Get Adobe Flash player

07-10-2019

Врегулювання потенційного конфлікту інтересів

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції (далі – Сектор) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Львівській області (далі – ГТУЮ у Львівській області), працівники якого в межах своїх повноважень забезпечують надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівникам ГТУЮ у Львівській області та його структурних підрозділів.
До Сектору звернувся працівник одного із структурних підрозділів ГТУЮ у Львівській області із наступним питанням: що робити, якщо виникає конфлікт інтересів? Яким чином його врегулювати? І одночасно пояснив, що він призначається на іншу, вищу посаду, у зв’язку із успішним проходженням конкурсу. В одному із структурних підрозділів ГТУЮ у Львівській області працює його рідна сестра. Проаналізувавши свої посадові обов’язки на новій посаді, працівник з’ясував, що може здійснювати контрольні функції (шляхом проведення перевірок, розгляду звернень і т.п.) відносно структурного підрозділу ГТУЮ у Львівській області, в якому працює його сестра та відносно неї в тому числі. Виходячи з наведеного, у працівника виникає потенційний конфлікт інтересів, зумовлений спільною роботою близьких осіб, який потребує врегулювання.
Працівниками Сектору надано роз’яснення, що відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), близькими особами є особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.
Законом, визначено, що потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Працівниками Сектору повідомлено працівнику алгоритм дій при наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Так, відповідно до ч.1 ст. 28 Закону працівник зобов’язаний повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього про наявність потенційного конфлікту інтересів. В свою чергу, ч. 3 ст. 28 Закону визначено, що безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
Врегулювання конфлікту інтересів є безпосередньою сферою відповідальності керівника, рівень якого дозволяє вжити заходи, які б в повній мірі забезпечували запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Саме безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, володіє ситуацією у підконтрольній чи підпорядкованій сфері, обізнаний з обсягом повноважень підлеглих осіб та способами реалізації таких повноважень, уповноважений ухвалювати рішення щодо підлеглих, а отже має всі можливості для вжиття ефективних заходів з урахуванням всіх обставин, а також передбачити наслідки таких заходів. Логічним результатом врегулювання потенційного конфлікту інтересів в даній ситуації є наказ керівника, яким визначено відповідний спеціальний захід для врегулювання конфлікту інтересів, який виник у працівника.
Акцентуємо увагу, що вчасно виявлений та належним чином врегульований конфлікт інтересів, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» не тягне жодних наслідків для особи, яка звернулася для його врегулюванн


03-10-2019

Заходи місяця з кібербезпеки в Україні з 1-31 жовтня 2019 року


27-09-2019

Інформує Бродівський районний центр зайнятості

Сьогодні служба зайнятості перебуває на етапі своєї перебудови іголовним принципом діяльності служби є індивідуалізований підхід до оцінки потреб і можливостей кожної людини та надання максимальної допомоги у працевлаштуванні .
Наша мета - допомога людям у пошуку роботи. Працівники служби зайнятості надають широкий спектр послуг тим, хто хоче знайти чи змінити роботу, напрям своєї діяльності.
Саме ці питання висвітлюються на семінарах із загальних питань зайнятості , які щотижнево проводяться працівниками Бродівської районної філії ЛОЦЗ.
Безробітних ознайомлюють з основними послугами державної служби зайнятості та сучасними підходами щодо їх отримання. Акцентується увага на використанні нових електронних сервісів державної служби зайнятості.
Служба зайнятості змінюється також у напрямі сучасного доступу до її послуг. На сайті служби зайнятості безробітні можуть ознайомитися з детальним описом послуг (www.dcz.gov.ua) та скористатися новими сервісами. 
Насамперед, це "Електронний кабінет шукача роботи", у якому користувачі можуть створити власне резюме, уточнити заплановані та фактичні дати відвідування служби зайнятості, дізнатися про заходи, які проводитиме служба зайнятості . Звертається увага на такі сервіси державної служби зайнятості, як: "Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри" (profi.dcz.gov.ua) і "Моя професія: консультаційна мережа" (myprofession.com.ua), на яких можна пройти тестування і визначити рівень власних професійних інтересів, інтелекту та особистісні схильності до певного виду професійної діяльності. Це пізнавально й корисно як для дорослих, так і для школярів.
Зазначається, що громадяни можуть скористатися послугою "Електронна черга", обрати центр зайнятості, зазначити мету, дату та час відвідування . 
Велика увага приділяється перевагам легальної зайнятості , тому що за нинішніх реалій проблема офіційної виплати заробітної плати та легалізації зайнятості набула особливої гостроти. Корінь цієї проблеми криється у невмінні громадян користуватися своїми конституційними правами, недостатньому рівні правової освіти, відсутності свідомості та поваги до законів, як у керівників підприємств, так і працівників. 
Проблема нелегальної трудової міграції набрала особливої актуальності на сьогодні. Наша мета – попередити і застерегти людей не стати жертвами таких ситуацій. Адже торгівля людьми це, як правило, наслідок нелегальної трудової міграції. Тому Служба зайнятості закликає громадян до офіційного працевлаштування. Адже легальна праця – це гарантія виплати лікарняних, відпускних, а в подальшому - пенсійне забезпечення, це - гарант надійної праці за кордоном . Звертається увага на можливість легального працевлаштування в рідній країні.
Спеціалісти інформують про стан регіонального ринку праці, підприємства регіону, про вакансії за межами регіону, професійне навчання на замовлення роботодавця. Зауважується , що позитивного результату можна досягнути за умови злагодженої спільної роботи.


 20-09-2019

До уваги представників малого бізнесу – триває конкурс інвестиційних проектів

У межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області розпочався конкурс інвестиційних проектів 2019 року.
Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики Львівської ОДА.
Претендент на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами має відповідати таким вимогам:
1) підпадати під визначення малого згідно з положеннями Господарського кодексу України;
2) працювати в межах видів діяльності згідно із КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», розділу 31 групи 31.0 «Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців», розділу 14 «Виробництво одягу» та розділу 1 «Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг» (клас 01.25 «Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів»), для малих фермерських господарств. Розділ 10 «Виробництво харчових продуктів»;
3) здійснювати активну господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;
4) зареєстроване місцезнаходження на території Львівської області;
5) не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;
6) виробляти фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядних організацій, але є власником прав інтелектуальної власності).
Необхідний пакет документів на конкурс із отримання відшкодування відсотків за кредитами:
1) інвестиційний проект розвитку бізнесу згідно і формою, визначеною у додатку 1 до Завдання 2 цієї Програми. Загальний обсяг інвестиційного проекту розвитку бізнесу для отримання відшкодування відсотків за кредитами не повинен перевищувати 5 сторінок;
2) письмова згода фінансово-кредитної установи щодо надання кредиту;
3) декларація доброчесності учасника згідно з формою, визначеною у додатку 2 до Завдання 2 цієї Програми.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.
Суб’єкти малого підприємництва можуть брати кредит на будь-яку суму, проте відсотки відшкодовуватимуться за розміром кредиту не більше 3 млн гривень.
Суб’єкти малого підприємництва можуть брати кредит на будь-який термін, проте відсотки відшкодовуватимуться за період не більше 3 років.
Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
Детальну інформацію можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації за телефоном: (03266)43165 .


 19-09-2019

Щодо реалізації Програми підвищення конкурентноспроможності Львівської області

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентноспроможності Львівської області розпочинає конкурс інвестиційних проектів. Він триватиме до 17 жовтня 2019 року.

Презентація Програми


17-09-2019

АМКУ: «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ТА РЕГІОНАЛЬНІ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНИКИ МАЮТЬ НАДАВАТИ ПОВНУ І ТОЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИРОДНІЙ ГАЗУ ЗА АКЦІЙНИЙ ЦІНОЮ

Три тижні тому «Нафтогаз України» розповів побутовим споживачам про можливість зекономити на опаленні взимку – скористатися продуктом «Газовий запас» в рамках акції «ТвояEнергонезалежність».
Умови такі: споживач може придбати до 25 тис м3 газу у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону. Це потребує деяких зусиль – звернутися до газзбуту, підписати додаткову угоду, внести передоплату. Очікувана вигода – користуватися дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування/розподілу. Пропозиція діє до 25 вересня.
КОНКУРЕНЦІЯ
З одного боку, такий крок «Нафтогазу» свідчить про зростання конкуренції між постачальниками на ринку природного газу і є дійсно прогресивним кроком на шляху розвитку ринкових відносин у сфері природного газу.
Разом з тим, конкуренція дає свій позитивний ефект, в тому числі у вигляді зниження ціни, лише коли є добросовісною. Тобто, коли споживач робить свій вибір на користь того чи іншого постачальника на підставі повної та точної інформації про ціни та умови придбання продукту.
ЩО ВИЯВИВ АМКУ
За результатами проведеного Антимонопольним комітетом аналізу встановлено, що інформація, розміщена на сайті газопостачальної компанії «Нафтогаз України» щодо продукту «Газовий запас» в рамках акції «Твоя енергонезалежність», не містить повних та точних умов Додаткової угоди, яку має підписати споживач. А відповідно до цієї угоди:
- споживач, сплачуючи постачальникові кошти з розрахунку замовлених обсягів природного газу за ціною, визначеною в цій угоді, набуває право отримати ці обсяги в період з 1 жовтня 2019 до 31 березня 2020 року виключно у випадку, якщо діючі на момент постачання ціни будуть вищими, ніж ціна, за якою було здійснено передоплату; wwwwww
- у разі, якщо протягом того ж періоду ціна на природний газ буде нижчою за ціну, за якою було здійснено передоплату, побутовому споживачу необхідно буде додатково оплатити вартість спожитого природного газу, незважаючи на наявність передплаченого об’єму природного газу.
Пояснимо. Якщо ціна на газ взимку буде нижчою, ніж оплачена за акцією у вересні, то доведеться оплатити новий об’єм газу за новою, хай і нижчою, ціною. А за вже придбаний кошти не повернуться – просто цей об’єм «чекатиме», поки ціна знову підвищиться. А якщо ціна так і залишатиметься нижчою, то перерахунок буде можливий лише після 1 квітня. І це не просто теорія: діюча ціна на природний газу для населення у серпні 2019 року складала 4770 грн за 1 000 м3 і була на 226 грн нижчою за ціну по акції «Твоя енергонезалежність»
Висновок: споживач, не маючи повної та точної інформації, може бути введений в оману.
Також зазначимо, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не затверджувала Додаткову угоду до цього договору та викладені в ній умови
РЕКОМЕНДАЦІЇ АМКУ
Враховуючи викладене, Антимонопольний комітет рекомендує газопостачальній компанії «Нафтогаз України» та регіональним газопостачальним компаніям при здійсненні комунікації щодо акції «Газовий запас» припинити поширення неповної та неточної інформації, оскільки це містить ознаки порушення Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
Одночасно Комітет звернувся до НКРЕКП з пропозицією вжити заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням газопостачальними компаніями ліцензійних умов.
Враховуючи загрозу виникнення кризових ситуацій з постачанням природного газу побутовим споживачам в період опалювального сезону, Антимонопольний комітет надіслав надані «Нафтогазу» рекомендації також в Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Кабінет Міністрів України та Офіс Президента України.


 17-09-2019

Конкурси бізнес-проектів 

ggggggggБродівська райдержадміністрація у межах реалізації Програми підтримки малого та середнього підприємництва у Бродівському районі інформує про оголошенні конкурси бізнес-проектів та успішних стартап-проектів для :
- підприємців-учасників АТО (ООС);
представників малого бізнесу району.
Відповідно до Програми підприємці-учасники АТО (ООС) зможуть отримати фінансування витрат (частини витрат) на реалізацію стартап-проекту. Розмір видатків на реалізацію стартап-проекту для однієї фізичної особи-підприємця не може перевищувати 20 тис. грн і надається не частіше 1 разу на два роки (24 місяці).
Відповідно до Програми СПД, представникам малого бізнесу відшкодовуватимуть частину кредиту у розмірі 10% від розміру основної суми (тіла) кредиту (Відшкодування). Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам підприємницької діяльності не перевищуватиме 200 тис. грн.
Конкурси бізнес-проектів та стартап-проектів тривають до 02 жовтня 2019 року.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі райдержадміністрації за адресою: м. Броди, площа Ринок, 1або за телефоном 0326643165.


 11-09-2019

Хто може втратити право на субсидію

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUXGBcYFxgYGBgdGBoYGBgXGhcYHRgYHiggGB0lHRcYITEhJSsrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0dHx8tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLi0tLS0rLS0rK//AABEIALoBDwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAEBQIDBgEHAAj/xAA+EAACAQIEBAMECAUDBAMAAAABAhEDIQAEEjEFQVFhInGBBhMykSNCUmKhscHRFHKC4fAVM5IHQ1PxJKKy/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAIREBAQACAgICAwEAAAAAAAAAAAECEQMhEjETQQRRYSL/2gAMAwEAAhEDEQA/AEWS9rMyjE1i1ZR8QIAqJPLlI+6bdCsnG04RxalmE102DDbuDvBBuD2PntfAdbheVzwDUyKVdRYrb/13HfGL4lwzMZOrrP0VTlUUfRuJ2dNo/Cb2Ixrzfi69Fjy7ennHQMZr2d9qVrRSqj3dbksyr90P1hF43HcAtjTzIxwZY3G9t5duhcTAxWgxaMI0lOJMbHAmbzy09zJOwG/n2GKBxCfqx64LTmNrTZQeEHri4kC5MYy9POMN3b5wPkMFUuMbBlL+cfn++NpzRF4MjoV5+AE99l+fP0wFnc0KQ11agVVInkAOsc/U4gONE/8Ab/8At/bGV9quDVs44Y1wqDanoJWes6rn0xXy4p+LL9Evtj7UZevTakmtgDKsFsSPOIHkMZXg3BsxmZ9zTLBTBO0E9b4e1fY3Mi2tWXopj8CsDDj2RytThwzNerTbT7tYAIYuwPYnTE7nlJxHnLezuFgv2W/6ee7ZauZILC4Rdge5xofa72cXNUgs6GS6ECw5EEdP2x5Xxv2lzWZJZ6rqJsiMVQDpA+LzOG3sp7Ztl6VZazPUUr9EpJJD811HZf2wpy4Xr6Fws7JfajgZyTKr1EdjfSuqQORMgRJ88LKWZLpysdhyHKMV+0OffMVmrPu8G2wtEDsIj0wuVeckdwcO4TXRTK77NaWS1sqmFBO7mFHcn9sabhf/AE9OYQOKoRJIIIaDBIL2bYxaQMIfZ/gNbMMNCsygxM3J6CT/AJzx7hkskURKawFRQAPiMxJt8KXnfBhx/sZZ/ok9m/ZWjlNJUh33DNAAPPSvW3KT0OHA94xgDSDfUwuf5adyfNvlg9MkFud+pOp/Rjt5AeuJZnMU6Kl3Zaa83cgfnc+uNpJPSLdoUMkASxEGANRjVAEeS+mDKYC3A82J/Mm5wnTizVb0KZK8q1QEU/NQLn5Ad8FpwkVIarUaqeXKmPJLqf6tWGT7McWG1NWrEmJHhpA93O46xq8sUZrJ1qyRUzDUVtahAU9jU+Ijy0YbLTYG0NaB9Ugekg8uQ2xTngCAfdiZvqtbqHUwD5nAAPD+EvQB9z7tlm8WJvzLapt3GGuWDPBaLXGmY/mv+Hz6AL8nTDGdLKNmVyDexAkfVi55EEbg4ubi5UyE1UzswMz1YsJAnku/6ANwuPsA5bjFJ/raf5rW89h64sObYEzTYryZYaR1sZwAVj6MU0M2j/CwPKNjPSDfF5wByMfY6MfRgD8t8N41UpNud7j9j+OPSuDe09KvT93mQGEDcXAI3PQ/jir2i9kaOZllinV31AWJ+8P1F/PGAzeWr5OpFVTz0sLgjmQfrcu+NuH8nfVLPi+42nH/AGJhfeZY66fxaZ8SncFSLgjqMNvYXNvVVqFSqHrINShhpd1HxAjYutjI+IHYEMcZj2X9q6q33ABm8Dzvt/btjT0q2WzhFWk/uK4Mq6mATyuPhON8vx8eWbxRjncfZ8o5Yo4jnBRplzvso6sdh/nTAP8Aq1dKujOBFJFqoBXUR9qPDMSdQjuMIeK8T99WkHwJIXv1b1/IDHlcnHcMtV14XyGZdixLuZY3J/zlgsNfC7LNi2rXjGNdENC4jE6VYYQVuIcsUPxKDE4StNlSrjBSVAcYulxLviVbjpUWuxsB3xO9HrbamMSasuntjN8OzjR42knBgbVbFS7KxjM17I5ipmqi5ekVpapVzZACASATuASRbpgX2o9l3yrKBLoVBLgW1/WFtuW/XHrWXrP7tVRYgRJ6+QuefTF6cPJgudp7b7yBY2JF743nBNOPLku3hvCfZqvmG+jQleZI8I/qNl/y2Ndwn/psZBqMv9MkejQv4A49OTLqBAGoDadsB1uJUwxRSarjdKd4/mOy/wBRxrjhqIuW3OGcLpUU0U1tzA5+Z/Tbti3PcTpUYFSoqE2VBd2PRVFz6DAmZy2bqgRUXLj7KjWxHQtIC+gPnjuXy6UAddA7DW4+k1ExMky0C+/IeWKSBqcbr1HK06YogbtWP0xHIqjQvMfEw8sGUeE0GYNVZnq8mqkgz91T4CPIEYM/hqNQQjAixCmGAg2OhrrBH1dO2Kn4e6rpWQPukMD1LU6hv/ybDAgcN0mUidrEofXT4Tt9kY+pghvpNQG+rTB8i9MwBtvGKuHrJI94Ua4VQCsid/d1AR2kAc+2GINRdwHH3fC3/FjB89Q8sATpgkSrhhymCD5Mv98SqVyLaYY2XmvcyNgN7x2vihfdO1pSpvzRzHMgxrHmCMXU6NzJLcpMC2+mBbuTabDyA+oUABbvvzkySe5N8C1OEU5LJqpsZOqmxUydzHwm/UYZHHIwAlfhTA7JUvJaBTqRzuo0uf5oH54oprpeAalNiYCsvhLE2+kQQRY2PX0xoRj44AT1KtYWq0hUBtI7xJ1ADQO8cvLFuS4lSsBqAN4u20C3MKO4G+GeKTlU169C6xs0DVtG++xOALaVRHupB7g/tiZBHP5/viqrl0a5UT12b/kL4qqZVohahjo0mPJlKt8ycMMhGKc5kkqoUqKGU8j+fY9xi7EhjidDzT2k9i6tIM2WJemfiT6wHS3xDyv254xuSztSg3hJHVTsce/RjJe2ns5lnpvXb6N1vIHxnkpHMk2kX6zjq4vycsazywlV+xn/AFESVSqvvLMrU3idLRdCd9jY8jywb7RcOy5c1sgNVMCa1MGWpMb3p/EqwQenTHlfFAhSdPjHwkWPr1xZ7O+0r0fA07nRUQRURiQWMi7dTz5GRi88/lu8k47wvTeCv4dSmcB5riQOxv3x1+I06njVgC58NVRZp2FSmLBtwSIMjbxLK/iGWD+EjRUN1Myrd1bZvLfHNlx6dOHJKsbNRc88AcVzDWdeW46jC7+NIBRhBBuMCVM6Se2I8WuzKjx0Rv8APBvC8yajlzsLD9cY3MDDXgOcKkLy5YeWHRY596elZHM2jDzKNjKcMecaCnU0gX3IHzxjI0rb8Pzi6QphCBudiB+uPq2f+whcAEmo3hpKB35/0g7b4UfxgiO1saLIZsMqyYYgG/PaSOuOvjz304uXj8ey2tw1swAz19aGDoQgUmEzuJLA7GSbHlgQ8P8AchdANOIA0iVKjlpHwm24JN9sP3yw1KwLLpmykhTJkyuxnrE4q95URZdfe+KPowAQp5lXa8c4JnkOWNGQKlxRlBLDWqkAstzckSVUSsRsR688MMtn6bgFWEHbv0g7HEPd0mZgjKHWNQUiVO4leXI8sAvkHX74EidmjkJG+/MNgIdmuG0nMlBq+0LNaCLjfbEaeVqIISoW2gPc7mRq6EQNrRN9sLEzFRDCzsAEJiDcnxGV26gbDzwwo8XXUEqeFjcA2JsDaTDRN4JPbAEqueSAtemVBO7ANTmAfi23MXAuD54JSgYBpVLHYHxofK8j0aO2L6dRXBggjmPPqOXriFHKohLKNNgDBMQsxA2G+4wwqdXcqHVQFIYCdQLD4TsCAu+wvpv1WVfafLjN/wAGtdRXAH0bK0MSC0CoLB4MkGfLfD2nzPP8u36+uEuR9kcnRzT5unS01nDajqYiXMuwUmFY8yOp6nADMZuP9xGXv8Sf8hsO7BcQ/iak6lQVKZ+Eow2HO+89Bieczfu9PgdpMeBSY8zsMLsznaevVTQtIJZqZIqSNjpH+4vKTIlhyk4AZ0M8jWnSRuGGkz6/pgk4UZfNe9UwRVVWKEOulwwuwkDSx22AHfFlGvTTww1MTs+08gGkr3gGcAMlM7YlisBTfn23x2COc+f7jAE4xVXpalKyRPMRP44klYETcYmMMMOMTjEQcC53iVKiJdwO3P5DHE6BmPN/bLjXv6mhD9Em3Rm5t5ch69cX8e9pqleUpgohserefQdsJKWTnc4cGiatTwMKTLLLY8+h8xzxrqWTXpi1coN4HyxXloeO2OoswdatHwVQTHMbQRJEQQSL7c4tL7Ie02Xam/vl2uaQuHvE02PwuPCZ6TOr6s+J8EDS1MR1UiVOMvX4UJj/AG2+y11Pk2/540xzlRlx2emh497PO1Jc3ln9/lzbX9dfuVBurDv6EjGRaqZg2x6F/wBMqlbKVKmplNKooBXVIJB3g2iCQZ7dMaL2m9gcvnAamV00qu+j/tsex+oextitS+h52e3jmrDD2dP0sdsBcTyFShUalVUqymCDizhDQ4b0xOU6a4X/AFHpfDROHnu9KyTuRHzGMzwWtth/VLHR0n8YnHNp15TRkFJiManJ5FQNSgurCCrHaOg2J+UdcZ2kYWwJPIDcnljVcMpMlNVb4tz2J5Y24nJzu5dSIVHI+5UkmOcE3PSZIwS2dCQKsJOxnw+WogXxZoDCCAR0OB8y+hGbWCiglg0sIG/iEn56umN3MuzFFXBnmIlSVaDezqQw62OKqeXdSul5QCGVgWY7wRU1SDtMhpA9cL8uabCabNR8v9vrcHwqDOx0k2wc+aemwDhSpmCpAMCJOk77zbbvgJ8c0micwoo+LQNbJBY7FXB2OwnSZG22OVeFiQQZXmjfCR0uCPwnvguhmKdQHSQw2I/cdMROUhw6u6iIKSDTNoHhIOiPuaZ5zhgG2WUOG946dUa/nobcE89JM+ZwdT1QAZmeceYBjeBE/rgVs89NJrqFOqJp66ix/wCQgJqUDnIgH60XwaiggFTYixFwQbz3neeeAIPlBMqSG67z5/j88U/xFVB9ImrvTk+pWJHSAD54M1Ebj1H7b/niSkHbAFNDNo0wwkGDtY9D37YjmuHUql2QE3gxe4I9bEi/XHcxk0f4lk3giQwneGEEbDnyxVTy1RPhqFh0aJ5W1AR15T33wBdRpaAAJYKAASSTbmSbknriw6T/AJfAw4hpMVFKHrHhP9Qt6TPbBQKt0P54YDHhyj4CU/lsP+Pw+sTiqp7yCphxzgAGOkNKtPO43wfp6H54roJoFxcmSevftgCujnksp8HIBhHoOR9JxbSWWJ2GwH6nEK8MQoG+57dLiDO2CqVMKAAAAOQsMAeF1q1QbVG+ZwsqpJkkk98H12wvqtjijrqNsWIMD6sXq2GQujhhSoSIwsoVMMcvXG2FVQdRogcsU53gdGsIdR6WPzGD6DCMRrVIxKi/hnsrRpm2ph0ZjH4Y0uXyYAhfCPu2wroZ68YMGfwbp6WVuBUKniqU0cjYsATHrjmY9kcq6+KgkciBBHkRBGDOH5sEgHB1bNjT2wbUytL2XWm30b2+y/6N++Ds/R000kQdX6HBqV1LwelvPBD1kZSrgEf5t0xXjrs7bSfL1iGVhMKRMFhYb+Jbg/ntjW5bNkwVYVB0MB/Qjwv5WjmcUcGyvuUPh1BiTI3jlI5+nXbF9HJoxLoFA2IgFSecryjlt+WOjCaji5Mt0dQzSsYBhuamzecHl32xUVTWZETAvME8o5c9t7dhhXUaqpC1FV0J8JJsp/mPiU/e5RYYNo1jdQwaLFKh68hUEz5MCT2xbMQeFrIZdwZAkjzGoX3vecK89RhyKlIhSTpZADpB5aAZbr4D1kYa0aonSCUb7D7H+W8f8SQOmL2rCIcR1m6H12+cYCIEdviDe8WGAKsdawLAMbiOZcWBMScM+G59nJEyFjVPxAkSoEWee288tjLP8MRhIkNaI3kTAB35mxlRJMYKylLSAJJjmeZO7d/87YYKqftblP4w5L3n/wAj7IViJgto1AESq3M9fQNzkKZqCrpioBGoEiRBADAGHAkwGkA3F8JeH8HydOvVr5WnSGZaRUMkfWOq3KSpkgXK84w2HEQpiopS9ibqfUbYA4prU0Yt/wDIII0hFVH0xedTBGaemgdupCZimzBSQKhUPoJioFNpKzIEgjzGO182iKGZgFMAHlfuOXfbHalKnU0kqj6W1KSA0MDuDyIPMYAlBHfzsfwtjoqDnbz/AMg4EFCohqMtQ1JkpTqEBVboHVNQXz1Ry6YHzeZQItTMzQIJE6pRY5l18IUxu8ehtgBrgVuHp9SUP3bD/j8PrE4itOosaSHWOsHtHIj5HzxNM8sw3hbobH5H02nfAE6rFQIOpjYA8zHUbdSbwJxWufALB1I02Yr4lBidwJFiDcDF9Sir7gGNuoPUHdTimnk4MBjomSpi7b/FEnqZmbYYGKMUZmpNuQ388WVngdz/AJOA2xlnl9Lxn28NrVZwHWbEg04qq2xhG9qoNi5KmA3qY+WthkYJVxMVrzhb77ElrkYNKlabK54jFtXNk7nCKnm8SbMYWlbMvewd8E/xNsIveE4tFYjcgeZwaPZ/Q4hpO+Gq8QDLvyxhX4rTUwXE9pP4jFVX2hRQdAZz8h+N/wAMKcdo85GpfiUOTPKBj5eLqpAdwuoxJPqfOBOMVR4vUqNdUCDe1wO+558hjaLRyNYL4qZYCIaFefun4X52N+2Npx76rPLm16bzgnFkq0wyOHp2CsNxawYciO4BFvPDj3KtDDeLMLGP1HY48op5HMZIGvlzrX66EEhx3Qc+428hjc+z/GEr0w6t7tiFDpMhXJFjIsSTEkc+eNnMd6WUyfENpFiBztz7kdrYGzOSpOQyQH2kWjrqFjF7i0zHPF9PNMCA6G+xW4Jvbtbri2FY3BDxabNHYjceUjAQXMDQhBUlQPhjWh6W3T/8jviOXzoHw1AIElXaVjtU+JR3aR0GKuI5h5NMORBB1CzGLwYtExtHTaZ5AdgxVZBmQPz67nC20nHaZ5dAQCEKyNpIAnkB9WesAwb3wr4hxCsq6XC0pkapOk9PEPhMA2E7zaMGJXaPiP4euI5rMGILGDMjr54Nn8VZtuDPo95TYACNJnwrqEGoGHhqMFAVR9UR6sG4kyKBUZtKxEm5UAGWmQ8gTeTBkbNBFJaag6QB2Ai+4PodsUVqFOCSoix2tYzPTe+Dyh/DklwzOI6sFHOGXTuSs6WpsCoIBBOkmOwkYur1NXjp1HpEALKiaZAJjUkalN55xIucBZM0I8JUgTCqZAJ3Nuck/PBhqg359Ty/vfCuciZxZW60Y0OIVAJdAyf+SmwKm28E2Hr+ks6dQEA3E9QQfUG4xmFqqs+n47TiS1VMTF9tpPO09pODHLZ5cVn9PamVTX70FtYGyuQrDkCk6T2JEjrgfK16rLU97TDqNWkKIYwxGnSWKkgAXDX6DA1LNIYHh5cxzEj8MAcQzKxuoE3uOZ27YpMwtpxlHpMNVN2QTGhgVggifC4DLtuPPDIVFA3HocZfK5hVJBt8IueZ+EefbBgzCxMiJiZETMR54DuFMncm55/h2xXOBw4wVkUDA+eM7x39n3Pp+cFrnFjVpGE68R+5+P8AbFi54fZOI8VeUHEY+C4GHEF6HFbcU6Jfvg8RseiYuRMJTxGqdtI9MCvVY2cm/cwcPxLyP62fpJYtJ6C5/tgOrxlj8Cgd2uf7fjhS2VI2EjFtGY2JH+fPD8YXlVtTNu/xsfKYHyFscWli6mgO18WU6BERcTeTeP1wwrp0cHUcviWWQGY5WPUeYw64VwmpVMIs9+WGNgRkFI6HqMfHKkEHTvYsPIQTyO3PrGPSeDezKU71IZu+wxoMtkKQ2pp/xGK0m15dleI1qSyjnSBJubdoIkHzkbWw84OlSvXRgrISJ1rFNjA6zorC+w6zAxssxwWnOpFCMBaBEeUfCfK19jhZmMkyAzIZiLhSysdUiUJ0m1pEGxMYNJ20eXerpHvqYYdV+IRsxQE+fhJPQYuJ1KdBWovRjcEcp6job98I8nxSpSRXcroJ0iWYqbxIcjUo3s83tIEYYZjOUnUsNS1YtEB42mQdLoJ3us7XjDBDxjiDUaOvd2IAJkgMZJN94g4XZjKKtM1GzharEiGsTyAANhPPlgzjtcELQFL3rvdVmAAPrEgiOfMc8Kf4Z8qy1KtCmyyBvMdhffuQcPF1X9NfwKo7UKZqfERJnciTBPeIwBxLjSsfooIWQ1RtWgGTIEDxH1GAvaXjZ1GhTBmPpGBggG+kHlbc9D8gclSZaUICSY0xyI5jV85jDmEvtPlq9DqOZQGXb3hgbkW8kYpo/HC7NlXqKVpjQSZgH4hyKk2tO2+DaPs5XeS9QCRBm5/CJ9cGr7Osos4mxkg7jn5/vi54wvL+k/HskgYe7DK3VfDEdxYeh+eL+D8dKwlc2+rV5HoGtHr/AO8T4rw7MMZOllFwq2HmQd/njP5uqW1FyQwsd4284wXCZTtWOdjU8RoVWqjQBBBBJm0el5tt0w1OTDFNWyXA5zDAyZuIbbH3C6Z91TBNwib/AMoweFHX9vyxhivLIGnDyCXV4dlcExzYrBifqhQAMA5vhykhRYLo6ydMbmb9I7nD4rbfC9l8R88Vuplcp5AEXa8u1wCNTWDR90WGLk4Tq92qmyFSByhevcm84JorYAYbUFCDfucPacstBDlH6fiMXZSkdLCdJnlBxJM5I2vO3QfviKtDMRAmLfrids/LKvy+eHMtxcdOfpi6lkgRIxvV4JTT4508n5f1D6vnt5YIrezNIiVlW5Hf5jnhaRt55/p+O/6bON4vCEPhce7fkZlG7g9exvgfP+y9UCabAkXvsexwaG2IPDCtxftz/vidHLgxO/7GMOszl6oGkrofaCekbHnuL9++B6VMlrghwLmD/wDYc/PCGwYyOJf6f0sfw9Rh9lsi7EArBO3RvI8/LfDJfZ+qfq4NHtjf4MT9lvwP+fPF1JIIVhBOx+qfXl642dL2Wc2YCMNcl7KBLke8HNDv6E2Pk3zGHots7wb2a9+Rq1BQQZBIONxlaf8ADK2tV92CNLU1ctBJ+JADGm0sCRuYUDHcpllpq3uCbSTTO8mPD4rrYWHfpg7JZ5Kh0iVYbo1mG/I7i2+GW16gGCLg3GLkXAj5CGepTOioyxJ1FCREM1MMAxEATYxacWUs5DJTqLDsCQVDGmSJlQ8CDF4aO0wcMh+nHWpgiDcc554mox2MACvlyBCwR9hrj0NyPK47DAHEqmhAAAslV0+GygSFAkDlNj9nfDdzH6dzhBxetqdFUkhZLb7kx0jkfmIwl4T/AEzPH66rXRkqMtVVhtIsBc7zvfbE6LB6tA1Kpr628KiyqQRdgb26dumG3CuEtTq1mYqyVJMc5J5yOQMYqy3s+tOuKqHweLw8wSIsen7DFSxuzHE2Q5iruZc/nf8AHGs9kaEguwvsvYDGNymUYVAukyTE7DtAHP8ALG9Z1y9EeNVgbte/lMk40vrTOnM73xxj3x57mfanM6tKsGEnenpPlIOGPF+MZikKaAA1HAIFzv254XhS8WkzbeE484rPrrkC6s6qfUicEUvaKuY11Gkz4dChT6RJ+eBcun0ot9ZbYqY6ipNPSsuhAAja3yxeFPTHKK88fLVXTM7gEd8c0/q7UnfAtJ55Eb747UfVESB+OJIQuF8k30nzidGrJK3ED54vVgok4VVs0RU8K/CRqm3hIJkf3xelOo6wYI1Kyta1wdJj88Euyt2YjNr4YvqbSI63/bElzg16SI+y3IxuOxwNlsso8JIJ1F7WIkzhiqAWAwxHm3Ds59VgZAlkN6ib7j/uLbcXFpnfDGnltIDUoZDfRIiOqHYeW3lixsoquKmjUVBAO7qDyB+sPx88VVC1NveLGhhLEHwTzJ+z/MB5g8qYChSSqpBuNiDYg9CN1OK6dCpTaPjp+fjXe33ht3vi2kUq+JTpcAXtMHaRs6G/UbwQb4Io5i4WoNLHb7Lfynr90333F8AAVuH0swkgK6k7EWJH4o3ceoOBqmRVAAaZhVYM2r6RV6i0OD8thaMaGjQVSSABJkxzPXFlSmG35bHmD1B5YYIspk9C6CdSm8uPAQYKqeaPzk9RuTYjK5i3gJdfsk/SLFjBP+4B3uOpNsHglBDXW/i/PWOXci28xhLTyep/o1am4Msg+BhJ8Snba4g/WAkXwA6yzBxKmR+IPMEG4PY4LUYS0cyDUKtqSoLBo8TLy1KLON9r7kAfFhpTzOweBMaXBlGnaDyJtY9bE4A5WpKzCTDxYizAefTsbGNsD/xVNmalUaShALrIINmv0ixJEixnTGDs3SU6ZsZEN05ieXkDzjEM1woG62aCNzN+jbg/PntJOAI++qUwSfpU3DKPFpMm42blER6YPyldaiypkH9eo5Yz2cPu10MzqGB948CASdyizAOxcWJN9W2Pl1U2BbUZuKinU0GNogVBz67T3AdDJPRphcqFgNPu6jPp0xGhGv7oAwQIK7iBMgqnnqbVGpBvpFElCCDBAOoSBrW4GpZEyNxGKKHEgJ94VsxXUplZB2PQ/wDuwwVmqIcFDIlSCQSGAYQQrKQVJ6gyI8sMOVDzvG3pzNr327b4SZkqartYKu5HRRc29cMXapQRbPmACQzeAVFUmx0gKHAEzHigbMcLzmBTXWys2o3CrqJmTsMTWnH72zdbiDVGuSFJhVERY3B5Tb9o5suD1y2umzSospJ6/wBiPWcVZwofdtTpvrLsFVxBEC7RBMeLCbibt7whjIEASNMSJIiTH4mRjO9V62GM5cdTo04dwgUqoIUaQqjvrjxTNyZm+NKyKywwBBtjN5TPVHUeKGQhja1RBYk9HEyY3g4firYY3mXlNvO5ePLDLVDrwqmrSASe5mPTA2fpJUzWhwDCADzuSJxZxDhwqAN71kYTpAbwk8pX60YVcO4E61mdn1NPxEm/cDDuUndqDHM5Shl0ZggkggHck+uFXs1w2T7515nSOv3vT98aN8iphn8RG07D0wJxDimgQi628wB8z+mOfPn61C89GAc8zbFFXOootB6dCRyHU2xl3r5qofGCB0Xb+/8Alxg3L09SGnMSQQec8/P5nzxz7tRcrfZquaLI+htJBMGJFu3Q/O+PqmSZ/dsSUI1FipuNQFhIuNrEcsV8C4f7pSC2oyb9elhaww0roCCCJBEHFQbU6AJMksQAT1jawtieVzNjM7cv8vhfnOKUqdi0sPqrc/sMA8I4wz140hUg9ye841jSS2NTk1gyYJ6xFpsMNDlvFqC6vNjbyGAKZvbB9Ksb/wCRjRPlplBgfO5HWCFYqSQTBIBI6x8p5g3nEaBemdLy6kgK4EsJ2Dgf/oesb4YKMUyZRC1Ngr+FxsR4VJJ3VjZGP2bo0doD2hnFeadUDkJIhSZgAg/A0iw52g8gVmsolRdLiQbfPfCTM5F6bFmJZDzA8QG5SIIdTtobabGJADPRqpby6dd3Xz51B3+L+aZBdJwwDKQQbggyD64ScP4lAW+pW2WZI6hCTLRaVNxNibLhktKfpKLCTuPqMecjdW5ahfqDEYCGxikZbSdSQOqn4T5fZ35Wubc8dy2YDEqQVcbqd/McmXuPzkYKUYADq01qwpBDC5mNSjtyMkdxbrGBs4alIlioamRDaVlT3ZOU8z5b7YbPRDb8tiNwex5YrqEiA/wc2/RhyHU7W5TgNRl2IACgkEf7T7x9xm3H3W2kfBtgmg1j7syBY02sV7Cbr2BsbQQMDZ7hhMNTbSRy+rG8D7PW0XAgjfHaEuoZp1AfEv8AuoD1EeNTcgQZtYm+GBwVKgII23BkMpP4jncb4XVuFNTDe62N9MeGQGiUA8MsQdSCRAtuSX74WNSB9msnw+u+i/IyptebYL1uLESeTDb+oTb8jHKQMAJ+EZTxe8grA06IBVybjxfWAsQRP8xvCH22rcU/isrTySFaZYF6sBkZzOoVFMlUVQTfeYBkDGzqVlpoXadImOpJO8c2Zjt374hk+IpWTVSYaoMBvzgbr3Fj1wB9xWoVotzJAG3MwJie+04zmeDk04fRoV6pYKGIgBR4T2Z/lgzP5ypUYIyQoAOoXDMJBgwwK8oMGVPbCrOVVauaYrKutVpOuli+5ICkCBIcieWF9tuOdKeMODURXdH00iSzhoZnkjwoLbLboThCyX5ASYHITy7C9sO3Ysa1QAadZAOgkynhUgyANo53jkcUZfgrufF4FF45nt/m2MMq9fizx48e6nwiC4HVXUj+g28/LD6nRZ1APhtfr/bHCtDKrqbSlhc7m3LmfTCTPe1nKksD7bC/ov7/ACxE5cp1i8z8r8icmW8fo6p8My9A64AP23Yk+QLEx5DC3O8dbXooUyzdWkKPTfCgF2hmY1KrXUn6o6xsOww1yqe7UAXbczz64NW95dued+1zZCtVSa9Yr1C2H4YXn2fpMfCpJ7zGNTw3JFhLGx5cvlhmtBVFhi5D2xKezlVLq5XyJxylmyjaK4udnjfz5HG0qxGM9x/Ja1Jj5YVg9mGTUxhPxXOVBmVTXCSlhaZ3k88MfZjNF6MH4l8J9Nj8sLOOZZjmVKqSYU/I4WGNGPvslz1qjiNnb88X8AH047hh+GCuI0KK1nao5JJnQm/qeWO8L4jNZEpoEWbgXJHdsbaaW9NfkqhMW23Pp+OGCHCynVCt2OCff9BgjAjy9YMLeo6YIGENJiDIMHrhtlM0GsbN+B8v2wsc9+zuOhYGJ6QRBEjmDjgxYoxokozXCACzKJVgA6GSDe5iZJiQCLiZ8VhgGhUqowanLSIZTv4YWTzqA/aFx4ZMWOoAwJneGq/iHhcXBBIvbpsbC/lMxGAIZbMU8wANnHiEHxDlqRhuO/eCLxgla7U7VbryqCw/rH1D3+E/dkDCDMZUrpJYI6m5gBTqIGqxlWuxlPDYyRMYZpxFwrI5CsPrmIF/rCIEj64GnqF2IB6ZdqZJpksC0lWO076T1nr1wTlsyr22YbjvzA6wbYTZHONTOgrob/xEwrd6LEwP5CYmwI3LEpTrLrpnxiwNwQbWPNTt3jDC6plSPg25ofhPYfZ8tje15xzM1kKliGDLvp/3FB3Plz5g6bTjtIn6pLEfEjHxA9QeXO3wnkQMXAK97gjnsyn9OVjY9xgBRTdqYDowekd3EEGZksNj522F+RY5YimhL+BZnTMhAQIQdBzIsBNrYGy2RAqswHQWnSzLsdPILAmDEqIiCDdxHL1bFCpUAhqbLOubk+c/r1wBdxLIJXQoxNjNjcEg7jYyCRfkcZjP5Gplg1S7EmA68hMIl9t9zYlibRODcsi1auuhU93UAAqUybpYXAiDAHwkX0qDGkYa5viQ0SpCsWKxUBgx8QPISLSbSQN8AJOD1CU1NEk3gELYkGATa87Rhdlc7WLmo4qKih20smlYiwnctMb9D5YZ5hD7lhTUBipCgQACbCOgE/hhAyL9ItT3gce7QB3DkFydUMbaSIHzwp6rqxkmtruBqsj4S4EkiZ8UtfULHlboME8a4r7v6NJNQjUYE6EG7H0nAOSzj/xKq6aJB5knt4iTYQQAIHbFnEcjXSq9ek1MK6gP7zkAPyxzZ4+OXauXPyu4+4bWoZlmVkfUFM1GYk259AMIspSBqSTCiSQeYG3zthpkHptR0e+WmGsxAJZuUk8hijifDDRDoSCPBDdRc/phuSexXDGuWYCWMz07R0iPlh1w2iCdRxnMpUYrqtax7d8NKWcZIJBjDaNdlWg4uc78sZr/AFoWjxMfhUHfuegHXAXGqzMCa1fSvJKcx6nc/hhbHi1pYC+Mjns69aWqOKVOSFVWhmjclv2wTl+INTApuJQqNDL0O0zgOnwam5VanxKDonZlLTPnfBTnSr2czZpF9IZhIDKZkdCJ6icM/aAVajUxS1FWWSBtvzODqHDFQEzuoEeW2C+GP4MVjdFb3sqzHs6HqmpUYwY8I3mADfB9LLrTtTQDvzwTmKnIb4oDQCR5D9cWm2o1aZAkkyOmCsjnlK74V1XYyBinI6b88CQKi2L0AjFS/ti07Ywajstm4s+3Jv3/AH+fXDNcJF2wdwY+FuzEDsIFsbYZW9M8oYjEwMRXE1xolXmMsrrDD15jywsq5Y09IK61DAr93fYzbkNPON5NnS4lpBsbg7jAGVptARG8QmQdJVechGt7l9JPgMLG0bnQpTSoA1M6GXwyBBWPqMh5X+E9ZEWOFaoNFSwulUm25AIBPWBgX2ZqGMuZMlqykzcqoOlT1A5DlhhoBUkhag0VNkYbN/KTz5lG6fWAnALZWqta1QwQzEgXEm5vPWAsEWETchvXQMjAgEQbESLbYV8AqFqaMxJJKSSZJigrCSd7knzOACs/Qqe6ijAa3O4UXgE2JnebG84F4bxyfDWBQ/aIgCwMOPqETBPw23EgYd4z3teoCowADSbjflzwA2z3DlqQ3wuPhcASLg89xYYUcUokJGYGqwC1Vs0zIVrAMJBYgiBbcwcH8B/7y/VWs6qOSqAIUDkOww1ZQRBuMIMpl80t/EPmNv8A3OJ1aVOqNL6WG8GD2n8ThhwtQXqAiQPdgA7AaNo6YEo5Sma96aXVp8I+03bC01+T+AavDqKDUtNVIvI3t/bC72sVzRXSpZQ6l1G5UcsLvb+gtOouhVSadYnSAJIKgG3PGh4OxNNSTJjGHN7lVMvKaIcjSp1KrN7t1VtJWnpgtAAt2tgnj2WrslWo6x8BQCLBZBHmAZwfxdiGUgkeB/zXEfZ5y2UfUS3jcXM29cLGs7NZMfkc7cA2M3xr6el1K4yfDKSlZIEyLwJ+Ic8abh++KqyqnkKwFX3aEsbA7QOgw19mvZ8/G+rURB1HrvacaHJC2DsqMLRXIqzeQBXTFgIwFlyWAFi9Iyt9xsR8v0w8z/8Atv8Ayn8sec1Kh9/Tubqs3388FGPbe0c0tVJU/PA/Bi0sDspP47YIpoAggAeQxVlP9x/5RgnsX0vy92Y4jSpkggHY4nk+eO5X4zjRmpK3gjbnzwFVphX3wwzvxYF4psuGH//ZЗ 1 жовтня 2019 року внесені деякі зміни в порядок надання субсидій населенню.

