Get Adobe Flash player

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області 

 

 ІПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Документи

2

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Документи

 

3

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

 

Документи

4

 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

Документи
5

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Документи

6

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

Документи

7

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

Документи

8

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

Документи

9

Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно

(крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

Документи

Заява

Заява

10

Видача інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Документи

11

Реєстрація громадського об’єднання

Документи

12

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

Документи

13

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

Документи

14

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

Документи

15

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних

органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання,

зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

Документи

16

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну

особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про

утворення

Документи

17

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або

реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

Документи

18

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Документи

 19

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Документи

 20

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з

місцевою сферою розповсюдження

Документи

21 

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

Документи

22 

 Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Документи

23 

 Оформлення та видача проїзного документа дитини

Документи

24 

Оформлення та видача паспорта громадянина України

Документи

25 

 Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Документи

26 

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Документи

27

Реєстрація місця проживання особи

Документи

28

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Документи

29

Реєстрація місця перебування особи

Документи

30

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

Документи

31

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Документи

Заява

32

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку                 

Документи

Заява

33

 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки,

на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

Документи

Заява

34

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій

адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Документи 

 Заява

35

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Документи

Заява

36

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель,

встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Документи

Заява

37

 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом,

що здійснює його ведення, з видачею витягу

Документи

Заява

38

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про: землі в межах території адміністративно-територіальних

одиниць обмеження у використанні земель, земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації)

Документи

Заява

39

Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної

ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Документи

Заява

 40

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Документи

Заява

41 

 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель,

землекористувачами, угіддями

Документи

Заява

42 

 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Документи

43 

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Документи

Заява

44 

 Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Документи

45 

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Документи

Заява

46 

 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам

законодавства з питань пожежної безпеки

Документи

47 

 Видача цільового направлення абітурієнтові, який постійно проживає в сільській місцевості або

селищі міського типу, у вищий навчальний заклад.

Документи

48 

Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Документи

49 

 Призначення компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,

але проживають у будинках з центральним опаленням

Документи

50 

 Надання пільг з безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків та квартир особам, які мають на це право

Документи

51 

 Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Документи

52 

 Прийняття рішення про створення прийомної сім’ї

Документи

53 

 Прийняття рішення про створення дитячого будинку сімейного типу

Документи

54 


Прийняття рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною

Документи

55 

 Прийняття рішення щодо зміни прізвища, імені та по батькові дитини

Документи

56

Прийняття рішення виконкому про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати

її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини

Документи

57

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Документи

58

 Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

Документи

59

 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Документи

60

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

 Документи
 61

 Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для містобудівних потреб органами містобудування та архітектури

 Документи
 62 Внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності      Документи
 63 Переоформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для здійснення підприємнцької діяльності    Документи
 64 Продовження  терміну дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.   Документи 
 ІІ. ВИДАЧА (ПЕРЕОФОМЛЕННЯ, ВИДАЧА ДУБЛІКАТІВ, АНУЛЮВАННЯ) ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
 1 Дозвіл на проведення діагностичних, експерементальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неонізуючого випромінювання

 Документи 

Заява

 2. Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

 Документи

Заява

 3. Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що проводить діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження. 

 Документи

Заява

 4. Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

 Документи

Заява

 5. Видача  дозволів на проведення заходів із залученням тварин.

 Документи

Заява

 6. Реєстація декларації про відходи.   Документи

 

ПЕРЕЛІК

 адміністративних послуг, які надаються Бродівською райдержадміністрацією

1

Видача цільового направлення абітурієнтові, який постійно

проживає в сільській місцевості або селищі міського типу,

у вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів

Постанова КМУ від 29.06.1999 р. № 1159

Технологічна картка 

Інформаційна картка

2

Видача довідки про посівні площі державного

цільового використання

Постанова КМУ від 16.05.2007 № 736  

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

3

Видача довідки про врожайність об’єктів

державного цільового використання

Постанова КМУ від 16.05.2007 № 736  

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

4

 Реєстрація договорів оренди водних об’єктів

загальнодержавного значення

 Тимчасові рекомендації щодо передачі в оренду

водних об’єктів загальнодержавного значення

Львівської області, затверджені розпорядженням

голови Львівської ОДА від 24.01.2008 № 32/0/5-08

 

