб; на законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) 54 особи; на працівників сфери торгівлі та послуг 14 осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба роботодавців у

працівниках для заміщення

вільних робочих місць

(вакантних посад)

 

Навантаження зареєстрованих

безробітних  на 1 вільне робоче

місце (вакантну посаду)

 

осібу %  до серпня 2014 осібу %  до серпня 2014 осібу %  до серпня 2014
Усього 872 92,3 155 у 3,3 р.б. 6 30,0

Законодавці, вищі державні службовці,

керівники, менеджери  (управителі)

54 87,1 1 14,3 54 у 6 р.б.

Професіонали 

93 100,0 0 0 0 0

Фахівці 

82 92,1 1. 14,3 82 у 6,3 р.б

Технічні службовці

41 100,0 0 0 0 0

Працівники сфери торгівлі та послуг

123 91,1 9 128,6 14 73,7

Кваліфіковані робітники сільського

та лісового госпо-дарства, риборозведення

та рибальства

25 

100,0 

0

Кваліфіковані робітники з інструментом

103 82,4 16 у 4 р.б. 6 19,4

Робітники з обслуговування, експлуатації

та контролю-вання  за роботою

технологічного  устаткуван-ня,  

складання устаткування  та  машин

194 94,6 123 у 61,5 р.б. 2 1,9

Найпростіші професії та особи без професії

157 92,4 2 - 79 0

Кількість зареєстрованих безробітних упродовж січня-вересня 2014р. в районі становила 2654 особи. За сприяння державної служби зайнятості у січні-вересні 2014р. було працевлаштовано 751 особа, або 28,3% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, в тому числі у вересні - 78 осіб, що становило 10,4% від усіх громадян, працевлаштованих за січень-вересень 2014р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у вересні 2014р., 59,0% становили жінки, 73,1% - молодь у віці до 35 років.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у вересні 2014р. становила 890 осіб і зменшилася порівняно з серпнем ц.р. на 29 осіб, або на 3,2%. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 901,57 грн., що дорівнює 74,0% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн. з 1 грудня 2013р.).

НАСЕЛЕННЯ

Станом на 1 вересня 2014 року у Бродівському районі проживало 59714 осіб, серед них 25958 осіб міських і 33756 осіб сільських мешканців. Протягом січня-серпня 2014р. населення Бродівщини зменшилось на 3 особи.
Зменшення населення відбулось за рахунок переважання природного скорочення (135 осіб) над міграційним приростом (132 особи) (у січні-серпні 2013р. природне скорочення становило 144 особи, а міграційний приріст 56 осіб).

Загальна характеристика природного руху населення Бродівського району.січень-серпень 

2014р.

січень-серпень 2013р.  січень-серпень 
2014р. до січня-серпня
2013р.,у %
На 1000 осіб
 січень-серпень
2014р. 
січень-серпень 
2013р.
Кількість народжених живими, осіб 497 471 105,5 12,5 11,8
Кількість померлих, осіб 632 615 102,8 15,9 15,4
у т. ч. дітей віком до 1 року 3 3 100,0  6,3   6,2

Природній приріст(+), скорочення(-)

населення, осіб

-135  -144 93,8 -3,4 -3,6

Кількість шлюбів, одиниць

249 196 127,0 6,3 4,9

У січні-серпні 2014р. у районі народилося 497 дітей, що на 26 дітей (5,5%) більше ніж у аналогічному періоді попереднього року. Кількість померлих в районі у січні-серпні 2014р. порівняно з січнем-серпнем 2013 року збільшилась на 17 осіб (2,8%) і становила 632 особи, в тому числі померло 3 дитини у віці до 1 року, що на рівні відповідного періоду минулого року. На 100 випадків смертей припадають 79 живонароджених дітей ( у січні-серпні 2013р. було 77 дітей).
В середньому на кожну тисячу осіб народилося 12,5 немовлят. Народжуваність у міських поселеннях дещо вища ніж у сільській місцевості і становила відповідно 12,7 та 12,4 немовлят на одну тисячу населення. Порівняно із сусідніми районами рівень народжуваності у Бродівському районі на 13,6 відсотка вищий ніж у Золочівському районі, але на 5,3 відсотка нищий ніж у Буському районі.
На кожну тисячу мешканців району в середньому померло 15,9 осіб. Загальний рівень смертності у сільській місцевості був на 43,0% вищий ніж у міських поселеннях і становив відповідно 18,3 та 12,8 осіб на одну тисячу населення. Порівняно із сусідніми районами на Бродівщині рівень смертності вищий ніж у Буському та Золочівському районах відповідно на 4,6 відсотки та 13,6 відсотки.
У Бродівському районі рівень народжуваності та рівень смертності перевищує середньообласний рівень відповідно на 4,2%, та 25,2%. Порівняно із січнем-серпнем 2013р. дещо збільшився показник смерті дітей у віці до 1 року з 6,2 до 6,3 особи на 1000 живонароджених.