Отже, житлову субсидію не призначать:
- Якщо опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. м. для квартир в багатоквартирному будинку, 200 кв. м. для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, в яких на початок місяця, з якого назначається субсидія, проживає троє і більше дітей, з врахуванням тих, над якими встановлена опіка чи піклування);
- Якщо будь-хто зі складу домогосподарства чи член сім’ї має у власності транспортний засіб, який підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого пройшло менше 5 років (крім мопеда).
Проте, це не стосується транспортних засобів, отриманих безкоштовно чи придбаних на пільгових умовах через структурні підрозділи по питаннях соціального захисту населення.
- Структурні підрозділи по питанням соцзахисту населення отримало інформацію про наявність простроченої більше місяця заборгованості по сплаті житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума яких перевищує 20 НМДГ на день звернення за призначенням житлової субсидії;
- Субсидію не призначають одночасно по зареєстрованому місці проживання і по фактичному місці його проживання.
Слід зазначити, що можливість зекономити на комунальних платежах в 2019 році все ж таки є:
- Якщо у складі домогосподарства чи сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку по стану на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і при цьому по інформації ДПС і ПФУ у них повністю відсутні доходи, які враховуються при призначенні субсидії;
- Якщо будь-хто зі складу домогосподарства чи член сім’ї з його складу протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії придбав чи іншим законним способом отримав право власності на земельну ділянку, квартиру. Будинок, транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довготривалого використання чи оплатив (одночасно) будь – які послуги (крім медичних, освітніх і житлово-комунальних послуг) згідно соціальної норми житла на суму, яка на дату сплати не перевищує 50 тис. грн.;

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції Л. Пилипюк


10-09-2019

 ОПИТУВАННЯ

З метою розроблення проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року пропонуємо підприємцям, представникам місцевих органів виконавчої влади, керівникам органів місцевого самоврядування та представників місцевих агенцій регіонального розвитку
пройти опитування щодо найважливіших проблем розвитку відповідних територій, результати якого будуть представлені та обговорені під час заходу (посилання:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWEPg89hUUjQtYMg0MAvnr24CjTEwMDbXH7qmWTIi8cekeKg/viewform?vc=0&;c=0&w=1&usp=mail_form_link

 


10-09-2019

Актуальні можливості отримання міжнародної технічної допомоги від донорських організацій.
Детальніше тут:

https://mail.ukr.net/attach/show/15680973921060823316/1

 


31-08-2019

 

Конкурс стартап-проектів для учасників АТО (ООС)

Бродівська райдержадміністрація у межах реалізації Програми підтримки малого та середнього підприємництва у Бродівському районі задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО (ООС) інформує про оголошення конкурсу стартап-проектів в частині придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва з 02 вересня по 02 жовтня 2019 року. 
Підприємці-учасники АТО (ООС) зможуть отримати фінансування витрат (частини витрат) на реалізацію стартап-проекту шляхом укладання договору з Бродівською райдержадміністрацією.
Претенденти на реалізацію стартап-проекту повинні:
- мати статус фізичної особи-підприємця;
- мати статус учасника АТО (ООС);
- мати офіційну прописку на території Бродівського району;
- подати стартап-проект на придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва;
- заповнити заявку в письмовому вигляді.
Для участі у конкурсі необхідно подати стартап - проект з такими розділами:
1. Зміст ідеї. Опис проекту, суспільна значимість, вид економічної діяльності, якому відповідає проект.
2. Конкретний напрямок використання наданих коштів.
3. Очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації стартап-проекту.
Розмір видатків на реалізацію стартап-проекту для однієї фізичної особи-підприємця не може перевищувати 20 тис. грн і надається не частіше 1 разу на два роки (24 місяці).
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати у Бродівську РДА за адресою: м. Броди, площа Ринок, 1, відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі райдержадміністрації.

 


31-08-2019

 

УВАГА! Запрошуємо представників малого бізнесу для участі в конкурсі бізнес-проектів


Бродівська райдержадміністрація у межах реалізації Програми підтримки малого та середнього підприємництва у Бродівському районі проводить конкурс бізнес-проектів. Конкурс триватиме з 02 вересня по 02 жовтня 2019 року. 
Відповідно до Завдання 2.1 Програми, представникам малого бізнесу, які зареєстровані громадянами України з офіційною пропискою на території Бродівського району, відшкодовуватимуть частину кредиту у розмірі 10% від розміру основної суми (тіла) кредиту (Відшкодування).
Претенденти на отримання відшкодування тіла кредиту повинні відповідати таким вимогам:
здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 12 місяців;
здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік:
усіх груп Розділу 96 «Надання інших індивідуальних послуг»,
Розділу 95 «Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку»,
Розділу 73 Групи 73.1 класу 73.11«Рекламні агенства»,
Розділу 53 Групи 53.2 класу 53.20 «Інша поштова та кур’єрська діяльність »,
на: придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів для забезпечення надання послуг;
модернізацію технологічного процесу з метою зниження його собівартості;
розроблення нових видів продукції (послуг).
Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам підприємницької діяльності не перевищуватиме 200 тис.грн.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати у Бродівську РДА з 02 вересня по 02 жовтня 2019 року за адресою: м. Броди, площа Ринок, 1, відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі райдержадміністрації.

 


29-08-2019

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації.


Зацікавлених, активних жителів районів просимо напрацювати преєктні ідеї, які актуальні для району та до 12.09.2019 надати у відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. їх за формою , що додається.
Проєктні ідеї мають бути сформовані в контексті стратегічних пріоритетів розвитку власних територій, мати розвитковий характер та відповідати стратегічним цілям розвитку Львівської області, які попередньо визначені як:
розумна економіка;
якісне життя;
чисте довкілля;
розвинута інфраструктура та туристична привабливість.

 


16-08-2019

 

Голова Львівської обддержадміністрації Маркіян Мальський запрошує долучатись до проекту "LIFT" та створювати майбутнє разом

Друзі, стартує проєкт «LIFT», який допомагатиме нам у пошуках голів РДА!
Найкращі HR-и шукатимуть відповідальних керівників, які розвиватимуть курс чесності та відкритості! А саме голів РДА Львівської області. Ми підтримуємо прогресивну позицію Президента, тож прагнемо співпрацювати з тими, хто знає як розвивати нашу країну. На мою думку, це важливий крок для нас всіх. Ті, хто пройде відбір, стануть фундаментом для інноваційних змін України та області.
Тому, ми хочемо знайти свідомих людей, які зможуть керувати та підтримувати важливі напрямки роботи в області.
Заходьте на сайт, вибирайте потрібну вакансію та уважно заповнюйте заявку за посиланням: https://lift.net.ua/vacancy/lvivrda
Долучайтесь та створюймо майбутнє разом!


16-08-2019 

Маркіян Мальський ініціював проєкт «LIFT» для пошуку голів РДА

https://loda.gov.ua/cache/thumbnails/m/Malskyi_16__1565878654_613x408.66666666667_3_0.jpgЗ ініціативи голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського стартує проєкт «LIFT», який допомагатиме у пошуках голів РДА.
Відтак, найкращі HR-и шукатимуть відповідальних керівників, які розвиватимуть курс чесності та відкритості: а саме голів РДА Львівської області.
“Ми підтримуємо позицію Президента, тож прагнемо співпрацювати з тими, хто знає, як розвивати нашу країну. На мою думку, це важливий крок для нас. Ті, хто пройде відбір, стануть основою та фундаментом для інноваційних змін України. Тому я хочу знайти свідомих людей, які зможуть керувати та підтримувати напрямки роботи чинної влади”, - зазначив очільник області.
Для того, щоб долучитись до проєкту, заходьте на сайт, вибирайте потрібну вакансію та уважно заповнюйте заявку за посиланням https://lift.net.ua/vacancies/regions

 


14-08-2019

Інтернет опитування

З метою якісного виконання завдань плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки Міністерство молоді та спорту України та Державна установа «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» запрошує взяти участь у інтернет опитуванні щодо вивчення основних складових компетентностей фахівців сфери національно-патріотичного виховання молоді працівників структурних підрозділів обласних, районних державних адміністрацій, що відповідають за даний напрямок.
Google-анкету необхідно заповнити до 10 вересня 2019 року за посиланням: https://forms.gle/Yu2AGojkCwTg9nLU8.

 


13-08-2019 


Актуальні можливості отримання міжнародної технічної допомоги від донорських організацій.

Детальніше


https://mail.ukr.net/attach/show/15656837371904719186/1


05-08-2019

Шановні суб’єкти господарювання Бродівського району!

Запрошуємо Вас взяти участь в українсько-казахстанському бізнес-форумі «Україна-Казахстан, Центральна Азія» у м. Нур-Султан, Республіка Казахстан, який відбудеться 5 вересня 2019 року.
Організаторами заходу виступлять Посольство України в Казахстані, ТПП України, Торговий дім «Україна – Азія», Національна компанія «KAZAKH INVEST», Асоціація експортерів та імпортерів «ЗЕД».
До участі у форумі запрошуються підприємства галузі машинобудування, сільське господарство та продукти харчування, IT сфера.
В рамках форуму відбудуться зустрічі В2В українських та казахстанських компаній. Окрім цього, у програмі передбачено тренінги для учасників з української делегації з актуальних питань ЗЕД, відвідування АТ «Компанія «KAZAKH INVEST», вільної економічної зони м. Нур-Султан, презентація Торгового дому «Україна-Азія», а також у разі індивідуального запиту від учасників організація окремої ділової програми в рамках візиту (зустріч з органами місцевої влади, організаціями та компаніями).
Вартість участі в Форумі складає 1 480 або 1 380 доларів США за одно- або двомісне розміщення. До вартості входить: переліт Київ-Нур-Султан-Київ, розміщення в RadissonHotelAstana 5*, логістика відповідно до програми, сніданок та вечеря, участь у діловій програмі, презентація компанії в експозиції Форуму, екскурсійна програма, організація зустрічей в рамках Форуму.
Кінцевий термін подачі заявок – 15 серпня 2019 року.

ПРОГРАМА ВІЗИТУ


05-08-2019

Бродівська райдержадміністрація запрошує представників малого бізнесу для участі в конкурсі інвестиційних проектів

В межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області проводиться конкурс інвестиційних проектів. Конкурс триватиме до 01 вересня.  
Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;
– здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», групи 31.0 розділу 31«Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців») та розділу 13 «Текстильне виробництво», розділу 14 «Виробництво одягу», розділу 15 «Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів».
Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
- вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансово-господарська стійкість;
- конкретний напрямок використання кредитних коштів;
- очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у результаті реалізації проекту;
- очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті реалізації проекту;
- очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.
Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам підприємницької діяльності, становить 750 тис грн терміном на три роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Детальну інформацією можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації.

Конкурс інвестиційних проектів для учасників АТО (ООС)

Бродівська районна державна адміністрація у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформує про оголошення конкурсу інвестиційних проектів з 1 серпня 2019 року.
Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на території Львівської області;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.
Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти.
Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Детальну інформацією можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації.

 


 

30-07-2019

Триває пошук ефективних інструментів для роботи з молоддю

https://loda.gov.ua/cache/thumbnails/1/12656657_1564135057_613x408.8662109375_3_0.jpgМіністерство молоді та спорту України у партнерстві з ЮНІСЕФ та Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні створює перелік ефективних інструментів для роботи з молоддю.
Проект реалізується у рамках ініціативи «Створення екосистеми політики у молодіжній сфері», яка складається з трьох основних елементів: політика, аналітика, практика, та відповідає на такі основні питання: що таке молодіжна політика, які нормативно-правові акти регулюють молодіжну політику на різних рівнях, хто є провайдерами молодіжної політики, які існують дослідження, аналітичні дані, соціологічні дослідження, опитування у молодіжній сфері тощо.
База даних ефективних інструментів забезпечить обмін досвідом та створить комунікаційну платформу між різними провайдерами у молодіжній сфері та буде доступна онлайн.
Інструментом може бути проект/методологія/підхід/алгоритм, який ви використовуєте для роботи з молоддю. Інструменти стосуються таких сфер:
- громадянська залученість та участь;
- неформальна освіта,
- інтелектуальний розвиток, підготовка фахівців, які працюють з молоддю, розвиток молодіжних центрів;
- зайнятість молоді;
- здоровий спосіб життя;
- культурний розвиток;
- інші напрями.
Пошук ефективних інструментів для роботи з молоддю триває до 1 серпня 2019 року.
Форму можна знайти за посиланням:https://cutt.ly/PCJkaT.
Детальніше  https://www.facebook.com/youthdepukraine/posts/1454806764688606


 

26-07-2019

УПРАВЛІННЯ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ ПОВІДОМЛЯЄ

Фітофтороз – одна з найпоширеніших і найшкідливіших грибкових хвороб картоплі, що поширена в основному на поліссі, в лісостепу та в західних регіонах.

Збудником фітофторозу є патогенний гриб, який уражає листки, стебла, бульби. Проявляється в другій половині літа на початку цвітіння картоплі у вигляді бурих, розпливчастих плям на листках. У вологу погоду або під час рясної роси з нижнього боку листків на межі ураженої і здорової тканини утворюється білий наліт. Хвороба швидко поширюється. Уражені листки і стебла буріють, загнивають, рослина передчасно відмирає.
Розвитку фітофтори сприяє кілька чинників, в першу чергу – це несприятливі погодні умови, а саме різкі перепади температур і надмірна вологість. Затяжний туман, рясна роса і дощі нерідко стають причиною зараження рослин.Неякісний посадковий матеріал або інфікований грунт також можуть стати джерелом цього захворювання. Ще однією причиною виникнення фітофтори є неправильна агротехніка, зокрема, занадто загущені посадки і наявність на ділянці бур’янів.
До появи симптомів хвороби на листочках, рослини картоплі обприскують фунгіцидами. Якщо запізнилися з першим обприскуванням, ефективність його значно знижується.
Вдруге обробляють посіви при появі перших ознак фітофторозу на листках, надалі – в міру потреби: через кожні 8-12 днів (залежно від тривалості дії препарату).
З фунгіцидів застосовують: інфініто 61 к.с. – 150 мл. на 10 соток, ридоміл Голд, з.п., в.г. – 250 г. на 10 соток, татту, к.с. – 300 мл. на 10 соток, квадріс 250, к.с. – 60 мл. на 10 соток, консенто 450 к.с. – 180 мл. на 10 соток, або інші, дотримуючись встановлених регламентів застосування.
Заслуговує уваги біологічний препарат планриз – рідина світлого кольору із специфічним запахом. Це живі бактеріальні клітини, виділені з природної ризосфери. Захищає картоплю і помідори від фітофторозу, парші, ризоктоніозу. Для обприскування беруть 30 мл. препарату на 3-4 л. води на 1 сотку. Обробку рослин проводять кожні 10 днів, три рази з початку захворювання. Планриз — екологічно безпечний препарат, нешкідливий для людей, комах, тварин. Сумісний із стимуляторами росту, мікроелементами.

О. Забужна,
державний фітосанітарний інспектор


 25-07-2019

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ БРОДІВЩИНИ!!!

https://mail.ukr.net/api/public/file_view/download?token=pMb3nSatBxgEby7h4zm32jAaCfcTFdUa8SE5NOzoqx5FdH8K8FPusoGqbCcfP0ymUEJpxQxYv4Vvm0iOHYGQ-sbGtXEI7EDmYPpBGsj1qft_e20oPgU3uWGVZaqId5K7adS8osiXgZz7K3Tb9eg1WiEI%3AZbIIQfx95dds5YRt&inlineДержавна служба зайнятості України, підтримуючи сучасні тенденції з розвитку та впровадження електронних сервісів, запровадила сучасний сервіс «Електронний кабінет роботодавця».
«Електронний кабінет роботодавця» - інформаційно-комунікаційний сервіс, зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу роботодавця для відвідування центру зайнятості.
Для реєстрації в електронному кабінеті необхідно:
на головній сторінці сайту служби зайнятості www.dcz.gov.ua натиснути жовту кнопку «Персональний кабінет» та зареєструватись (наявна інструкція);
після реєстрації, для авторизації на сайті, Вам необхідно надати особистому консультанту центру зайнятості e-mail, логін та пароль, вказані під час реєстрації;
після авторизації Ви отримаєте можливість подати звіт за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» в онлайн-режимі, здійснити добір працівників шляхом перегляду резюме тапереглянути:
- актуальність реквізитів свого підприємства, що містяться у базі служби зайнятості;
- звіти за формою 4-ПН, 1-ПА, які подавались до служби зайнятості;
- стан укомплектування заявлених вакансій;
- кількість направлень центром зайнятості претендентів на роботу;
- договори про організацію громадських робіт та працевлаштування після професійного навчання.
За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу взаємодії з роботодавцями Бродівської районної філії Львівського обласного центру зайнятості за адресою: м.Броди, вул. Гончарська 15 та телефоном:4-20-00


23-07-2019

Перерахунок пенсій з 1 липня 2019 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 543 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” з 1 липня 2019 року збільшено мінімальні пенсійні виплати таким категоріям громадян


Категорії громадян  Мінімальний розмір пенсії 

з 01.07.2019

Мінімальний розмір пенсії 
до 01.07.2019

 

Розмір підвищення пенсії

 Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи

10166,00 грн
(1564*650%)

 
 4266,45 грн (1497*285%)

і5899,55 грн.

 Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи  

8211,00 грн
(1564*525%)

3817,35 грн (1497*255%)

 4393,65 грн.

Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи 

5630,40 грн
(1564*360%)

 

3368,25 грн
(1497*225%)

 2262,15 грн.

Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ та ІІІ групи, яким виповнилося 85 років і більше

10166,00 грн
(1564*650%)

4266,45 грн
(1497*285%)

 5899,55 грн.

Збільшується до 2000,00 грн. мінімальна пенсійна виплата для осіб, які отримують пенсію призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та мають страховий стаж не менше: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років.

Перерахунок мінімальних розмірів пенсійної виплати проводиться автоматизованим способом, без додаткового звернення до органів Пенсійного фонду.
За бажанням військовослужбовців, зокрема військовозобов’язаних, призваних на військові збори, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби (військових зборів) та які внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, за відповідною формулою.

Головне управління
Пенсійного фонду України
у Львівській області


 15-07-2019

ПОВІДОМЛЕННЯ

Правоохоронними органами Львівської області продовжуються фіксуватись випадки використання вогнепальної зброї та засобів ураження, що перебувають у нелегальному обігу. Їх можливе використання у протиправних цілях несе в собі загрозу безпеці громадян та стабільності в суспільстві, а також містить ознаки злочину, передбаченого ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») КК України.
Нагадуємо, що незаконне зберігання зброї та засобів ураження – це злочин, за який законодавством передбачено кримінальну відповідальність. Крім того, незареєстрована зброя – це не лише порушення чинного законодавства, а й основна причина нещасних випадків, які можуть трапитися з громадянами або з їх неповнолітніми дітьми при використанні та зберіганні такої зброї.
Громадяни, які добровільно звернуться до правоохоронних органів з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, які не зберігаються в них на законних підставах, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.
Просимо громадян одразу звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення зброї, вибухових пристроїв або підозрілих предметів, надходження інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, ознаки сепаратистської чи терористичної діяльності за цілодобовими телефонами:
- "гаряча лінія" Управління СБ України у Львівській області
(032)261-61-43;
- оперативний черговий ГУ Національної поліції у Львівській області «102»;
- оперативний черговий Управління ДСНС України у Львівській області «101» або «112».


15-07-2019

Шановні суб’єкти господарювання!

https://mail.ukr.net/api/public/file_view/download?token=hcas15AjCdoidpYDROjXEbo-p6A780DaqNPSNV8dbiMoReIQ7Neku_wsrekuSxJkzV1oqABP4c_QG5EjLqYRqeXhryt_CWJSK2CojkHqhWcWyHN4Vltyb4UFzcyHy2mQq-KH4WAdDWOdkB2duObNUFgR%3A9b3kvKEOq5WvPE8J&inlineІнформуємо, що ДУ «Офіс з просування експорту України» розроблено ряд інструментів державної підтримки експорту України. З метою допомоги суб’єктам господарювання у налагодженні нових контактів та виходу на зовнішні ринки розроблено: 
1. Освітні програми у сфері сприяння експорту: https://epo.org.ua/education/ 
2. Експортний консалтинг: https://epo.org.ua/poslugy-eksporteram/konsaltyng/ 
3. Хелпдеск для експортерів до ЄС: https://helpdesk.epo.org.ua/ 
4. Експортний бренд України: https://epo.org.ua/export-brand-presented/

Окрім цього, інформуємо про міжнародні виставки та ярмарки у 2019 році. 
У разі додаткової інформації просимо звертатись в Службу експортера Львівської облдержадміністрації на e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. " data-mce-href="mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  та  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. " data-mce-href="mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  або за тел.: (032) 261 27 13/(032) 261 26 65, а також у відділ економічного розвитку, іневстицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. " data-mce-href="mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  або за тел.: (050)5759162.

 

 


 15-07-2019

На Львівщині реалізується проект «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей».

Одним з компонентів проекту є психосоціальна допомога ветеранам та підтримка соціального згуртування в громадах. Зокрема, передбачено такі види діяльності:
проведення тренінгів із соціального згуртування, інтеграції, залучення коштів для розвитку громади, а також підготовки грантових проектів із соціального згуртування в громадах;
надання грантів кожній ініціативній групі в громаді (усього 30 громад у трьох областях України) розміром до 12 000 євро для впровадження проектів із соціального згуртування та залучення всіх груп населення до активної участі на рівні громади шляхом реалізації соціальних, культурних, освітніх, спортивних та інших ініціатив;
надання кваліфікованої психологічної підтримки ветеранам конфлікту на сході України та їхнім родинам (індивідуальні та групові консультації тощо).

Критерії участі у проекті громад (населених пунктів) наступні:
кількість зареєстрованих ветеранів конфлікту на сході України становить не менше від 100 осіб;
є ініціативна група щонайменше з 15 осіб (група обов’язково має також включати представників соціально уразливих груп, таких як внутрішньо переміщені особи (ВПО), національні меншини, люди з інвалідністю тощо, а також представників різних професійних груп, місцевої влади, людей різного віку та інших активних мешканців громади); обов’язкова кількість ветеранів конфлікту на сході України у складі ініціативної групи має становити не менше ніж 50% від загальної кількості;
наявний попередній план та ідеї із соціальних, культурних, освітніх заходів соціального згуртування, включаючи заходи, спрямовані на захист прав ветеранів конфлікту на сході України, підтримку реінтеграції та зменшення стигматизації ветеранів;
є діючий об’єкт соціальної інфраструктури в комунальній власності, який надає соціальні послуги населенню та широко використовується усіма представниками громади (ветеранами, місцевими жителями, ВПО, національними меншинами та етнічними групами, людьми з інвалідністю тощо);
існує потреба в професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації ветеранів конфлікту на сході України, що проживають у громаді, задля подальшого розширення їхнього доступу до економічних можливостей.
Проект «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей» впроваджується Агентством ООН з питань міграції (МОМ) за фінансування Європейського Союзу.
У разі виникнення запитань, телефонуйте на гарячу лінію МОМ: 0-800-215-025 (пн-пт з 10:00 до 17:00).

 


 

11-07-2019

Нові державні будівельні норми (ДБН).

Висаджування дерев у новій садибній ділянці – мінімальна відстань від межі сусідської ділянки.
Звертаємо Вашу увагу, що у новій редакції державних будівельних норм щодо містобудування, яка набирає чинності уже з 01 жовтня 2019 року, встановлено мінімальну відстань від краю земельної ділянки, суміжної із сусідською, на якій дозволено висаджувати дерева або кущі. Норма стосується лише нової садибної та дачної забудови.
Важливе питання, яке покликані вирішити нові містобудівні ДБН «Планування та забудова територій» — непорозуміння між власниками сусідніх ділянок. Щоб не допустити міжсусідські війни, новими нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки. Ці норми не поширюються на сторони, які межують з вулицею.
Отже, керуючись новими ДБН, відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 м, до стовбурів дерев — від 4 до 6 м залежно від крони, але не менше половини її діаметру. Наприклад, якщо крона дерева складає в середньому 10 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.
Тому наголошуємо, для уникнення конфліктів між власниками суміжних садибних ділянок слід підрізати гілки дерев, аби ті не заважали сусідам та не переходили на сусідню земельну ділянку.
Варто пам’ятати, що державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

 


 

04-07-2019

Мешканцям області нагадують щодо можливості скористатись геоінформаційною системою

https://loda.gov.ua/cache/thumbnails/2/2_1560159027_613x446.97916666667_3_0.jpgДля мешканців області діє геоінформаційна система – сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо)
Як інформують у департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА ГІС базується на основі містобудівного кадастру та ведеться з урахуванням даних земельного кадастру. Запровадження ГІС містобудівного кадастру передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив'язки об'єктів до певної території чи земельної ділянки. Кадастр базується на картографічній основі у системі координат УСК-2000.
«Будь-яка просторова інформація – це те, з чим людина стикається практично кожен день незалежно від сфери своєї діяльності. Це може бути схема метро або план будівлі, топографічна карта або схема взаємозв'язків між офісами компанії, атлас автомобільних доріг або контурна карта та багато іншого. ГІС дає можливість накопичувати й аналізувати подібну інформацію, оперативно знаходити потрібні відомості та відображати їх у зручному для використання вигляді. На сьогодні Львівщина перша в Україні, здійснила інтерактивну синхронізацію баз даних містобудівного кадастру, на території області у всіх районах та містах обласного значення ведеться містобудівний кадастр. Таким чином інформація щодо містобудівної документації, а саме генеральних планів населених пунктів знаходиться у відкритому доступі. Через ГІС видаються містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва, будівельні паспорти забудови земельної ділянки та інше, такі реєстри є на ГІС”, - зазначила директор департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук.
ГІС є дієвим інструментом при вирішенні таких основних завдань:
- прогнозування розвитку, планування і забудови територій;
- обліку земельних ділянок, будинків і споруд та їх власників і користувачів;
- регулювання земельних відносин на території міста та відведення земельних ділянок;
- розвиток соціальної, інженерної й транспортної інфраструктури;
- визначення зон економічної та нормативної грошової оцінки земель, обґрунтування розмірів оподаткування й вартості земельних ділянок, будинків і споруд;
- експлуатації об’єктів комунального господарства та інженерних систем життєзабезпечення населення, моніторингу стану цих об’єктів, формування програм їх розвитку і реконструкції;
- оцінювання стану та розвитку транспортної мережі, телекомунікацій і відповідної інфраструктури, підготовлення проектів розвитку транспортної мережі на території міста;
- обліку та охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;
- моніторингу дотримання зонінгових вимог, умов та обмежень при забудові та іншого використання земель;
- обліку природних ресурсів та ландшафтів на території міста, планування їх використання, охорони та відтворення;
- екологічного моніторингу стану навколишнього середовища (фізичне, хімічне, біологічне забруднення атмосфери, ґрунту, підґрунтя, поверхневих і підземних вод з урахуванням джерел забруднення, масштабів і повторюваності);
- визначення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, розробка програм поліпшення навколишнього середовища;
- прогнозування та оцінка наслідків ухвалених рішень в сфері охорони навколишнього середовища;
- інформаційна підтримка діяльності органів системи попередження та дій в надзвичайних ситуаціях, у тому числі створення бази даних потенційно небезпечних об'єктів природного і техногенного характеру, оцінювання й прогнозування можливого виникнення та наслідків надзвичайних ситуацій;
- поліпшення інвестиційної привабливості території за рахунок геоінформаційної підтримки інвестиційної діяльності;
- інформаційна підтримка розвитку туристичної привабливості та туризму на території міста;
- районування території міста в процесі підготовки й проведення виборів, перепису населення та інших статистичних спостережень;
- інформування громади про стан довкілля на території міста, цільове використання територіальних ресурсів та плани розвитку міста.

 


 

03-07-2019

До відома

Земельні торги (аукціони) щодо продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного пункту), що відбудуться у липні 2019 року. Додаткову інформацію про земельні торги можна отримати за посиланнями (http://torgy.land.gov.ua/auction) та (https://land.setam.net.ua/auctions).

Детальніше:


02-07-2019 

Очистка і дезінфекція криниць

https://loda.gov.ua/cache/thumbnails/3/30_aqua_top_1549364605_613x218.92857142857_3_0.jpgВикористання якісної води для пиття та побуту є однією з найважливіших потреб людини та запорукою збереження її здоров’я. Але слід пам’ятати, що вода не тільки потрібна і корисна, але може бути одним із факторів передачі інфекційних захворювань, у першу чергу кишкових - черевний тиф, холера, гепатит, дизентерія, лептоспіроз та ряд інших.
Найбільш поширеним джерелом питного водопостачання в населених пунктах є криниці, які живляться водою з поверхневих водоносних горизонтів і через це дуже вразливі до різноманітних причин забруднення. Потрапляння в криницю збудників інфекційних хвороб може відбуватися з виділеннями хворих і бактеріоносіїв різними шляхами, при внесенні їх у воду через відра для забору води, просочування господарсько-побутових стічних вод з вигрібних ям та вбиралень,засмічення і навіть трупів тварин,гризунів, тощо. Виникнення надзвичайних ситуацій (повені, сильні зливи, затоплення в результаті сніготаяння) може також призвести до погіршення якості питної води.
Тривалість виживання патогенних збудників у воді різна - холерних вібріонів від декількох днів до декількох місяців, збудники черевного тифу і паратифів можуть виживати в намулі на дні колодязя 2-3 тижні, дизентерії та лептоспірозу виживають у воді до 2-3 місяців.
Міcця влаштування індивідуальних криниць слід обирати на незабрудненій території, яка знаходиться на відстані не менше ніж 30м від автомагістралей і не менше 20м від будівель, вигрібних ям, вбиралень, місць утримання худоби, гноєсховищ, складів добрив та отрутохімікатів, інших місць забруднення грунту та підземних вод. Відстань від вигребів до громадських криниць і каптажів повинна становити не менше 50 м. При цьому необхідно враховувати напрямок схилу ділянки.
Криницю слід належним чином обладнати. Оголовок повинен бути вище землі не менше як на 80см. та мати покришку або дашок. Матеріал, з якого зроблена криниця (бетонні кільця, кам’яна кладка, дерев’ яні бруси чи інше) має щільно прилягати щоб не пропускати бруд та воду з довкілля. Довкола роблять глиняний замок діаметром не менше одного метра та глибиною до двох, або бетонують чи асфальтують площадку. Для набирання води бажано використовувати одне прикріплене відро.
Але усі ці заходи не можуть повністю вберегти криницю від забруднення. Тому необхідно регулярно не рідше одного разу на рік проводити її очищення і дезінфекцію, додатково у всіх випадках , коли стались надзвичайні ситуації. Загалом, дезінфекцію криниць здійснюють при інфікуванні води патогенними чи умовно-патогенними збудниками, при потраплянні у воду колодязів стічних вод,фекалій, трупів тварин тощо, або з профілактичною метою – після проведення ремонту або чищення криниці, після закінчення будівництва нової.
Дезінфекцію води та всіх поверхонь зрубу проводять дезінфекційними засобами, які дозволені до використання в Україні для знезараження води - хлорне вапно, “Акватабс ”, “ Жавель-Клейд”, “Брілліантовий міг “, “ Хлорактив “ і деякі інші та у відповідності до вимог методичних вказівок з їх використання. Після попередньої дезінфекції криниці цілком звільняють від води і очищають від сторонніх предметів та накопиченого мулу і дезінфікують поверхню зрубу та дно. Коли криниця заповниться водою, її повністю відкачують і після повторного заповнення проводять знезараження води. Слід пам’ятати, що усі роботи з деззасобами необхідно проводити у захисних масках, окулярах та гумових рукавицях. При потраплянні дезззасобу на відкриті ділянки тіла чи в очі, негайно їх промити великою кількосюі води та звернутись до лікаря.
Вода в криницях, що використовується для господарсько-питних потреб, повинна бути епідемічно безпечною, нешкідливою за хімічним складом та приємною за органолептичними властивостями.
Для консультацій з питань утримання та дезінфекції криниць, а також ії проведення та лабораторного дослідження якості води можна звертатися у Бродівський міжрайонний відділ за адресою: вул. Залізнична,32 м. Броди телефон 2-69-22 та на електронну пошту 


 03-06-2019

Щодо змін у чинному законодавстві з питань надання пільг і житлових субсидій

http://bogodukhiv-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/i-600x381.jpgНа виконання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» (далі-Постанова).Вказаною Постановою затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі (далі-Порядок) та удосконалено порядок призначення житлових субсидій, шляхом внесення змін до інших підзаконних актів.
Порядком встановлено, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та інформації, отриманої від управителів, виконавців комунальних послуг, ОСББ (ЖБК), щомісяця розраховуватимуть суму пільги, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, які мають таке право відповідно до відповідних законодавчих актів, та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово комунального обслуговування.
Разом з тим, пунктом 6 Порядку передбачено, що сума пільги у грошовій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ «Ощадбанк», що становить 0,7 відсотка такої суми.
Згідно пункту 7 Порядку виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між ними договору.
За заявою пільговика до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виплата пільги може здійснюватись у готівковій формі. У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад місяць заборгованості з оплати послуг, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного місяця здійснюється у грошовій безготівковій формі.
Відповідно до пункту 9 Порядку АТ «Ощадбанк» здійснює переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі укладених між ними договорів. Якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклав договору з АТ «Ощадбанк» для перерахування сум пільг, він до 1 червня не має права вимагати оплати послуг від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.
Окремо звертаємо увагу, що Постановою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Зокрема передбачено, що під час перерахування коштів з рахунка для виплат субсидій на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ «Ощадбанк» утримує з сум нарахованих субсидій комісійну винагороду в розмірі 0,7 відсотка суми платежу. При цьому розмір житлової субсидії у грошовій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ «Ощадбанк», що становить 0,7 відсотка суми платежу. Крім того, якщо сума призначеної субсидії перевищує 5 тисяч гривень на місць, її виплата здійснюється у грошовій безготівковій формі.


 29-05-2019

Дайджест актуальних можливостей залучення коштів міжнародної технічної допомоги від іноземних донорів


29-05-2019

https://mail.ukr.net/attach/show/15591313203794685604/1

 


 29-05-2019

Новий функціонал ProZorro: електронне поле “ПДВ в договорі”

З 17 травня в ProZorro реалізовано два нові поля - “ціна договору” та “ціна договору без ПДВ”. Новий функціонал дозволить замовникам вказувати в системі наявність/відсутність ПДВ на етапі укладання договору.
До цього замовники могли фіксувати наявність/відсутність ПДВ лише в оголошенні бюджету закупівлі, і система автоматично переносила ці дані в звіт про результати процедури (пункт сума договору). Відповідно, коли у тендері з очікуваною вартістю без ПДВ, перемагав платник податку на додану вартість, могли виникати труднощі з реєстрацією договору в Державній казначейській службі. Адже договір мав включати ціну з ПДВ, і сума контракту відрізнялася від зазначеної у звіті.
Тепер у замовників з’явилася можливість зафіксувати наявність/відсутність ПДВ в договорі самостійно. На етапі публікації договору замовники заповнюватимуть два поля. Перше - ціна договору. Друге - ціна договору без урахування ПДВ. Різниця між цими полями і формуватиме розмір податку на додану вартість.https://4tenders.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/PDV3.png

Інформація з цих полів відображатиметься у звіті за результатами проведення процедури. Навпроти пункту “сума, визначена в договорі про закупівлю” вказуватиметься загальна сума договору, і в разі наявності ПДВ - його розмір. 