ВІДМІНЕНА

5

Призначення та надання субсидії для відшкодування

витрат на оплату житлово-комунальних послуг,

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива

Закон України "Про житлово-комунальні

послуги"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

6

Видача довідки на компенсацію особам,

які мають право на безоплатне отримання вугілля

на побутові потреби, але проживають у будинках

з центральним опаленням

Гірничий Закон України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

7

Призначення компенсації особам, які мають

право на безоплатне отримання вугілля на побутові

потреби, але проживають у будинках з центральним

опаленням

Гірничий Закон України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

8

Призначення допомоги при народженні дитини

Закон України "Про державну допомогу

сім’ям з дітьми"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

9

Призначення державної допомоги у

зв'язку з вагітністю та пологами

Закон України "Про державну допомогу

сім’ям з дітьми"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

10

Призначення допомоги по догляду за дитиною

до досягнення нею 3-х річного віку

Закон України "Про державну допомогу

сім’ям з дітьми"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

11

Призначення допомоги на дитину,

над якою встановлено опіку чи піклування

Закон України "Про державну допомогу

сім’ям з дітьми"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

12

Призначення державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім'ям

Закон України "Про державну допомогу

сім’ям з дітьми"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

13

Призначення допомоги на дитину

одинокій матері (батькові)

Закон України "Про державну допомогу

сім’ям з дітьми"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

14

Призначення державної соціальної допомоги

інвалідам з дитинства та дітям інвалідам,

надбавки на догляд за ними

Закон України "Про державну соціальну

допомогу інвалідам з дитинства та

дітям-інвалідам"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

15

Призначення щомісячної грошової допомоги

малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом

І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який

за висновком лікарської комісії медичного закладу

потребує постійного стороннього догляду

Закон України "Про

психіатричну допомогу"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

16

Призначення грошових компенсацій інваліду на

бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля

і на транспортне обслуговування

Закон України "Про реабілітацію

інвалідів в Україні"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

17

Призначення компенсації фізичній особі,

яка надає соціальні послуги

Закон України "Про соціальні послуги"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

18

Призначення допомоги на поховання

деяких категорій осіб

Закони України "Про державну соціальну

допомогу інвалідам з дитинства та

дітям-інвалідам", "Про державну

соціальну допомогу особам, які не

мають права на пенсію та інвалідам",

"Про поховання і похоронну справу",

"Про місцеве самоврядування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

 19

Призначення державної соціальної

допомоги особі, яка не має права на пенсію,

або інваліду

Закон України "Про державну соціальну

допомогу особам, які не мають права на

пенсію та інвалідам"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

 20

Призначення державної соціальної допомоги

на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського

піклування, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам

за надання соціальних послуг у дитячому

будинку сімейного типу та прийомних сім’ях

Закон України "Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального

захисту дітей - сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

21 

 Видача довідки про отримання

(неотримання) соціальної допомоги

 Закон України "Про соціальні послуги"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

22 

 Заміна пільгових посвідчень у разі їх

втрати або непридатності до використання

 Закони України "Про статус ветеранів війни

гарантії їх соціального захисту", "Про

основні засади соціального захисту ветеранів

праці та інших громадян похилого віку в

Україні", "Про жертви нацистських

переслідувань"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

23 

 Призначення державної допомоги

при усиновленні дитини

 Закон України  "Про державну допомогу

сім’ям з дітьми"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

24 

 Призначення одноразової компенсації учасникам

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської

катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника

із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть

яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

 Закон України "Про статус і соціальний

захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

25 

 Призначення одноразової винагороди

жінкам, яким присвоєно почесне звання

"Мати-героїня"

 Указ Президента України від 25

грудня 2007 року № 1254/2007 "Про

одноразову винагороду жінкам, яким

присвоєно почесне звання України

"Мати - героїня"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

26 

 Надання статусу особам, які постраждали

від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та

видача (заміна) посвідчень "Учасник ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" та

"Потерпілий від Чорнобильської катастрофи"

постраждалим і учасникам ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС, а також

дружині (чоловікові) померлого громадянина,

смерть якого пов'язана з

Чорнобильською катастрофою,

опікуну дітей померлого громадянина

 Закон України  "Про статус і

соціальний захист громадян. які

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

27

Встановлення статусу учасника війни

(особам, які народились до 31.12.1932

року і з поважних причин не мають

можливості подати документи, що

підтверджують факт роботи під час

війни 1941-1945 роки)

Закон України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

28

Направлення інваліда, дитини-інваліда

на професійне навчання до центрів професійної

реабілітації інвалідів і навчальних закладів

Закони України "Про основи соціальної

захищеності інвалідів в Україні", "Про

реабілітацію інвалідів в Україні"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