Кількість померлих від нещасних випадків у побуті за січень-серпень 2014р. становила 29 осіб, що на 2 особи (6,5%) менше аналогічного періоду попереднього року. Основними причинами смертності від нещасних випадків у побуті були: транспортні нещасні випадки та від навмисного самоушкодження по 5 осіб (17,2%), від падіння 1 особа (3,4%), від наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження 2 особи (6,9%), випадків ушкодження з невизначеним наміром 7 осіб (24,1%), від ушкодження внаслідок дій, передбачених законом та воєнних операцій 4 особи (13,8%), інші причини 5 осіб (17,2%).
У порівнянні з січнем-серпнем 2013р. зменшилась кількість померлих від транспортних нещасних випадків та від падінь на 50,0%, від ушкодження з невизначеним наміром на 41,7%, проте збільшилась кількість нещасних випадків від навмисного самоушкодження на 66,7%, від наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження на 50,0%.
Упродовж січня-серпня 2014р. зареєстровано 249 шлюбів, зокрема у міських поселеннях одружилося 130 пар, у сільській місцевості 119 пар. Відносно аналогічного періоду попереднього року кількість шлюбів збільшилась на 53 одиниці (на 27,0%). Рівень шлюбності склав 6,3 проміле. У міських поселеннях рівень шлюбності на 41,5% вищий ніж у сільській місцевості, відповідно 7,5 і 5,3 на 1000 населення.
За січень-серпень 2014р. в міграційних процесах району взяли участь 772 особи, за січень-серпень 2013р. - 791 особа, отже міграційна активність населення зменшилась. Кількість прибулих в район на постійне місце проживання порівняно з січнем-серпнем 2013р. збільшилась на 34 особи, а вибулих з району зменшилась на 53 особи.

НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ

Упродовж січня–серпня 2014р. до служб із надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 186 сімей, з яких 163 сім’ї (87,6%) – повторно. Призначено субсидії 158 сім’ям (84,9% із числа тих, що звернулися), переважна частина яких (148 сімей або 93,7%) це мешканці міста Броди і смт. Підкамінь. Загальна сума призначених субсидій становила 14485 грн., при цьому у міських поселеннях – 13583 грн., у сільській місцевості – 902 грн.
У серпні п.р. субсидію для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги було призначено 3 сім’ям на суму 268 грн. Середня сума призначення субсидії на одну сім’ю становила 89,3 грн.
Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, нараховано 861897 грн., для відшкодування цих послуг. У той же час їм перераховано 1399676 грн.
Заборгованість бюджетів перед організаціями, що надають сім’ям житлово-комунальні послуги, на кінець серпня 2014р. становила 7346 грн.
Крім того, у січні–серпні 2014р. для 227 сімей (95,8% із числа тих, які звернулися) були призначені субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива (готівкою) на суму 228164 грн.
Одержали субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива з початку 2014р. 210 сімей, з них: у сільській місцевості – 201 сім’я, у містах – 9 сімей.
Загальна сума отриманих субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–серпні 2014р. становила 211784 грн., з них: у сільській місцевості – 201070 грн., у міській місцевості – 10714 грн.
Заборгованість бюджетів з виплати сім’ям субсидій готівкою на кінець серпня 2014р. становила 16380 грн.

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

У серпні 2014р. мешканцям району за житлово-комунальні послуги нараховано 1073,7 тис.грн., а оплачено – 1135,0 тис.грн. Крім того, одержано за спожиту електроенергію 649,2 тис.грн. Рівень сплати за житлово-комунальні послуги становив 105,7% від нарахованих до сплати сум.
З початку року мешканцям району нараховано до сплати за житло і комунальні послуги 16085,4 тис.грн., рівень сплати – 109,7%.
Оплачено населенням квартирної плати і комунальних платежів за січень-серпень 2014р. 17645,2 тис.грн., зокрема: на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 98,2%, за централізоване водопостачання, водовідведення – 99,4%, газопостачання – 111,9%.
На кінець серпня 2014р. заборгованість населення району за житлово-комунальні послуги становила 3162,1 тис.грн. (включаючи борги минулих періодів) і зменшилася порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 61,3 тис.грн. (на 1,9%), а відносно початку року зменшилася на 1585,8 тис.грн. (на 33,4%).
Найбільшу питому вагу у загальній сумі боргу займала заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 1879,7 тис.грн., або 59,4%, за газопостачання 547,4 тис.грн., або 17,3%, за квартплату 597,3 тис.грн., або 18,9%, за централізоване водопостачання та водовідведення 137,8 тис.грн., або 4,4%.
Крім того, заборгованість населення з платежів за електроенергію на 1 вересня 2014р. становила 526 тис.грн., що на 31,5% більше ніж на 1 серпня 2014р.
Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, станом на 1 вересня 2014р., становив 1,6 місяця.
Кількість сімей, які не платили більше трьох місяців за газопостачання становила 81,7% від усіх квартиронаймачів району, централізоване опалення та гаряче водопостачання - 20,7%, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 10,1%, централізоване водопостачання, водовідведення - 1,3% .

Начальник відділу статистики у Бродівському районі                   М.С. Мельник


Детальніше