Сума визначена в договорі про закупівлю - 1478,39 UAH (в тому числі ПДВ 246,39 UAH)

Зазначення суми з урахуванням наявності/відсутності ПДВ дозволить вирішити відповідне питання з реєстрацією договорів в держказначействі.


 29-05-2019

Новий інструмент майданчика SmartTender: термінове отримання довідки МВС для тендерів ProZorro

Щороку по довідку МВС про відсутність судимості звертається понад 800 000 громадян, чверть з яких — це переможці аукціонів ProZorro. Причина такої популярності — норми Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до яких переможець тендеру має надати організатору папери, що підтверджують відсутність підстав для скасування результатів торгів. І основний документ, потрібний для виконання даної вимоги — це довідка МВС. 
Жорсткі обмеження у часі
Закон визначає, що засвідчити власну доброчесність переможець повинен протягом п’яти календарних днів після публікування організатором наміру укласти угоду. Всупереч розповсюдженій думці, практика винесення рішень Антимонопольним комітетом України показує, що до цього строку слід включати як вихідні, так і святкові дні. Отже, переможець має обмаль часу для комунікації з організатором.
Досвідчені учасники закупівель замовляють довідку від МВС та інші документи заздалегідь, ще до проведення торгів. Проте окремі замовники висувають переможцю додаткову умову — дату видачі документа, яка б не передувала даті фактичного завершення аукціону. В такому разі через повільну роботу уповноважених органів перемогу у тендері втратити вкрай просто.
Отримання довідки безпосередньо на майданчику
Замовити довідку про несудимість (та навіть отримати її в електронній формі) можна за допомогою існуючого з 2017 року державного онлайн-сервісу. Офіційно вона виготовляється і надається сервісним центром МВС протягом двох тижнів (подекуди — до 30 календарних днів). Майданчик SmartTender.bizреалізував функціонал термінового отримання довідки від МВС через особистий кабінет замовника лише за 2 дні. Зробити це можна за наступним алгоритмом:
1. Увійти до особистого кабінету на майданчику. 
2. Обрати необхідний тендер та натиснути кнопку «довідка МВС».
3. Обрати власний електронний цифровий підпис.
4. Заповнити форму й погодитись зі способом оплати.
Послуга термінового отримання довідки коштує 360 гривень. Документ може бути отриманий як у двох формах: електронній або в електронній та паперовій. Електронний варіант одразу ж надходить до особистого кабінету учасника. А паперовий варіант потрібно буде забрати в обраному сервісному центрі МВС. 
Послуга є офіційною. Майданчик SmartTender заключив договір з структурним підрозділом підпорядкованим МВС України про пришвидшену видачу довідок про несудимість. Подібна процедура існує в багатьох сервісних центрах з видачі адміністративних послуг.
В майбутньому очікується, що строки на подання документів переможцем будуть збільшені вдвічі. Проте наразі протермінування продовжують залишатись найбільш розповсюдженою причиною скасування результатів торгів у публічних закупівлях. Тому слід ретельно вивчати опубліковані організатором вимоги до документів переможця.

 


 

23-05-2019

Конкурс інвестиційних проектів для учасників АТО (ООС)

Бродівська районна державна адміністрація у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформує про оголошення конкурсу інвестиційних проектів з 20 травня 2019 року.
Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на території Львівської області;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.
Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти.
Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Детальну інформацією можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації або за телефоном: (03266)43165 .

 


 

23-05-2019

ОГОЛОШЕННЯ

Бродівська райдержадміністрація запрошує представників малого бізнесу для участі в конкурсі інвестиційних проектів
В межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області проводиться конкурс інвестиційних проектів. Конкурс триватиме до 20 червня.
Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;
– здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», групи 31.0 розділу 31«Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців») та розділу 13 «Текстильне виробництво», розділу 14 «Виробництво одягу», розділу 15 «Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів».
Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти.
Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам підприємницької діяльності, становить 750 тис грн терміном на три роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Детальну інформацією можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації або за телефоном: (03266)43165 .

 


 

21-05-2019

На допомогу спадкоємцю: не пропустіть термін прийняття спадщини

https://cdn.riastatic.com/photosnewr/ria/dom_news_logo/kak-otkazatsya-ot-nasledstva__211067-620x0.jpgДехто вважає, що заявляти про себе як спадкоємця потрібно через шість місяців з дня смерті спадкодавця. Результат – пропущений термін прийняття спадщини, після чого прийняти спадщину можна тільки з письмової згоди на це спадкоємців, що вступили в спадщину, або звернутися до суду.
У відповідності до ч. 1 ст. 1272 ЦК України якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Разом з тим ч. 2 ст. 1272 ЦК України передбачено за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу.
Як заявити про свої права на спадщину?
Спадкоємець пише заяву нотаріусу про вступ у спадок. Загальне для всіх правило – спадкоємець особисто йде до державної нотаріальної контори або до приватного нотаріуса за останнім місцем проживання (прописки) спадкодавця. Нотаріус оформляє заяву на нотаріальному бланку про вступ у спадщину і ви його підписуєте. Буває, що людина з тієї чи іншої причини не може особисто подати заяву за місцем смерті спадкодавця. Наприклад, живе в іншому місті. Який тоді вихід? У цьому випадку потрібно йти до будь-якого нотаріуса в місті, де ви знаходитеся і оформляти у нього заяву про прийняття спадщини та відправити її поштою (бажано цінним листом з описом вкладення) в державну нотаріальну контору за місцем проживання спадкодавця. Якщо спадкоємець прописаний разом із спадкодавцем, ви автоматично вважаєтеся такими, що прийняли спадщину, якщо були прописані зі спадкодавцем на день його смерті. Доказом цього будуть: довідка із ЖЕКу, будинкова книга, прописка в паспорті. Заяву про вступ в спадок писати не обов’язково, але бажано. Діти спадкодавця, яким не виповнилося 18 років, вважаються такими, що прийняли спадщину. Їм не потрібно подавати заяву про вступ у спадок. Дитина, яка досягла чотирнадцятирічного віку, може прийти до нотаріуса і самостійно подати заяву. Від імені малолітнього (до 14 років) заяву подають батьки, опікуни або піклувальники.
Після закінчення шестимісячного строку з дня смерті спадкодавця (якщо вони не стали повнолітніми) спадщину на їх ім’я оформляють батьки або їхні законні представники – опікуни або піклувальники.
Недієздатні, обмежено дієздатні спадкоємці також вважаються такими, що прийняли спадщину. Але закон дозволяє подавати спадок від імені цих спадкоємців їхніми батьками (усиновлювачами), опікунами та піклувальниками.
Якщо ви з якихось причин пропустили строк прийняття спадщини, його можна поновити у судовому порядку. Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до суду за місцем проживання спадкодавця. При винесені судом рішення вам буде надано обмежений час на повторне прийняття спадщини ( два-три місяці ) і тут головне знову не пропустити цей строк, бо іншої можливості у вас не буде.
За більш детальною інформацією Ви можете звернутися у Бродівське бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Броди, вул. Щурата, 8, кабінет 5-6, тел. 2-51-13, 2-51-46.


Бродівське бюро правової допомоги.

 


 

20-05-2019

Сплата єдиного соціального внеску – запорука зарахування страхового стажу працівникам!

http://minfin.com.ua/img/2017/31106243/746992bd253245a15daa8bd5473969d9.jpegЗважаючи на зміни, внесені останнім часом до законодавства про пенсійне забезпечення, все більше уваги приділяється страховому стажу. Цей стаж являє собою період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який сплачені щомісячні страхові внески. Важливо, щоб ці внески не були меншими, ніж мінімальний страховий (єдиний) внесок. Таким чином, наявність необхідних років страхового стажу визначає право особи на пенсійне забезпечення.
З 2018 року, у зв’язку з реформуванням пенсійної системи, страховий стаж, необхідний для призначення пенсії, поступово збільшується. Так, з 1 січня минулого року він становив 25 років, в 2019 році – збільшився до 26 років. Для тих, хто досягне пенсійного віку у 2020 році – до 27 років, і так – до 2028 року, коли необхідний для призначення пенсії страховий стаж становитиме 35 років.
Своєчасна сплата страхових та єдиного соціального внесків безпосередньо впливає на повноту зарахування страхового стажу. У разі, якщо внески не сплачено або сплачено не в повному обсязі, до страхового стажу найманого працівника або фізичної особи – підприємця зараховуються періоди роботи про порційно сплаченим внескам.
Дуже важливо, щоб при неповній зайнятості працівника, у разі, якщо сума нарахованої заробітної плати є нижчою за розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець нараховував і сплачував єдиний соціальний внесок у розмірі не нижче мінімального. Лише у такому випадку до страхового стажу буде зараховано повний місяць.
На противагу найманим працівникам, за яких сплачує єдиний соціальний внесок та звітує роботодавець, підприємцям необхідно самостійно дбати про зарахування періоду діяльності до страхового стажу, щоб не позбавити себе майбутньої пенсії та інших соціальних гарантій.
Фізичним особам-підприємцям слід обов’язково врахувати той факт, що обов’язок сплати ЄСВ не залежить від факту отримання чи неотримання доходу від підприємницької діяльності, а період, за який єдиний внесок заборгували, не буде зарахований до страхового стажу аж до повного погашення боргу.
Для зарахування періоду діяльності до страхового стажу підприємці повинні дотримуватися таких законодавчих вимог:
– сплачувати ЄСВ в розмірі, не меншому, ніж 22% мінімальної зарплати, яка з 01.01.2019 р. становить 4173 грн.,а отже, мінімальний єдиний (страховий) внесок – 918,06 грн. на місяць;
– вчасно подавати та коригувати річну звітність про нарахування ЄСВ до територіальних органів фіскальної служби.
В кожного громадянина, включаючи й приватних підприємців, є можливість безкоштовно контролювати зарахування періодів діяльності до страхового стажу. Для цього необхідно зареєструватись на веб-порталі Пенсійного фонду (http://portal.pfu.gov.ua) та зайти до свого особистого кабінету.

 


 

20-05-2019

Парламентський комітет Канади приймає законопроект S-240, спрямований на боротьбу з незаконною торгівлею донорськими органами

https://mail.ukr.net/attach/show/15583303972270822512/1Постійний комітет із закордонних справ і міжнародного розвитку Парламенту Канади 27 лютого 2019 року, після дводенного слухання, прийняв законопроект S-240. Законопроект набуде законодавчої сили після його прийняття в третьому читанні в Палаті громад і Сенаті.
Законопроект, запропонований Сенатом, містить два аспекти. Один із них стосується зміни Кримінального кодексу в частині встановлення кримінальної відповідальності за отримання органів за кордоном без згоди донора. Інший вносить зміну в Акт про захист еміграції та біженців, згідно з яким людям, які брали участь у насильницькому видалянні органів у будь-якому куточку світу, забороняється приїжджати в Канаду.
Член парламенту від Консервативної партії Гарнетт Дженіс, що представив законопроект, сказав під час слухань 26 лютого: «Цей законопроект висунутий у відповідь на ситуацію в Китаї, де відбувається санкціоноване державою, насильницьке видаляння органів у політичних ув’язнених. Він також зачіпає ситуації, коли органи видаляють із примусу, поза досяжністю навіть місцевої влади».
Під час першого читання (20 листопада, 2018 року), Дженіс навів результати досліджень двох канадців, Девіда Мейтаса й Девіда Кілгура, які виявили за допомогою ретельних досліджень, що щорічно в китайських лікарнях пересаджують від 60 000 до 100 000 людських органів, у той час, як система добровільного донорства в країні практично відсутня. Органи здебільшого отримані від в’язнів совісті, в основному практикувальників Фалуньгун».
Зупинити ще один Голокост
Бабуся Гарнетта Дженіса, якый вдалося вижити у часи нацистського Голокосту, розповідала, що уникла арешту й не була відправлена в концентраційний табір, лише завдяки захисту та допомоги своєї громади.
Депутат Дженіс висловив надію, що законопроект приймуть у Парламенті Канади: «Щоб ми змогли сміливо дивитися нашим дітям в очі та розповісти, що ми не просто говорили про це питання, але, насправді, запобігли скоєнню цих злодіянь».
Борис Вржесневський зазначив, що законопроект S-240 є винятковим, отримавши підтримку відразу від усіх партій і обох палат Парламенту, що робить його «проявом законодавчої влади та того, як законодавці виконують свою роботу, і що ще важливіше — життєво важливу роботу».
Особливо він зазначив на прес-конференції 20 листопада 2018 року, що жертви насильницького видаляння органів — це здебільшого в'язні совісті, і що найбільша група, яку переслідують, — це група Фалуньгун.
Посилаючись на наближення федеральних виборів, які мають відбутися в жовтні поточного року, член Парламенту від Нової демократичної партії Трейсі Рамсі підкреслила, що нові демократи сподіваються на швидке прийняття цього законопроекту. Якщо законопроект не пройде й буде скасований, то його прихильникам доведеться почати все заново після виборів.
Вона сказала: «Ми рішуче виступаємо проти торгівлі органами та нелюдського поводження із в'язнями сумління, які стають жертвами насильницького видаляння органів».
Член парламенту від Ліберальної партії Аніта Ванденбелд подякувала Дженіс та іншим членам Парламенту за виконану роботу. Вона сказала, що повністю підтримує законопроект, і що незаконна торгівля органами — один із найздичавіліших і нелюдських злочинів у світі. Засудивши насильницьке видаляння органів, вона сказала, що Канада повинна подати приклад усьому світу. Вона також наголосила на необхідності прийняття законопроекту в терміновому порядку.

 


 

13-05-2019

Самовільне зайняття земельної ділянки

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUXzHnWU3aF6t6VwSJoXFyswruXanJRh3HFlZRL6u_zRoA9DtQGwЩо таке  самовільне зайняття земельної ділянки?
Це дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Що таке подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок ?
Нагадаю, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки підлягають обов’язковій державній реєстрацій.
Подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок - це наявність двох зареєстрованих прав оренди за різними орендарями.

Як запобігти подвійній реєстрації ?
Перед укладанням договору оренди земельної ділянки та державною реєстрацію цього права рекомендую попередньо отримати витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку задля того, щоб володіти повною інформацію.

Як захистити своє право?         
Законодавство передбачає два шляхи  захисту - у досудовому та судовому порядку.
Досудовий порядок передбачає звернення до:
правоохоронних органів;
Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України;
регіональних оперативних штабів, які працюють у режимі оперативного реагування на спроби рейдерських захоплень земель або вирощеного врожаю. Контакти штабів шукайте  на сайті Головного територіально управління юстиції у Вашій області;
мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з метою повідомлення про факт рейдерської атаки та консультування щодо подальших дій;
Крім того, реальний власник земельної ділянки може звернутися  до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса із заявою про заборону вчинення реєстраційних дій, яка невідкладно реєструється  в базі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Які скарги розглядає Комісія?
Мін’юст розглядає скарги:
на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
на рішення, дії або бездіяльність Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України (з питань розгляду скарг, які належать до їх компетенції).
Проте, до компетенції Міністерства юстиції України не відноситься розгляд скарг:
на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, коли таке право набуто на підставі рішення суду;
коли наявний судовий спір;
розгляд скарг на реєстраційні дії, проведені на підставі рішення суду.

Який порядок і форма подачі скарги до Комісії Мін’юсту?
Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено. Скарга подається за формою, встановленою законом. Вимоги до оформлення скарги розміщені на сайті Міністерства: https://minjust.gov.ua/m/4626

Звертаю увагу, скарга, подана без урахування зазначених вимог, Комісією по суті не розглядається!

Які строки звернення до Комісії?  
60 календарних днів  на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації;
15 календарних днів на рішення дії або бездіяльність територіальних органів Мін’юсту.
Відлік часу починається від дня прийняття рішення або з дня коли особа могла дізнатися про порушення її прав.

Які строки розгляду?
Загальний строк розгляду та вирішення скарги – до 45 календарних днів з моменту надходження скарги.  
Комісія готує висновок протягом 2-3 тижнів, на підставі якого Мін’юст приймає рішення у формі наказу.
Рішення надсилається скаржнику протягом 3-х робочих днів з дня його прийняття. Особа, яка звернулась зі скаргою, не згодна з рішенням Міністерства юстиції України, вона може звернутись до суду.

Коли може бути відмовлено у розгляді скарги?  
Існує низка випадків, коли Мін’юст може відмовити у розгляді скарги, та випадки, коли закон зобов’язує відмовити у задоволенні скарги. Найчастіше підставою  є недотримання встановлених законом вимог до оформлення скарги.

Куди можна звернутись за консультацією з питань діяльності Комісії Мін’юсту?
Необхідну інформацію та контакти можна знайти на офіційному веб-сайті Міністерства за посиланням: https://minjust.gov.ua/pages/commission_civil_register.

Як захистити своє право через суд?
Особа, чиї права порушено, може звернутися до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав та з  позовом про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.

До якого суду звертатись?  
До господарського суду, якщо сторонами спору є юридичні особи та\або громадяни – суб’єкти  підприємницької діяльності.
До адміністративного суду, якщо оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, компетентних у сфері земельних правовідносин.
всі інші  випадки до судів загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства.

Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки?

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.


06-05-2019

Підприємствам Бродівського району на роботу потрібні працівники за такими професіями (спеціальностями):

http://www.osvitalviv.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/vacancies-1-800x445.jpgЗаступник директора-головний природознавець
Начальник Підкамінського науково-дослідного природоохоронного відділення
Інспектор з охорони природно-заповідного фонду
Головний художній керівник
Провідний інженер з охорони праці
Фахівець з рекреації
Провідний інженер з охорони тваринного світу
Провідний інженер з рекреаційного благоустрою
Лікар-стоматолог-хірур
Сестра медична зі стоматології
Оператор інкубаторно-птахівничої станції
Адміністратор
Торговельний брокер
Агроном
Комірник
Швачка
Кресляр
Маляр(фарбування деталей пульверизатором)
Токар
Бармен
Офіціант
Касир торговельного залу
Продавець продовольчих товарів
Продавець – консультант
Продавець непродовольчих товарів
Кондитер
Кухар
Помічник кухара
Виробник харчових напівфабрикатів
Монтер кабельного виробництва(інвалід)
Електрик цеху
Електромонтер з обслуговування електроустановок
Верстатник деревообробних верстатів
Механік
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Слюсар із складання металевих конструкцій
Заточувальник
Технік з експлуатації та ремонту устаткування
Електрогазозварник
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
Водій навантажувача
Водій автотранспортних засобів
Машиніст крана автомобільного
Машиніст екскаватора
Машиніст автогрейдера
Тракторист
Сторож
Двірник
Підсобний робітник
Дорожній робітник
Мийник покришок
Більш детальну інформацію можна отримати у відділі взаємодії з роботодавцям Бродівської районної філії Львівського ОЦЗ за адресою:
м. Броди, вул. Гончарська,15 або за телефоном(266)4-20-00.

 


 

06-05-2019

Коротко про домашнє насильство: коли образу слід вважати насильством

06-05Головне територіальне управління юстиції у Львівській області продовжує інформувати про те, що слід вважати домашнім насильством.
Ось приклад з життя:
Середньостатистична сім`я, де тато Іван, мама Оксана (перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років) та двійко дітей Юрко та Марічка ( відповідно 2 і 7 років) вирішили сходити в театр на виставу «Наталка-Полтавка».
У піднесеному настрої, мама Оксана кладе квитки в сумку і бачить, що ремінчик сумки відірвався. І коли вона підійшла до чоловіка з проханням дати грошей на нову сумку, неочікувано у відповідь почула словесні образи на кшталт: ти безтолкова, в тебе постійно все рветься і ламається, зрештою, ти й так сидиш вдома, краще пильнуй дітей, ніж сумки викупляй та й взагалі ти нездатна навіть сама заробити собі на цю сумку.

Як наслідок такої ситуації:
це відбувалось у присутності дітей, відповідно діти були свідками домашнього насильства ( в даному випадку психологічного та економічного);
мама Оксана є особою, постраждалою від домашнього насильства;
тато Іван є кривдником, тобто особою, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.
ПАМ`ЯТКА:
Домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь;
Економічне насильство - форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру;
Психологічне насильство - форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи.

 


 

03-05-2019

Конкурс проектів співробітництва територіальних громад на 2019 рік!

З 26 квітня по 14 червня 2019 року триватиме прийом документів на Конкурс проектів співробітництва територіальних громад на 2019 рік в межах обласної Програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області на 2019 – 2020 роки.
Учасниками конкурсу можуть бути сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад Львівської області, що підписали відповідні договори про співробітництво територіальних громад, які внесені в Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/
Проекти повинні бути спрямовані на проведення реконструкції, капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури, придбання обладнання.
Учасник (1 група часників – підписантів договору про співробітництво) має право подати на реєстрацію не більше одного проекту.
До проекти за визначеною формою обов'язково додаються:
· копія Договору про співробітництво територіальних громад, зареєстрованої в Реєстрі договорів про співробітництво територіальних громад Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
· документи, що підтверджують співфінансування проекту з боку конкурсантів, а саме:
· належно завірені довідки з фінансових установ про наявність небюджетних коштів конкурсанта або юридичні зобов’язання від спонсора щодо виділення коштів;
· рішення сесій місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об'єктів) подаються конкурсантами в секретаріат (відповідно до реєстраційного номера заявки) у термін, визначений Конкурсною радою;
· документи, що обґрунтовують видатки в рамках проекту (локальні та зведені кошториси, розроблені та завірені в установленому законодавством порядку, комерційні пропозиції, розрахунки тощо);
· довідка від балансоутримувача про правовий статус нерухомого майна;
· фото об’єкта.
До участі в Конкурсі не допускаються проекти в таких випадках:
· конкурсант подав заявку пізніше, ніж визначено оголошенням про Конкурс;
· конкурсант подав більше, ніж одну заявку.
· конкурсант подав офіційний лист про відкликання проекту.
Не фінансуються проекти, які передбачають:
отримання заробітної плати, винагород та інших компенсаційних виплат конкурсантами;
· погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;
· купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;
· купівлю і ремонт техніки для особистих потреб громадських організацій та фізичних осіб;
· випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;
· спрямування на політичну й виборчу діяльність;
· отримання прибутку та прямої матеріальної допомоги;
· фінансування об'єктів, які перебувають у приватній власності
Проектні пропозиції потрібно надсилати:
електронний варіант: одним файлом у форматі pdf на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
друкований варіант на адресу: Обласна асоціація місцевих рад "Ради Львівщини", вул. Винниченка, 18, оф. 140, м. Львів, 79008 (датований поштовим штемпелем не пізніше ніж 14.06.2019).
Додаткова інформація:
за телефоном: +38 032 235-50-76
або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 

03-05-2019

Ухвалено новий закон про мову. Основні положення

25 квітня 2019 року Верховною Радою України голосами 278 парламентарів було прийнято Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Приємна новина, віднині кожен українець може безкоштовно пройти курси української мови. Згідно з Законом громадяни України повинні володіти українською мовою, хоча дія Закону не поширюється на приватне спілкування та здійснення релігійних обрядів.
Законом визначено перелік осіб, які зобов’язані застосовувати українську мову при виконанні своїх службових обов’язків в:
- органах державної влади і органах влади АР Крим;
- органах місцевого самоврядування;
- підприємствах, закладах та організаціях державної та комунальної форми власності;
- іноземних дипломатичних закладах України.
Законом передбачено створення нового державного органу - Національна комісія із стандартів державної мови, яка буде перевіряти рівень володіння державною мовою та видавати відповідні сертифікати для кандидатів на посади Президента, депутатів, їх помічників, чиновників, суддів та їх помічників, адвокатів, нотаріусів, керівників держаних закладів. Крім того вводиться посада Уповноваженого із захисту державної мови, який буде здійснювати захист української мови та прав громадян на можливість її вивчення.
Щодо змін в медіа-сфері, телерадіоорганізації незалежно від форми власності зобов’язані будуть здійснювати мовлення українською мовою. Друковані засоби масової інформації можуть видаватися на мовах відмінних від державної, але за умови публікації і на державній мові.
Державні видавництва зобов’язані видавати державною мовою не менше 50% книжок на рік.
Згідно Закону дозволений показ культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів недержавною мовою лише якщо цього вимагає творчий задум автора. Однак показ в державному і комунальному театрі в цьому випадку повинен супроводжуватись перекладом на українську мову за допомогою субтитрів або звукового перекладу. Кіно повинне демонструватись державною мовою. Разом з тим дозволений показ іноземних фільмів на мові оригіналу з українськими субтитрами, але не більше 10% сеансів кінотеатру за місяць.
Комп’ютерні програми з користувацьким інтерфейсом повинні бути виконані державною мовою і/або англійською мовою, або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, крім програм органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, які повинні бути виконані виключно держаною мовою.
Документ також передбачає адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері застосування державної мови. Крім того, законопроектом передбачена кримінальна відповідальність «за публічне приниження і зневагу до державної мови». Вона буде аналогічною тій, яка передбачена за публічну наругу над державним прапором, гербом та гімном — штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.

 


 

26-04-2019

Запрошуємо представників малого бізнесу для участі в конкурсі бізнес-проектів

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARMAAAC3CAMAAAAGjUrGAAAB4FBMVEWixMX67/PsW0YVOF75W0ITOV2ixMb/9Iumycmoy8uixMMRNVykw8UALVikxsegwsMKMVqmysZYeYdqipktTm1gfo8VOGAYP2IHMFs/XnklRmeewb7/9fgALFUALFkAKFdxlZ5+oKsAI1CdyMr/9IwAKFGVtbUAL1X57vUAHk8ALVv9/G7pXUUAAABPb4PwWUOWuLqKp6f/XT68wsL4WkZthoZ+kpKGqa35TzDw3uH/+IVecXDBz9Hp5OiVrK0AG1D97gCJkpO2r6nkdGJeboQ7T1eMsLuFSU/WjYC1ucZ4g5WeSVbT0tgqSmaKlqbm2uTEVUrra1evsL/bV0xEX27ffWdlRlrT4abCaGK7cnC1fn24jJPDnKDWrbLhy8zs65e1zreuubCwTU7I1q7FyNRWNlrTX07LY1d4R1a30bYzPVrl5qGYoK1NP1azy8FoSVl3iKW6w97tpJzYiHeWm72/p5XrvL7P3XLP0fHs5jDKl5Hn40sAACVGWn1pcogAC0lrW3H1saT/gnz2jn6/RjeiOzGwkpqbjIl+zu94paCMyuH109CvcmpXWVl9d3kWKUAwRlOfmJXvvVH49uPrh1Lqk0rz1FyqZl+OcXBiTU/E0o4zK1l2d3nob0z/2GGBVlIAOcJDAAAfg0lEQVR4nO19iX/bxpk2KRBjcABiAFMCD4C3eUhRSZCSSFk2ZUtWFDmRHB/x0XxpfK4Tx46bJm029a7dzTrZdNfJbto92u6X7v6r3/vOgCRIkZLsX76acvkkv4Qiccw8eN5jTgQCE0wwwQQTTDDBBBNMMMEEE0wwwQQTTPAjQet9JBT/wU8UESCDx5LuN3TYpYZ+Cdfq3YIS76uApumKTnXfSXA/7zPVxGGkc1HSuTwNdAsFRSUBfxE7F4J70ICu6ybUZXiJ9gFVwuGw7v2hhcOmDtcLI3TFpL07En6g0ruHOIgf2PnS/7kHpfM1fgh3KquHWSubzbmmovmvKB4IflLgKBvPwELwm0ENw77CUl4e6hVCUXqFpVQhrVw222Ldg58LekKOyVFFfG4ZMSuhmzNSTJZj00dzYd9TUGbUmJQId/98R4oh5Fh5U/Cgk6QcU3ODpVCiakzOwiEmXECWXX6wbuYSRjoSSUdiUeqdoe/IsRj/bOZkWZqBMplYDn7pHVlWq6aehJJlvcLmyjGrqpjTMhYimYi6nTvr5mZVjiDUROtFWNFzRVWNcXUTZSZuZXK6ftSQJElVjWJC6R5HTEuVpEz3xuEE/MmR3hTfmdm0JMUTJumXihKNS+msQpRcRrLSOVNDHbBERrUk2YLblOWWOF9PqpbKb6jk0lIcONHMmKrG4VclYVhqEuwBbqEmwxoF+1CqcTnd0s1pXg44LpXDWxOi69U0VkCyJEvNJFxztwvYB1TZUaVUDpUaUGKqLDHCOVGhzFYkEe5UEMspScZMhyXOiYrIeJwonKWyO/BglKghR7I6dQ1Ljszw6+luLA4nG5GUgadksrrgRBrCiWRQYs6kLdlwlQDRY/AMWjpUUqOyJMkmVaZ5OZCCTAvdB3WTceDaiJfLKv7faCmB54RmZiOyCk8XTSclGVVTcDKdhBvJRc8uoFxV4EuSYornypATdRqRFJzobkaCI+LRgSJ4nChJVTYSCrg/ojP4bJVjR7PZ6HRaRfUoZDQnxMylZLkIKgCxRlOSyh8UHgNPiHNiTU/HUpbELx8gSUOSDbUazUar8hxocdZ9bkdLdcmSUf9UAS5S8BCQk0jLZAlDMjo1pAxkAnfniupwkiLcvdmi7jNxqBPwpPRLFTkpZ8PVuGVJTEdnbYLqrUhUUXRdUVpQbVVigZGcxBVXtazIUaEwBs8+jZVUqqoECkVOLJmY4IIsKQWXD+PF01UGTlcJk+icmomaz0sJeJHonKVWwXmCGtWdsMY5QW5aomQIzYzOyRI8EiNhaj1OGMbsTt1jwC0cAQrezUkum5EtuCZF0W9mLDmTEyUluiurqM7ROgGFIdM8EoPLM+T4DLgIe05G+oVOmKaFgaOiC2pNAYHRMEZ7uLjZMrLhFwjIugaPMO5SPZeWUfmcE/ReINl0J4xwr7MJXrDski4nEbuXLOi5iCQlchnZqPYbD3ISR2tMC81RpWpI5aNm50xzMwPPgujIiSSBdnQ9nJvrcmLF4HAVau0V1gUZyAyMqCzNoR/iOmGaDpxYGReCWxyNq1c59tzeRJR6xkA3gGosgro5J+Wcm4tJhkyE+9A3wY6n8YZlz5oEJ72UAA0iklXKllTebTtQKaEFPFKXLavniQkNJww5lROcyFmOGbWnExlIAIvt5kBghOmsCbe3VK3Dieu6UXgkssIjRsTv5l8oQQG4EdmKKYRbRkBwYqXTaUuKuV5ai88WPICb5ioewkmApMDfcA1Esn2PhnNigdB18ah130X4iXo2bqHfQk6sFCJiWD1OLLnn1QAanC5PK1pKinNBctspZtIQa8pVBfwNBOvndyC7ADEFUogWmE4ETUXEHY5YTsRinYEHA6sJw0MpinRigBMlG5FUKNNmESoc9l+dcwKeIuGVVAc3BUf6EuJcxDKOCk66sLqcYAaQ87Fswo3TrWwExEM9TsQZRhKyfTfSZzovzgndTEGZwXQkfJaCEyMSxwcww6+vZ+dQ+9TMpizPXwxwgqlTpKXbqN1MyS9Yz3bkdDbc5QSu0VOYnxMrkkbEfZxYKBXWvSKlm0UICXD3JG8ViPzEMOKZBINWCefEfN4kbRggJ8S8x5gxO5yUo7loAswB0lpMTsB6U5thCG7gGFSidTnptFXoJoTqaYh/4Wzcl9h1ODGmDRncOD+alNL9j1KHZ46nYNyRcq1cLteKGj4fm/RsugMQqyhslxO5Wp2JbqKkNYjbEDt/BErAhUZQfSluFl5+otAwz+bCAc6+LCURYAaYlA7qRKmCc43xI6DAMf9zErE4EQdi+MMmetnicaZbR4gYqSz3sZasi7iT6nEiQy7YiVmCf2gkQHFSIhXjOmEmJDv8pgRD4+YLtYYHQEWmjvHe4wTpoWG0cPQ3EG/gGWIiL1mWwfPIPk4ogXxRxjzXApdoiezbx0kkS5BMoR9sA8xFFU2kDRp1U/A0XBF3DF3U2heL1XA0LfsDlWcuiTDx/AnGZo8FSFMg0ZwJa4FO/q3rL2BIFFrZYOQgFC/MejrBnHAamGCQ1cWwtpBNCuSxfP2cgEuQOr9D9KyGe09KcBLGh5vmTQ94zpYU2fQ6IkzKM0Flj/YOkIgiw0vavLCQCkE8FsoRnPTcTQuTw5zX7tMUd3rzBaKQkoOGmU6gLgbTfZxA0p4ty1YyLMQqTCeZhGwV3M4AJyakGGpsRxxhYYga5ESHQ8CoFN50wlZuORfmZuImMJ1raaM50XUXWjDpKHoJM4qFheYkNIPIME6Igq6rHOUXV8I52ZAHG6X7w8yVI4lWC66Mvr/LCYShRAx87Bx8GU5APMhhAwJ8qDsHIVonxO9jubeXTF0cMTMHqYzWJcXjJMCAVxAQweCAppiazm5u5qplsIP0DIpgJCcY6KExA00yM5dJVbGwMn8uQziBZnHKgtZUMpprtSBKgHeL2M/pXvTNPLQi0ymMJ0yo2esrMDBJMWRGdVaUJbljlZh1YmPFy+1FuWYMqxtsNPAP6k4v1nY4USAGey1gJVfGLg9DZGdSusobMyNtB3UYl+M70AyYhQQuk0bnRWhXJ5KfEzi5CKQYccj94uh3ilHleV2uUgXrRt+YyXn10LBriUONq5uQLmfnejUGY05b8aoJOjGsOdvLcmOyVXQ7Ta1wQsbmko8TK47GHz46Bx6YYcTUW0lxC/BXRgZa/LzNCz5W1UW1IqL1acbApUNrgzLw3HNVU8fCythVlNPFrQkkRuDzfH3KFJramDkjZCkS23z+yEyUrBWJGxG522momdXZDCAdSR51QdSmlMmc6qVhRM5k8i44hXzmlPD3eu43xXwvg9Czp1L5avdPJTqbno3qvNKZzGxCdLaQGTlVNgyQSqIV9tpUcqZYJIL32eIscEIVI5PhXyk5KNKpnA4Ew2kpqdtPRBS4aJH1uQydzUhFA5GJzbAXSfTBNrIzM1nNlykSmwFsRhSNd1zBH90OYGoS/JHwgzTxNdPwY++K8JfvwcGVNEbQueKJrncPJdCKzhydybmdoAwPA04TDx9OYEycy1BYoCwmPipY2BzpBVjKvEN9NQooFC4OlWoRhbxYTotdO/rANxy9Pwd+7Rw08or+P0j3ONJ3CnfJo67RSSu6v3dP1QdPGnYJIvz9izaKJ5hgggkmmGCCCSaYYE9QjZAfo6PwFQK5vXL/4Qu2SF5NUEKOHTly5P6NgjbRigdK7q0AJ0dWrt/WfoShu1cChFxHSo4cA1Ym9iPAbqx0OLlnv+zCjAnI/SMerhe0/Q//KwAlD48c8zi5PaGEQyNXVzxOjtGJO+Gg9JhHycrVCSUC5GrHmxyZyMQD6ziTI/cn6b0AebgC7gT/WXmo/TXrhAR68zKJdvsY5iZHrv9Vy4QyPpgmhqg0aO7cuw5Z2w0yYo3Lqw5CKcsdTewkE9VsyWXemhxCbtzfL63HM9krSRpj2WTKUGVZVsvW0brrDWealOzXJqZsqXv4YQclhUJvvpVbTUtyB+WdbMkzIG3vOEw1Zi/9ZKn+anCiafbW5fWCGBOn7k5c7sNS6UDV1Ki7HVw/8YpwQgpnlkPLN4UK7ES5nxIp1vTbAxn4fxes1K4EnbOvCCeUhEKhxiOcq07tbFnq50RW36l357zRQIG5rmu7mt3vXCijQEkwuPCKcBIQOuEBxo3Jg5zIxolVr6KU2L/77O781N3PflfqX35E3IuOA5xsN92XUIEfH5rJwJ/wdIxlIzFhMZJcjmQ8oSSavB+JErZ+IVSbmpqq1UKXfuf6ljUE7Oyp5IO2E2w3X5XAA3FHrA+231FFuEnnYxsPtpOClJhwswX2KDRfm5/imF/8drXX40bshCoVy29uO82DeeRDAG8NGHWT3HKmz519O+g42x2hiGhCHoWAi9r8n/+8iKyEvl3t9i+xVtySLCue33h1OPFAS2URasAKghXnXMoLPZwTth5CffzXa6+99l9cLLVvSqJJSAk9GuerUFRPUhr+SwOvQp8cK3ksyEiKMy13dWIHmA3OtTZ/bAU4eW2lhoq523GooC+xNCf++lKJ+yV68uRJ7RArhgCE8bBSh4WdNsSQvOzTCfsdyKT2+38PIiev/Qe3nj96AYnmIrgoGxzzCYzbmn0S4rITPMkOqVJ0RWE0zOcuYhLrReLydNB5EOlEY87JFkac3/97pcdJ7Q/Cz1BW5cvNZOl7ntuzk0GOyrZ9GDnRw61qUo5NR3HKMYSPqtpp6CScROfzDnBC7A+Qhv+8Lzjhsad2XhgPKYk1bbL6ehNlojhBD+HD17eAuxFEcNG9Gk9Fw+AqWbab2aeqnU/oJAIB9wJ62KnXuD/5vQjId9dK2DfAsnNinV8MyQsUtjuUBNuHzqVQ4sqdNZZypqpA07bUFYfc+SBx0wm4d3m29mchk5rg5AceZWxvkwj1e+5hWdvHyaHRCeWSplRL8p0N+DOW01EFmvtN4KA/u7dELHE/EDwgKf8pPk6d5zqhrRT3sJZ8omkPcvKyq3pQUD45Hlc/p/1rYlV0jyXINPyMSPL3GIkh3H4riFj8/f/8z59FKlv7wxr6E+ot6LV2RG7HMOoIbBdedl0PCKQD8oftdnva8HEixXFJhl0/iusFu5RI359oipRjTXBSe+v/Zm7xj/NTf1yz0THz5MSywMOW+A20rk7oIYg7GhBS0k564m7z9UBdqAmoAnPrS7jMHmwGV9bIrwMl3CnQljCe2q0P37jkmc4PmJ/QXEoYH3hY21v84cXi8PibDmG2rW0Hu5FyOy/1cTKtlVwQUb35zo6q4kL72PffLdW9BgxzPaHMv3XL+/CnNfzNrnIPK8fBw+JClwDVqIast5Wxp4RAdU+2u4QA7mTkfk6c9gKwYpfqSydOvP766ydOLDVbNiN8RY/GVr+peTbD/zP/vyATcE2u6jnpE83Oih/swKc2G/fkBErpngz24+18PycbDmhooQ5aKdXrzWazXvfGMhS+To89+OO8F3DmoXkMlOBydRYtW10PO+Yk9INrZICSoJNU/Zykz6GIQCstl8cl21u5FQjP8AVx1K7/cG2qBoD05NZ3QIlITiTBCeSwz71F1EsEDdhsFyNQ/XMRPycZ7xCnvVriSxm9fejCM6fECkTGVtf+9dtr58/f+t8//bC2KiylZVjdHPbl1fD5ASJxdlMCkKxBmQhWUCreucSsntrsrLe1S6v1tbUf1tbWPNoCTCQnPLM7TJwwd4hIeN2386plebl9wvH/0Bv/q+ZbCsFYwrc5tDW3BLDFUDLBnhOexKonDlPvNGFapTKcE6h7ssh9SvzUk/5fwH54d6vCKfnv07++3Z1T4I8ndC0lx2PCwx6iCZG2NpwPRMUJPkjk87Pqxh2hEp+gVjHbUKrFTVOjp0+f/nV3Yrl/cyz22fxbUhxk9rrIdg8F6K4IPCgVp/J2O+gISu7Ivh9ulmylmnZ1MBjkZNhWJaS02Ag1bn2syofJw7J9KPGLJvjlh/mLvi9WS4k5vv9G4b9Pn75tDmu7uGvXQsDK/J8OjYelGtvDcAbR/jQ0bySDXd/jBKcNFzc8wmUqm8NnWtirzR/+cCkU+tPh8bCMHlwlx59CLvbh7MVO+HGCG0lwtPt4CeZCdP7jH35YPSQyCTB7VMAZQsmZGjRiLqnJ7leJWDu47xwbbGmvrq6tHpagMzIvGULJswuiJ+DnmbM9Spzg9v4RFsIQ7gzxl6jQj4CD+9fKs5rXurukTnNtOQ9i/H8LrcNS2wPhOfzr56EpD4tXMiL0dNyKl7v1YXD7zhfbX/tl4MCWU/m0S8nU1F0j2fdju27vVor+Ylt4vmzQg1uOn5L52pWuRxF6Wd2VeegK8+/vzRjbvdvLOIJq9gEZaT+tTflx3pjua0S36z1ScH8pU29V07Ou2AqegCPXTuKAecllvYnnpKDxQeiXUfPR0OyDyQRicGi+j5Pax/k+oeActU5bR1fCmzPlU+/kdG9GNbNPtrnrgRBV6nHHrl4/dtUet+WUmnsgRoJeDPZzcj7+uO+QYNMVr1rQw240Njudxf35OScMmtxO78CFOt87k1BcUbmycn3cRtDZiF6kATybH6Rkaio0IBRnATMyErazj2djM67Z2/to4CbOdh07mgjzFt7eHrOuyIMFnc93M4IepU8o4FGatkJa1Uy82ups6smxi3ckBTflutpZ7fMSCdgFyrSDyGQ4JehR7vRVdTVXlWerOdK/O5bGugcA2nxq0wL4FEpui+WD47VQTmPb+3JSAUrmh3Ny3kj4ZfKAOxFF77x1xNtE0G57dGyfPfcklt/gd6zj6Aflq31WHo4XJ6UDqOTTEZSgUIo9obT/PvmgaYOP7YRWKja4EGnygyfTs7OZsmHIPII7EKQoJTeur6wcuzdeK6D2T+srlU+HGw7n5Fa812PtvO04q2LUk4PcO/1rXKLBvYmTSMXj05Yql1WDezBIe9HNajdujNsmGPsmJ5W2P3ndTcpHXY9SqTiVyoKveUz+9vTpe1BvYTpvpqe/+MUXyce/TObF9CQ+t4BoGhmzQLxP1KnsRwkIZS4R9PW9bNddSE8KBUK1AHn4d3+LGSu/h3MxLX3x97/45IvHscxZbjy8rxrTGXyZzDhJZZ+ErdLeCo3yJR2hZPyhp90sEfPRmc9u4hwbWsCX53ic3CnmQSexX37xSVEMrda9zupCoWDbP8pW7T8OGBtBRoeTvVWCuBXf8AkFnn7h8nKo0bjJu2f5vtpCi+1U+RefzBqPP/mFCDxOk3NCyc3LoeXl0JY2Lptb7pfE7uFeOzrpF4qzWr+5jKt8PutNxhKcOMnULz8pqxufSOoOP5RPuKeFX+HhcEJofTymb5G9uwkqn++rEhTK3IbvnIX6Oq/kZR8nfNqas2HE+HutLHW2LawMQhQRRwMWOwvIXjZGj3NBhlU5PqSNM0QpseL7vWENSDtqUMPl93qcMJ4DOedS+Gqr9Gwk8aSNB/IFPIULoS7OFMZik4MRYQcIuXMukXpyEEow9PiEAoFnvba8vFXopWGshMHXufib2eSbD+60HTGUyCeX612ZII83xyJ3G8YJtEguPsnnU6ocO3MQTqamYvnt3qROcLKFBbvA39IhMlrGVjGst7cxvff8l7PO3UnhUY+SUOO9sdhaZzcnTvvsRjHNp8/Ixk8PKpTeXIM2Tzs6b5YU7wlkpYVd7WKxvrjwyK+TR2PhZQc4cYJ3nqQy3bmw8j8ciJOp+Vh+288Jvq4A3xQQ1pkYCWP1BWeQErFK7j0/J+vjEI6pnxOwmXPJfN/kYGlX39pwobwVR6FUeE9As7XZymWjM9XEdEwqnxLvCWT11d7MUsdZQEoYNhdvNhY7lCyG6Dj0y/o4Aa8KNtM3lU+S4m8dVCiz2+hFNx7Hyqn87Km8NZ2ozkSzudamGEbGCZILFcfrj11r1ks2bbdPMlq43OjKZIsMnZHwF0ZnTBRKe3Y6b1hyPyWS/NHBOKm9ZTypACfnHly8uNRy9XBYMU2xrbt4FwqzW6V6c3VhYeHs6hIw4oqphG1GtSkuEfCwFwp0POLONubljnMxmR+QiJjeq54/GClTVuptr9uoufsVj9Ru7RjN1VKpzlECJ6Pp/GGAE9bOLDcaocbyZXsckpMA5mwO10hmGCO4HuvKwSipvRF/wv0F5Gy755fYUTVd3oHgy7qjXkTM7bA1k5jrW2fObK0XxsGZICC3d9obA461j5VLB+NkXkWhDOWE2tX07Lk3M3w3A+CD9wvwUaXKSewt0AocY5HDIpjmnE3HRzIC1vNG7UD5fe2NuTc5J6uD09VoK5kpn3UqsfJR308atbWT2vO+RecvAmY/mLX2oESypIMZz9S8HOFCaa7aGi645b1nuHAwmi4m2g7OsMUNUnokaIHAmC6gLRnDPUmPlAOGYxQKeJT2UkkjjHhz2ih1E+X8OYcvVn+Q3zkc+zbY04Pxd4ASOXZQoUjFNm/usIf3j12/hzqhJJeMWHc6TZwNdCkvu8IHAK2O9q+CFPXWyJGMPix+mAJBrNZdG0dsVu5xT7pjJHrjxEGpfMKbowK2NX6zCTqg2dTenEjSwfI2nPX3mzZ2KIqxvesF9FZZOdVbQ+xsz1pidiwlD69ev/9wHA2JUFJw97YdgHr+YMYT+vkDdCdMbJfKt2hjq9WIFOx013ouBZvND/GQlXtjuJE3LWhboSv7OFlJ+nhvoaBl1abm715773jwZtMlN/iw+FUuAre+k9roGY+zkeIuhVznw8THyNgkJV2Qm6FG6NZ+nFjWaKHwtVyXPrj203f/z3s/e/94EEyHkasrKyvXvbeClZpy/kGPlLbMsxQihs5XHo6hTN6FtldN3tX0G+CkK5T5PjKmpi7dFWy897Ofvf/+8eMVHnXg2T+8fc97WyhhpaVysTtMX3Hu5HEzGMa33j228nDcEhTKdv4GGuqNK7E9szYIx/HzyEDNg8cFkAHaQDaAjuPcZzhrItaSQsd76iarv1PuzY+sOOfS4FLI/RWk5Lo2bqFHbxXj0EpvnN9HJxCO/+HyXcAHH1xDKlAYPTKOd3tiK8G3l8TMcdJ5bZ5eXwrY9Z3iE6dzlLNdLr9Tt7XrK0dWjplj52KpHpNvoVD2lgki/7Mu3n/f46Kv01LIpLlr0r3+3U/qrCl31itUnItFWTbQeu7dvqeN39R7Ys4YHzdCi4039knb1PybleMd9FjgNDioAPj62bNnn3/57dajgThClKWfnACXkvf68zbyshz//mjdJuM1bN6F7qbkS2A9l1RptFTgsZYvjhhAdZ6duXBhqhYKLQs0ls/0et4JNdFbhOv/+l2zGtnhdpOU/01Wca8Hhn36Y9GrNgjzsfxGCITy8R4iiZ96sz1qTNl55ut1D2HH6oUeJ5i9mzoJ6PS7n5zYgQai82A20U5LfK+Hl1jpfUD+OfMR1ua8PFQn/PXWV/aa7wacLNZCEIsgpH/11Vc+TmihsP5oa2vdJAEabn7XlDMXN4ryv6Vxrwd0OppJxqcXyQ9dSRrnkZSPhlIC/1659HQPSirHl0NAxddfAxvzX3/9dSg01eGksD613ACEfgX5u66VjpZTBt8jxdtLl2qPtsZkIsEAlGz6CkaeW8N0Iqs/v9QIBUcvAKs4ghOukPmvv0JOvEeP43uLoUUwreXPcMDThizFkmI9uylcBu8zFmNcA4CUU1IvLYLwpYFk1pJU6cNLoKApZ88JKj1OasAJmJEQgTc0vny85o14Mmj4GDsnuN2I0Y3lxb45KuMDqkTTHzYWFxtvzfW7FCv2xlQDh12Wnzl7rRRcbvRzEuLJGvVmUDQcTg12RLNS9p0T2BoSNyY2ynNrHDmBiBgz5iH0LEqCE9C3ZanqR7d6k0JECjICoS4nIfAn86EG54Ssi8G9C8eXxXQB7Lwv1X1LWcC4Gsvz45ezcSi52SuQWDzNpsU2jFLcin14qdEdsAwt/9PGudE6qfVs56tLl2qhxk28KFQYCGk0nopYLeai9K9mogXt5ljGnQAmmrnWzQWtoO9gl4GqWh/fqvUIwad8fi7/5kifciFUCy36jhbzr5CTRvDp8pdf4qXAbXivA/BDs+lYzDYZCl3HcVp9M1NORx7fmmr0MYKIybOjchTnAobbBodIZXko4TqZcp5+/pRfbGvYiiXcfGwc89geKDFzM7nS6uXlxQFGwP/GjVFCcZ5e+MczH1z+bOvRo1+tr6/f9PYop+hPGlNAGdfOr8bSle4LMG2i6JrdeneXThZDcvzxCE4qjrO61HJxaFOnYCHE23oO485io+Y0OKlj6jYOCGaX1i4MktJ4S02M0km7ubt/IIBZLNfbFI/m7x1OmfRgl1rv1gZYqUXODuXECYr5RrsuomneTGCkZMscb7exL6jG3FL9GhpQz7E0LjtDMnzHubOGIhnaxqWF9QvY3lmeP/QqQTBWaq191vD7leXju/ZZcirbzSafXTMClNx8tPVo/bCLpANkpfmtLyo3Pu2mshXPjyxwRuhuSgi1KX8zEb6XpkDFklm6z+tnDgPA17b++Ztri42GZ0J+2wFC6ksjNUILv/2XAW1oJkS1V0Avmu2WWvVvfnqhxvOxL/mMRWgjt7cX1oCQVZeNSELJb3/72wECqHb12PW/QJn/v4Nv5Fhqtepr37x77dpPFwA3V9eaS7jfJW6UOsqRICeDbhVH1cdrueyLA2puu5yYDkp78oGghX8ZtB1y+8iRY/fHtBH8/CABjU9UtF0bgR/3G4PADvmBi9DrK8fGawnxSwc0MW+My+TXcQG0grSxGwV9ydDIWCwumGCCCSaYYIIJJphgggkmOOT4f+uxYiJH2IuSAAAAAElFTkSuQmCCБродівська районна державна адміністрація у межах реалізації Програми підтримки малого та середнього підприємництва у Бродівському районі проводить конкурс бізнес-проектів. Конкурс триватиме з 01травня по 01червня 2019 року. 
Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які зареєстровані громадянами України з офіційною пропискою на території Бродівського району, відшкодовуватимуть частину кредиту у розмірі 10% від розміру основної суми (тіла) кредиту (Відшкодування), отриманими в фінансово-кредитних установах, що уклали з Бродівською райдержадміністрацією угоди про співробітництво.
Претенденти на отримання відшкодування тіла кредиту повинні відповідати таким вимогам:
здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 12 місяців;
здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік:
усіх груп Розділу 96 «Надання інших індивідуальних послуг»,
Розділу 95 «Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку»,
Розділу 73 Групи 73.1 класу 73.11«Рекламні агенства»,
Розділу 53 Групи 53.2 класу 53.20 «Інша поштова та кур’єрська діяльність »,
на: придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів для забезпечення надання послуг;
модернізацію технологічного процесу з метою зниження його собівартості;
розроблення нових видів продукції (послуг).