29

Зняття з реєстрації особи, що має

право на пільги в Єдиному державному

автоматизованому реєстрі пільговиків з

видачею довідки про зняття з обліку

Закони України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту",

"Про основні засади соціального захисту

ветеранів праці та інших громадян похилого

віку в Україні", "Про статус ветеранів військової

служби і ветеранів органів внутрішніх справ

та їх соціальний захист", "Про статус і

соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",

"Про освіту", "Про соціальний і правовий захист

військовослужбовців і членів їх сімей",

"Про міліцію", "Основи законодавства України

про охорону здоров’я", "Про статус і

соціальний захист дітей війни",  "Про

жертви нацистських переслідувань",

"Про бібліотеки і бібліотечну справу",

"Про охорону дитинства",  "Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

30

Реєстрація колективних договорів і територіальних угод

Закон України "Про колективні

договори та угоди"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

31

Встановлення статусу учасника війни

Закон України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

32

 Встановлення статусу члена сім’ї

загиблого (померлого) ветерана війни                  

 Закон України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

33

 Встановлення статусу ветерана праці

 Закон України "Про основні засади соціального

захисту ветеранів праці та інших громадян

похилого віку в Україні"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

34

 Встановлення статусу дитини війни

 Закон України "Про соціальний

захист дітей  війни"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

35

 Зміна групи інвалідності у посвідченні

 Закон України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

36

 Взяття на облік інвалідів, дітей-інвалідів та

інших окремих категорій населення та

видача направлення на безоплатне забезпечення

технічними, іншими засобами реабілітації і

виробами медичного призначення

 Закони України "Про основи  соціальної

захищеності інвалідів в Україні" , "Про

реабілітацію інвалідів в Україні"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

37

 Унесення відомостей про кандидатів в усиновлювачі,

потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків,

батьків-вихователів до Єдиного електронного банку

даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів,

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

 Закон України "Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального

захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених

батьківського піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

38

 Висновок про можливість бути усиновлювачами

 Сімейний Кодекс України, Закон України

"Про забезпечення організаційно-правових

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

39

 Висновок про доцільність (недоцільність)

встановлення опіки, піклування та відповідність

його інтересам дитини

 Закон України "Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

 40

Висновок про доцільність (недоцільність)

позбавлення батьків батьківських прав або

відібрання дітей у батьків без позбавлення

їх батьківських прав

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс

України, Закон України "Про охорону дитинства"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

41 

 Висновок про доцільність (недоцільність)

повернення дитини батькам, опікуну,

піклувальнику тощо

 Сімейний кодекс України, Цивільний

кодекс України, Закон України "Про

забезпечення організаційно-правових

умов соціального захисту дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського

піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

42 

 Рішення про утворення прийомної сім’ї

 Сімейний Кодекс України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

43 

 Рішення про створення дитячого

будинку сімейного типу

 Сімейний Кодекс України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

44 

 Рішення про встановлення опіки

(піклування) над дитиною

 Сімейний кодекс України, Закони України

 "Про охорону дитинства", "Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

45 

 Направлення до дитячої установи для

знайомства та встановлення контакту з

дитиною - сиротою або дитиною, позбавленою

батьківського піклування

 Сімейний Кодекс України, Закон України

"Про забезпечення організаційно-правових

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

Заява

46 

 Видача дозволу на зміну прізвища,

ім’я, по батькові дитини

 Сімейний кодекс України, Закони України

"Про місцеві державні адміністрації",

"Про охорону дитинства", "Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

47 

 Видача дозволу на перереєстрацію

дитини

 Закони України "Про основи соціального захисту

бездомних  осіб та бездоглядних дітей",

"Про охорону дитинства", "Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

48 

 Видача дозволу на встановлення опіки

над нерухомим майном неповнолітнього

 Сімейний кодекс України, Закон України

"Про охорону дитинства"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

49 

 Рішення щодо місця проживання малолітньої

дитини та  щодо участі у вихованні дитини того

з батьків,  хто проживає окремо від неї

 Сімейний Кодекс України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

50 

 Рішення виконкому про надання неповнолітнім

повної цивільної дієздатності  за заявою

звінтересованої особи, за письмовою згодою

батьків (усуновлювачів) або піклувальника

 Цивільний кодекс України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

51 

 Рішення виконкому про надання дозволу

бабі, діду, іншим родичам дитини забрати

її з пологового будинку або іншого закладу

охорони здоров'я, якщо цього не зробили

батьки дитини

 Сімейний кодекс України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

52 

 Висновок про доцільність (недоцільність)

усиновлення та відповідність його інтересам дитини

 Сімейний кодекс України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

53 

 Висновок щодо доцільності скасування усиновлення

 Сімейний кодекс України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

54 

 Висновок щодо доцільності (недоцільності)