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати бізнес-проекти з такими розділами:
Вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансово-господарська стійкість.
Конкретний напрямок використання кредитних коштів.
Очікуваний приріст реалізації продукції (послуг) у результаті реалізації бізнес-проекту.
Очікуване зниження собівартості послуг у результаті реалізації бізнес-проекту.
Термін окупності проекту.
Загальний обсяг бізнес-проекту не повинен перевищувати 10 сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати у Бродівську райдержадміністрації з 01 травня по 01 червня 2019 року за адресою: м. Броди, вул. площа Ринок, 1, відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі райдержадміністрації.
Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам підприємницької діяльності не перевищуватиме 200 тис грн. Розмір відшкодування частини кредиту 10% від розміру основної суми (тіла) кредиту.
Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на веб-сайті Бродівської райдержадміністрації.
Детальну інформацією також можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації або за телефоном: (03266)43165 .

 


16-04-2019

 

Щодо актуальних можливостей, пропонованих іноземними донорами

https://mail.ukr.net/attach/show/15554257802863397953/1


08-04-2019

Що варто знати про зміну місця голосування

http://www.rdabershad.gov.ua/images/doc_pdf/vibory/posvidka.jpgГоловне територіальне управління юстиції у Львівській області нагадує, що якщо ви збираєтеся голосувати не за своєю виборчою адресою ,то змінити місце голосування можна всім виборцям, які голосують не за місцем реєстрації. Для цього необхідно буде ще раз звернутися в центри реєстрації щодо тимчасової зміни місця голосування .
ПАМ`ЯТКА: Перед другим туром, не пізніше ніж за п’ять днів, вам потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації і підтвердити своє нове місце голосування .

Для цього:

До 15 квітня 2019 року включно зверніться до органу ведення Державного реєстру виборців:
- за місцем перебування на день виборів;- за місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;- за адресою реєстрації.

Також, до 18 квітня 2019 року включно ви можете звернутись з позовом про уточнення списку виборців. Звертатись необхідно до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій бажаєте проголосувати.
✔Заява розглядається органом ведення Державного реєстру виборців невідкладно, але не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування. Після задоволення заяви виборцю видається посвідчення про тимчасову зміну місця голосування.
✔Обов’язково перевірте себе у списку виборців на дільниці, яку визначено місцем голосування у посвідченні!


08-04-2019

Що робити, коли ціна на ціннику та на чеку не співпадає

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_LRf5bb7vIEUqbSnuWedxrd6cuXhOnSMhD-7Xk2fsQchVyGrS-QВ рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», Головне територіальне управління юстиції у Львівській області інформує про права споживачів.

ПАМ`ЯТКА: Інформація про ціну товару повинна бути надана споживачеві до придбання товару (послуги).
Цінник повинен бути:
простим, чітким і зрозумілим для кожного;
таким, що відображає ціну кожної одиниці або категорії продукту;
таким, що включає всі податки та платежі, які сплачуються під час придбання товару.
ПАМ`ЯТКА: Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача.


 02-04-2019

11111


 

02-04-2019

Здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю

https://sambircity.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9A%D1%83%D1%82-2.jpg18 березня 2019 року Мінмолодьспортом оголошено прийом заявок на участь у конкурсі на реалізацію проектів у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю, який триватиме до 18;00год 16 квітня 2019 року.
Мета обмінів молоддю активізація співробітництва української та польсьеої молоді задля розбудови дружніх взаємин між народами цих країн.
Деталі за посиланням http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/43574.
Для отримання більш детальної інформації просимо звертатися за тел. 261-27-40, відділ молодіжної політики Львівської облдержадміністрації


 01-04-2019

Геоінформаційна система Львівської області

http://www.pobudovano.lviv.ua/Content/Images/Upload/Photo/cd7d17b0-2f1a-4a52-9cf7-832212aa4d29.jpegГеоінформаційна система Львівської області (ГІС) https://gis.loda.gov.ua –сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).
Будь-яка просторова інформація – це те, з чим людина стикається практично кожен день незалежно від сфери своєї діяльності. Це може бути схема метро або план будівлі, топографічна карта або схема взаємозв'язків між офісами компанії, атлас автомобільних доріг або контурна карта та багато іншого. ГІС дає можливість накопичувати й аналізувати подібну інформацію, оперативно знаходити потрібні відомості та відображати їх у зручному для використання вигляді.
Варто зазначити, що ГІС базується на основі містобудівного кадастру та ведеться з урахуванням даних земельного кадастру.
Запровадження ГІС містобудівного кадастру передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив'язки об'єктів до певної території чи земельної ділянки. Кадастр базується на картографічній основі у системі координат УСК-2000.
На сьогодні Львівщина перша в Україні, здійснила інтерактивну синхронізацію баз даних містобудівного кадастру, на території області у всіх районах та містах обласного значення ведеться містобудівний кадастр. Таким чином інформація щодо містобудівної документації, а саме генеральних планів населених пунктів знаходиться у відкритому доступі. Через ГІС видаються містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва, будівельні паспорти забудови земельної ділянки та інше, такі реєстри є на ГІС.
Дана ГІС призначена для місцевих органів виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, що здійснюють керівництво у сфері містобудування та архітектури, щодо сталого розвитку населених пунктів, а також задоволення інформаційних потреб у сфері містобудівної діяльності організацій, підприємств, громадських об'єднань та громадян на основі формування, інтегрування, постійного оновлення і ефективного використання геоінформаційних ресурсів про територію населеного пункту.
ГІС є дієвим інструментом при вирішенні таких основних завдань:
- прогнозування розвитку, планування і забудови територій;
- обліку земельних ділянок, будинків і споруд та їх власників і користувачів;
- регулювання земельних відносин на території населеного пункту та відведення земельних ділянок;
- розвиток соціальної, інженерної й транспортної інфраструктури;
- визначення зон економічної та нормативної грошової оцінки земель, обґрунтування розмірів оподаткування й вартості земельних ділянок, будинків і споруд;
- експлуатації об’єктів комунального господарства та інженерних систем життєзабезпечення населення, моніторингу стану цих об’єктів, формування програм їх розвитку і реконструкції;
- оцінювання стану та розвитку транспортної мережі, телекомунікацій і відповідної інфраструктури, підготовлення проектів розвитку транспортної мережі на території населеного пункту;
- обліку та охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;
- моніторингу дотримання зонінгових вимог, умов та обмежень при забудові та іншого використання земель;
- обліку природних ресурсів та ландшафтів на території населеного пункту, планування їх використання, охорони та відтворення;
- екологічного моніторингу стану навколишнього середовища (фізичне, хімічне, біологічне забруднення атмосфери, ґрунту, підґрунтя, поверхневих і підземних вод з урахуванням джерел забруднення, масштабів і повторюваності);
- визначення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, розробка програм поліпшення навколишнього середовища;
- прогнозування та оцінка наслідків ухвалених рішень в сфері охорони навколишнього середовища;
- інформаційна підтримка діяльності органів системи попередження та дій в надзвичайних ситуаціях, у тому числі створення бази даних потенційно небезпечних об'єктів природного і техногенного характеру, оцінювання й прогнозування можливого виникнення та наслідків надзвичайних ситуацій;
- поліпшення інвестиційної привабливості території за рахунок геоінформаційної підтримки інвестиційної діяльності;
- інформаційна підтримка розвитку туристичної привабливості та туризму на території населеного пункту;
- районування території населеного пункту в процесі підготовки й проведення виборів, перепису населення та інших статистичних спостережень;
- інформування громади про стан довкілля на території населеного пункту, цільове використання територіальних ресурсів та плани розвитку населеного пункту.
Банер Геоінформаційна система Львівської області розміщений на офіційному сайті Бродівської районної державної адміністрації у Львівській області.

В.о. начальника відділу містобудування та
архітектури Бродівської райдержадміністрації –
головний архітектор району                      Ю.І. Бараник


28-03-2019

Відкрито прийом заявок на Конкурс стартап-проектів для учасників АТО (ООС)

8888У межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО (ООС) запрошуємо до конкурсу стартап-проектів в частині придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва з 27 березня по 27 квітня 2019 року.Підприємці-учасники АТО (ООС) зможуть отримати фінансування витрат (частини витрат) на реалізацію стартап-проекту шляхом укладання договору з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на реалізацію стартап-проекту повинні:
- мати статус фізичної особи-підприємця;
- мати статус учасника АТО (ООС);
- мати офіційну прописку на території Львівської області;
- подати стартап-проект на придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва;
-заповнити заявку в письмовому вигляді або в он-лайн режимі за  посиланням : 
https://docs.google.com/document/d/1o8afGPvcSoaBq4mAwk6MHwAmyX8CElqMNYU8GMGfEcQ/edit
Для участі у конкурсі необхідно подати стартап - проект з такими розділами:
1.Зміст ідеї. Опис проекту, суспільна значимість, вид економічної діяльності, якому відповідає проект.
2. Конкретний напрямок використання наданих коштів.
3. Очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації стартап-проекту.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.
Розмір видатків на реалізацію стартап-проекту для однієї фізичної особи-підприємця не може перевищувати 30 тис. грн і надається не частіше 1 разу на два роки (24 місяці).
Детальні умови участі у конкурсі визначені Програмою підвищення конкурентоспроможності Львівської області, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
Детальну інформацією також можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації або за телефоном: (03266)43165.


 27-03-2019

ОГОЛОШЕННЯ

У межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області оголошується конкурс інвестиційних проектів з 27 березня 2019 року по 27 квітня 2019 року. 
Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках.
Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам підприємницької діяльності, становить 750 тис. грн терміном на три роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;
– здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», групи 31.0 розділу 31«Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців») та розділу 13 «Текстильне виробництво», розділу 14 «Виробництво одягу», розділу 15 «Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів».
Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
Детальну інформацією також можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації або за телефоном: (03266)43165.

Конкурс інвестиційних проектів для учасників АТО

Бродівська районна державна адміністрація у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформує про оголошення конкурсу інвестиційних проектів з 27 березня 2019 року.
Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на території Львівської області;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.
Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
- вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;
- конкретний напрямок використання кредитних коштів;
- очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;
- очікувані ринки збуту продукції та послуг.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації з 27 березня по 27 квітня 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.
Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Детальну інформацією можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації або за телефоном: (03266)43165 .

 


 

25-03-2019

Пам`ятка особі при голосуванні на виборах

http://a5kilia.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/vneocherednie_parlamentskie_vibori_na_ukraine_onlajn_translyaciya_650x410-678x381.jpgГоловне територіальне управління юстиції у Львівській області, в рамках проекту «Я маю право!», продовжує знайомити громадян із правилами голосування на виборах.

Як перевірити себе у списках виборців:
онлайн в особистому кабінеті виборця на веб-сайті Державного реєстру виборців:
drv.gov.ua
На виборчій дільниці за місцем голосування (але не раніше 23 березня)

Що робити, якщо вас немає в реєстрі:
1. Якнайшвидше звернутися із письмовою заявою до органу ведення Реєстру виборців;
2. До заяви додати паспорт (тимчасове посвідчення) громадянина України та його копію.

ПАМ`ЯТКА: виборчі дільниці працюватимуть:

31 березня з 8:00 до 20:00 за місцевим часом Для участі у голосуванні потрібно:

1.Взяти документи:
• Паспорт у формі книжечки
Або ID картку
• військовий квиток (для військовослужбовців)
• тимчасове посвідчення громадянина України

2. Отримати бюлетень та поставити підпис про його отримання:
• у списку виборців
• на визначеному місці на контрольному талоні бюлетеня

3. Заповнити бюлетень
• особисто та
• в кабіні (кімнаті) для таємного голосування

ПАМ`ЯТАЙТЕ: проголосувати можна лише за одного кандидата!


 25-03-2019

Як захистити себе від неякісних послуг у салоні краси

125Головне територіальне управління юстиції у Львівській області продовжує розповідати про права споживачів.

На цей раз говоримо, як захистити свої права під час відвідування салонів краси.
Невдала стрижка, поганий манікюр або процедура, яку не замовляли - іноді результат роботи майстра в салоні краси може не порадувати, а розчарувати.

ПАМ`ЯТКА: відповідно до Закону "Про захист прав споживачів", у разі надання неякісної послуги особа має право вимагати: 
безоплатного усунення недоліків; 
зменшення ціни послуги, що надається;
виправлення завданих недоліків та повернення до попереднього стану, якщо це можливо.

Що треба зробити, щоб отримати компенсацію за неякісні послуги салону краси?

Зверніться до адміністрації салону.
Повідомте, хто із майстрів надавав послугу, вимагайте повернути кошти та усунути недоліки. 
Якщо адміністрація салону відмовляється усунути недоліки чи повернути гроші - зверніться з письмовою скаргою до територіального підрозділу Держпродспоживслужби.
Також можна подати скаргу онлайн на сайті Держспродспоживслужби за посиланням https://consumer-gov-ua-appeal.ml/ або
Зверніться до суду з вимогою про: безкоштовне усунення недоліків, зниження ціни, безкоштовної повторної процедури або відшкодування компенсації за надану неякісну послугу.

АЛЕ як довести факт обслуговування у салоні краси, де не надають квитанції про оплату послуг?

ПЕРШОЧЕРГОВО ЩО ТРЕБА- зробити фотографію після наданої послуги, на якій видно недоліки, і ваше фото "до". Джерелом доказів також можуть бути свідчення інших клієнтів салону.
Якщо ви не відразу виявили недоліки в роботі майстра, ви можете звернутися в салон і через 2-3 дні. Їх зобов'язані виправити, при чому повинні зробити це безкоштовно.

ЗНАЙТЕ СВОЇ ПРАВА ТА ВІДСТОЮЙТЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ!

 


 

22-03-2019

https://mail.ukr.net/attach/show/15532502560366268479/1

 


 

21-03-2019

До відома суб’єктів господарювання деревообробної галузі

На виконання статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-ХІІ роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових документів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
Роботодавець повинен забезпечити на підприємстві функціонування системи управління охороною праці, складовою частиною якого є, відповідно статті 21 Закону України «Про охорону праці», отримання дозволу на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки – технологічного устаткування деревообробної промисловості (технологічного устаткування лісопильного об’єкта).
Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (Головне управління Держпраці у Львівській обл., пл.. Міцкевича, 8, м. Львів), видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічним центром (ДП Західний експертно-технічний центр, вул. Б. Хмельницького, 233А, м. Львів).
Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Строк дії дозволу становить на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки - п'ять років (з подальшим його продовженням).
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням підстав.
У разі коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення.
Ще одною складовою функціонування системи управління охороною праці є проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівниками суб’єкта господарювання.
Відповідно статті 18 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.
Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
Також, наголошуємо керівникам суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність в деревообробній галузі, на необхідності неухильного дотримання вимог законодавства про працю, зокрема в частині належного оформлення трудових відносин.
Відповідно до вимог ч. 1, 3 ст. 24 КЗпП України трудовий договір укладається як правило в письмовій формі, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу, затверджена постановою КМУ № 413 від 17.06.2015 року «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».
Також наголошуємо на тому, що роботодавець відповідно до вимог ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці» зобов’язаний забезпечити на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи-підприємця достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.
Також, відповідно до вимог ст. 253 КЗпП України, роботодавець зобов’язаний забезпечити загальнообов’язкове державне соціальне страхування осіб, які працюють в нього за трудовим договором (контрактом). Підлягання працівника загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню гарантує йому відшкодування втраченого заробітку у разі настання нещасного випадку на виробництві, допомогу по безробіттю у разі настання такого, допомогу по тимчасовій непрацездатності у випадку хвороби, тощо.
Більш детальні консультації по оперативному вирішенню питань з отримання дозволів на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників можна отримати за телефонами:
- 275-16-44 (Курило Віктор Миколайович);
- 237-80-83 (Луцик Іван Семенович)
- 235-48-42 (Материцький Андрій Євгенович)
- 067 97 73 791 (Хмельницький Іван Михайлович)
- 067 99 32 017 (Фургало Григорій Володимирович)

 


 

21-03-2019

ТИ МАЄШ ПРАВО ЗНАТИ ПРО ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

http://dailylviv.com/assets/cache/news/580x378/vyibor_kto_shestoy_0_1544439265_613x350.28571428571_3_0.jpgГоловне територіальне управління юстиції у Львівській області, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», повідомляє про найбільш поширені порушення під час проведення виборів:
видача бюлетеня для голосування особі без документа, який підтверджує громадянство України;
спроба голосувати особою без законних на те підстав;
наявність сторонніх осіб на дільниці, в кабіні (кімнаті) для таємного голосування;
винесення бюлетеня за межі виборчої дільниці;
масове підвезення виборців до дільниці;
несанкціоноване фотографування бюлетенів;
роздавання грошей або подарунків за голосування;
пошкодження виборчих скриньок;
вкидання бюлетенів у великій кількості у виборчу скриньку;
отримання виборчого бюлетеня від іншої особи, крім члена комісії;
передача бюлетеня сторонній особі.

ПАМ`ЯТКА: за вчинення таких порушень до особи застосовуються серйозні покарання, передбачені Кримінальним кодексом України, починаючи від штрафу і закінчуючи позбавленням волі.

ВАЖЛИВО: якщо ви побачите одне з згаданих порушень ви маєте повне право звернутись до:

Голови відповідної виборчої комісії;
Представника національної поліції, який буде чергувати на виборчій дільниці;
Офіційних спостерігачів, які забезпечують прозорість проведення виборів та дотримання законодавства під час їх проведення.

 


 

21-03-2019

Інститут Політичної Освіти

ОГОЛОШУЄ

набір жінок-депутаток місцевих рад та жінок, які планують стати депутатками, до участі в навчальному семінарі «Жінки в політиці»

в рамках проекту «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності»

Семінар запланований на 18-20 квітня 2019 року.

(Точні дати і місце проведення заходу повідомимо вже відібраних учасниць)

Для участі у навчанні необхідно надати:

- заповнену анкету (додається);

- резюме (автобіографічні відомості);

- рекомендація від організації, яка делегує учасницю (надається від місцевої ради, партійної чи громадської організації тощо).

На підставі конкурсного відбору, враховуючи наявність повного пакету документів, мотивацію, регіональне представництво, командою ІПО будуть сформовані одна група, чисельністю 25.

Учасниці навчань забезпечуються харчуванням, проживанням, навчальними матеріалами.

(Транспортні витрати НЕ відшкодовуються).

Остання дата надсилання документів: 04 квітня 2019 року

*Увага! До участі в конкурсі допускаються тільки ті кандидатки, які нададуть Інституту Політичної Освіти до вказаного терміну повний пакет документів.

Документи можна надсилати електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою ZHYNKY

Контакти:

тел.: 044 278-55-43

Проект «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності»

реалізується Інститутом Політичної Освіти у партнерстві з представництвом

Фонду Конрада Аденауера

 

АНКЕТА УЧАСНИЦІ
Програми «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності»


20-03-2019

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЩО ПОВИННІ БУТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


20-03-2019

Повідомлення про реалізацію урядової програми "Доступні ліки" у Бродівському районі


 ПОВІДОМЛЕННЯ про реалiзацiю положень Порядку відшкодування вapmocmi препароmiв iнсулiну, заmвердженого посmановою Кабiнеmу MiHicmpiв Уtqа|iни від  23 березня 2016 poку № 239 у Бродiвському районi


20-03-2019

Контроль за рівнем захворюваності у 2019 році

З метою проведення роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог нормативно-правових документів щодо видачі, оформлення, призначення та розрахунку листків непрацездатності, а також проведення заходів, щодо зниження рівня захворюваності, Бродівське відділення УВД Фонду соціального страхування України у Львівській області інформує страхувальників та застрахованих осіб про результати роботи, стан захворюваності та надає аналіз показників тимчасової непрацездатності на території Бродівського та Буського районів за 2018рік.
Відповідно до п.2 ст.22 Закону України « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999р. допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності, або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності.
Упродовж 2018 року страхувальниками було надано до Бродівського відділення Фонду заяви-розрахунки для фінансування 64513 днів тимчасової непрацездатності, що на 5311 днів, або на 8,9 % більше, ніж у 2017 році, в тому числі по Бродівському районі ріст показників по тимчасовій непрацездатності склав 1413 днів, або 3,9 %, по Буському районі – 3898 днів, або 17,3 %. Значне зростання днів тимчасової непрацездатності, в порівнянні з минулим роком, було допущено у страхувальників з чисельністю більше 100 працюючих, зокрема: КП Бродівська ЦРЛ – 1736 днів, або 42,4% (на одного працюючого 7 днів), Відділ культури і туризму Бродівської РДА – 271 день, або 43,6% (на одного працюючого 7 днів), ДП Бродівське лісове господарство – 1007 днів, або 26,3 % (на одного працюючого 10 днів), СВК ім. Стефаника – 202 дні, або 33,9 % (на одного працюючого 6 днів), СП ТзОВ «Олнова» - 115 днів, або 8,8 % (на одного працюючого 10 днів), ДП Буське лісове господарство - 239 днів, або 20% (на одного працюючого 9 днів), Відділ освіти Буської РДА – 225 днів, або 5,9% (на одного працюючого 3 дні), КП Буська ЦРЛ – 893 дні, або 31,2% (на одного працюючого 5 днів).
Протягом 2018р року Бродівським відділенням УВД ФСС у Львівській профінансовано витрат для надання матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 15 млн 671 тис. грн., в тому числі:
– допомога по тимчасовій непрацездатності – 10 млн 499 тис. грн.;
– допомога по вагітності та пологах – 5 млн 095 тис. грн.;
– допомога на поховання – 19 страхових випадків, на суму 77,900 тис. грн.
Сума фактичних витрат на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду протягом 2018 року, у порівнянні до показників 2017 року, зросла на 2 млн 700 тис. грн., або на 118,5 %.
З метою зниження середньої тривалості перебування застрахованої особи на листку непрацездатності Бродівським відділенням Фонду соціального страхування було проведено «круглі столи» з головами комісій (уповноваженими) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, бухгалтерами підприємств з високим рівнем захворюваності, працівниками, зокрема: 01.03.2019р., у приміщенні Бродівського відділення Фонду, - з представниками Відділу культури Бродівської РДА та СВК ім.Стефаника; 13.03.2019 р. - з працівниками Відділу освіти Бродівської РДА; 14.03.2019 р. – з медичним персоналом КП Бродівська ЦРЛ; 15.03.2019 р. – з працівниками ДП «Бродівське лісове господарство». Під час зустрічей наголошено на необхідності посилення контролю з боку голів комісій (уповноважених) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за правильністю нарахування, своєчасністю виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, особливостями ведення обліку осіб, які часто та довго хворіють. Важливо щоквартально проводити аналіз захворюваності на підприємстві, інформувати органи Фонду про рівень показників тимчасової непрацездатності. Необхідно здійснювати заходи серед працюючих щодо проведення своєчасних медичних оглядів з метою раннього виявлення та діагностики хворіб, забезпечення можливостей своєчасної реабілітації таких осіб за рахунок коштів Фонду.
Додатково інформуємо про те, що Бродівським відділенням Фонду 21.03.2019 року планується проведення наради з представниками лікувально-профілактичних закладів та головами комісій (уповноваженими) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності Бродівського та Буського районів за участю головних спеціалістів управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Львівській області. Нарада відбудеться:
- о 9.00 год. в приміщенні Буської ЦРЛ, за адресою: м.Буськ, вул.Львівська, 77.( актовий зал)
- о 14.00 год. в приміщенні Бродівської районної поліклініки, за адресою: м. Броди, вул. Коцюбинського, 12. (актовий зал рентгенкабінет).

 


 

18-03-2019

10 СБУ

 


 

18-03-2019

Книгу відгуків і пропoзицій скасували

Запроваджена ще за радянських часів Книга відгуків і пропозицій на виробництвах, у торгівлі та закладах громадського харчування запроваджена ще за радянських часів з метoю захисту прав споживачів через фіксацію у ній фактів їх пoрушення, рекомендацій та відгуків.6 березня у рамках дерегуляційного засідання Кабінет Міністрів України за ініціативою Міністерство економічного розвитку і торгівлі України скасував нoрму обов'язкового ведення книги відгуків і пропозицій.
Книга відгуків і пропозицій на виробництвах, у торгівлі та закладах громадського харчування запроваджена ще за радянських часів з метою захисту прав споживачів через фіксацію у ній фактів їх порушення, рекомендацій та відгуків. На cьогоднішній день ця фoрма захисту прав споживачів є неефективною і жодним чином не вирішує їхніх проблем. На практиці існує низка сучасних і більш дієвих інструментів для споживачів захистити свої права:
- можливість залишати відгуки на сайтах самих закладів або ж на інших спеціалізованих сайтах;
- прямі звeрнення дo Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної фіскальної служби, суду.Варто зазначити, що скасування книг дозволить зменшити фінансові витрати усіх підприємств на 125 млн гривень на рік.


 18-03-2019

Які дoкументи необхідні військовослужбовцям для отримання пільг

Буде достатньo наявності наступних документів: військового квитка, довідки військкомату або військової частини.Своїм Листом від 01.02.2019 р. №321/722 Міністерство oборони України пояснило банкам, які документи є підставою для отримання пільг військовослужбовцям і резервістам по не нарахуванню штрафів та пені за невиконання зобов'язань.
Отже, згідно ч. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. №2011-ХХІ. військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення осoбливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.
Документом, який підтверджує призов та проходження військової служби військовослужбовцем з початку і до закінчення особливого періоду, а також підтверджує призов під час мобілізації резервістів та військовозобов'язаних є військовий квитoк. Крім того, документами, які підтверджують призов військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації, можуть бути довідка про призов військовозобов'язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів - витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які надаються військовою частиною.
Варто зазначити, що вищенаведені документи можуть видаватися родинам військовозобов'язаних та резервістів для пред'явлення їх за місцем вимоги.Отже, військового квитка, дoвідки військкомату або військової частини буде достатньо для отримання пільг військовослужбовцям.


18-03-2019

Як себе убезпечити, купуючи товар по інтернету

2аВ рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», Головне територіальне управління юстиції у Львівській області надає покрокову інструкцію щодо обміну/повернення товару, придбаного в інтернеті.
• необхідно зберегти документ-підтвердження про оплату товару;
• протягом 14 днів (з дня здійснення купівлі товару) звернутись до продавця з вимогою повернення/обміну товару;
• варто переконатись, що товар збережено у первісному вигляді;
• повідомити про те, як можна забрати товар: витрати за пересилку покладаються на продавця або за домовленістю.
У випадку відмови продавцем прийняти/обміняти товар:
• варто переконатись, що знаєте інформацію про суб`єкта господарювання, який здійснює продаж товару;
• необхідно звернутись із заявою про порушення своїх прав до територіальних органів Держпродспоживслужби.
ПАМ`ЯТКА: СУДОВИЙ ЗБІР ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НЕ СТЯГУЄТЬСЯ

 


 

18-03-2019

Що варто знати про спадкування: алгоритм дій, порядок та строки прийняття спадщини

1 аПродовжуємо інформувати громадян.
Зі слів начальника відділу з питань нотаріату ГТУЮ у Львівській області Андрія Крохмального, роз`яснюємо процес спадкування та алгоритм дій особи для прийняття спадщини.Спадкування-це перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
Спадкування здійснюється:
• за заповітом;
• за законом.
До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.
Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.
ПАМ`ЯТКА:
Право на обов'язкову частку мають: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом.У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують спадкоємці почергово.
ВАЖЛИВО: Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6 місяців з часу відкриття спадщини, він не заявив про відмову від неї.

 


 

18-03-2019

"Порядок виконання рішення суду"

Що таке виконавче провадження?

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження. В Україні рішення суду може виконуватись як у добровільному, так і  у примусовому порядку.
Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

Який порядок виконання рішення суду у добровільному порядку?
Боржник, за власним волевиявленням, може виконати рішення суду добровільно. У разі добровільного порядку виконання рішень про стягнення періодичних платежів,  виконавчий документ разом із заявою може бути надісланий стягувачем підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Який алгоритм дій у випадку примусового стягнення заборгованості з боржника?

У разі задоволення судом вимог про сплату заборгованості, якщо боржник добровільно не виконує рішення суду, стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання. Для цього потрібно:
звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу судового наказу або виконавчого листа;
написати заяву до державної виконавчої служи або приватного виконавця із проханням примусового стягнення заборгованості із боржника;
сплатити авансовий внесок до органу ДВС, куди буде подано виконавчий лист або до приватного виконавця;
подати заяву з копією квитанції про сплату авансового внеску до ДВС або приватного виконавця.

Які строки пред’явлення виконавчих документів?

Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання:
протягом 3-х років, з наступного дня після набрання рішенням законної сили, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.
протягом 3-х місяців, якщо мова йде про посвідчення комісій по трудових спорах та виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган.
протягом усього періоду, у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника тощо.
Якщо стягувач пропустив строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, він має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу.
Що потрібно сплатити за примусове виконання рішення?
Боржник: Виконавчий збір - це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби у розмірі 10 % суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.
У разі виконання рішення приватним виконавцем стягується основна винагорода, розмір якої становить 10 % стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.
Стягувач: Авансовий внесок – це кошти, за рахунок яких фінансуються витрати на організацію та проведення виконавчих дій органом державної виконавчої служби (приватним виконавцем). Розмір авансового внеску становить:
2 % від  суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати (до 41 730 грн );
1 мінімальний розмір заробітної плати (4 173 грн) за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову з боржника - фізичної особи та 2 мінімальні  розміри заробітної плати (8 346 грн) з боржника - юридичної особи.

Хто звільняється від сплати авансового внеску?

Від сплати авансового внеску звільняються у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби:
інваліди війни, інваліди I та II груп;
законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;
громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Крім того, у Законі передбачені рішення суду, за виконання яких авансовий внесок не сплачується, наприклад:
стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та інші вимоги, що випливають із трудових правовідносин;
обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних та соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
стягнення аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на дитину, неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, суми індексації аліментів, встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
виконання рішення Європейського суду з прав людини.  

Як отримати присуджені кошти?    

Грошові суми, стягнуті з боржника (у томі числі одержані від реалізації майна боржника), зараховуються на відповідний рахунок органу ДВС чи рахунок приватного виконавця. За письмовою заявою фізичної особи стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем на зазначений стягувачем рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.Окремо хочу зазначити, що Мін’юст запровадив низку суттєвих новацій, серед яких створення Єдиного реєстру боржників, який ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна. Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України:  https://erb.minjust.gov.ua.

Крім того, у 2018 році в зазначеному реєстрі відкрито публічні реєстри неплатників аліментів та боржників, які перешкоджають побаченням з дитиною, а також боржників, які мають заборгованість по заробітній платі.Також, щоб забезпечити громадянам зручний сервіс у сфері примусового виконання судових рішень, ми відкрили чотири  «Центри виконання рішень», де громадяни мають можливість подавати документи про примусове виконання рішень та інші документи виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах відповідної області, отримати відомості з автоматизованої системи виконавчого провадження, перевірити документи на відповідність законодавству, отримати консультацію, швидко та правильно оформити документи, оплатити заборгованість чи авансовий внесок через термінал тощо. Завітати до «Центрів виконання рішень» можна за адресами:
 м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 2;
м. Сєвєродонецьк, вул.Федоренка, 41;
м. Суми, вул. Петропавлівська, 75;
м. Одеса, вул.Разумовська, 37.

 


 

11-03-2019

"Що таке "пакунок малюка"? - консультацію Міністра юстиції України

http://teren.in.ua/wp-content/uploads/2018/10/4-36.pngЩо таке «Пакунок малюка»?
«Пакунок малюка» — це одноразова натуральна допомога у вигляді набору необхідних речей для новонародженої дитини. Загальна вартість набору становить не більш як 5 тис грн. Отримання цієї допомоги не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні.

Хто має право отримати таку допомогу?
Отримати допомогу «пакунок малюка» мають право як громадяни України, так й іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину. Безпосередніми отримувачами допомоги є мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини.

Патронатний вихователь отримує «пакунок малюка» у випадку, коли батьки чи родичі відмовились від новонародженої дитини в пологовому будинку або якщо у матері новонародженої дитини виникли ускладнення при пологах чи хвороба, що унеможливлює здійснення нею догляду за новонародженою дитиною .

Що входить до набору?
До набору входить все, що необхідно для новонародженої дитини: підгузки, вологі серветки, пелюшки, бодіки, шапочки, штани-повзунки, чоловічки, шкарпетки, термометри для води та для тіла, ножиці, ковдра, підковдра, матрац, розвиваючі іграшки, рушник, мило-шампунь, крем і коробка-колиска.

Деталізований перелік та кількість дитячих товарів визначено наказом Міністерства соціальної політики України від 17 липня 2018 року № 1025 «Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини».

Коли надається допомога?
Видача допомоги «пакунок малюка» здійснюється безпосередньо у пологовому будинку під час народження/виписки новонародженої дитини або за місцем проживання/перебування новонародженої дитини не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня її народження.

Патронатному вихователю може бути видано «пакунок малюка», якщо він забрав новонароджену дитину з пологового будинку протягом місяця з дня народження.

Якщо на день виписки з пологового будинку «пакунок малюка» був відсутнім, отримувачу необхідно подати заяву до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про забезпечення такою допомогою.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.
Друзі, кохайтесь! Створюйте щасливі родини та народжуйте здорових, прекрасних дітей!

 


 

11-03-2019

Нacлідки твого вибору – це ознaкa твоєї відповідальності

2Начальник Управління ДВС Львівщини Головного територіального управління юстиції у Львівській області Юрій Сало продовжує інформувати про результати роботи виконавчої служби Львівщини.
Зокрема, у Пустомитівському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області на примусовому виконанні перебуває виконавче провадження з примусового виконання Постанова про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами від 02.10.2018 року, видана Головним управлінням Держпраці у Львівській області про накладення на ФОП (боржник) штрафу в розмірі 74 460,00 грн. за порушення вимог частини шостої статті 95 КЗпП.
30.01.2019 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та направлено сторонам до відома та виконання рекомендованою кореспонденцією.
З метою встановлення майнового стану боржника державним виконавцем скеровано запити у реєструючі органи та банки, а саме :
• АТ «Кредобанк»,
• АТ «Укрексімбанк»,
• Головне управління держгеокадастру у Львівській області,
• АТ КБ «Приватбанк» тощо.
В ході проведення виконавчих дій боржника державним виконавцем арештовано виявлене майно боржника.
01.02.2019 було здійснено звернення стягнення на заробітну плату, пенсію,стипендію та інші доходи боржника.
Згідно вчинення виконавчих дій та обмежень державним виконавцем, які передбаченні чинним законодавством, кошти стягнуті та перераховано стягувачу у сумі 74 460,00 грн.
Станом на 27.02.2019 рік заборгованість відсутня.
Таким чином, комплекс заходів вжитий державним виконавцем призвів до повного погашення заборгованості зі сплати аліментів.

 


 

11-03-2019

Як стати державним реєстратором нерухомості та бізнесу в органах місцевого самоврядування: коротко про кваліфікаційні вимоги

1Головне територіальне управління юстиції у Львівській області інформує про те, які кваліфікаційні вимоги передбачені до осіб, які бажають стати реєстратором з нерухомості та бізнесу.
Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державним реєстратором є громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації прав .
Відповідно, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.
Також, статтею 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачено аналогічну норму, відповідно до якої державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України та перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації (крім нотаріусів).
Відповідно до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлюються такі вимоги: вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.
Тобто, виходячи з наведеного такі кваліфікаційні вимоги дозволяють, за необхідності, покласти виконання функцій реєстрації нерухомості та бізнесу на одну й ту ж особу, яка відповідає відповідним вимогам реєстратора.
Слід також зазначити, що за таких умов суб'єкти державної реєстрації, визначені законами, відповідно до вимог трудового законодавства забезпечують прийняття на посади державних реєстраторів осіб, на яких за умови їх відповідності установленим кваліфікаційним вимогам, покладаються функції державних реєстраторів прав на нерухоме майно, державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
ПАМ`ЯТКА: в посадових інструкціях чи трудових договорах (контрактах) обов'язково має зазначатися, що відповідна особа є державним реєстратором відповідно до законів та виконує функції державного реєстратора.

 


 

07-03-2019

Повернути споживачам 724,2 тис.грн зобов»язало Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області у 2018 році за результатами проведених заходів контролю за дотриманням держдиципліни цін (тарифів) при реалізації лікарських засобів та у сфері ЖКП.

12З метою захисту законних прав громадян, не дивлячись на мораторій оголошений державою у 2018 році на проведення планових заходів нагляду (контролю), фахівцями відділу контролю за регульованими цінами Головним управлінням Держпордспоживслужби у Львівській області (надалі Відділ) у 2018 році на підставі обґрунтованих звернень громадян та погоджень Державної регуляторної служби України (надалі – ДРСУ) було забезпечено проведення позапланових заходів нагляду (контролю) з питань дотримання порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби та тарифів на житлово-комунальні послуги.Грунтовно та якісно організовані та проведені перевірки дали можливість Львівщині зайняти лідируючи позиції по Україні по ефективності перевірок держдисципліни цін, а саме: по сумі застосованих адміністративно - господарських санкцій до «підприємств – порушників» та одним з найвищих відсотком виявлених під час перевірок порушень дисципліни цін - 87,5%, тоді як в середньому по Україні 53,6%.

Завдяки проведеним спеціалістами Відділу заходам контролю було зобов»язано повернути споживачам 724,2 тис. грн
По наслідках перевірок до «підприємств-порушників»:
- застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 610,9 тис. грн., в т.ч. підлягає вилученню у дохід бюджету необґрунтовано отриманої виручку і штрафів на суму 309,0 тис.грн.,
- зменшено необґрунтоване фінансування з бюджету на 253,0 тис. грн. ,
- 7 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Окрім цього, для реалізації та дотримання урядової програми «Доступні ліки», на виконання доручення Віце-премєр-міністра України, спеціалістами Відділу впродовж 2018 року щомісячно опрацьовувались данні щодо застосування більш ніж 27,0 тисяч регульованих ціни на лікарських засоби по близько 280 аптечних закладах Львівської області, що забезпечило дотриманнями ними граничних цін встановлених наказами Міністерства охорони здоров»я України.

Разом з тим, наголошуємо, що Держпродспоживслужба здійснює контроль за дотриманням суб»єктами господарювання виключно державних регульованих цін (тарифів).

 


 

05-03-2019

До відома інститутів громадянського суспільства

Відповідно до Плану спільних заходів Мінкультури та Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» на 2016-2020 роки, з метою розвитку волонтерського руху, обговорення перспективи реалізації спільних міжнародних гуманітарних проектів, а також ознайомлення з культурною спадщиною європейських країн з 04 по 12 травня 2019 року заплановано додаткову міжнародну культурно-освітню поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу.
Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки. Учасникам поїздки необхідно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон або оформлену шенгенську візу. Додаткова інформація та попередня реєстрація відбуватиметься за телефонами: 044) 501-01-15;
(067)407-77-98, (097) 908-52-28, (050)447-49-68, (093) 214-64-17.


05-03-3019

Мама у шлюбі з іншим: порядок реєстрації новонародженої дитини

http://rrda.lviv.ua/uploads/posts/2019-03/thumbs/1551778899_444.jpgГоловне територіальне управління юстиції у Львівській області продовжує знайомити із результатами роботи структурних підрозділів.Зокрема, щодо державної реєстрації народження дитини.
13.02.2019 року до відділу звернулася громадянка К. з питання державної реєстрації народження дитини. При цьому вона заявила, що чоловік, з яким вона перебуває в зареєстрованому шлюбі не є батьком дитини , а інший чоловік, хоче визнати себе батьком дитини.
Громадянці К. було надано консультацію щодо порядку реєстрації народження дитини та роз`яснено статтю 126 Сімейного кодексу України, одночасно наголошено, що від неї та чоловіка, з яким мати перебуває в зареєстрованому шлюбі потрібно подати заяву про те, що чоловік не є батьком дитини.
ПАМ`ЯТКА: СТАТТЯ 126- Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану.
Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.
Але як виявилося, чоловік громадянки К. засуджений та відбуває покарання в місцях позбавлення волі.
Тоді заявниці було роз`яснено, щоб чоловік зробив відповідну заяву, яку засвідчив належним чином та надіслав її до нашого відділу або передав їй, тоді вона зможе прийти з чоловіком, який визнає себе батьком дитини та подати заяву про визнання батьківства та зареєструвати народження дитини у відповідності до законодавства.
Враховуючи наведене, 16.02.2019 року на адресу відділу надійшла заява від чоловіка з місць позбавлення волі, про що ми повідомили громадянку К., та 20.02.2019 року прийняли від батьків заяву про визнання батьківства та зареєстрували новонароджену дитину.


 05-03-2019

Життя не в борг…

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSEhIWFhUWFRkXGBcXFxcYFxgYGBgWFxcVGBoYHyggGBolHRcYITEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHyUtLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy03LS0tLi0tKzAtLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBKwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcIAgH/xABNEAACAQMBBAYFCAYHBwMFAAABAgMABBEFBhIhMQcTQVFhcSIygZGhFCNCUmJyscEVgpKistEkMzRDU8LhCBYlRGNzszWDkxdUlKPx/8QAGgEBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAEEAgMFBv/EADQRAAIBAgUBBgUCBgMAAAAAAAABAgMRBBIhMUFRBRMycaGxImGBkdFywTRCUuHw8RQjM//aAAwDAQACEQMRAD8AvGhQoUAKFChQAoUKFAChQoUAKFChQAoUKFAChQzXmaA9qO7Z7VxWEW83pSNwjjHNj+Q8aU7VbQxWVu08p5cFUc3bsUfn3CqrecxZ1XURv3Ev9ng+oOzgfVAB9nP1jWEpW0LFCjm+J7e76fkLkgCH5fqhzI5LRWwAHEnPFfM5OeXbk4Ai+u6/LdNmQ4QerGvqr/M+J+FIdU1KS4kMsrZY+5R2Ko7AKS71VpTvsdulhsust/ReQZiuSa83qe9A2UubvDRpux/4j8F/V7XPlw8RULXY3ScYK8nZDITSmw0yac4hieT7oOPa3Ie+rZ0Xo+tYcNIOufvf1R5IOHvzUpWEAAAYA5AcB7BW5Unyc2r2hFaQVyn7To9vG4sI4/vNk+5QR8acU6NTj07kDwWP8y35VZ3V1xJFwrNU4lSWOqv5fQq656O4VAL3ZXiBllQDJ5AZPOi5+jA/Quf2o/zDflU52i2YgvUWOfewrhxunByMjHkQSKdzCAMCpyLoYrGVv6vYpq76OrteKGKTyYqfcwA+NR7UNFuIOM0LoO8j0f2hw+NaCMdctDwqHSRth2hNeJJmccV0BV06zsPaXGT1fVufpx+j719U+6q+17Ye5tsso62MfSQHeA+0nMeYyK1SptF6li6dTTZ/MYYxwrnJByCQRyIOCD3gjlXcR4UGFYXLWUlGlbUxzJ8n1BQ6ngJMcR2ZbHEH7Qo29017Eq+DcWRYODkFozkEEEcAD7j4GoS1SPZTak2/zM3p27cCpGSmeZUHmO9fd45qXDKlXDWTcFpyvx0ZobZ7XobuJZYWBBGSO0d4Ptp0NUFdWraewurVmkspcF1R2BUHkyspBA7jnwPYasnTTYzxK6XFwN9SR/Srnu48S+K3KXU5NWll1jqn/lmSjRT8xGe9QffxpZUZ0LZyP5PFia5/q15XM3d3b2BS3/d9f8e6/wDyJP51maSOx9IY3TmLJ7MHApLJ0gy72VjXdxyOfxqDC2l7vh/rXMqSIuSuQKxzR6kXJo/SBPx9BB3cDwrtdvpd0eiue3NQiKGQjO7z8K7FvL4+6maPUkl3+/lxhh6OTyOOXlXX+/VxkH0cZ5YHHwqHiCT6pP6v+tE7shfdwRx7Bx5HsqcyIbsTm42/n+iiD4/jTe23d0JBlxhhjG6OHPGKZLfQ7qRsRxStn6W5hfazDHup0HRxfSEFmiTHexJ/dFJLTQlC+bbe54DeAxzwopLcbZXTHIlK+AAx+FOUfRrOfWu0B8IifxYUpi6L1+ndyE+CKo+OalAjP+8tyecz8886NG1l0AB1zVLF6Nbbtmm/aUflSB9irNmZI5pSV5sWG75Z3fSPlSwIw+0E+c9a2fM8aPj2mucBRK3v958qkQ2Js1Hpzt7WwPiRUR1bQ1a4jsLcgvKSXdWLBIAeLHiQGIB4ez6VYydkbaNPvJW+/wAkKYLz5YzalfMTa2vowqRjrZB9Ld7ctj24HYaguvavJdzNNJzPBV7EXsQfz7TT1t7rCO62dvwtrX0FA5M44M+e3HEZ+8e2orvVUnLg9FhaFkpteS6L8vk8avUQsQqgkkgAAZJJ5AAczXUaliFUEsSAAOJJPAADvNXRsFsStoommAa4YeYiB+iv2u8+weMQg5MyxOIjQjd78IZ9j+joJuzXgDPzEPNV7t/6zeHLzqxFjwMAYA5UfuV7u1cjFRVkecrV51ZXkwjdrwrR+5Q3KyNInK14Y6U7lDcoBGY6LK0vZKKKUAjMdeblLNyuClAJTHXPV0r3K83KkEK2o2EiuMyQ4im58vQf7wHI+I+NVTqVjJC7RSoUdeYPd2EHtHiK0XuUy7UbNxXkW44ww9SQesp/Md4rVOmnsX8LjXD4Z6r2M+muacdb0mW2laGVcMOR7GHYyntFIKqbHejaSuiVbE7SiAm3uPStpOBB4hCeBP3T2j299PckB02fq2YmynOUfn1THx7u/vHHmDVdVYOxWopeQNplyfo/MseYxxCj7S8x4ZHZWynK+n2KOKoKN58PxL9/NFu7HTN1Rjb6BwPIjIx4fzpxl1AAkc8VVew+tTW7SWUrYmt+WTgSRDlg9uM5H2SO6nZtaycjj4hxirClocSrTcJZWQ83jdxoi9vGKEYIo9Ix/i/AURqUGUbDA8KoRlqansGWl026OB7e3xNG/Kn7j7xRFnF6PMcz2+NLdN02WaZYosMzcfBV7WbuFSleVkgg3T1mmkWONCzHs8O89w8asjQNlxbjfOHmPNuxfBcj40t0LRorSPdXi59dyOLH8h3ClktzV2nSUQ5CW464do/aP5Uk3Lg8j++1LmlpNJPitxi5MSFLjv8A3zRE0tyozvOPaD+VKJr3FNOq6tuoT7vPsoFJia52imGQZC3eMAezhUD2q2/ELmJQZJBzAbdjT7PDiTQ1TWWRXYDLccdxY9/vqqLreLMX9bJLZ55J41F+Dblds3BcGh6ws0AmkGOB3uGQu7xPE8qV2121pYTXx9G4vmMcPekQ+kO7ABPsSoVsTHJOotE/5iVFz3L60h9gAPvqQdJOoLJd9RHwitVECDsyuN8j2gD9Wq9adjq4DD5rJ86v9K/L9iHkV5XbCpBsHs78tu1jYfNJ6cp+yOS/rHh5Z7qqJXdkd+pJU4OctkTfon2R3VF9MvpN/Uqfoqf7zzPZ4ce2pZtbtha6eoM7EuwysSANIw78ZAVfEkCpKqBR2BQPIAD/AErJ20erveXUtw2WMjncHE4TOI0A8BgYHbnvroQioqyPH4itKtUc5Fpf/W+Pe/sL7vf1q72O/G7jPtqd7I7X2uoKTAxDqMvE43ZFHfjiGHiCRVIydF+qLF1vyYEYzuCRDKB9zPPwBzTDszrLWd1DcoSDG43hxGUPCRD5rn247qzsaTS+0W0VtYqjXUnVq7FVO67ZIGSPQBxwpnXpK0o/84o80lH4pUd6fYXkgtDGjOOsdvQVmwCgwTujhzqlHgZfWRl+8pH4ilgaSXpA0s/89D7Sw/EUam3OmHlf2/7YH41mRsdtC3Kl0GRxdR72FLA14RUa17bXT7Rik90gccCi5dwfFUBK+3FR3pn2ze0jWzt3KzyrvO45xxcvRPYzEEA9gB7cVQIQs2FBZmPIAlifxJpYGltL6Q9Mnbcju1DE4AkDR5J4AAuACfDNSjcrH00RU7rqVI5hgQR7DVu9Cu2z9YNOuHLKwPydmySpAJMRP1SASO4jHaMLAuMpXO6DypVu1kB5mLswdhlieDEcyT2UsDWxjrkrWTv0hMOU0o8pH/nS7SNsL62ffiupOfFXYuh8Cr5Hu40sDQe1uy8d7FuN6Mi5Mb9qtjke9T2iqFv7N4ZHikXddDusPH8weYPjV9bC7UJqNsJgN11O5Kn1XAB4fZIOR/pTB0sbMdbF8sjHzkQxJj6UY+l5rz8s91aKsLq6On2disku7ls/RlOUZbTtG6yRkqykMpHYRyrwiuTVQ77jcs3X5vlFtBq9sAJocCVfAcHU94BJ/Vc07abp4liWSAZjcby8eQYk7p8QSR7KivRXqoWZ7OXjFcKRg8t8A8P1lyPYKZ9WF3ZTSWqPLuRsQu7nBVvSU8u0MD7asZrrMcWphc0nSva2q/S/wya6xdm4C+kke7n+qSNd7PfwNIbTTZGYbheTBBON0nH6q0vklhI42FtnwBA+BqTbHX8SM3UWSRZUdY6uccM44Ed5PCq8bSdlL0OTmXQaoZ74JhLaNseiN6JBjuLZGeA405aVtBYaepDFzKxBlk6tvSc9gwMBAeQHAU46pqfjxPwFMNxdA88Hz41fp08itch6iTWel23U/Mo0g72DJg92CtK7XpR00gdZO6NjiDDIQD5rnNIZXQ80X9kUjlWL/CT9kVsMbDnedKdoz5hEj5OAApU4A9Yb2OFd2e2EMwOCUPLD4B9lMEpiH92v7IpLLPvY5DHLgOHwoRlRMDqUf18+WajOvakGbCn0V4+ZptuL2Tsc++kErE8M8+2gUbDZqmpxNvID6o4nOBnwNMV1JauScybx4ZUgjPecjJqRW2z0Q4kZ48c04ssEfYvkAKiy3NqnLLk4HToutBbC4un4iztiR3GWXJGPHA3fbUOdyxLMcsSST3knJPvqazydVof2r27LH7kf5b0Y/aqFVz6rv7/c9TgKWXM+nw/b+9zgir26J9C+T2QlYfOXHzh79z+7X3el+sapnQ9ONxcQwD+8kVT93OWPsUE1pyKIKAqjAAAA7gOAFbMNHVsqds1rRjSXOrCb6MtFIBzKMB5lSBWRNDuhDNBKwyIpYpGHaQjqxGO/hWxAKzN0obHyWN1JIEJtpXLxuB6KljkxMfokE8M8xjHbVxHnjRulanDcxrNBIsiMMhlOfYe4+B41AdZ6GLO4mlm6+dDK7OVXqt0FySQAUzjJPbVEabqE0Db9vNJE3fGxXPdkDg3tzVu9HvS3I8qW2obp3yFScAL6R4ASqOHE8N4Y4kcO2gLes7fq40jBJ3EVcnmd0AZPjwqKdLxxpF15Rj3yx1M6g/TS2NIuPFoR/wDvjqAVH0LpnVogRnEUp/cx+daKeyjPOND5qp/Ks99By/8AFl8IJf8AIPzrQWsT9XBNJ9SJ2/ZUn8qkGVdttWN1fXNwTwaVgvHkiHcTH6qg+01enRJsnHaWUcxUfKLhBI7EekqsN5Ix3AAjPec1nKCIvuJn1iq5+8QM/GtkJGFAUcAoAA8AMCjBFOkPZKPULWRCo65VLQyY9JWHELnnutyI8fCsu6detDLHMnBo3Vx5qQ35Vs7FY42ihCXVyg5LPKo8hIwoga4FwGi61eRj3x5Fd4Vj20XJRe9lHvIFam2VmJ0a3c8xYqT7Iv8ASsv6MuZ4R3yxj3utEDQ7dEWln+5kH/vSfmaqXpT2JTTZozCzNDMGK73FlZMbykjmMMCO3nWmSvGqJ/2g9WR5re2RgWiDvJjjul90Kp7jhSceIogE/wCz9dkXNzD2NCr48Ufdz7nq8XjBBBGQRgg8iDzFUb/s9W2bu5k7FgC+13BH8Bq9yKhgzhtjonyO7khA9DO/Ge9G9X3cV/VpjIq5OmfR9+CO6UelE24x+w/L3Nj9o1ThqjVjllY9Zgq3e0VJ77M7trho3WRDhkYMp7ipyK0bprRXMUdwI1PWIrZIGeIHD2cvZWbak2j7bXNvCsMZG6mcZz2sW/OppTyvU0Y/DSqpOG69hbph1K6mVIoer3zjLLgKO1iW4kDnVj3sR0+BFlYbvbISPTf8R/Kq52W1Sewnab5E0khTd+cm4qCckjhnjj4V1t5tpJfIiT2rRKuThZM5zjicr4Vai0tkeejhMvht90PU+voxJ3wc+NJH1dfrVDdl9Osbi5SGeV4EYNmQvEAMAkDLLgZ5Vaeq7EaJPHGkN5FAyc3jmjLOMfT3iQTnjmtilcxnBwdmRaTVB30mk1Md9SBeiqwPq6w37cJ/A1I9kujK2glWf5SbkLkKGClN76xwSCR3eVTcxK2NyW4/CvGZueDVt7WbVw6e4DWUrruButjjXq1ySN0scAHhy8RTCvTDZ5/s0wB5+inH41g6iRujQqSV0iuXn4ZJ58q6TO7vcB50l1y9t5biSSJ2jiZ2ZUMfEAnOOBwKZtSXrD/acKOQ3HHvxU54k/8AGq9BxutYmKGHICb296o3s4x63PHhTag9IEnNT/TOiC8khjkF1AQ6qwyJAQGAOD6PjSfaPo2uLK3e4d4nVcAkM296TBRhSoHM99YTfwsYeN60U+q9xRt2dy10y35btr1hH2pN3j+63vqG1M+lZcXsaD6FpCvuLn86htUaniZ6vBL/AKIvrd/dtk56HLHrL8yEcIYmb9ZsIPgWq9BVT9BkH9qk/wC0nu32P4irYq3QVoHnu1Z5sTJdLL0E2o30cETzTMEjQZZjnAHecUz6ftVp143URXMMzOD83kHeAGT6JHEYpXtZpxuLK5gHOSCRB94qd344rLuyWttZXcN0Ez1beknIlWBR148jhjjxArcc4u/anoes5wz2v9Gl5gLkwk9xQ+qPu48qoPULR4pHhkG7JGzIw7mUkHB9nA1pa36TNLaPrPliLwzuvvLIPDcIyT5ZrO21urLc3lzcqMJJKzKCMHdGFUkdhIUH20Bp/Yy/a4sLWd/WkgjZvvFRk++o304H/hMv/ch/8qVItiLJodPtIm9ZLeMN4HdGR76jPTo2NKfxmhH74P5UBXHQMM6ofC1l/jhH51e20sZazuVHNreUDzMbAVRvQAM6lIe61f4yQ1oKRAQQeRGD7eFAY40x8Swt2CWM+wOprYxrHWtae0E01u3OKR4/2SQD7Rg+2tT7D7QJfWUNwpBYqFkH1ZVADqfbxHeCDUsD5msZ65cCS4nkHJ5pHHkzsR+Nan6Rdo0sbCaUsA7KY4h2tIwIGB249Y+Cmsr6Pp7XE8VugJaWRYxj7RAz7Bx9lEDTumxmHQkDcCmncfPqMmssIeVa226UR6VeBeAW0lUf/GVFZg2P05Li+tYJBlJJkVwCRlSfSGRxHDuqUBMus3I4C5mH/uyD86REknvJPmST+JrS79D+kn+4ceU0v5mnPQejzTrRxJDbAyDiHkLSMp713yQp8QM1FwM/Q5ss9lZb0y7s1wwkZSMFVAwiHuOMkjsLVPGFGYrkioA0bSaf19rPD9eJgPvYyvxArM2K1disybS2fVXdxFjAWZwPLeO78MVWxC2Z2+x5+KH1GuhXuKGKqndsTjpNNzaSxOPTjZMEyRqy7wPLl6PDuIqOaHr0dxOkU9tHhs5aN5kxgE+rvEdlXD0i6A97ZtFGAZFIZAx4ZHMeeO+qA1CxuLOZd+JoZV4jI8xkdhFdS2mh4db6lny7M2DD1JhkZBEgIweP0kNI7jYWx578o9kTY/dFQWLbK7XHpqcd60pG3lznLKh9mOX/APa1WqGz4BbfWOmQStG08ysuOPydWHEZ5hxUn2L0SO8Jjsr65CrxYi3ZI1PiRKBk93OmzZPYKXUnN/ef0a0wGLE4aRVHErn1V+0fZSvbDpJjii/R+jKIYF9EzKCGbv6vt49rnifjWxXNbEe3ywW158ke8neJYVLlT1hMpzkFSwUdnDsqNHU7Llu3L4BxxhjGccCeDHFRtxniTkniTxyT30IlGeJplRs72WmuxIldblArsEkAwr9h7kk/JvfTlpWkA7obg0ciiWNsf1TcA3iM9oqHtMQRipbp1+iLH13ziMnMf1kY7Rx5r4e6tck4+RvTVXbSXoxvm1aeOVliuZggJChZZAAoPDHHupTbatdS5Ek88kQxvBndkzkbucnGc8qN17TequEcwbkMkQeJmGUdeHFTnie3B4+FcfpBjmMD0MZ4YAyOINTPwPyMcLpXin1XuTTpa/8AUT/2YvwNQ2pl0rHN6jD6drC3v3x+VRACufV8bPWYL+Hh5FwdBy/0e4P/AFx8I1/nVlVWPQfJ8zcr3SofemP8tPep9J+m288lvNM6vG263zUjDPgVU551eo+BHl+0f4mfn+xM6obpU6NpY5nvLONpIpCXkjQZaNzxZlUcWQnJ4DIOezlZMXShpLY/pqDP1kkX37y8KWxbeaY3LULb2yov8RFbSkZYdCDulWDdxBDe7nU+6Nujme6nSa5ieO1Qhzvgq0pByEVTx3SeZxjHAc+F8wa5aPxS5gb7ssZ/A0uSdDxDKfIg0AYBVddPb40o+M8X4k/lVjVy6BhggEdxGaAz/wD7PODfznutT8ZI/wCVaCoiGzjQ7yRopIwSqgEjuyByo+gKH6eNkWjm/SMSkxyALPgeo4ACyHuDDAz3qO+qw0baC6tGLWtw8RPPdPot3byngfaK2HPCrqUdQysCGUgEEHgQQeYqtNZ6EbCVy8Ty2+TkqhDJ7A4JHlnFTcFEbRa9PeSCSeaSTHqh2yEzzCgcAPId1Wb0BbIFpDqMqkKgKwZ+kxBDyDvAHog97HuqWaN0JafC4eVpbjHEK5Cp7VQAnyJxVkQwqihUUKqjAUAAADkAByFLgjPSe+NJvT/0GHvwPzrPPRbHvatZj/q59yMfyrTW1OiLe2stq7siygAsuN4AMG4Z4dmPbUF2X6H47K8hu0u3fqix3GjUZ3kZPWB4etnl2UBZVcPIAQD28u7yz30aa4kQEYIyO6oAK8NcxgjgeI7D2+R/nXdAcGs7dJSY1O6+8p98aH860Tis9dKDf8UufNP/ABJWjEeE63Y//s/L90RUUMV7QqmejLhg6Q1QhLy3ltm72UsmfBhUf6WNWiuLZOpjS4znEqgsYu/lxXPjVgay6iJi4VhjkQCD7DVHbQDduC8A6oHsTKjPhjlXReZHjr0pbq3kQyKFnYKoLMxwFAJJJ4AADmaubZjYK00+3W+1kKHHFISc5P0VZc4d/s8h21DNH1V0u7eaXdPVzIxcoN4KGG9llAJ4Z51Ze1nR8NWc3VtqnWn6KPutGo+qvV4KDzUnvqVK5rqQUdncYdu9pE1GNVMkkcIwRChAU9xfh6RHdyFV1NpkI5M58yP5VJ9S6ONTt+BgLj60Tb6+fPI9oFMkukMh+fkCntVTvN5eFTmSMLDDcqi8Bn30n3h2L+NSFoYvoISe9zn4cqJa0zzpmFiPvzp/0G/jAG+PTUFQcc1PZQ+Qr3Us0+BQfV44yPZWLZKRZexe2Vte266bqkSKAAkTngpxwTj/AHcg7COBpg2r6P57CYMuZbZshZMcV3gQqyAcjkj0uR8OVRWeJc+dWBsRt80K/JbwmS3Yboc8XjBGMH6yfEVi9VYzg8slJcO4n26Xfg024+vaCMnxj3eH7xqJYqZ3kG/o6DOTZ3jxk/YfJB8iWWoY5qjV3uevwLXduK4bXrdejLI6EbjE9xHn1o0YD7rEH+MVXXSVYTDU7xjDJutMSG3G3SCF4g4wakfRtqAh1GAk4EhMR/XHo/vBa0CKt4d/Aef7Xp5cRfql+P2MXu2OfDz4VyHHeK2e8KtwZQfMA0huNn7R/XtYG+9FGfxFWLnLMflB3CvBGO4Vq6bYHTG52Fv7I1X+HFIp+i3SX52Sj7jyp/CwpcGaIbyVPUmkX7sjr+BpbDtLfL6t9dDynl/Deq+p+hvSm5Ryp92Z/wDMTTfN0GWB9We6Xw34j+MeaXBUkO3uqLyv5/awb+IGlcXSbqy8r1j4NHCf8lWJP0DwfQvZl+8kbfhim+boGf6GoKfvW5HxElARiLpg1VecsTfehX/KRSmLpx1JfWitW/UkH4SU4S9BN39G8gPmkg/DNNs3QdqQ5PbN5SSD8Y6AXwdPN39O0gP3WkX8SaWxdPr/AE9PU/dnI/GOopcdD2rLygjf7syf5iKQv0YauOdi/seI/g9NAWRD09wH1rKUfdkRvxApWnTtY/StroeQiP8Anqnp9hdTT1rC4/VjLfw5pDPoN2o9K0uF84ZB+K0sC+4emvS259evnFn+FjStOl7SDzuWXzhm/JTWaJrd19ZGXzUj8aIJpYGqo+k3SW5X0Y81cfitLLfbnTZCFS+gJJAA3wCSeAHHFZKU04bPxb93br9aeJffIopYGxazf0gTB9SuiP8AFK/sgL+VaPnlChmPJQSfIcTWVr24MkjyHm7s582Yk/jVbEPRI7XY0LzlL5e/+gnFeV7mhmqZ6DYu3aXLRlSceI51Vl/bKretnz41bGrR7wxUPvdLTOSMmukeIIZLETyxRul9dA/WxkKw5HjkfGpD+j1+rgd9J5LeHxNYslDppnSXqEJ9MpMvcwwfYy8ffmpCdrdKvuF/Z9W54b5XPukTDiq4uZEU4C4pK0/nRMNEj200fTIGiNrcsVkDHiRIi4wMEr6anj2g8qj401iuUCyL3xkN7wPSHtFJZDniaJEWSCnAjkQcEe6odzbDu7WlfzO9zHA0ttHTGAuXA59gzwrlrqfHzgWYDskGW9jjDfGuY7u3PNXhP/yJ+TD41F+pl3N/A0/c4mQljvcx3eFCJOPKpBPsNe7i3EcXXRyKHVojvcCM8VOG+FMXUlSVYFWHMMMEeYPGsjRyTnYhevju7P8A+4td9O7rYTu8PE+i1QQ+NSLZW+NtIk/+BKrnxikxFL7soa96QdK+T3sgX+rk+ejI5bsnEgeTbw91Va0T0XZlbM7PlesdH6WI/DKUZXX1kYMPNSCPiK0gmoiexM6HhJblx3jKE48weHsrNlWh0W67vWtzZMeKRySR+KsDvqPJuP69MNO0rdSe2cPnpKov5fZkZ2L6RJLXS3Tfe4vZrkpAjs0jKDHEAxyc7u8The1j5kWLoT3OnadLeapcyTShN9oyVwn1YlwMFySATyyeHAcan2Q2Se50l7u2yt7aXTMhXgzKscLFPvA5ZfHI+lU+k1v9O6FcJFj5UiL1kY5l42WQbo+q+4ceOR2VePMCDQdU2h1ONru2nt7eLeZY4ygw+6cHiUY8DwySMkHgKfOjzpAnnuZNO1CJY7qPewV4BynrKVycNj0gQcEZPCkvQptTajTktpJ445YWkysjBCVaRpAw3sZHpY8CKi+hXC3u1TXFt6cSuzFx6u4lv1JfPcXxg9uRQFhbObcSXGrXWnNCirArkSBjvNuPGuCDw+n8KP2j29W11G308wM5uOrw4cAL1kjR8VI443c86q/TtOvLjXtRFjdC2lVpSXK7wKdYilMYPM4P6tF39hexa/p6X9wtxLvwsHVQo6vrJMLgKvHIY8u2gLB17pagtJ5IJrO6+bcr1iqu42OG8pZhwoaX0y6dNIkIE6vI6ooaMY3mIUAlWOOJpy6Yf/R7v7qf+WOkvQ1ZodItSyKTmVgSoJ/rpCDxoBdqXSXptvO9vNcFJI23WBilIBwD6yqR205aJtjY3bbltdRSPjO4DhiO0hWwT7Ko+fUbKHaC9k1GMSQb8q4aMSDfO5undPcA3GkeszWlzq9p+hIimGjzuKUG+HyXCn1QF5ngKA0pPcIilnZVUc2YhQPMngKR2Gu2s53YLmCVu6OVHPuUk1S21BfWNoBp0jsLaFmXdU49RN6Ru7eZvRz2DFOPSV0X2drZPeWSvDLb7r8JHYMN5QTliSrDO8CCOVAXRXhqH9E20Ul9p0csxzKjNE7fWKYwx8SpXPjmqs2a0+91PUL9ItTuLZY5ZHXdeVlw0zgKFEigAAUBoEgdtJ5rGJvWiRvNFP4iqZ2G1G/j139HzX8txHF1gbeJw+7FkcGJIwSO3sp1t9q7xtpmsROfkoZsx7qYwttv+tu73r8edAWBcbK2L+vZWzecMZ/y0nh2I05HWRLGBXRgyssYGGByCMdoNSLFeGgIj0n6r1GnzccNKOpXzf1seShjWeKsbpp1vrblLVT6MAy3/cfs9i4/aNVzVGvK8vI9T2XR7ugm93r+AUrg0yZ1DJGxU8iOXA4PxFJAO7nWktlNFS2tIIXVd5UG999vSb95jWNOnnZnjsX3EVbdjJPg01zxDup6EWaLkijHM1ePLET1B1Uely8s0x3Mq43o14dvh5ipzKqnkvwpunhiOQYlPwqGSQt497GY1PDxyM+RoCBTwEQ9m97+dSC402LsTdxx4E0A+OAUn2caWII7JpYYcI90557x5e2uf0OF86lJiOOKmuVsmbsoCJXdk3s7hRcOmfZqYDS3JroaXQHug7VXtsFRX341AARxkAdgBGCPfUqXaq1ul3b6zHngOB4g8GX2VFo4N3spr1TUpozgRDHYTUjcsCHY3T5iWtpd3IIKZ3hhgVIw3pDge+oxrdg8+nMj8brTHMbjtaA8n78boDfqHvpn0zVJHBZhurngV4Z9pqR2l3JAY9QZWMf9Rc5H9ZAxwkmO3cJxntGB31qmk0XcHUcJWW+68+n1Wn2KxpdoupvbTx3EfrRtnHYRyZT4EZHtpw200H5HclF4wuOshYcQY25DPaV5eWD20wiqLTiz1sZQrU7rVNGndG1KO4hSeI5WQbw7we0HxB4Hyru20uCNzJHDGjsMMyoqsRnOCQMnjVL9GW13ySXqJm+YlbmeUb8t77p4A93A99XmDXRpVM8bnjcbhJYao48cP5ET1zo30y6kMs1qN9jlmRnj3j3sEIBPjzp22f2ZtLJClrAsQON4jJZsct5mJZvaad6FbCoRjQ9iYLW9uL6N5TJc72+rFSg3nDndwoI4jtJpLrmwq3GpW+pdeVaAIOr3AQwQu3rZBB9PuPKpjQoCPbe6FJfWM1rE6o8m5hmzujddXOcceIXFdbC6I9lYQWsjKzxKwJXO6cuzcMgHtp/oUBWOy2xFxFrN7e3McbQTCXqzvK3ryRlQVPL0VNWLa2EUeTHEiZ57iKufPApTQoCk9t9GutN1caxbQNPC53pVQElSybkgbAJAI9INyzz8U+2fSWdUtmsNPs7kyTFVcsoJChgSAELcyMEnAAzV6VyFFAVZp+rw7OabBBdBmnlEsm7GAVMmVypbOABvIM+BpN/s+aRKsVzeSgj5Q6hMjG8F32Zx9ks+B901bE9qj430Vsct5QceWeVGYwOFAUhsFiTai+cfR+UfCSOP86j1zpFvf7QXsV1cdTGHlIcOiHeTdRVBcY9nhV9ads3aQzvcxW6JNIGDuowzbzBmz5sAaYtV6LdLnkeWS2PWOxZmEsoyzHJON7HM91SCmtrkbRbqE6dqTygrvsu+GC4OAsgU7rKw7COzyq+9otoFtLNrpxg7g3U7TIw9FPfz8AaYtO6KdKt5BMICxQ7w6yRmVSOOcE4OPHNVp0l7WfLbjdjP9HiJCfbb6Uvt5DwHjWqrUyK5cwOFeIqpcLciV1cNI7SOcu7FmPeSck0VXtCueev0SJZ0Y6J8pvVZh81B86+eXo+oD5tx8lNc7TbWXM91NLBJIsTPhAucbqgKDy7cZ9tSSa2fT9Njs4x/Tb9hvD6SqeG74YGF82Y9lNUe0ptgLe3CNFH6IZkBLEeu/kzbxHgRVmMHbKvqcOtioqbqtX4ivkt39WWBLPgUka5HPFFu+aL6rNWThhyXI5Y4UetojjPKkixnNHxK2edTYHkmnIeXxoj9GgdtHTK3ZiiAG78e2g0PVtO4V38n7xjxr1JGH0hXTy55n8axJCuA5cfZRbMO2jXbuFJnjduypICpbpBzFEC4hJ45oSaee7868GmntoDu1ntDgmJiVPAcAD486d7nXesUx9SpQrukMcgqRgjh2YpnW2UGjMihN7HNvYrcwtpcrfORgy2MrdqDnCT3jkR3cewVXE8DIzI6lXUlWU8wRwINWHdx74ADlHVt+OQc43HJvI8j4eQrnW9O/ScTTogW/twFuYR/eqBwkTv4cQe0cO41Vq077Hf7PxqXi2e/yfXyfPR+ZXVWj0Z7eBd2zumwOCxSseA7o3P4H2d1VfXmKrwm4O6OtisLDEQyy+j6Gqwa9qlthOkVoN23uyXh5LJzeMdgb6yfEePZcVpdpKiyRurowyGUggjwIrowqKaujyGKwlTDytNacPhh9CvM17WZVBQoUKAFChQoAUKFCgBXhr2vDQAArxziiLy+jiRpJHCIvrMxwB76pTpA6Rmus29qWSDkz8nl8O9U8OZ7e6sJ1FBalrC4SpiJWjtyxV0n7fdcWtLV/muUsg/vO9FP1O89vlzrGvTXlUJzcndnrMPh4UIZIgqcdG+goS2oXXo21t6QyODyDkB3heHmcDvpl2N2Zkv5xGvoxrxlk7EXw+0ewe3sqUbV6rFMBbQDd0+0wDunHXyj1Y1Pbk5OfvN3VnTjyyrjK61pp/qfRfl8DZq2svK8l9JwlnBS3Ttig4qZPAnioPi57qjwlPdXF3dNI5d+Z+rwCgcFRR2KAAAPCi8+fwqylY87WqZ5X44XRFtk0BJXlCtxXOhOKMW4UetkihQoA0TIeR99dNIK9oUAXwrl2FeUKIBO9xyB76M4n6QB/KhQqGyRPJKVPOiJLhjzNChUAJ36LaWvaFAEmWlENtKStxCwimiHzbE8HXticdqHv7D8BQrGSujOlNwldBGtaKmoo91aJ1d0n9ptD6xbtdO/P73nzr9gQSCCCOBB4EHuI76FCqdSKspHqMBVlmlS4STXyvx5Lg8p22f2jubN96CQgfSQ8Y2817/EYNe0K0ptPQ6M4RmssldFr7OdKFrMAtx/R5O9jmI+T/R/Wx51OoZ1YBlYMDxBBBB8iK8oVeoVXPRnmO1MDTw9pU+eAzNIdb1aO1he4lzuIMndGTxIAAA7SSBXtCrDOOGaXfpPDHPHnckQOuRg4YZGR2GlVChQAoUKFAcPIACSQAOZJwKg+03SfaW+VhPyiTuQ/Ng/afl+zmvKFaa1RwWh1ezMHTxDbnwVBtLtRc3r707+iD6Ma8EXyHafE5NMhr2hVFtvVnpoQjCOWKsjinnZbZqa+l6uIYUevIfVQd57z3Dt+Ne0KzpxUpJMr42tKjRco7kx1vVooYTp2ntuQoP6VdcyxPAqCPWZsYwOfIYAJEJur0MFRRuxpwRO7PNmPaxxkn2cgKFCrMNdTz2MbhLu15vq2+WJmauGPh8aFCthRP/ZНачальник Управління ДВС Львівщини Головного територіального управління юстиції у Львівській області Юрій Сало продовжує інформувати про результати роботи виконавчої служби Львівщини.
Зокрема, на виконанні у Золочівському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області перебуває виконавче провадження з виконання виконавчого листа виданого Золочівським районним судом Львівської області про стягнення з Боржника на користь Стягувача аліментів на утримання дитини, 30.03.2006 р.н. щомісячно в сумі 800 грн., яка підлягає індексації відповідно до закону, починаючи з 20.10.2010 року і до досягнення дитиною повноліття.
В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем 23.10.2013 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та скеровано сторонам виконавчого провадження для виконання та до відома.
Оскільки боржник з моменту відкриття виконавчого провадження аліменти згідно даного виконавчого документа не сплачував, відповідно, станом на січень 2019 року заборгованість складала 80000,00 грн.
Державним виконавцем винесено постанови про обмеження та надіслано боржнику до відома та відповідним органам для виконання.
Внаслідок вчинених виконавчих дій транспортний засіб боржника був зупинений працівниками патрульної поліції м. Львова. Цього ж дня боржник з’явився у відділ та сплатив борг в сумі 80000,00 грн., штраф в сумі 38086,00 грн., виконавчий збір в сумі 8000 грн. та витрати виконавчого провадження.