поновлення батьків у батьківських правах

 Сімейний кодекс України

Технологічна картка 

Інформаційна картка

55 

 Видача дозволу на укладення договору

щодо майна дитини, який підлягає нотаріальному

посвідченню та/або державній реєстрації, на

відмову від належних дитині майнових прав,

вчинення інших правочинів

 Сімейний кодекс України, Закони України

"Про основи соціального захисту бездомних

громадян і безпритульних дітей",

"Про охорону дитинства", "Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

56

 Надання дозволу на укладання договору

про припинення права на аліменти, у зв’язку

з передачею права власності на нерухоме майно

малолітній (неповнолітній) дитині

 Сімейний кодекс України, Закони України

"Про основи соціального захисту бездомних  

осіб і безпритульних дітей", "Про охорону дитинства"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

57

Погодження програм та проектів містобудівних,

архітектурних та ландшафтних перетворень,

меліоративних, шляхових, земляних робіт на

пам’ятках національного значення, їх територіях,

в історико-культурних заповідниках, на історико-

культурних заповідних територіях, у зонах охорони,

на охоронюваних археологічних територіях, в

історичних ареалах населених місць, а також

програм і проектів, реалізація яких може

позначитися на об’єктах культурної спадщини

Закон України "Про охорону

культурної спадщини"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

58

 Видача паспорта прив’язки тимчасової

споруди для провадження

підприємницької діяльності

 Закони України "Про регулювання

містобудівної діяльності", "Про

благоустрій населених пунктів"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

59

 Переоформлення паспорта прив’язки

тимчасової споруди для провадження

підприємницької діяльності

 Закони України "Про регулювання

містобудівної діяльності", "Про

благоустрій населених пунктів"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

60

 Продовження строку дії паспорта

прив’язки тимчасової споруди для

провадження підприємницької діяльності

 Закони України "Про регулювання містобудівної

діяльності", "Про благоустрій населених пунктів"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

61

 Внесення змін до паспорта прив'язки

тимчасової споруди для провадження

підприємницької діяльності

 Закон України "Про регулювання

містобудівної діяльності"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

62

 Надання містобудівних умов і

обмежень забудови земельної ділянки

 Закони України  "Про регулювання

містобудівної діяльності", "Про

архітектурну діяльність", "Про основи

містобудування", "Про місцеве

самоврядування в Україні"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

63

 Видача будівельного паспорта

забудови земельної ділянки

 Закон України  "Про регулювання

містобудівної діяльності"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

64

 Внесення змін до будівельного

паспорта забудови земельної ділянки

 Закон України  "Про регулювання

містобудівної діяльності"

Технологічна картка 

Інформаційна картка

65

 Встановлення статусу багатодітної

сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

 Закон України «Про соціальний захист

багатодітних сімей»,Постанова Кабінету

Міністрів від 02.03.2010р.№209 « Деякі

питання  виготовлення  і видачі  посвідчень

 батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

Технологічна картка 

Інформаційна картка

66 

 Видача путівки на оздоровлення дітей,

які потребують особливої уваги та підтримки.

 

1. Закон України “Про місцеве самоврядування

в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97-ВР;
2. Закон України “Про оздоровлення та

відпочинок дітей” від 04.09.08 р. №375-VI;

 Технологічна картка 

67

 Погодження індивідуальної      форми навчання

особи в загальноосвітніх навчальних закладах

 Закони України «Про загальну

середню освіту» ст.13, ст.14

Технологічна картка 

Інформаційна картка

68

Надання одноразової матеріальної допомоги

Постанова  Кабінету Міністрів України        

№ 158 від 28.02.2011р    

”Про затвердження Порядку використання

коштів, передбачених у державному

бюджеті для Надання одноразової

матеріальної допомоги

інвалідам та непрацюючим

малозабезпеченим особам ”

Технологічна картка 

Інформаційна картка

69

 Призначення державної соціальної допомоги по

догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р.

№ 558 «Про затвердження Порядку призначення та

виплати компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги»

 

Технологічна картка 

Інформаційна картка

70

 Призначення тимчасової державної допомоги дітям,

батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

не мають можливості утримувати дитину або

місце проживання їх невідоме

 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р .N189

“Про затвердження Порядку призначення та виплати

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості

утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”

 

Технологічна картка 

Інформаційна картка

71

 Призначення та виплати грошової компенсації

вартості санаторно-курортного лікування деяким

категоріям громадян

 Постанова Кабінету Міністрів  № 150 від 07.02.2007р

Про затвердження Порядку виплати

деяким категоріям інвалідів грошової компенсації

замість санаторно-курортної путівки та вартості

самостійного  санаторно-курортного лікування;

Постанова Кабінету Міністрів  №  785  від 17.06.2004 р

“Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації

вартості санаторно - курортного лікування деяким

категоріям  громадян грошової компенсації

замість санаторно-курортної  путівки ”

 

Технологічна картка 

Інформаційна картка