 04-03-2019

http://zhovkva-rda.gov.ua/2016/afc00745-f521-428c-aaa5-45f3b139d2a1_002.jpg


http://gmr-lviv.at.ua/present/pam_jatka_1-2_storinki_1.jpg


 


 

01-03-2019

Перевір себе у державному реєстрі виборців

Відділ ведення державного реєстру виборців Бродівської РДА у березні 2019 року буде працювати у вихідні дні (крім 8-го березня) з 10.00 год до 16.00 год

 


01-03-2019

 

Шановний роботодавцю!

Головне управління Держпраці у Львівській області наголошує, що відповідно до вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” з 01.01.2019 року встановлено заробітну плату у місячному розмірі 4173 гривні, у погодинному 25.13 гривні.
Нагадуємо, що роботодавець зобов’язаний:
 оформити працівника на роботу у встановленому порядку з першого дня виконання ним трудової функції. Також слід подати до органу ДФС повідомлення про новоприйнятого працівника до початку його роботи;
 забезпечити ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та витрат на оплату праці працівника;
 виплачувати заробітну плату працівнику в порядку, визначеному законодавством, з дотриманням мінімальних гарантій в оплаті праці відповідно до статті 12 Закону України “Про оплату праці ”.

Інформуємо Вас про те, що у 2019 році, у зв’язку із зростанням мінімального розміру заробітної плати, збільшилася відповідальність за порушення законодавства про працю, яка передбачена статтею 265 КЗпП України.

Відповідно до вимог абзацу 2 частини 2 статті 265 КЗпП України – у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час розмір штрафної санкції складатиме 125190 гривень за кожного працівника щодо якого скоєно порушення.
Відповідно до абзацу 3 частини 2 статті 265 КЗпП України – у разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, штрафна санкція складатиме 12519 гривень.
Відповідно до вимог абзацу 4 статті 265 КЗпП України – у разі недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, штрафна санкція складатиме 41730 гривень за кожного працівника щодо якого скоєно порушення.
Усвідомлюючи свою відповідальність перед бізнесом, Головне управління Держпраці у Львівській області надає всебічну інформаційно-роз’яснювальну допомогу у межах компетенції.
Консультації можна отримати у Громадській приймальні за адресою: м. Львів, вул. Валова 31, к.207 або зателефонувавши за номером (032) 235-48-42. Окрім цього, можна надіслати листа на адресу: 79005, м. Львів, пл.Міцкевича, 8; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Також корисна інформація розміщена на офіційному веб-сайті ГУ Держпраці у Львівській області.

 


 

01-03-2019

Яких гарантій позбавлений неоформлений працівник?

Передусім слід зазначити, що належно задекларована праця у тому разі, якщо:
• роботодавець уклав з працівником трудовий договір;
• офіційно повідомив про його працевлаштування державну фіскальну службу;
• офіційно і в повному розмірі виплачує заробітну плату;
• сплачує за працівника єдиний соціальний внесок.
Працівник без офіційного оформлення на роботу позбавляє себе:
 гарантованого державою розміру заробітної плати;
 виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати;
 офіційної відпустки, відпустки по догляду за дитиною тощо;
 виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
 допомоги у разі настання нещасного випадку під час виробничого процесу та соціального страхування;
 трудового та страхового стажу, який необхідний при розрахунку розміру пенсії.
Слід наголосити, що Головне управління Держпраці у Львівській області надає всебічну інформаційно-роз’яснювальну допомогу у межах компетенції.
Консультації можна отримати у Громадській приймальні за адресою: м. Львів, вул. Валова 31, к.207 або зателефонувавши за номером (032) 235-48-42. Окрім цього, можна надіслати листа на адресу: 79005, м. Львів, пл. Міцкевича, 8; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
Також корисна інформація розміщена на офіційному веб- сайті ГУ Держпраці у Львівській області.

Отже, ГУ Держпраці у Львівській області закликає працівників подбати про своє майбутнє та не погоджуватися на працю без належного оформлення трудових відносин.

 

 


 

28-02-2019

1549543545 2

 


 

 

1549543542 4


 

 

1549543538 5


 26-02-2019

Коротко про важливе: що таке нерозподілені земельні ділянки та невитребувані земельні частки (паї)

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/article/image/10203/788f65340c5be8e504286df98d145176.jpegВ рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», Головне територіальне управління юстиції у Львівській області роз`яснює, що в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», який набрав чинності з 1 січня 2019 року, є чітке визначення, що таке нерозподілені земельні ділянки та невитребувані земельні частки (паї).
Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).
Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).
Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження.
ПАМ`ЯТКА: у випадку, якщо до 1 січня 2025 року власник НЕВИТРЕБУВАНОЇ земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.
Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.
За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).
Протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям).

 


 

25-02-2019

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ

123аВ рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» продовжуємо інформувати громадян про важливе.
Сьогодні говоримо про споживчі кредити, про те, що треба знати про умови договору на що звертати увагу в першу чергу.
Відносини між позикодавцем та споживачем регулюються Законом України « Про споживче кредитування».

Споживчий кредит-це грошові кошти, які надаються позичальником споживачу на придбання товарів,робіт, послуг для задоволення своїх потреб, які не пов`язані з:

• підприємницькою діяльністю;
• незалежною професійною діяльністю;
• виконанням обов`язків найманого працівника.

Зазначаємо, що договір про споживчий кредит та зміни до нього укладаються у письмовій формі. Що обов`язково повинно міститись у договорі:

• загальний розмір кредиту;
• порядок, умови та строк надання кредиту;
• реальна річна відсоткова ставка та загальна вартість кредиту (станом на дату укладення договору);
• відсоткова ставка, її тип, порядок обчислення (у т.ч. порядок зміни та сплати відсотків);
• порядок повернення кредиту та сплати відсотків(у т.ч. достроково);
• види забезпечення кредиту.

Чи можна відмовитись від кредитного договору?
• Споживач має право відмовитись від кредиту протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, попередньо повідомивши позичальника у письмовій формі;
• Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, споживач зобов`язаний повернути гроші та сплатити відсотки за період користування ними.

ПАМ`ЯТКА: СПОЖИВАЧ НЕ ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ СПЛАЧУВАТИ БУДЬ ЯКІ ІНШІ ПЛАТЕЖІ ЧЕРЕЗ ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ.

 


 

21-02-2019

Порядок усиновлення дитини

Що таке усиновлення?
Згідно з українським законодавством усиновлення - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України (в цьому випадку усиновлення здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України).

Хто підлягає усиновленню?
Усиновленню підлягають діти, які перебувають на обліку як:
діти-сироти;
діти, позбавлені батьківського піклування;
діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

Хто може бути усиновлювачем?
Законодавством України визначено коло осіб, які можуть бути усиновлювачами:
дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
особа має бути старша за дитину  не менш як на 15 років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років;
подружжя;
особи, які проживають однією сім'єю;
якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.

При цьому кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, необмежена.

Чи є якісь переваги у праві на усиновлення?
Так, переважне право над іншими усиновити дитину має громадянин України, в сім'ї якого виховується дитина; який є родичем дитини; якщо усиновлювачем є чоловік матері або дружина батька дитини; якщо особа усиновлює одразу кількох дітей, які є братами та/або сестрами.
Крім того, переважне право на усиновлення дитини має подружжя.

Як стати на облік потенційним усиновлювачам? 
Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей. Щоб стати на облік потенційним усиновлювачам
потрібно подати:
заяву про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі;
копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника;
довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС;
копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі);
висновок про стан здоров'я кожного заявника;
засвідчену нотаріальну письмову згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Що робить служба у справах дітей?
Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства, проводить бесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.
Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину. Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Висновок подається в суд разом з іншими документами.

На що ще потрібно звернути увагу?
Усиновлення дитини здійснюється за письмовою згодою: батьків дитини, засвідченою нотаріально, піклувальників, опікунів або закладу охорони здоров’я чи навчального закладу, де перебуває дитина. Також усиновлення здійснюється і за згодою самої дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити
У разі відсутності дозволу опікуна, піклувальника на усиновлення дитини, така згода може бути надана органом опіки та піклування.
Суд своїм рішенням може постановити проведення усиновлення без дозволу органу опіки і піклування, якщо буде встановлено, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.
Роз'єднання братів і сестер при усиновлені, не допускається.

Як звернутися до суду?
Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Також до заяви додаються:
копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя;
медичний висновок про стан здоров’я заявника;
довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
інші документи, визначені законодавством.
Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про усиновлення, сплачуються заявником.
*Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішення суду про усиновлення.

Чи можна змінити прізвище та ім’я дитини після усиновлення?
За окремим клопотанням заявника, суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини. Однак, дата народження дитини може бути змінена не більш, як на 6 місяців.

Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей
Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення ними 18 років.
Крім того, щороку протягом перших 3-х років після усиновлення дитини перевіряються умови її проживання та виховання. В подальшому така перевірка здійснюватиметься один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

 


 

20-02-2019

Щодо відповідальності отримання державної соціальної виплати особами, які перебувають за кордоном.

Тема трудової міграції населення та наслідків зовнішньої нелегальної трудової міграції для економіки області є надзвичайно актуальною. Обласною державною адміністрацією вживається низка заходів з метою запобігання нелегальному працевлаштуванню за кордоном та попередженні трудового рабства та інших неприємних ситуацій, у яких може опинитися трудовий мігрант.
Існують випадки, коли тривалий час особа працює за кордоном, не сплачує жодних податків, проте, користується державною соціальною підтримкою, компенсаціями, отримує субсидію та інші державні соціальні виплати за кошти Державного бюджету України, який наповнюється з податків громадян, які офіційно працюють на теренах нашої держави.
Найперше це стосуються компенсаційних виплат на догляд за інвалідом І групи або престарілими старше 80 років. Громадяни оформляють згадану виплату, але догляд не здійснюють, оскільки, до прикладу, перебувають на заробітках за кордоном.
Обов’язковими умовами одержання зазначених виплат є умова перебування згаданих осіб на території України, оскільки це є підставою здійснення фактичного догляду при одержанні компенсації та чинником, який визначає статус малозабезпеченої сім’ї.
Аналогічна умова присутня у механізмі призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, житлову субсидію не може бути призначено у разі, коли член домогосподарства або член сім’ї із складу домогосподарства перебуває неофіційно за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.
Також, про допомогу малозабезпеченим сім’ям, яка надається сім’ям, які з поважних або незалежних від неї причин мають низькі доходи, призначається і виплачується у грошовій формі, які постійно проживають на території України.
   Громадянам, що звертаються за призначенням державних допомог чи субсидій, необхідно приділяти особливу увагу правильності заповнення декларації про доходи та майно. Під правильністю мається на увазі, перш за все, достовірність та повнота наданої  інформації, оскільки від цього залежить, чи матиме сім’я право на допомогу або субсидію і в якому саме розмірі. Варто знати, якщо одержувач зазначених виплат і субсидій перебуває та працевлаштований за кордоном – вказані виплати припиняються та скасовуються. Органами соціального захисту населення постійно проводиться перевірка щодо виїзду за кордон одержувачів допомог, зокрема, здійснюються запити до державної прикордонної служби, здійснюються акти обстеження стосовно факту здійснення догляду тощо. Також інформація про неофіційне працевлаштування за кордоном є важливим фактором що призводить до повернення одержаних коштів у добровільному або судовому порядку та подальше скеровування такої інформації до правоохоронних органів.

 


 

20-02-2019

1000 204

 


 20-02-2019

1000 203


 19-02-2019

ХОЧЕТЕ ЖИТИ В КРАЇНІ З ЧИСТОЮ ВОДОЮ?

chis-voda1Прості кроки, які може зробити
кожен: вчасно закривати кран на кухні чи у ванній кімнаті - берегти десятки літрів
чистої води; користуватися пральною та посудомийною машинами при повному
завантаженні; не використовувати фосфатні (фосфонатні) миючі засоби, бо фосфати
призводять до загрозливого «цвітіння» водойм; віддавати перевагу душу замість
ванної; вимикати воду під час чищення зубів; користуватися унітазом з двома
режимами зливу; не засмічувати водойми побутовими відходами; не мити машини на
берегах річок та озер. Перегляньте разом із сім’єю цікавий та пізнавальний ролик про
фосфати та зробіть висновки кожен для себе
https://www.youtube.com/watch?v=2MYnNtNmCE0
Цікавинки про українські водойми можна побачити тут
https://www.youtube.com/watch?v=iBi9SSl2ioA
Ви не тільки зекономите власні кошти, а й подбаєте про майбутнє своїх дітей, які
мають право пити чисту воду. І пам’ятайте, що якісна вода - це основа вашого
здоров’я.


 19-02-2019

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ - ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ!

Бродівський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області повідомляє, що з 1 березня 2019 року за рішенням Уряду України (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 року №62) монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України.
Отже, всі, кому субсидію призначено з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року. Відповідно у квітні надійдуть кошти для розрахунку за послуги, спожиті в березні, у травні – за квітневу комуналку.АТ “Укрпошта” на підставі даних про одержувачів житлової субсидії, отриманих від Міністерства соціальної політики, буде забезпечено доставку персональних повідомлень про надання житлової субсидії у готівковій формі.
Пенсіонерам – одержувачам субсидій, які отримують пенсії через банківські установи, кошти будуть перераховуватись на їх пенсійні рахунки в банку, де вони одержують пенсію згідно укладеного договору. Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати через підприємство поштового зв’язку АТ “Укрпошта”, зазначені кошти будуть виплачуватись у грошовій формі через відділення поштового зв’язку за місцем проживання одержувача пенсії. Період здійснення виплати монетизованих субсидій буде синхронізовано з датами виплати пенсій.Тобто, пенсіонер – одержувач субсидій отримає відшкодування згідно з графіком виплати пенсій, на підставі якого кожному одержувачу пенсій встановлена конкретна дата виплати упродовж виплатного періоду з 4 по 25 число кожного місця.
Нарахування субсидій, як і раніше, буде здійснюватись управлінням праці та соціального захисту населення.
Звертаємо увагу!
1. Для отримання субсидій у готівковій формі надавати додаткові документи до органів Пенсійного фонду України не потрібно.
2. Виплата субсидій органами Пенсійного фонду України буде здійснюватись на підставі визначених управлінням праці та соціального захисту населення даних про суми монетизованих субсидій пенсіонерів.
3. З питань визначення права на субсидію або її розмір необхідно звертатись до управління праці та соціального захисту населення.


 18-02-2019


Щодо протидії кору


18-02-2019

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реалізацію урядової програми «Доступні ліки» у Бродівському районі

Станом на 15 лютого 2019 року районною державною адміністрацією укладені договори про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується з:
1. Комунальним підприємством Львівської обласної ради «Центральна районна аптека № 79», яка здійснює відпуск лікарських засобів у аптечних закладах:
Аптека № 79 КП ЛОР ЦРА № 79 за адресою Львівська область, місто Броди, вул. Гончарська 14-А;
Аптечний пункт № 2 КП ЛОР ЦРА № 79 за адресою Львівська область, місто Броди, вул. Коцюбинського, 12;
Аптечний пункт № 4 КП ЛОР ЦРА № 79 за адресою Львівська область, місто Броди, вул. Лесі Українки, 21;
Аптека № 96 с.Лешнів КП ЛОР ЦРА № 79 за адресою Львівська область, Бродівський район, с.Лешнів, вул. Центральна, 30;
2. Товариством з обмеженою відповідальністю «Лідер-Захід», що здійснює відпуск лікарських засобів у в аптечному закладі аптека № 9 за адресою Львівська область, місто Броди, пл. Ринок, 17;
3. Товариством з обмеженою відповідальністю фірма «Медфарм», яка здійснює відпуск лікарських засобів у аптечних закладах:
аптека № 3 за адресою Львівська область, місто Броди, вул. Золота, 26;
аптека № 7 за адресою Львівська область, місто Броди, вул. Лесі Українки, 25а;
4. Приватним підприємством виробничо-комерційна фірма «Скайінвест», що здійснює відпуск лікарських засобів у в аптечному закладі за адресою: Львівська область, місто Броди, пл. Ринок, 30;
5. Приватним підприємством «Соломія - Сервіс», що здійснює відпуск лікарських засобів в аптечному закладі аптека № 20 «Подорожник» за адресою Львівська область, місто Броди, вул. Стефаника, 5.
На виконання програми «Доступні ліки» згідно укладених договорів у січні 2019 року витрачено 98010 (дев’яносто вісім тисяч десять) гривень
Залишок коштів загального фонду по КФКВК МБ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» становить 371290 (триста сімдесят одна тисяча 290) гривень.
Районна державна адміністрація продовжує формування переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють відпуск лікарських засобів для лікування окремих захворювань та отримують відшкодування їх вартості та пропонує суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах Бродівського району, подати в районну державні адміністрацію заяву про укладення договорів про відшкодування вартості лікарських засобів.

Голова районної
державної адміністрації      І.М.Криськів


11-02-2019

До відома суб’єктів господарювання району!

Інформуємо, що на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у рубриці “Розвиток експорту” опубліковано “Перелік заходів виставково-ярмаркової діяльності в Україні у 2019 році” та “Перелік виставок і ярмарків за кордоном у 2019 році” щодо можливості участі Вами у вказаних виставках та ярмарках.
Перелік виставок та ярмарок:
Перелік заходів виставково-ярмаркової діяльності в Україні у 2019 році за посиланням http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&;id=488fec2c-13f8-4920-88df-acdc90117c75&title=PerelikZakhodivVistavkovoiarmarkovoiDiialnostiVUkrainiU2019-Rotsi

Перелік виставок і ярмарків за кордоном у 2019 році за посиланням http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&;id=ebf55048-d8c6-4564-8720-3bc54e8326e2&title=PerelikVistavokIYarmarkivZaKordonomU2019-Rotsi


 


05-02-2019

 

Коротко про муніципальну няню: що треба знати, щоб скористатись цією програмою допомоги батькам

https://zt.20minut.ua/img/cache/news_new_m/news/0011/12/1011368-munitsipalna-nyanya-ne-pozbavlyatime-prava-na-dekretni-viplati-ta-vidpustku---andriy-reva.jpeg?hash=2018-11-12-14-29-10Станом на сьогодні допомога при народжені немовляти становить 41280 гривень незалежно від кількості діточок у родині. З яких 10 320 грн - одразу, решту - однаковими сумами щомісячно впродовж трьох років.
З 2019 року в Україні запрацювала ще одна програма допомоги батькам – Муніципальна няня.
В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», Головне територіальне управління юстиції у Львівській області роз`ясніє основні моменти щодо муніципальних нянь та як скористатись такою послугою молодим батькам.
Хто така муніципальна няня? Це будь-яка фізична особа – підприємець /юридична особа, що надає послугу з догляду за дітьми , за винятком державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено угоду/договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.
  Сім’я зможе щомісяця отримувати від держави 1 626 гривень на відшкодування зарплати няні.
ПАМ`ЯТКА: неважливо, працює мама чи ні.
ОФОРМЛЕННЯ ДОПОМОГИ:
➡ Батьки обирають няню, укладають з нею офіційний договір.➡ Подають документи в управління соцзахисту для оформлення компенсації.➡Компенсація сплачуватиметься додатково до щомісячних виплат на дитину, які жінка отримує впродовж трьох років.
ПАМ`ЯТКА: Програма працює тільки за умови офіційного працевлаштування няні. Це дасть можливість людині мати офіційний страховий стаж та отримувати більші пенсійні виплати.

 


 

04-02-2019

Результат ЧужихДітейНеБуває у 2019 році: 84 706,57 грн сплачено на користь дитини одним платежем

1000 193Продовжуємо ділитись позитивним досвідом щодо отримання дітками заборгованих коштів по аліментах.
28.04.2014 року до Жовківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області надійшов виконавчий документ Жовківського районного суду Львівської області про стягнення з боржника на користь стягувача на утримання неповнолітнього сина, аліменти в розмірі 1/4 частини всіх доходів, щомісячно, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 01.02.2008 року і до досягнення дитиною повноліття, на підставі якого 28.04.2014 року державним виконавцем винесена постанова про відкриття виконавчого провадження, яка направлена сторонам.
14.02.2018 року, боржнику направлено виклик державного виконавця з роз’ясненням норм нового законодавства щодо стягнення заборгованості по аліментах, на який боржник не прибув у відділ.
19.02.2018 року виконавець виніс постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, яка направлена сторонам до відома та виконання в органи та установи, які посвідчують договори відчуження майна чи проводять його перереєстрацію на іншого власника.
11.06.2018 року державним виконавцем скеровано запити в ПФ України, ДФС України, щодо джерел отримання доходів боржника, номерів рахунків, на які отримано відповіді про відсутність інформації стосовно боржника щодо сум доходу, нарахованого ( сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку;про відсутність інформації стосовно боржника щодо номерів рахунків, відкритих боржником як підприємцем;про відсутність інформації щодо боржника та його праці за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи, відсутність інформації про отримання боржником пенсії.
15.06.2018 року державним виконавцем зроблено запит та отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, згідно якої отримано інформацію щодо наявності у боржника земельної ділянки та інформацію про державну реєстрацію обтяжень згідно постанови державного виконавця від 19.02.2018 року про арешт неру-хомого майна.
15.06.2018 державним виконавцем зроблено запити та отримано Витяг з реєстру обтяжень рухомого майна про його відсутність.
15.06.2018 року державним виконавцем винесено 4 –и постанови згідно ст. 71 ЗУ “ Про виконавче провадження”:
- про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України,
- про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання,
- про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською пневматичною та охолошеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
- про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, які направлено сторонам та у відповідні органи.
В той самий день боржнику направлено виклик та лист з роз’ясненням Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів”(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 25, ст.291), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів”( прийнятий 7 грудня 2017 року № 2234-VIII), якими запроваджено нові правові механізми, що забезпечують додатковий захист дітей в частині отримання аліментів, та надав інформацію щодо часу звернення до відділу.
09.10.2018 року, після повторних викликів, боржник прибув у виконавчу службу і зобов’язався заплатити заборгованість по аліментах.
10 січня 2019 року боржник подав державному виконавцю квитанції про сплату заборгованості по аліментах станом на 02.01.2019 року на суму 84 706,57 грн., тобто повністю сплатив заборгованість по аліментах; та квитанцію про сплату виконавчого збору на суму 8470,66 грн.

 


 

04-02-2019

Пам`ятка про права споживачів: що варто знати

https://infomist.ck.ua/wp-content/uploads/2017/02/spozivach.jpgВ рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» продовжуємо ознайомлювати з правами громадян. На сьогодні говоримо про те, які права має споживач та як людині їх захистити.
ПРАВА ЯКІ МАЄ СПОЖИВАЧ, КОЛИ ПРИДБАВАЄ ТОВАР:
на належну якість продукції;
на належне обслуговування;
на безпечність продукції;
на відшкодування майнової, моральної шкоди, яка завдана через недоліки придбаного товару;
на необхідну доступну, своєчасну та достовірну про товар та його виробника.
ОБОВ`ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ:
надавати детальну інформацію про товар, термін його придатності, властивості товару, порядок гарантійного обслуговування товару;
видавати споживачу розрахунковий документ(встановленої форми), який підтверджує факт купівлі із позначкою про дату продажу та гарантійний документ.
ПРАВО НА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ДО МАГАЗИНУ:
якщо товаром не користувались, а початковий вигляд товару збережено, протягом 14 днів після дня купівлі можна подати письмову вимогу про бажання повернути чи обміняти товар разом з розрахунковим документом, який підтверджує факт купівлі товару.
ТОВАРИ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБМІНУ АБО ПОВЕРНЕННЮ:
лікарські препарати;
предмети гігієни;
парфюмерно-косметичні та ювелірні вироби;
тканини, білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, рукавички;
товари для немовлят та дитячі іграшки.
ПРАВА СПОЖИВАЧА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ПРИ ЇХ ПОРУШЕННІ:
вимагати у продавця відновлення порушеного права;
подати скаргу до відповідного територіального підрозділу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів;
звернутись до суду за місцем проживання,заподіяння шкоди чи виконання договору.
ПАМ`ЯТКА: Ваші права-ваша зброя. Знаючи їх, знатимете як відновити порушене право!


 29-01-2019

Алгоритм дій для отримання земельної ділянки учасником АТО

https://zt.20minut.ua/img/cache/news_new_m/news/0010/34/933283-yak-otrimati-zemelnu-dilyanku-uchasnikam-ato.jpeg?hash=2018-08-16-14-27-03В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» продовжуємо роз`яснювати громадянам про їх права. Сьогодні це досить актуальна тема сьогодення, а саме що робити учасникам АТО для отримання у власність земельної ділянки.
З чого почати:
• Обрати земельну ділянку на сторінці публічної кадастрової карти України (яка позначена білим кольором) та перевірити чи вона вільна. Далі-звернення до територіального управління Держгеокадастру або до сільської ,селищної, міської ради за місцем розташування ділянки.
Отримання дозволу на виділ земельної ділянки:
Щоб його отримати, подати такі документи:
• Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
• Графічні матеріали із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
• Погодження землекористувача(у випадку вилучення землі, яка перебуває у користуванні інших осіб);
• Копію посвідчення УБД/копію довідки про участь в АТО/витяг наказу;
• Клопотання в довільній формі із зазначенням цільового призначення земельної ділянки та орієнтовних розмірів.
Куди звертатись:
• Якщо земельна ділянка у комунальній власності-до сільських, селищних,міських рад;
• Якщо у державній власності-до районних адміністрацій;
• Якщо земля сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування-до територіальних органів Держгеокадастру.
Процес відведення земельної ділянки
Щоб розпочати процес, необхідно обрати землевпорядну організацію та укласти договір про розробку проекту землеустрою щодо відведення землі. Вже готовий проект погодити з:
• місцевим управлінням Держгеокадастру;
• в окремих випадках- з іншими організаціями;
• місцевим відділом архітектури та містобудування (якщо ділянка знаходиться у межах населеного пункту чи на ній планується будівництво).
Висновок про погодження додається до проекту землеустрою.
Кінцевий результат:
• зареєструвати земельну ділянку у Державному земельному кадастрі, отримати кадастровий номер.
• Отримати рішення органу, який передає у власність земельну ділянку, про передачу обраної ділянки у власність.
• Зареєструвати право власності на землю у державного реєстратора прав чи нотаріуса.

 


 

29-01-2019

Для студентів та випускників організують "Дні кар'єри ЄС"

https://loda.gov.ua/cache/thumbnails/4/4b9fc2e_234866_1548427682_613x346.4067114094_3_0.jpgПредставництво Європейського Союзу проводить у 2019 році ініціативу «Дні кар’єри ЄС», яка відбудеться у 15 містах України. Основна мета - допомогти студентам та випускникам підвищити свої навички та знання оскільки цього року програма кожного заходу включатиме:Панельну дискусію «Професії майбутнього: чому варто інвестувати час зараз?»2-3 тренінги на теми побудови кар’єри (написання резюме та мотиваційного листа, самопрезентації, співбесіди, запуск власного бізнесу, запуск нових компаній)Ярмарок вакансій, де місцеві фірми зможуть взяти на роботу молодих фахівців.Щороку Представництво ЄС докладаються усіх зусиль, щоб відвідати ці заходи по всій Україні та охопити максимальну аудиторію слухачів.
За додатковою інформацією звертайтесь до відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні за тел. 098 54 22 863 – Ірина Диба

 


 

29-01-2019

Іспити на знання законодавства для реєстраторів розпочато

http://ukrainepravo.com/upload/iblock/1f4/1f460fff265e335e89ac9170bf468574.jpgУВАГА! Прийняття та розгляд заяв для проходження автоматизованого анонімного тестування щодо визначення професійної компетентності розпочато.
Тестування обов’язково повинні проходити особи, які мають бажання стати державними реєстраторами, а також реєстратори, які були відключені від доступу до реєстрів і зараз спливає термін цього відключення.
З 25 січня розпочато прийом заявок. Відповідне оголошення можна знайти на сайті Міністерства юстиції (https://bit.ly/2TdHZPj). Заявки можуть бути надіслані поштою або передані безпосередньо у Мін’юст за адресою: Київ, Рильський провулок, 10 і приймаються включно до 16.00 8 лютого.
А вже 18 лютого розпочнеться перше тестування.

До тестування, яке відбудеться у лютому 2019 року, будуть допущені особи, заяви яких надійшли до Мін’юсту до 16 год. 00 хв. 08 лютого 2019 року.
Документи, які необхідно подати фізичним особам, які мають намір здійснювати функції державних реєстраторів:
• відповідну заяву та засвідчену особистим підписом копію паспорта громадянина України (копії 1, 2 сторінок, сторінок зі штампами реєстрації місця проживання, а також інших сторінок за наявності інформації, відміток на них). Виходячи із загальних положень щодо засвідчення копій документів, на кожній сторінці копії паспорта проставляти: 1) відмітку «Згідно з оригіналом»; 2) дату засвідчення копії; 3) особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище.
Особи, які правильно відповіли на 75 відсотків тестових завдань, вважаються такими, що успішно пройшли автоматизоване анонімне тестування. Таким особам видається сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації (у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень або у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань). Ті, хто тільки починають свою професію реєстратора, повинні також пройти двотижневі курси навчання користування реєстром в ДП «НАІС» і отримати так званий ключ доступу.
Результати автоматизованого анонімного тестування розміщуються на офіційному веб–сайті Мін’юсту не пізніше наступного робочого дня після його проведення.
Іспити будуть відбуватися раз на місяць. Особа, яка не склала іспит, може спробувати скласти його наступного місяця. Жодних обмежень щодо кількості спроб немає.

 


25-01-2019

 

Оголошення

Бродівська районна державна адміністрація приймає пропозиції представників інститутів громадянського суспільства щодо складу ініціативної групи по формуванню нового складу Громадської ради при Бродівській райдержадміністрації.
Пропозиції просимо подавати до 13.00год 29 січня 2019 року


 25-01-2019

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Представництво в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу з січня 2019 року розпочинає впровадження проекту «ПІДТРИМКА РЕІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНІ ТА ЇХНІХ СІМЕЙ» у у трьох пілотних областях України: Київській, Дніпропетровській, Львівській. Проект має на меті сприяти Уряду України у наданні допомоги ветеранам конфлікту на сході України та їхнім родинам задля ефективної реінтеграції до цивільного життя, а також активної участі в соціально-економічного розвитку громад.

ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ ГРОМАДИ (НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ), В ЯКИХ:

• кількість зареєстрованих ветеранів конфлікту на сході України становить не менше 100 осіб;

• є ініціативна група у кількості щонайменше 15 осіб (група обов’язково має також включати представників соціально уразливих груп, таких як ВПО, національні меншини, люди з інвалідністю та ін., а також представників різних професійних груп, місцевої влади, людей різного віку та інших активних мешканців громади). Обов’язкова кількість ветеранів конфлікту на сході України у складі ініціативної групи має становити не менше ніж 50% від загальної кількості.

• наявний попередній план та ідеї із соціальних, культурних, освітніх заходів соціального згуртування, включаючи заходи, спрямовані на захист прав ветеранів конфлікту на сході України, підтримку реінтеграції та зменшення стигматизації ветеранів конфлікту на сході України.

• наявний діючий об’єкт соціальної інфраструктури у комунальній власності, який надає соціальні послуги населенню та широко використовується усіма представниками громади (ветеранами конфлікту на сході України, місцевими жителями, ВПО, національними меншинами та етнічними групами, людьми з інвалідністю та ін.);

• існує потреба у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації ветеранів конфлікту на сході України, що проживають у Вашій громаді задля подальшого розширення їхнього доступу до економічних можливостей.

Детальна інформація за посиланням: http://www.iom.org.ua/ua/node/2606


 25-01-2019

ОГОЛОШЕННЯ
Представників малого бізнесу запрошують до участі у конкурсі інвестиційних проектів

У межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області проводить конкурс інвестиційних проектів. Конкурс триватиме з 23 січня до 23 лютого 2019 року. 
Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;
– здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», групи 31.0 розділу 31«Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців») та розділу 13 «Текстильне виробництво», розділу 14 «Виробництво одягу», розділу 15 «Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів».
Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
- вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансово-господарська стійкість;
- конкретний напрямок використання кредитних коштів;
- очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у результаті реалізації проекту;
- очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті реалізації проекту;
- очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації з 23 січня по 23 лютого 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
Зазначимо, департамент економічної політики ЛОДА співпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Ідея банк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойківщина».
Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам підприємницької діяльності, становить 750 тис грн терміном на три роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
Детальну інформацію можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації за телефоном: (03266)43165 .


 25-01-2019

ОГОЛОШЕННЯ
Конкурс інвестиційних проектів для учасників АТО

У межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформуємо про оголошення конкурсу інвестиційних проектів з 23 січня 2019 року до 23 лютого 2019 року.
Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на території Львівської області;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.
Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
- вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;
- конкретний напрямок використання кредитних коштів;
- очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;
- очікувані ринки збуту продукції та послуг.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації з 23 січня по 23 лютого 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
Зазначимо, департамент економічної політики політики ЛОДА співпрацює з такими банками та кредитними спілками: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойківщина».
Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
Детальну інформацію можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації за телефоном: (03266)43165 .


25-01-2019

ПОВIДОМЛЕННЯ
про вiдбiр суб'ектiв господарювання для вiдшкодування вартості препаратiв iнсулiну

 


25-01-2019


ПОВIДОМЛЕННЯ

про вiдбiр суб'ектiв господарювання для вiдшкодування вapтocті лiкарських засобiв


25-01-2019

Про проведення у Києві з 29 до 31 січня 2019 року конгресу «Бізнес для Розумних Міст»

З 29 до 31 січня на головній арені країни, НСК «Олімпійський», відбудеться унікальний конгрес «Бізнес для Розумних Міст».
«Бізнес для Розумних Міст» - це глобальний захід, який має на меті зібрати лідерів регіону для вирішення проблемних питань у містах та пошуку найкращих партнерів для реалізації проектів і надання послуг.
Перший день Конгресу буде присвячений участі бізнесу в трансформації міст. Мери та представники міст, урядів та приватних компаній презентують свої успішні історії участі бізнесу в трансформації міст, проінформують про те, як вони досягли реальних партнерських відносин між бізнесом та публічною владою.
День другий - Розумні міста Регіону: досвід та виклики. Основна тема, що підлягає обговоренню на цій сесії, - «Підвищення ролі бізнесу у Стратегіях Розумних Міст (Smart City Strategies) в Україні та регіоні: нова економіка». Експерти розкажуть про економіку замкнутого циклу, технології «блокчейн», зелену та синю економіку тощо.
На додаток до Конгресу, 6 конференцій, присвячених конкретним напрямам (2 паралельні конференції за день). Під час яких буде проведено спеціалізовані сесії за різною тематикою та секторами, зокрема: розумна мобільність: електричні та бездротові автомобілі, інтеграція транспортних моделей та стабільна мобільність; розумне навколишнє середовище: відновлювана енергія та енергоефективність; розумна економіка: промислові та інноваційні парки, їх роль у стійкому зростанні; розумний спосіб життя: здоров'я та спорт - як технології дозволяють поліпшити якість життя та забезпечити здоровий спосіб життя; розумний уряд: координація між публічними адміністраціями у розробці Smart проектів, е-урядуванні та Інтеграції технологій в управління містами; розумні люди: лабораторії життя, освіта, етика тощо та їх роль у трансформації міст у Розумні та Сталі.Серед спікерів заходу представники уряду України, бізнесу та міжнародні експерти із зазначених питань, в тому числі: Віталій Кличко, Київський міський голова, Голова Київської міської державної адміністрації; Степан Кубів, Міністр економічного розвитку та торгівлі - перший віце-прем'єр Міністр України; Джорді Хереу, Президент Iden City, мер Барселони (період з 2006 до 2011); Карі Айна Ейк, Генеральний секретар Організації міжнародних економічних відносин - OiER, Австрія, засновник і виконавчий директор програми USC (United Smart Cities); Артем Ліс, Головний редактор Проекту BBC World Service 2020, перед цим - Голова Європейської служби BBC World Service; Епі Людвик Некай, засновник та керівник Crowdsourcing Week, Сінгапур; Др. Ірфан Аль Хасані, економічний експерт Офісу Конкурентоспроможності Дубаї, Департамент економічного розвитку Дубаі (DED), Уряд Дубаї, ОАЕ та багато інших.«Бізнес для Розумних Міст» - це простір, де впливові глобальні компанії можуть зустріти партнерів, місцева влада - знайти рішення для розв'язання проблем міст, стартами -зустріти Інвесторів, а інвестор - знайти проекти та/або компанії, в які можна вкладати кошти.

 


 

21-01-2019

Річний план замовника

Усі закупівлі повинні бути сплановані в річному плані
Це головне, що необхідно запам'ятати всім фахівцям із закупівель. Незалежно від очікуваної вартості, всі закупівлі повинні бути сплановані в річному плані або в додатку до нього, що фіксується протоколом. Тобто оголошенню кожної процедури передує її планування і ніяк інакше. Більш того, в законодавстві передбачений термін публікації планів після затвердження - це п'ять календарних днів із обов'язковим застосуванням електронного підпису. 
Зміни необхідно оприлюднити до проведення тендера
Важливо не забувати, що у державних організацій є можливість вносити зміни в окремі статті плану, затверджуючи їх протоколом. Періодичність і характер таких змін законодавством не визначені і не обмежені. Тому основною умовою залишається дотримання термінів. Тобто оприлюднити зміни необхідно протягом п'яти днів і обов'язково до моменту проведення закупівлі. 
Планувати слід із урахуванням моніторингу цін на ринку
Плануючи закупівлі на наступний рік, важливо враховувати зміну цін на ринку. Без попереднього моніторингу ще на етапі планування є великий ризик придбати неякісний або дорогий товар. У результаті закупівля пройде неефективно, якщо попередньо запланована сума в підсумку буде вище середньоринкової. Але є і зворотна сторона - постачальники не прийдуть в тендер, якщо ціна виявиться занадто низькою. Потрібно враховувати, що активні учасники відстежують плани замовників задовго до оголошення закупівлі, щоб внести їх у свій календар. Орієнтуються вони в основному на період проведення і очікувану вартість тендера.  
Укладати договір можна тільки за наявності затвердженого кошторису
Проводити планування та визначати орієнтовну суму закупівлі  замовник може і без затвердженого кошторису. Однак укладати сам договір на закупівлю товарів, послуг або робіт необхідно тільки за наявності виділених коштів. Тому дуже важливо спланувати проведення процедури таким чином, щоб до моменту укладення договору були затверджені бюджетні асигнування. Інакше є висока ймовірність відмови в реєстрації казначейством такого договору.
Грамотно відлагоджений процес планування - важлива складова успішної роботи замовника. Адже завдяки цьому у постачальників є чітке розуміння потреб і планів держпідприємств та установ, а значить - і час підготуватися і потім взяти участь у тендері. Відповідно замовник залишиться у виграші, тому що зможе отримати високу конкуренцію в торгах і заощадити кошти.

 


 

17-01-2019

Повідомлення
про необхідность проведення стратегічної екологічної оцінки

02 жовтня 2018 року вступив в дію Закон «Про стратегічну екологічну оцінку», (далі – СЕО) який було ухвалено на виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Водночас, у процедурі СЕО закріплено європейські практики проведення громадських обговорень та консультацій, що дозволяє громадськості долучатися до процесу прийняття рішень державного планування як на національному, регіональному та іншому рівні у таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, транспорт, регіональний розвиток, земельне використання, управління відходами та водними ресурсами.
Відмова від проведення громадських слухань чи обговорень можуть бути підставою для оскарження таких рішень у судовому порядку.
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 р. № 296 затверджено методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (додаються).
Дані методичні рекомендації зобов`язані використовувати центральні та регіональні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, спеціалісти та науковці, залучені до консультацій, а також представники громадськості, які братимуть участь у стратегічній екологічній оцінці.
Враховуючи вищенаведене та відповідно до Закону України « Про місцеві державні адміністрації повідомляємо про необхідность проведення стратегічної екологічної оцінки.

Додаток: Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування - 78 арк.

ТУТ


14-01-2019

Прийом заявок на регіональний конкурс "Благодійна Львівщина-2018" триває

https://loda.gov.ua/cache/thumbnails/4/4_1__1543921771_533x480_3_0.jpgУ Львівській області стартував регіональний етап Національного конкурсу «Благодійна Україна - 2018», який багато років поспіль проводить Асоціація благодійників України. На Львівщині партнером асоціації є Громадська організація «Центр ділового партнерства». Національна експертна рада конкурсу за результатом оцінювання заявок визначить у 2019 році переможців і лауреатів Конкурсу окремо по Львівщині. Вшанування відзнакою «Ангел добра» і дипломами відбудеться двічі: на урочистій церемонії «Благодійна Львівщина-2018» у Львові (регіональний етап конкурсу) та на головній церемонії «Благодійна Україна – 2018» у м. Києві.Асоціація благодійників України та Громадська організація «Центр ділового партнерства» запрошують доброчинців, меценатів, волонтерів Львівської області номінуватися або номінувати своїх колег на участь в Національному конкурсі «Благодійна Україна». У конкурсі можуть брати участь благодійники, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2018 року; благодійні проекти (ініціативи), реалізація яких (повністю або окремого етапу) була здійснена у зазначений період; суспільні інституції, які у цей період провадили діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку благодійності в Україні, благоотримувачі, представники медіа.Для участі у конкурсі необхідно заповнити заявку. Заповнену заявку (у форматі word) та додаткові до неї матеріали в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну адресу Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2018»: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 15 березня 2019 року. Додані до заявки оцифровані фотографії, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які характеризують діяльність благодійника або хід реалізації благодійного проекту (ініціативи), можуть позитивно вплинути на кінцеву оцінку конкурсної заявки та визначення переможців і лауреатів конкурсу.Заповнюючи заявку обов’язково вкажіть номінацію, у якій хочете взяти участь. У цьому році є 16 основних, 3 індивідуальні та 4 спеціальні номінації:
Основні колективні номінації:
1.Благодійність великого бізнесу.
2.Благодійність середнього та малого бізнесу.
3.Корпоративна благодійність.
4.Колективне волонтерство.
5.Всеукраїнська благодійність.
6.Регіональна благодійність.
7.Місцева благодійність.
8.Благодійність в охороні здоров’я.
9.Благодійність в освіті та науці.
10.Благодійність в культурі та митецтві.
11.Благодійність в соціальній сфері.
12.Благодійність в захисті України.
13.Благодійність неурядового сектору.
14.«Добро починається з тебе».
15.Благодійна акція року.
16.«Платформа добра».
Індивідуальні номінації:
1.Благодійник року.
2.Волонтер року.
3.Меценат року.
Спеціальні номінації:
1.Народний благодійник.
2.Медіа про благодійність3.Благодійність медіа
4.Допомога з-за кордону.
Перед тим як обрати номінацію, ознайомтеся із Положенням "Про Національний конкурс «Благодійна Україна», або окремо з витягом з Положення «Конкурсні номінації», де описана кожна із номінацій.
За детальнішою інформацією звертайтеся за тел.: 067-164-04-11; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , сайт: http://blagoukraine.org/.Регіональний партнер конкурсу у Львівській області: Громадська організація «Центр ділового партнерства». Контакти: тел. (098) 638-95-07, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 


 

27-12-2018

Молодіжна громадська організація запрошує у культурно-просвітницьку поїздку Європою

https://loda.gov.ua/cache/thumbnails/t/timthumb_1542267389_613x266.89076923077_3_0.jpgЗ 11 по 19 квітня 2019 року заплановано міжнародну культурно-просвітницьку поїздку «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу. Організатори заходу - Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця».До участі у заході запрошують представників районних, міських, обласних державних адміністрацій, головних лікарів, медичних працівників лікувально-профілактичних закладів, учнів, студентів навчальних закладів, громадських організацій тощо.Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки. Учасникам поїздки необхідно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон або оформлену шенгенську візу.Додаткова інформація та попередня реєстрація за телефонами: (044) 501-01-15, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49-68, (093) 214-64-17.


 20-12-2018

1000 148

 


 

20-12-2018

НАБЛИЖАЮТЬСЯ НОВОРІЧНІ ТА РІЗДВЯНІ СВЯТА

 

Відділ організаційної, мобілізаційної, оборонної роботи, з питань цивільного захисту, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації наполегливо просить мешканців не використовувати салюти, феєрверки та піротехнічні вироби під час новорічно-різдвяних святкувань, адже саме у цей період стається найбільша кількість пожеж і травм, опіків від піротехніки.Звертаємось до усіх мешканців та гостей міста не використовувати піротехніку, до суб’єктів підприємницької діяльності сіх форм власності – не реалізовувати феєрверків, салютів, піротехнічних виробів, інших засобів піротехніки зі світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішувальним ефектами та інших вибухонебезпечних пристроїв, а керівникам закладів ресторанного господарства – під час проведення святкових заходів не допускати на території підпорядкованих об’єктів проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних виробів. Все це небезпечно і в будь яку секунду може привести до виникнення пожеж, інших надзвичайних подійІноді через власну необачність травмуються і навіть гинуть люди. Особливу небезпеку несуть собою різноманітні салюти, ракети, феєрверки та петарди. Палаючі ракети залітають на балкони квартир, на дахи будівель, іноді розбивають вікна в будинках та спричиняють пожежу. Щорічно святкова піротехніка забирає 5-6 людських життів, рахунок тяжкопоранених йде на сотні, а травмованих – на тисяі..Пам’ятайте! Номер виклику пожежно-рятувальної служби – 101.Дотримання правил пожежної безпеки доступне кожному. Тож зробіть все можливе аби зберегти своє майно та життя від страхітливої сили вогню.

 


18-12-2018

 

1000 147

 


 

17-12-2018

Оголошення «Про проведення публічно-громадського обговорення»

Відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації проводить публічне обговорення проекту Програми підтримки малого та середнього підприємництва у Бродівському районі.

Запрошуємо керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, представників малого та середнього бізнесу, кредитно-фінансові установи та інших зацікавлених суб’єктів до обговорення проекту Програми.
Обговорення відбудеться 21 грудня 2018 року у сесійній залі Бродівської районної ради в 11.00 год
Пропозиції та зауваження в письмовій формі надсилайте на електронну адресу:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Консультації з даного питання можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації та за телефоном (03266)43165.

 


13-12-2018

 

http://yuzhny.gov.ua/uploads/posts/2018-06/1528970008_53009.jpg

 


 

13-12-2018

http://news.mistaua.com/2018/101005_1_2.jpg

 


 

11-12-2018

Де у Бродівському районі придбати ялинку?

 

Відповідно до розпорядження Бродівської райдержадміністрації від 7 грудня 2018 року № 1055 «Про проведення заходів щодо реалізації ялинок та охорони хвойних насаджень від вирубування у передноворічний період 2019 року» продавати ялинки будуть:

- ВОКТЦ «Бродівський замок» (ринок) - м. Броди, вул. Замкова, 1;
- Лісорозсадник ДП «Бродівське лісове господарство» - м. Броди, урочище Лісорозсадник;
- Підкамінське лісництво ДП «Бродівське лісове господарство» - смт. Підкамінь, Бродівського р-ну;
- Заболотцівське лісництво ДП «Бродівське лісове господарство» - с. Заболотці, Бродівського р-ну;
- Лагодівське лісництво ДП «Бродівське лісове господарство» - с. Мідне, Бродівського р-ну;
- Берлинське лісництво ДП «Бродівське лісове господарство» - с. Берлин, Бродівського р-ну;
- Лешнівське лісництво ДП «Бродівське лісове господарство» - с. Лешнів, Бродівського р-ну.

 

У зазначених місцях продавати ялинки повинні з обов’язковим маркуванням пластиковими бірками або самоклеючими стрічками із штрих-кодом. У відповідності до розпорядження доручено мобільним групам та працівникам патрульної поліції у разі виявлення порушень винних осіб притягувати до відповідальності.

 


 

05-12-2018

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2019 року буде підвищена до 4 173 гривень!!!!

 

https://gdb.rferl.org/B7A31DE9-9943-41BB-B6D9-93FC83B58362_w1023_r1_s.jpgАле пам’ятаємо, що МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) відповідно до ст. 95 КЗпП та ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР.
Середньомісячна заробітна плата по району становить 8210 грн.
Проте, кількість СПД, які виплачують заробітну плату на рівні від 3723 до 4173 грн становить 62 %.
Комісія з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Бродівської райдержадміністрації звертається до керівників підприємств, установ та організацій із закликом проявити свою громадську позицію і вжити заходи по збільшенню розміру реальної заробітної плати працівників.Виплата заробітної плати у незначних розмірах може бути зумовлена як об’єктивними причинами (низька ефективність менеджменту, ринкові фактори та ін.), так і можливістю проведення виплат заробітної плати  у «конвертах» та приховування від оподаткування фактично виплачених доходів.Підприємства, на яких заробітна плата нараховується нижче рівня середньої по галузі, знаходяться на постійному контролі.Контролюючими органами систематично проводиться аналіз рівномірності та величини перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, рівня виплати заробітної плати юридичними та фізичними особами – підприємцями, і вживаються заходи по залученню до оподаткування суб’єктів підприємництва, ліквідації схем ухилень від оподаткування.Враховуючи вищевикладене, комісія з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Бродівської райдержадміністрації пропонує підтримати ідею легалізації заробітної плати та робочого місця, оскільки це є захистом Вашого бізнесу від неконкурентних умов, а офіційне оформлення на роботу – соціальною захищеністю найманого працівника.


 03-12-2018

План роботи
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва
при голові Бродівської райдержадміністрації
на 2018 рік

Детально


03-12-2018

У парламенті не підтримали вдосконалення ProZorro

23 листопада, о 2 годині ночі у Верховній Раді України відхилили законопроект №8265, спрямований на підвищення ефективності публічних закупівель. “За” проголосували лише 166 народних депутатів. Законопроект передбачав ряд суттєвих новацій – правове врегулювання закупівель на “допорогові” суми (до 200 тисяч – для товарів та послуг і 1,5 тисяч – для робіт), удосконалення механізмів оскарження та можливість для бізнесу виправити технічні помилки після проведення аукціону. Законопроект вводив термін “спрощена закупівля” для тендерів на суму від 50 до 200 тисяч гривень. Понад 250 тисяч закупівель, які сьогодні відбуваються поза системою, могли у разі подальшої підтримки законопроекту у парламенті стати доступними для моніторингу та мати етап аукціону. Крім того, законопроект передбачав право для переможця аукціону виправляти технічні помилки та довантажувати документи протягом 24 годин. Це дозволило б замовнику зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію, яку раніше він змушений був відхилити за недотримання вимог.Серед інших положень законопроекту – запровадження електронних каталогів, удосконалення механізму оскарження торгів в Антимонопольному комітеті та можливість бізнесу повернути плату за задоволену скаргу.Для внесення даних змін у законодавство тепер потрібно реєструвати новий законопроект та проходити процедуру його погодження.


 30-11-2018

Попередження

У зв’язку із складною епізоотичною ситуацією щодо сказу тварин в Україні, в тому числі і на Бродівщині, протягом першої декади грудня 2018 року буде проводитись пероральна вакцинація диких мясоїдних тварин проти сказу.Дану вакцину розповсюджуватимуть з літака по території лісових масивів мисливських угідь Бродівського району.Просимо мешканців Бродівського району у першу декаду грудня обмежити відвідування лісових масивів мисливських угідь району, не панікувати та зберігати спокій.
Дякуємо за розуміння.


 28-11-2018

Штормове попередження

https://te.20minut.ua/img/cache/reference/news/0005/35/c29731f6f3e529d400ac318eb513fbb516bc9700.jpeg?hash=2016-11-16-10-13-11За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області та м. Львова: 
29 листопада - 03 грудня на рiчках басейну Західного Бугу очiкується поява льодових явищ у виглядi заберегiв та шуги, на окремих дiлянках встановлення льодоставу.
29 листопада - 03 грудня на рiчках басейну Західного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) та в Днiстрi на дiлянцi Галич - Залiщики - Днiстровське водосховище очiкується поява льодових явищ у виглядi заберегiв та шуги, на окремих дiлянках встановлення льодоставу, при цьому мiсцями можливе формування зажорiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води. 
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та своєчасної ліквідації їх можливих наслідків пропоную відповідно до компетенції:
- повідомити населення, селищні та сільські ради, підпорядковані підприємства, установи, організації щодо можливого ускладнення погодних умов; 
- вжити залежних від Вас організаційних та практичних заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій внаслідок складних погодних умов;
- уточнити розрахунки сил та засобів та підтримувати їх у готовності до реагування на надзвичайні ситуації;
- при ускладнені обстановки, загрозі виникнення чи виникненні НС організувати чергування штабів (оперативних груп), залучення необхідних підпорядкованих сил і засобів та оперативно інформувати оперативно чергову службу ГУ ДСНС України у Львівській області щодо цього по тел. 101.


 26-11-2018

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

https://kurs.if.ua/media/gallery/full/other/a/_a138c.jpgПо території Львіської області та місту Львову:
В другій половині дня із збереженням до кінця доби 26 листопада та вночі 27 листопада місцями сильний мокрий сніг та сніг.
27 листопада на дорогах ожеледиця. Подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь.


 


 22-11-2018

Шановні ветерани!

1000 114Запрошуємо Вас взяти участь у проекті «Ветерани: від діалогу до працевлаштування».
Проект реалізується за фінансової підтримки Міністерства соціальної політики України, організатор – ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО».
Проект надасть ветеранам АТО чудову можливість поспілкуватися з топовими роботодавцями українського ринку та пройти перше інтерв’ю. Протягом 3 днів у всіх учасників буде унікальна можливість відвідати мотивуючи лекції від успішних ветеранів, отримати навички якісного спілкування з працедавцями, підготувати себе до співбесіди та зрозуміти очікування працедавців.
Участь у проекті безкоштовна. Витрати на проживання та харчування іногородніх покриваються організаторами.
Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/ZDGXtBrWznZeXlG23
Більш детально про проект можна прочитати тут: http://familyato.org/ua/proekty/pratsevlashtuvannya-veteraniv.html
З усіх питань, що виникають з приводу участі у проекті, звертайтесь на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 19-11-2018

Необхідність проведень профілактичних щеплень

Кір – це інфекційна хвороба, що вражає дітей та дорослих без імунітету проти неї. З початку 2018 року в різних містах України було зафіксовано велика кількість спалахів кору, а в лікарні потрапили як діти, так і дорослі. Львівська область не виняток.Найкращим захистом від кору є вакцинація: планова та за епідеміологічними показниками. Міністерством охорони здоров’я України видано наказ від 26.06.2018 року № 1216 «Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показниками». Наказом передбачено забезпечення проведення впродовж 2018 року обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показниками серед груп професійного ризику:
- медичних працівників;
- працівників освітніх закладів;
- працівників силових структур;
студентів навчальних закладів без обмежень віку.
Якщо Ви або Ваша дитина уже захворіли, тоді необхідно:
- терміново звернутися за медичною допомогою - викликати лікаря додому;
- до приходу лікаря обмежити контакт з родичами, іншими людьми до мінімуму;
- повідомити лікаря про всі контакти за останні 10-20 днів;
- при кашлі, чханні прикривати рот і ніс, використовуючи носову хустинку або серветку, частіше мити руки з милом;
- використовувати засоби захисту (маску або марлеву пов’язку);
- не займатися самолікуванням!
Якщо Ви хочете вберегтися від захворювання кором, не нехтуйте профілактичними щепленнями та завітайте до свого дільничого лікаря.Найголовніше, пам’ятати – виконання цих елементарних правил врятує життя.


 19-11-2018

ШАНОВНИЙ РОБОТОДАВЦЮ!

З 05 вересня 2018 року вступило в дію Розпорядження Кабінету Міністрів України № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення»
Зміст Розпорядження:
- з 5 жовтня 2018 року органи Державної служби з питань праці, Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, Національній поліції за участю органів місцевого самоврядування розпочали проводити комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення
Передумови Розпорядження:
- 5% суб’єктів господарювання на Львівщина виплачують заробітну плату нижче мінімального рівня;
- 60% суб ’єктів господарювання на Львівщині виплачують заробітну плату нижче 4000 грн;
- щомісячно Зведений бюджет області втрачає близько 50 млн. грн від тіньової зайнятості та зарплати в конвертах
Результати дії Розпорядження:
- 1545 суб’єктів господарювання подали повідомлення про працевлаштування 3206 найманих працівників;
- 3505 громадян зареєструвалися суб ’єктами підприємницької діяльності;
-57 суб’єктів господарювання перевірено та складено акти про порушення на суму понад 11 млн. грн
Зверніть увагу:
- щомісячно органи Держпраці та Державної фіскальної служби формують переліки суб’єктів господарювання для проведення перевірок;
- включенню у перелік підлягають ті суб’єкти господарювання, які мають велику кількість найманих працівників і виплачують мінімальну та/або близьку до мінімальної заробітну плату;
- до проведення перевірок долучають органи Національної поліції для виявлення нелегальної зайнятості;
- при виявленні порушень законодавства суб’єкти господарювання притягуються до відповідальності
Відповідальність за порушення законодавства про працю:
1) ЗО мінімальних зарплат за кожного працівника (111 690 грн.) у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;
2) 10 мінімальних зарплат за кожного працівника (37 230 грн.) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
3) 3 мінімальні зарплати (11 169 грн.) за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі.
Тіньова зайнятість і зарплати в конвертах руйнують
державу,
не руйнуй свою державу!


 19-11-2019

Всеукраїнський з’їзд легкої промисловості

27 листопада 2018 року в Києві відбудеться «Всеукраїнський з’їзд легкої промисловості», під час якого буде презентовано інноваційний потенціал галузі для бізнесу, споживачів, інвесторів, державних замовників та прийнято консолідовану позицію з вирішення галузевих проблем.Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Київська міська державна адміністрація.Організовує захід Українська асоціація підприємств легкої промисловості за підтримки Кабінету Міністрів України та Київської міської державної адміністрації.Метою заходу є:
- посилення державно-приватного партнерства в економічній співпраці, залучення інвестицій та налагодження бізнес-зв’язків;
- презентація промислових інновацій замовникам, партнерам;
- визначення мотивацій для реалізації потужного потенціалу українського виробництва товарів народного споживання та спеціального призначення.
Участь у заході візьмуть керівники галузевого бізнес-середовища, освітніх установ, представники потенційних замовників, інвесторів і споживачів різних промислових секторів, керівництво державних органів влади.У рамках заходу підприємства презентують новітні розробки, впроваджені технології, експозицію зразків нових видів текстильних матеріалів, виробів спеціального призначення, професійні колекції одягу, взуття.Реєстрація учасників здійснюється до 20 листопада 2018 року за контактним номером: (044) 528-14-24.Програму заходів можна завантажити
https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DCLwg1-M4100HRbm-oHxJdsTYcubvELdicVmAy51wXGVKrg5ITIUZFsaeJka2hPmeTEXpSIbSjTlj3LPyi3aCiaLjZaizgI7i_kz6sik28g%253AkEaYsUqvddEZ4TNZ%26r%3D1542616854051&;

 


 

16-11-2018

Штормове попередження

https://dp.informator.ua/wp-content/uploads/2017/01/shtormovoe.jpgЗа повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області: В другій половині дня 18 листопада та впродовж 19 – 20 листопада очікується мокрий сніг та сніг ( від невеликого до помірного), можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця.Утворення нестійкого снігового покриву.Такі погодні умови можуть призвести до незначних ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць (перший рівень загрози – зелений).17 листопада на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман, видимістю 200 – 500 м.Надається з метою завчасної організації заходів запобігання і реагування на можливі надзвичайні та інші небезпечні ситуації внаслідок складних погодних умов.

 


 

12-11-2018

Чадний газ

Отруєння чадним газом виникають унаслідок неправильної експлуатації газових приладів, приладів для обігріву, самовільного їх облаштування.Перед тим, як користуватися опалювальними та газовими приладами необхідно перевірити тягу та відчинити двері для доступу повітря. Щоб запобігти отруєнню чадним газом потрібно регулярно прочищати димові та вентиляційні канали. Це необхідно робити двічі на рік – перед початком опалювального сезону та після закінчення опалювального періоду. Ще один це встановлення сигналізаторів загазованості – датчика довибухової концентрації, який зафіксовує високу концентрацію чадного та природного газу. Це прості правила, які можуть зберегти Вам життя!

 


 

09-11-2018

1000 96

 


 

07-11-2018

Шановні суб’єкти господарювання Бродівського району!

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 02.04.2018 №274/0/5-18 з метою забезпечення раціонального використання лісових ресурсів, попередження незаконного використання деревини, забезпечення безпечних умов праці працівників деревообробної галузі інформуємо про необхідність приведення установчих документів до вимог нормативно-правових актів, які регламентують здійснення державної реєстрації як суб’єкта господарських відносин, а саме:
1. здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2. наявність дозвільних документів на право власності на земельну ділянку та виробничі потужності:
- на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інші (за наявності стаціонарних джерел викидів);
3. про проходження навчання з охорони праці працівниками;
4. про порядок використання лісових ресурсів та обліку деревини на лісопильних об’єктах (лісопильний об’єкт має бути введений в експлуатацію згідно з чинним законодавством, територія лісопильного об’єкту має бути огороджена, лісопильний об’єкт повинен працювати за встановленим порядком робочого дня, наявність книги обліку лісопродукції);
1. про обов’язковість легалізації найманих працівників шляхом офіційного працевлаштування та виплати їм заробітної плати на рівні не нижче мінімальної.
За додатковою інформацією просимо звертатися у відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації або за телефоном (03266)43165.

 


 

31-10-2018

Чадний газ – небезпека життю людини!

http://fb.ru/misc/i/gallery/19155/1566976.jpgОсновними причинами утворення чадного газу (СО – продукту неповного згоряння природного газу) можуть бути:
- несправність газових приладів (забрудненість пальників-конфорок плит,
розгерметизованість камер згоряння газових котлів);
- порушення щільності кладки, штукатурки (тріщини) газифікованих
печей і димоходів;
- недостатність припливного повітря в кухні (для повного згорання 1 м3
природного газу необхідно 10 м3
свіжого повітря);
- недостатність тяги в камерах згорання котлів, створюваної димарями
(недостатня висота, засміченість, розташування оголовків димарів у зонах
вітрового підпору);
- робота вентиляторів відпливних зонтів над газовими плитами.
Правилами користування газовим обладнанням суворо забороняється:
- проводити самочинну газифікацію будинку (квартири), перестановку,
заміну і ремонт газового обладнання;
- проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади
без узгодження з підприємством газового господарства;
- вносити зміни в конструкцію газових приладів. Змінювати димові і
вентиляційні системи. Заклеювати вентиляційні канали, замуровувати "кишені"
і люки, призначені для чистки димоходів;
- відмикати автоматику безпеки і регулювання. Користуватися газом при
несправності газових приладів, автоматики, запірної арматури;
- користуватися газом при засміченні димоходів і вентиляційних каналів,
відсутності їх щільності, несправності;
- користуватися газовими приладами при перекритих кватирках
(фрамугах), жалюзійних решітках, щілинах під дверима ванних кімнат і кухонь,
відсутності тяги в димоходах і вентиляційних каналах;
- залишати працюючі газові прилади без нагляду, крім розрахованих на
безперервну роботу і обладнаних для цього відповідною автоматикою;
- допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку,
та осіб, що не контролюють свої дії;
- прив'язувати до газопроводів мотузки і навантажувати газопроводи;
- користуватись газовими плитами для опалювання приміщень;
- користуватись приміщеннями, де встановлені газові прилади для сну і
відпочинку;
- застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу.
Якщо відчутний запах газу в приміщенні, необхідно:
- припинити користуватися газовими приладами; - перекрити крани до приладів і на приладах;
- відчинити вікно і двері, провітрити приміщення;
- не запалювати вогню, не курити, не вмикати і не вимикати освітлення і
електроприлади, не користуватись електродзвінками;
- викликати аварійну службу газу за телефоном 104.
Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких!
Дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності!

 


 

25-10-2018

Річний план замовника

Усі закупівлі повинні бути сплановані в річному плані.
Це головне, що необхідно запам'ятати всім фахівцям із закупівель. Незалежно від очікуваної вартості, всі закупівлі повинні бути сплановані в річному плані або в додатку до нього, що фіксується протоколом. Тобто оголошенню кожної процедури передує її планування і ніяк інакше. Більш того, в законодавстві передбачений термін публікації планів після затвердження - це п'ять календарних днів із обов'язковим застосуванням електронного підпису. 
Зміни необхідно оприлюднити до проведення тендера.
Важливо не забувати, що у державних організацій є можливість вносити зміни в окремі статті плану, затверджуючи їх протоколом. Періодичність і характер таких змін законодавством не визначені і не обмежені. Тому основною умовою залишається дотримання термінів. Тобто оприлюднити зміни необхідно протягом п'яти днів і обов'язково до моменту проведення закупівлі. 
Планувати слід із урахуванням моніторингу цін на ринку.
Плануючи закупівлі на наступний рік, важливо враховувати зміну цін на ринку. Без попереднього моніторингу ще на етапі планування є великий ризик придбати неякісний або дорогий товар. У результаті закупівля пройде неефективно, якщо попередньо запланована сума в підсумку буде вище середньоринкової. Але є і зворотна сторона - постачальники не прийдуть в тендер, якщо ціна виявиться занадто низькою. Потрібно враховувати, що активні учасники відстежують плани замовників задовго до оголошення закупівлі, щоб внести їх у свій календар. Орієнтуються вони в основному на період проведення і очікувану вартість тендера.  
Укладати договір можна тільки за наявності затвердженого кошторису.
Проводити планування та визначати орієнтовну суму закупівлі  замовник може і без затвердженого кошторису. Однак укладати сам договір на закупівлю товарів, послуг або робіт необхідно тільки за наявності виділених коштів. Тому дуже важливо спланувати проведення процедури таким чином, щоб до моменту укладення договору були затверджені бюджетні асигнування. Інакше є висока ймовірність відмови в реєстрації казначейством такого договору.Грамотно відлагоджений процес планування - важлива складова успішної роботи замовника. Адже завдяки цьому у постачальників є чітке розуміння потреб і планів держпідприємств та установ, а значить - і час підготуватися і потім взяти участь у тендері. Відповідно замовник залишиться у виграші, тому що зможе отримати високу конкуренцію в торгах і заощадити кошти.

 


 

25-10-2018

До уваги роботодавців та застрахованих осіб!

Питання легалізації заробітної плати та детінізації ринку праці в області є одним із пріоритетних завдань. Адже лише оформлена відповідно до законодавства праця дає змогу заробити страховий стаж, і лише легальна заробітна плата вплине на розрахунок майбутньої пенсії.Нагадуємо, що з 1 січня 2018 право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу не менше 25 років (кожного наступного року кількість необхідних років страхового стажу буде збільшуватися на 1 рік та з 1 січня 2028 року становитиме 35 років).Тому питання щодо накопичення в Реєстрі застрахованих осіб інформації про стаж, заробітну плату та сплачені внески є дуже актуальним.Проте, мають місце випадки, коли страхувальники допускають помилки при формуванні звітності про застрахованих осіб. Наслідком допущених помилок в звітності ЄСВ є відсутність відомостей у реєстрі застрахованих осіб або недостовірні дані, які прямим чином впливають на правильність обчислення страхового стажу, розрахунок розміру пенсій, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших соціальних виплат.Тож обов’язково перевіряйте правильність відомостей про застрахованих осіб, зазначених в звітності ЄСВ, а у разі виявлення помилок - виправляйте їх!

Зазначаємо, що застраховані особи можуть ознайомитись з даними, що містяться в Реєстрі застрахованих осіб, в органах Пенсійного фонду України при пред’явленні паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або зареєструвавшись на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зручно також скористатись послугою СМС-інформування.Для цього необхідно здійснити он-лайн реєстрацію за електронно-цифровим підписом на порталі Пенсійного фонду (http://portal.pfu.gov.ua) або особисто звернутися до органу ПФУ та подати заяву для реєстрації на Веб-порталі електронних послуг чи на отримання інформаційного СМС-повідомлення.

Одночасно повідомляємо, що на Веб-порталі електронних послуг додано нові он-лайн сервіси і для страхувальників. Зокрема, наявна інформація щодо поданих звітів та стану розрахунків із ПФУ. Також надано можливість формувати в електронному вигляді (за наявності електронно-цифрового підпису (ЕЦП)) довідки про страховий стаж своїх працівників. Щоб отримати довідку через Веб-портал слід авторизуватися за ЕЦП, в закладці «Запити на отримання електронних документів» обрати тип звернення («Дані про трудовий та страховий стаж» або «Довідка ОК-7»), заповнити новий запит на отримання документів даними свого працівника, підписати звернення ЕЦП страхувальника та відправити до ПФУ. Для отримання Довідки перейти до розділу «Звернення» та вибрати останнє виконане завдання.

 


 

23-10-2018

УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22 жовтня 2018 р. Броди № 875

Про початок опалювального
сезону 2018-2019 р.р.

Відповідно до статей 6, 20, пункту 9 частини 1 та частини 4 статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, пункту 2 частини 3 статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, пункту 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, у зв’язку із необхідністю забезпечити дотримання нормативної температури в приміщеннях та на виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 19 жовтня 2018 року №1107/0/5-18 «Про початок опалювального сезону 2018/19 років»:

1. Розпочати опалювальний сезон 2018-2019р.р. з 24 жовтня 2018 року для населення, об’єктів бюджетної та соціальної сфери, інших категорій споживачів району.

2. Директору КП „Бродитеплоенерго” О.Реплянському, представнику ТзОВ «Еко-теплобуд інвест» І.Голіновському, керівникам підприємств, установ та організацій (відповідно до компетенції), незалежно від форм власності:
2.1. Першочергово забезпечити подачу тепла в пологовий будинок та лікувальні заклади, дитячі навчальні заклади, учбові заклади.
2.2. З метою економії енергоресурсів забезпечити опалювання підвідомчих об’єктів в межах доведених лімітів споживання природного газу.
3. Створити районну робочу групу для оперативного вирішення проблемних питань, які можуть виникати в період входження в опалювальний сезон об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, а в подальшому – для забезпечення сталої роботи господарського комплексу району протягом зимового періоду та затвердити її склад згідно з додатком.

4. Відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ райдержадміністрації (М.Коваленко):
4.1 Проводити щоденний моніторинг запуску котелень та подачі теплоносія, про що інформувати щоденно до 11 год. електронною поштою департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації до повного їх запуску та подачі теплоносія споживачам за встановленою формою.
4.2 Про виникнення аварійних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства у невідкладному порядку інформувати департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації за встановленою формою.
5. Бродівському міському, Підкамінському селищному, сільським головам в межах своєї компетенції вживати дієвих заходів щодо безумовної оплати населенням та підвідомчими бюджетними установами та організаціями поточного споживання теплової енергії, природного газу та електроенергії в повному обсязі.
6. Директору КП «Бродитеплоенерго» О.Реплянському, директору КП «Бродиводоканал» Ю.Зайцеву, директору КП «Броди» О.Хороновському, головам ОСББ забезпечити своєчасне подання управлінню праці та соцзахисту населення Бродівської райдержадміністрації інформації, необхідної для своєчасного нарахування споживачам пільг та субсидій.
7. Засобам масової інформації (Н.Забокрицька, В.Булишин) довести зміст розпорядження до громадськості району.
8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник
голови райдержадміністрації                                                           В. Адамець

 


 

22-10-2018

сШТОРМОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО РІЗКУ ЗМІНУ ПОГОДНИХ УМОВ

https://kurs.if.ua/media/gallery/full/n/a/na-rivnenshchini-shtormove-poperedzhennya20180723_2064.pngУ зв’язку з проходженням активних атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Скандинавією та вторгненням холодної повітряної маси 24 – 25 жовтня очікуються несприятливі погодні умови:
пориви північно-західного вітру 17 – 22 м/с, 24 жовтня – місцями 25 – 28 м/с;
зміна фази опадів – дощ з переходом в мокрий сніг та сніг, 24 жовтня місцями сильний мокрий сніг та сніг, хуртовини;
зниження температури повітря – впродовж доби 24 жовтня 2 – 7° тепла, 25 жовтня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3 – 8° тепла.
Подекуди встановлення нестійкого снігового покриву, на дорогах ожеледиця.

Такі складні погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць (рівень загрози 2 – жовтий, місцями рівень загрози 3 – червоний). Також це ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.


 22-10-2018

Найбільші обсяги переробки деревини за 9 місяців 2018 р. у ДП «Бродівське лісове господарство»

Підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства переробили 139 тисяч кубометрів деревини за 9 місяців 2018 р. У натуральному еквіваленті – це продукція на 209,9 млн грн. Для порівняння – минулоріч ця сума була на 25% меншою (або на 52,4 млн грн).Найбільші обсяги переробки, вже традиційно, у ДП «Бродівське лісове господарство» - там переробили 40 тисяч кубометрів деревини. На другому місці - ДП «Славське лісове господарство» з показником 33,5 тисяч м3. Зазначимо також, що цього року Славський, Бродівський, Сколівський та Жовківський лісгоспи придбали нове деревообробне обладнання на загальну суму 3 млн грн. І до кінця року запланована подальша модернізація деревообробних цехів та збільшення обсягів переробки. 

 


 

19-10-2018

УВАГА! ВСІМ!

http://www.znanius.com/uploads/etbook/agro/lessons/c33l539/Ris_1_7_10.pngУ зв’язку із численними зверненнями і скаргами жителів області на погіршення самопочуття у період та в зонах застосування хімічних засобів захисту рослин для проведення відбору проб і лабораторних досліджень просимо адміністрації сільськогосподарських підприємств та очевидців інформувати про місце (адресу) проведення робіт хімічного захисту сільськогосподарських посівів за телефонами:
(032) 255 50 62 - Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА;
(032) 238 73 70 - Державна екологічна інспекція у Львівській області;
(032) 261 36 90 – Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.


 16-10-2018

ОГОЛОШЕННЯ

19 жовтня 2018 року о 1100 в сесійному залі Бродівської районної ради буде проведено навчальний семінар з розпорядниками бюджетних коштів щодо інформування про важливі зміни законодавства з питань особливостей закупівель електричної енергії на 2019 рік в електронній системі «Prozorro».Метою семінару є набрання чинності Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині відокремлення видів діяльності з розподілу і постачанням електричної енергії.

 


 

09-10-2018

1000 51

 


 

05-10-2018

СЕМІНАР - навчання щодо підготовки проектів секторальної підтримки ЄС

З метою підготовки до конкурсу проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у 2019 році, департаментом економічної політики облдержадміністрації 24 жовтня 2018 року о 11 год (м. Броди, пл. Ринок, 1, сесійна зала Бродівської РР) буде проведено навчальний семінар на тему: «Секторальна бюджетна підтримка підтримка Європейського Союзу: напрями, фінансування, підготовка проектів». Для участі у заході просимо делегувати відповідальних представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.


04-10-2018

Хто з органів держнагляду має право проводити комплексні перевірки з питань праці?

1000 41Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань праці доручено таким органам:Державній службі з питань праці;органам місцевого самоврядування, наділеним відповідними повноваженнями;ДФС;Пенсійному фонду.Найширші повноваження, безумовно, має інспекція Держпраці. Її інспектори за наявності службового посвідчення і направлення на перевірку безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:
1) під час інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав (звернення працівника, щодо якого було допущено порушення законодавства про працю; звернення фізособи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин; за рішенням керівника органу контролю за результатами аналізу інформації, отриманої зі ЗМІ та інших джерел; за рішенням суду, за повідомленням правоохоронних органів; за зверненнями інших органів (ДФС, Пенсійного фонду, Держстату, профспілкових організацій) самостійно та у будь-який час доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзної інспекції, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства й отримувати засвідчені об'єктом відвідування їх копії або виписки;
3) наодинці або у присутності свідків ставити керівникові та/або працівникам об'єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати на зазначені запитання усні та/або письмові пояснення. Проте в контексті цього пункту наголосимо: право інспекторів праці кореспондується з обов'язком давати письмові пояснення виключно з боку керівників і жодним чином не стосується працівників. Останні мають повне право таких пояснень не надавати і відповідальності за відмову від давання пояснень для них не передбачено;
4) за наявності ознак кримінального злочину та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- і відеотехніки;
7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзної інспекції.
Згідно із Законом №877 «Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» повноваження інспекції Держпраці розширюються правом вимагати усунення виявлених порушень, припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю); відбирати зразки продукції, призначати експертизу, надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків та застосовувати штрафні санкції.Вимога інспектора праці про надання для ознайомлення документів та/або їхніх копій чи виписок із документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, заявлена у межах повноважень, є обов'язковою для виконання.На окрему увагу заслуговують контрольні можливості органів місцевого самоврядування. З 1 січня 2017 р. вони у межах реалізації повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю і зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності, а також перевіряти фізосіб, які використовують працю найманих працівників. Виконавчі органи міських рад міст обласного значення й об'єднаних територіальних громад наділені повноваженнями контролю за дотриманням законодавства про працю і зайнятість населення з можливістю самостійного накладення штрафів за виявлені порушення.Тим часом повноваження ДФС у сфері дотримання підприємцями законодавства про працює значно скромнішими. У плані трудових правовідносин податківці здійснюють адміністрування ЄСВ, забезпечують контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою його нарахування та сплати, а також надають консультації з питань сплати ЄСВ. Притягнення підприємців до відповідальності у разі виявлення інших порушень з питань праці до компетенції податкової не належить. Але у разі їх виявлення ДФС відразу повідомить про це Держпраці, яка не полінується прийти до вас із позаплановою перевіркою або інспекцією, щоб зафіксувати виявлені податковою інспекцією порушення.Пенсійний фонд, своєю чергою, прямо не контролює питання праці, але також становить певну загрозу для працедавця. 11.08.2017 р. набрав чинності «Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю», який визначає механізм інформаційної взаємодії у разі отримання відомостей, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю, між суб'єктами інформаційного обміну (ПФУ, ДФС, Держпраці та їх територіальні органи) з метою забезпечення реалізації їхніх повноважень. Так, зокрема, Пенсійний фонд надає ДФС та Держпраці інформацію, що включає дані про страхувальників із підвищеним ступенем ризику, які:нараховують заробітну плату нижче від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи, окрім тих, хто у звітності заповнив ознаку - «неповний робочий час», і тих, які почали і закінчили трудові відносини у звітному місяці;у звітному місяці порушили вимоги частини п'ятої статті 8 Закону №2464 щодо розміру ЄСВ;подали повідомлення про прийняття працівника на роботу, але не відобразили дані про нараховану йому заробітну плату за відповідний місяць чи дату закінчення трудових відносин.З огляду на повноваження вищезгаданих органів доходимо висновку: якщо до вас прийде з перевіркою один зі згаданих суб'єктів контролю, за ним, з дуже великою вірогідністю, з’являться й інші. А наслідки візитів контролюючих органів, особливо Держпраці, є дуже затратними.

 


 

03-10-2018

Перевірки Держпродспоживслужби з питань дотримання держдиципліни цін у сфері ЖКП забезпечили повернення споживачам 187,9 тис.грн.

https://zolochiv.net/wp-content/uploads/2018/09/poslugy.jpgНезважаючи на мораторій на проведення планових заходів державного нагляду з питань дотримання держдисціпліни ціни Головне управління Держпрод-споживслужби у Львівській області (надалі - ГУ ДПСС у Львівській області) особливу увагу приділяє питанням дієвого контролю за тарифами на житлово-комунальні послуги. Так, у 2018 році ГУ ДПСС у Львівській області на підставі обґрунтованих звернень громадян з метою захисту їх законних прав проводено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг, а саме за дотриманням суб»єктами господарювання порядку формування, встановлення та застосування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, які є регульованими. В ході проведених заходів державного нагляду порушення державної дисципліни цін встановлено у 100% із перевірених суб»єктів господарювання, що надають житлово-комунальні послуги. Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» до підприємств-порушників застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 29 809,46 грн. та зобов»язано повернути споживачам – 187 906,32 грн.З метою недопущення обрахунку споживачів та для упередження порушень державної дисципліни цін (тарифи) ГУ ДПСС у Львівській області наголошує на недопущені таких характерних порушень:
- формування економічно необґрунтованих тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення, на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій в частині розрахунку в завищеному розмірі складових витрат, а також включення у тарифи плати за непередбачені послуги та застосування їх у розмірі вищому від встановлених органом місцевого самоврядування, і як наслідок, нарахування споживачам плати за надані послуги у завищеному розмірі.
Отже, якщо у Вас виникають питання щодо ціноутворення на житлово-комунальні послуги, просимо, за допомогою звертатись в Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області (м. Львів, вул. Вітовського, 18). Оскільки, згідно ст.3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» позапланові заходи (контроль) здійснюється виключно на підставі обґрунтованого звернення громадян про порушення суб’єктом господарювання їх законних прав, до звернення необхідно подати документи, що підтверджують застосування завищених цін (чеки, квитанції), назву та місцезнаходження суб»єкта господарювання, тощо.

 


 

03-10-2018

Презентація сайту Lviv Region Industry Hub, розробленого командою #industry_team. В рамках реалізації ініціативи «Львівський промисловий ХАБ»

Нагадаємо, у 2018 році команда #Департамент_економічної_політики Львівська обласна державна адміністрація на чолі з Роман Филипів розробила прогресивну ініціативу - «Львівський промисловий ХАБ», у якому вирішили поєднати зусилля промислових підприємств, закладів професійно-технічної освіти та наукових закладів. Деталі в сюжеті 

https://www.facebook.com/search/top/?q=industry%20hub

http://ibh.com.ua/


 20-09-2018

Військова служба за контрактом

https://cdn-images-1.medium.com/max/1757/1*m4z2gIGM1EdqQx_73Vu5_g.jpegБродівський об’єднаний районний військовий комісаріат продовжує прийом кандидатів на військову службу за контрактом у військові частини Збройних Сил України.На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського, старшинського складу для проходження військової служби у лавах ЗСУ:
громадяни, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкову військову службу віком від 18 до 60 років;
військовозобов’язані, а також особи жіночої статті, які не мають військових звань офіцерського складу;
військовослужбовці, які прибули для проходження військової служби до Збройних Сил України з інших військових формувань.
Мінімальна заробітна плата військовослужбовця становить від 7500 тисяч гривень, з 2019 року підвищення заробітної плати від 13 000 до 15 000 для осіб солдатського та старшинського складу;
виплата по піднайому житла становить від 1 500 гривень;
додаткова виплата за участь в проведенні ООС (АТО);
додаткова виплата після підписання першого контракту у лавах ЗСУ становить для солдатів сержантів від 14 000 до 16 000.
Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом здійснюється шляхом вивчення особистих якостей, перевірки фізичної підготовленості, проведення психологічного відбору, організації медичного огляду. З питань прийому на військову службу за контрактом можна звернутись в Бродівський об’єднаний районний військовий комісаріат за адресою: м.Броди, вул.22 Січня, 16. Телефон для довідок – 8 03266-42170, 0997892970,0673874615


 20-09-2018

Національний конкурс «Молодіжна столиця України»

http://dsmsu.gov.ua/media/2017/10/30/41/icon/1.jpg07 вересня 2018 року в місті Львові на Всеукраїнському форумі молодіжної столиці України 2018 року офіційно оголошено старт подачі заявок на національний конкурс «Молодіжна столиця України – 2019», який запроваджений в Україні Міністерством молоді та спорту, Українським інститутом міжнародної політики та Національною молодіжною радою України на щорічній основі.Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України. Дедлайн подачі заявок – 10 листопада 2018 року.З детальною інформацією щодо проведення національного конкурсу «Молодіжна столиця України» можна ознайомитись за посиланням: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/39764.


 18-09-2018

ГУ Держпраці у Львівській області вкотре звертається до роботодавців щодо належного оформлення трудових відносин

http://loda.gov.ua/cache/thumbnails/2/2394068_1537262848_613x408.267578125_3_0.jpgВигідніше офіційно оформити працівника, аніж у випадку виявлення незадекларованої праці заплатити штраф. Наголошуємо, що сьогодні за одного неофіційно працевлаштованого працівника штраф складає 111 690 гривень. А за ці кошти можна офіційно виплачувати 1 працівнику впродовж року заробітну плату не меншу, ніж середню по області.При цьому звертаємося до працівників, які з певних причин досі працюють неофіційно. Слід зазначити, що неоформленого працівника роботодавець позбавляє права на основну та додаткову відпустки, оплату лікарняного, дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, допомогу по безробіттю, гарантії на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві тощо. При цьому «нелегальний» працівник втрачає трудовий стаж. Відтак такі громадяни позбавлені соціального захисту при досягненні пенсійного віку.Шановні роботодавці, подбайте про своїх працівників та про їхнє майбутнє! Не наражайте свій бізнес на штрафи, оформляйте працівників належним чином!Консультації щодо належного оформлення трудових відносин можна отримати у Громадській приймальні ГУ Держпраці у Львівській області за тел. 032 235-48-42.


 12-09-2018

На Львівщині стартує Школа експортера для початківців

http://loda.gov.ua/cache/thumbnails/1/1212_1_1536684028_613x499.29838709677_3_0.jpgЗа ініціативи Львівської обласної державної адміністрації, Львівської торгово-промислової палати, НУ «Львівська Політехніка» та Асоціації професійних митних посередників в області стартує Експортна школа для початківців. Завдання школи – допомогти малому та середньому бізнесу освоїти основи експортної діяльності та набути практичні навички для виходу на зовнішні ринки для успішного продажу своїх товарів за кордон.Як інформують у департаменті економічної політики Львівської облдержадміністрації навчання розраховане на підприємців - тих, хто створює, продає вироби на внутрішньому ринку Україні, кому необхідна допомога у виході на зовнішні ринки, хто бажає зрозуміти, з яких основних етапів складається експортна діяльність підприємства, та які інструменти слід використовувати для здійснення прямих продажів закордон.Навчальний курс дає комплексне та системне розуміння про те, з чого складається експортна діяльність підприємства, як почати експортувати на зовнішні ринки. Він орієнтований на досвід компаній.
В межах курсу передбачено 8 модулів, 16 годин інтенсивного курсу за темами:
- попередній відбір цільових ринків та їх дослідження, в т.ч. маркетинговий аналіз як інструмент визначення оцінки готовності товару до експорту;
- тарифні та нетарифні засоби регулювання експорту;
- розробка експортної стратегії підприємця початківця;
- фінансово-економічне обґрунтування ефективності та ціноутворення в експортній діяльності (Інкотермс);
- митні режими. Митне оформлення експортних операцій. Статус уповноваженого (схваленого) експортера;
- умови сертифікації товарів та міжнародні обмеження;
- особливості експортних контрактів;
- В2С export: як працює e-commerce канал.
Також підприємців ознайомлять із досвідом компаній Львівської області в напрямку розвитку бізнесу та виходу на нові глобальні ринки, для них проведуть нетворкінг на заходах програми у колі потенційних партнерів та представників бізнесу та нададуть ексклюзивний доступ до розширених навчальних матеріалів, статей та відеоконтенту.

Зареєструватись на курс можна за посиланням: до 26 вересня 2018 року.

Детальна інформація за телефоном (032)2612713.


06-09-2018

http://javoriv-rda.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/40833685_468589343640635_712600731571453952_n-270x200.png

 


06-09-2018

Міжнародна культурно-освітня поїздка «Гуманітарно-медична співпраця» до Угорщини, Словенії, Італії та Ватикану

З метою обміну досвідом, розвитку волонтерського руху, обговорення перспективи реалізації спільних міжнародних гуманітарних проектів, а також ознайомлення з культурною спадщиною європейських країн Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» запрошує взяти участь представників обласних, районних, міських, селищних рад та представників інститутів громадянського суспільства 7-15 жовтня 2018 року у міжнародній культурно-освітній поїздці «Гуманітарно-медична співпраця» до Угорщини, Словенії, Італії та Ватикану. Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки. Необхідний перелік документів потрібно подати до 10 вересня 2018 року до Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» за адресою: 03062, м. Київ, вул. Щербаківського, 31/40, офіс 62 або надати особисто після попередньої реєстрації за телефонами: (044) 501- 01-15, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49-68, (093) 214-64-17. 


 05-09-2018

Конкурс інвестиційних проектів для учасників АТО

У межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформує про оголошення конкурсу інвестиційних проектів.Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на території Львівської області;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.
Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
- вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;
- конкретний напрямок використання кредитних коштів;
- очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;
- очікувані ринки збуту продукції та послуг.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації протягом 2018 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14% річних.Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
За детальною інформацією звертатися у відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації: тел. (03266)43165, електронна адреcа Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .


 27-08-2018

Увага!!! Конкурси та гранти

ТУТ


03-08-2018

УВАГА  
конкурс проектів для надання технічної допомоги від проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні»

До 10 серпня 2018 року триває конкурс відбору муніципальних проектів у сфері теплопостачання, що використовують аграрну біомасу, для надання технічної допомоги від проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні».
У разі зацікавленості щодо участі необхідно подати заявку до 9 серпня 2018 року на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


01-08-2018

Завдяки «Prozorro» Львівщина зекономила майже 3 млрд гривень

Завдяки впровадженню системи електронних закупівель «Prozorro» на Львівщині зекономили майже 3 млрд гривень. Про це сьогодні, 1 серпня, під час брифінгу розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.
«З 2016 року по перше півріччя 2018 року в електронній системі закупівель було проведено майже 91 тисячу закупівель. Вартість цих закупівель перевищила 75 млрд гривень. Економія бюджетних коштів склала 2 млрд 896 млн грн. Взяли участь у системі електронних закупівель закупляючи чи будучи учасниками в різноманітних тендерах чи допорогових закупівлях -  182 тисячі учасників», -  зазначив Роман Филипів.  
Зокрема у 2016 році усі розпорядники бюджетних коштів на території Львівської області  зекономили 488 млн грн, у 2017 – 1 млрд 692 млн грн, у першому півріччі 2018 року – 716 млн грн.
«Дуже важливо вести мову не лише про економію в межах тендерних закупівель, але й в межах допорогових закупівель. Особливо показовим є на території Львівської області.  Адже ми наполягаємо, щоб усі розпорядники бюджетних коштів повинні працювати в системі «Prozorro», навіть якщо мова йде про допорогові закупівлі. У 2016 році в результаті допорогових закупівель будо зекономлено 42 млн грн, у 2017 році – 142 млн грн, у першому півріччі 2018 року – 88 млн грн. Якщо це підсумувати  - 176 млн грн необов’язкової так би мовити економії, а лише через те, що ми зобов’язували розпорядників бюджетних коштів проводити допорогові закупівлі в системі «Prozorro»», - зазначив Роман Филипів.
Як розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА економії коштів вдалось досягти в тому числі завдяки низці управлінських рішень, серед яких - проведення допорогових закупівель в системі «Prozorro» на товари та послуги понад 10 тис грн, роботи від 100 тис грн та впровадження системи моніторингу допорогових закупівель.
«Система моніторингу – це відповідна інформаційна, комп’ютерна система, яка дає нам можливість спостерігати за кожною закупівлею та моніторити її на трьох етапах. Це етап оголошення закупівлі, етап кваліфікації та етап  укладення угоди, де ми також вивчаємо відповідні документи. З початку 2018 року ми цю систему розповсюдили на структурні підрозділи Львівської ОДА і мережу розпорядників бюджетних коштів, які входять у структурні підрозділи облдержадміністрації. Це більше 200 розпорядників бюджетних коштів. Зараз ми до цієї системи долучаємо районні державні адміністрації», - додав Роман Филипів.
Зазначимо, що Закон України «Про публічні закупівлі» почав діяти у 2016 році. З 1 квітня 2016 року в електронній системі Prozorro почали працювати державні та комунальні підприємства, а з 1 серпня – усі розпорядники бюджетних коштів.  

 


31-07-2018

 

До відома громадян Бродівського району, які займаються вирощуванням молодняка великої рогатої худоби.

молодняк великої рогатої худоби дотація


Надання дотацій за вирощування молодняка великої рогатої худоби


25-07-2018

До уваги громадян!

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAFoApgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAGAAMEBQcCAf/EAEEQAAIBAwIDBgMFBQUIAwAAAAECAwAEEQUhBhIxEyJBUWFxMoGRFCNCYqFScpKxwSSCotHhJTNTk7LC0vAHFRb/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAwECBAUG/8QAKBEAAgEDAgUDBQAAAAAAAAAAAAECAxEhEjEEE0FRsSKR0RQyUmGh/9oADAMBAAIRAxEAPwDVhkE7nr506pPmfrTY6n3r1pEiTnldEQdWYgD6152ksmpkhSfM10CfM1V3Os2VqnPK5CftNhB8ixAPyqon4405G5IWWVvARB5D9AoH+KunShKwmU4rqFwJ8z9a6+Z+tA83GF4HVIbCaQuVCkIiAliVG/Ow6gj3FNLxNrcqiUWMkcJYDmNxGfwF9gI9zyjp8q1Ri0U5iD/J8zSyfOs9PEmvHVJtPSCMSQ4LtJcBVAOCuTy9Tkbedef/AKbXlVi9ugkHMVi+0rzuFxzFe4QQM56+2abcrzEaESfM1zk+ZoGi4q1tZ+wl0uUyZbY3EZzysEPVF/EQBvvnaurfj+EjmuIJVGSuWgKrkbnvKzdMjwqjTJVSIalm8zXhZv2j9aobLizTLzCpMhY+CSD+TcrH5CraK6gnPLHIC+M8h7rY9jvSJqQyLTHi7eZ+tNStJj42+tdmkRkVhm5dy+CwX4R7V7Xi9B7V7XXWwgVKuS6g4Jr1WDdKkD2lSpUAKlSpUABPEevJo0RaTmRdgGVeZnJz3UB2zsSSdhtsc0JHUtS1RUuhdR2MB5mBVu0uGRWAkYMR3eUNnC8u3hUTiXiaLVkltZIJpVRyYpWZECt0yF5Scehan+HtBv7uCONpZEjY9ukUGO0AZeXJc7RqynockjoprHw9FQVrZKTm5yxsK4sNM06/mfWRcMVkQBpXJaRTzI57wBYL3WBA9icZru3lupbeKWxtbx4+wMQBiWKCP7vlLK5+LLhX8PHxoy0zhKzsQHKpHIdyYhzP/wAxt/4eWrO3021SUzdgpkBwJH77/wARya0SdgjTbAvOu3sxmtza2yk9wQSPIUUMrBcxgjGQc+fMakR6TruY3W+ZDEByBLUYXHN05yP2z+nkKN5WjhieWUhURSzE+AHWoV4sOpWlvcw3L9juyqnSUEYwQaIu5floC7Th3UEvDPa6jc/aI0WNmSGI91QAAR2mDsB18vOu5NB1W2T7zUJgHc9+a2iZst8QDFywBxuB1p2+1DRzKllKPt0xcKsEMQlHN0AySFz7E1zBe6RaXT2bwtptwcc0dxAI87ZGSpIGx8cVcjTDuOQ6bq0HK0yxXbdqr5mhmBADl8Apn8WD5bAYqptLPUtJKxJbpIjXSTSLHcLzsikHkVWwwzjc+OB8z7SLdoHeZ7k9gYgOyIAVCDktn6fLFWUUlvfWyyQvFPA42ZSGVvD51DwDpJ9TKbyezZmtNUsntpbkkc9xDyC3UIoGNuZsNzkYILHGc5NTILWeDtTo1y7WxVXto2btUIEYZ+6w68xRRgA5ceW59caPZvGY0j7JCN0j2Q+6fCfmKHL/AIKjGZLFQu4OLcBc4IIzGTyMMgHbl6eNCyUcGiPY8UXNnJ9n1WMwsGKZYl4ywAJGd2UjIzuwHkKLrG+hvY+aIjPKG5cg5B6EEbEdd6zzWJr+10yW3nt4mQsEe5jjwfiLnnB7yszHO+B1xnOasOCtTsbKFLdrlJp5GLcoLAx82MqAygHoDhSSfDNIq0k1hFoVGnZmmDoKTHlUnyGaQ6Ck45kZfMYrQtixSC85tyetStNue0naP8uf1/1oVNyY8o2xQlW9xVtws5nu55fwonLn1J/0qQCalSpUAKlSpUAYq3BNwzlmuZQWYnC2u3+J1P6UR6CdR4fsDZpFFcKGLK0qSxEZ8yqOD0HiKJLqJbiGSNsDmyAxRW5T4HDAg49azvXNW4h0K5+z3iW7I/8AuZkVgsg9g2Aem2KwUOI1smcI08l5d69xO833B0mFPBTICfnzYP6Ci3SJp5rCOS7VBOfj7NWCk+YzvihW20fWdS0W3vrbVrYXE0YkCGyiKb/h5ipPpn0q54VtdVs7eWPWGgMpbuCEADl9QoCg+wrVK9skU3Zk3XJXS2QL3UdgGbOMeQ+Z/lQbxbq0traQ2MbkNMvM5B6R9MDyyQc+g9aLOJgxtrPlGwu1Le3K/wDXFC82p6TpvFDtrlv2gkt4TbyFAwi+IMfr5eVC+wtMb0Sw06x1uyZkZ5VlGW7QFIyVypPj16e9SOLbPTtR15kZXEvZRqJkccjMTsD64x086kcQ3OjX8N1a2ViXvXKIXS3A5skHAP4jj38KZ0V9H05Ow1ezIna5zCZLckAsBy7DoSemRWbTek1r67k4vsQeENXljubrRmfuJzdhlubZc8yZ8RjJHsfOjXQpW5ZIOXCJupAwB6Y+lCt/e6BccV6emjxD7eLhvtEkYIQoI2yOuM/KiPhvmFzqRYEL2qYyOv3a5P8A75VqWYb3Kxe6LTULg2llPcLH2jRoSqFgvMfAZOw38aGbTizWO35Lrhm6ERPxQsWI+oAP1FW3FEuqQ6eraNbG5mL4aMOV7uOuxBPhsCOvpQw2n6zbabLqN7pOlgxqZGiDOZMDc/EWXNEbrYrUeSXxXfnUrHs7G1eK5deRpJ5IosRn4lILZPtjY70GLoupRusiQiQoQw7CZJGGN84U5q90fiq6vrhbTT9Pk7U/syxhVHmfuthRe88UiCEqsp8XkAbf0z61Dk27FNMZ5uEokQBQXGSPOvZJVROfOR6VT2uMl3JJPVj4n60xrd2be0cxnfHdAPjTRhE1TT0vJ5JYsRvIc4UZGfOrzRrO10+xWK3fIO7O53ZvWqXtykYzuQKc0jUEvYpVPVTjfb+tABPSofF7NZn7s88f7DGrawv4L5CYiQy/EjdVoAlUqVKgAbnDuCInCNk7lcjxoN1bg03121zPdXryN49qsuB5AELgelGPN3j712D02rh0Kmg0VIKW5k0HFOoaTJJYxASiKQxIQzxu3KeUZ7NgGOABvn3o4u9J12awjuLK4sbiZlDGOVHcHO/dZ3bPzxQzr3DhXia0WykdL+9uO0UjBVADlpPAjHXGDvnB8K0SES6YMRI09l4xqO/F+6PxL+UbjwyMAdin6o3McU02mD8cF/b6R9p1sxW0kLEtyv3Ejx16kA+g9Ns1X8W6BLqumW19aAyTQrlVTZpIzvgZGcjqB45Pjiju0mgug0kLpLGTgkb7+R9aha3LdRPFHBaK9o6OZpubvRsMcuB4539sVOHhjnFNWYCcM69Y6hxHpy3UMoullYRStISCxHKAV+vsamcda3ZaXxHKRDLJdrBGrOsmFXByNvE4J39vWu9WtNEuJFutTgjWbIP2qN2ikz4ZZSMn1NeabZ8Pdqbmyhju5kxma4na4Knw+I48PKk/SQ5fL6EXqXv1GeCtFuHluteukZDPzfZxNsQrbs5A6Z6D0yfKroTXlxpUl9oIF4zEKgil5BIM4O4IOx8Mg7fKrbR7qe4vOye1zb9kW+08/wCPPwke2+fSrVxa2NszcsUEEfeJGFVfM+VPSUUooFHALabHxS9o9xdQpbuoJWI3rlmwPzc6j50LXfGN1rcY0wI6/aiIueaQMFzt8KICf19q0MSy60OSFXi007STMCGnH7KDqFPi3iOnnWe2WgPa8QXdzqEwaWxuDLJEsWAQSWV85wFPXAB3GPWid4rApxk2ox6kzh6xn0aa7iFzlAqrIFDBS53xhgDsuD/eogtSdjsvy3NQBzgKJd5nJlkH52OSPl0+VWVnFvhlL43KjoPc1EFZD5qMZaY7IuYYVhQu7nBXHJnPzPrVJcvJeTsx2t0blX8zZxt6f1qYVkkb72YyQg7pERnHkSKZvZESIdjjsx8Pp6VcoS2tw6EHGSKrpGFlfQS4PZ3UYQn86jH8v5Uw+sbhQdzUi4iF9p0cSBlnV+0RugDDOAfSgCRdHHwEex3H1pjTrw2t8sgHoVJxn0riK6jvIFlH3cvwyLnYOOoqDMWSQErup6edAB3o+opqumwXsSMgkXvRsd0YHDKfUEEUqoODLjsrzUdPbYcwuoh6Pnn/AMYJ/vUqiLuhlWCjPGx7zd4+9OxtUQv329zT8bAVwYbj2MFIbTWft1ym0qdlHcE7RE4yh8geUEHzyPEVcZI65qGxWRWR1DKwwVIyCPKoscN5ZD+xFZ4PC3lbBQfkf/tO3qBXY4estOmRnlHNx/U7eFB9sjWWK5Mkcfa2z8jnmYKM/hbHN0YEUza6pcmEyxXdrcRrCs7C5Vrd1jbOGZhlcHB/COhri61O3uIUt5SbO47aJ+yvB2fNyurEK3wscA/CTQ9e6bdJpUwmt7mSOPTIRLEwDAkJcKVXGzcrOhxknfboK0tRZQKlupLeQf7ICvNk/c3MR58DfGSudq9a8N5yJ/8AUtJuWQPcQ7469GPTPlVNEJEa4SYFZpnhawVzlgnbuygfugqSPAYz0pm0tHtoNNvrIrJOyhkihAHdKpCSd98BuYn8npU6QuXSancyhhBLp1uqlQxRnuCoOcHACgDY75I2p+w05bnkutS7W6fIeL7QwKgYBB5AAobr4Ejzqr0/S+2t7WFO1hjGnvBMTEQCMsse58V5pDj19s2NpqNvaW0dvI0clygAa3siZeU488DGTvlsdfnRZIC6z0oT4heG+1GGO0QNg/2qcDZ1QkiPPj32GfLp51aOL7URyzZtLY9YkfvuPJmHT2X64qj1SdYmMNqFjUDkULgYUdAPLfP0FKnJS9KG0/S9fYZaWOGR3mBLsc9mvU+58Kh3l1Ncgq7csQ6Rpso/z+dNk7U2/LVhRFYGNhJExRxuCuxq1sdRe6gkWY/eoBzHpzevvVZMNvh/SpvD8Sul2zqD8IH60AdWsaMVbGSXJ+WKqtZaSbUJYzIxjTAVM7DYeFTdIue0v3iXHIqsfmT/AJVEveVtRnIG3NQBI0ue4sx9zIcHZlO4Yeoq47eK7XCjkk/4ROx/dPh7GqaHGPEU+Nx4UAP6m+oWsUF7o6hryPmgYNkdxsE5+aD6mvKkWmoPDs4MgAwMnelSpUru6Zvo8dy4KDgnbuWKyZkbfxqXG1V8PxH3qwhGwriwFMlRjO9PpjzriP4a7FboFGdMkUqlJUV1bqrDINQToGnqc28clqc5/s0zxD6KQKnp1p5QK1xZRoqjpNwuOy1nUVA8OdGx/Epr0aVdHZ9Z1Bh+9GP5IKtsUqcmyrRVjQ7Rt7lprnzE8zyD+EnH6VOhghgQJFGqKOgUYA+VPV4ao2Skcs3dIB6igDXOGeJrm+klsNVto4WPdQoMj9K0A023xUiTsxsKjht4T8mWvwnxiOusQ/KMf5VGm4R4rkz2mtEfuDl/litdAB8KakUb7CnRSauD4ifZey+DFJ//AI81qRuaXU3dv2i7k/8AVRhwdolxo+hXiXN09xO8hbLknACgAbk0YyKMdBVFeMym6CkgY6A+lXSSFyqylv4BPgTStZg1GZtUuUkRocKq42OevQVV63wnrc+uXtxaX8iq8xZAJGAUeXXFHcHduIeXbunpU+1AYsSMnmO5osQqjTujOYNF40twBHcxygeEhU/ry5/WpiWvGyddPspPbP8A5CtLiVfIfSpcajHQVXR+xv1D6xXsZeF4vA73D6v+5IB/WlWtIox0FKjS+7Dnx/Bf35P/2Q==На численні звернення щодо зміщення строків виплати пенсій у липні 2018 року Пенсійний фонд України інформує.
Зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску.
З початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 млрд. грн., зокрема 1,7 млрд. грн. протягом 24 липня.
Виплата пенсій у поточному місяці буде забезпечена фінансовим ресурсом в повному обсязі.

 


25-07-2018

 

Інформація про заходи з недопущення виникнення випадків захворювання на ботулізм, гострі кишкові інфекційні захворювання та харчові отруєння серед населення району

Найбільш значущими у передачі збудника харчовими продуктами є овочі та фрукти – 22,9%, м'ясні продукти – 19,6%, молочні продукти – 4,9%, кондитерські вироби – 4,9%, рибні продукти – 1,6%, напої, соки – 1,6%, інші продукти – 16,3%.
Виникнення захворювань пов’язано в основному із недотриманням санітарно-гігієнічних правил.
Виникненню та розповсюдженню захворювань сприяє незадовільний санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан об’єктів торгівлі і громадського харчування, об’єктів водопостачання та водовідведення, неповнота охоплення періодичними медоглядами декретованих контингентів, недотримання операторами ринку гігієнічних вимог щодо умов та технології виготовлення, обробки, зберігання, транспортування, реалізації харчових продуктів, недотримання правил особистої гігієни, порушення дезрежиму, реалізація харчових продуктів у невстановлених місцях.

З метою вжиття відповідних заходів щодо збереження здоров’я людей та недопущення епідускладнень щодо гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь, недопущення виникнення випадків захворювання на ботулізм, керуючись законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», для стабільної санітарно-епідеміологічної ситуації в районі необхідно забезпечити:
- покращення санітарно-технічного та санітарно-гігієнічного стану об’єктів торгівлі, громадського харчування, дитячих та підліткових закладів, об’єктів водозабезпечення;
- дотримання операторами ринку харчових продуктів гігієнічних вимог щодо харчових продуктів, зокрема, тих, які здійснюють транспортування, зберігання та реалізацію в’яленої риби у районі;
- дотримання вимог законодавства щодо гігієни та навчання персоналу, у тому числі щодо дотримання правил особистої гігієни, проходження обов’язкових медичних оглядів, наявності особових медичних книжок;
- дотримання операторами ринку гігієнічних вимог щодо водопостачання та водовідведення, покращення якості питної води, яка подається населенню;
- проведення операторами ринку харчових продуктів дезінфекційних заходів з використанням ефективних деззасобів ;
- дотримання нормативних вимог по вивозу побутових відходів з території житлової забудови, місць вуличної торгівлі, зупинок громадського транспорту, охоплення санітарною очисткою приватного сектору;
- організацію та забезпечення контролю з метою недопущення виготовлення, придбання, зберігання або реалізації в’яленої риби невідомого походження на території району;
- забезпечення інформування населення району, у тому числі, через засоби масової інформації про виявлені факти виготовлення, придбання, зберігання або реалізації в’яленої риби та ризик для життя і здоров’я людей внаслідок придбання в’яленої риби у невстановлених Законом місцях торгівлі.

Відділ державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства
Бродівського районного управління
ГУ Держпродспоживслужби у ЛЬвівській області

 


25-07-2018

 

ЗБЕРЕЖИ СВОЄ ЗДОРОВ’Я ВЛАСНОРУЧ

Сальмонельоз – гостре інфекційне захворювання, збудником якого є патогенні мікроорганізми – сальмонели. Відомо більше 2200 типів сальмонел, із яких близько 100 – патогенні для людини. Сальмонельоз передається фекально-оральним шляхом, переважно харчовим шляхом. Основним джерелом інфекції є сільськогосподарські тварини (велика рогата худоба, свині, качки, гуси, кури), гризуни, а також людина. Факторами розповсюдження сальмонел, як правило, є продукти тваринного походження. Частіше за все захворювання виникає при споживанні інфікованих м’яса і м’ясних продуктів, яєць, особливо коли додаються в різні страви сирими (наприклад, в домашній майонез, соус, крем, пудинг). Інфікування продуктів харчування відбувається при контакті сирих та готових продуктів, під час їх зберігання та транспортування, при використанні спільного кухонного приладдя. Інкубаційний період сальмонельозу може тривати від декількох годин до двох днів. Захворювання починається гостро, з підвищення температури і наростання ознак інтоксикації (головний біль, ломота в м’язах, слабкість) .Потім у животі виникає біль спастичного характеру з переважною локалізацією у верхніх відділах живота і пупкової області, нудота і часта блювота. Незабаром приєднується діарея, калові маси досить швидко набувають водянистий, пінистий характер, смердючий, іноді відзначається їх зеленуватий відтінок. Після перенесеного сальмонельозу, незалежно від його форми, деякі хворі продовжують виділяти збудника (бактеріоносійство) до місяця. Якщо бактеріоносійство затягується більше трьох місяців, його визнають хронічним.
Щоб запобігти захворюванню на сальмонельоз, необхідно виконувати певні правила: - сирі продукти тваринного походження слід відразу після покупки покласти в холодильник і зберігати їх окремо; - яйця перед вживанням слід ретельно вимити . Чим свіжіше яйце, тим менше ймовірність розмноження в ньому сальмонел. У прохолодному місці яйця лежать без проблем 8 тижнів. На упаковках яєць стоїть дата фасування, а потрібно орієнтуватися коли яйце було знесено; - приготовану теплу страву з сирих яєць (наприклад, соус), необхідно вжити в їжу в перші дві години після приготування. А якщо холодну страву (майонез), то зберігати його можна в холоді не більше доби; - розморожувати кури слід в холодильнику .
При приготуванні страв із птиці, не торкайтеся до інших продуктів;
- м’ясо і птицю необхідно добре проварювати або прожарювати невеликими шматками;.
- страви, до яких додають молоко або яєчний жовток, необхідно додатково проварити;
- для сирих продуктів використовувати окремий посуд та приладдя, після вживання обдавати окропом;
- дотримуватись на кухні взірцевої чистоти, своєчасно прибирати сміття, харчові відходи, не допускати появи мух, тарганів і гризунів;
- необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, частіше мити руки з милом, особливо, після повернення з вулиці, перед вживанням їжі, після відвідування туалету.
Якщо не має умов для миття рук, використовуйте вологі серветки, дезінфікуючі засоби для рук;
- не допускайте змішування свіжо приготованої страви із її залишками попереднього дня,
- не купуйте продукти харчування в місцях стихійної торгівлі
- під час поїздок не споживайте швидкопсувні продукти: молочні, м'ясні, салати, заправлені сметаною або майонезом, кремові вироби.
Якщо у Вас або членів Вашої родини все ж таки з’явилися перші симптоми захворювання – підвищення температури тіла, озноб, головний біль та біль у животі, пронос – негайно звертайтесь за медичною допомогою. Пам'ятайте, що захворювання легше попередити, ніж лікувати. Захист Вашого здоров'я – власних руках.
Відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бродівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області

 


24-07-2018

 

Дерпатемент економічної політики спільно з Головним управлінням статистики у Львівській області Департаментом охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Департаментом освіти і науки ЛОДА офіційна сторінка розробили опитування щодо якості життя населення Львівщини. Відтак усіх небайдужих запрошують взяти в ньому участь.
Опитування стосується низки сфер. Це #медицина, #дошкільна_освіта та #середня_освіта, #соціальна_інфраструктура та #транспортна_інфраструктура. Кожній галузі відповідає окрема анкета.
Опитування триватиме до вересня.
Анкети для проходження опитування доступні за посиланням: http://loda.gov.ua/opytuvannya_naselennya

 


26-06-2018

 

До відома та виконання всім директорам підприємств, установ, організацій та всім жителям Бродівського району!

stopЗгідно рішення Львівської обласної ради від 17.04.2018 №687 щодо встановлення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області припиняється публічне відтворення у закладах ресторанного господарства, клубах, на підприємствах, в установах, організаціях, громадському транспорті, закладах культури незалежно від форм власності на підпорядкованій території аудіовізуальних творів російських артистів, дії яких створюють загрозу національній безпеці України»
Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, публікуються на офіційному сайті Міністерства культури України  у рубриці "Інформація". 

 


 

21-06-2018

ПАМЯТКА
Перелік документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об"єктів ІІ та ІІІ груп

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу.
Відповідно до п. 2 «Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №302, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам-підприємцям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.
1. Заява встановленої форми на ім’я директора Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб"єкта господарської діяльності.
3. Позитивне рішення від установи державної санітарно-епідеміологічної служби щодо можливості видачі дозволу.
4. Повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження окремих громадських організацій та окремих громадян. (газета).
5. Лист-підтримку від місцевої райдержадміністрації. (після 30-ти днів виходу публікації).
6. Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (2 примірники).
7. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (2 примірники).
8. Електронні носії XML-файли (на СD-диску).
9. Копія Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Заяву на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з відповідним пакетом документів необхідно подати в Центр надання адміністративних послуг м. Львова або його територіальні підрозділи ( ЦНАПП).
10. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру подано у Регламенті (інформаційна картка) на веб-сайті Департаменту екології та природніх ресурсів Львівської ОДА .


21-06-2018

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для обʼєктів ІІ та ІІІ груп
ЗАВАНТАЖИТИ https://drive.google.com/file/d/0B4yo91ZKwI7tWnFXdkdQNDAwZFE/view


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об"єктів ІІ та ІІІ груп
ЗАВАНТАЖИТИ https://drive.google.com/file/d/0B4yo91ZKwI7tMmlrNUNZa1ZhMTQ/view

 


 

14-06-2018

Шановні керівники та власники підприємств!

Інформуємо Вас про можливість участі у відборі підприємств для отримання технічної підтримки з визначення та реалізації енергоефективних пілотних проектів.
У рамках реалізації проекту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», який реалізується GIZ за дорученням Німеччини, запрошуються підприємства хлібопекарської, молочної промисловості, а також машинобудування та виробництва неметалевих будівельних матеріалів, подати свої заявки про отримання технічної підтримки з визначення та реалізації енергоефективних пілотних проектів.
Пілотні проекти складатимуться з трьох етапів:
Детальний енергоаудит: обрані компанії на першому етапі отримають звіт із переліком економічно та технічно доцільних енергозберігаючих рішень для конкретних підприємств.
Розробка рентабельних проектів з енергоефективності: на основі результатів першого етапу обрані компанії отримають чіткий план впровадження енергозберігаючих та економічно доцільних заходів.
Підтримка у впровадженні проектів: на цьому етапі експерти GIZ надаватимуть компаніям інжинірінговий та консультативний супровід у реалізації проектів, розроблених на попередньому етапі. Фінансування заходів компанії-учасники проводитимуть за власний рахунок завдяки банківським позикам або з інших джерел.
Зацікавлені у співробітництві компанії, повинні заповнити форму заявки до 22 червня 2018 року та надіслати її на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
Більш детальна інформація на сайті компанії.

 


06-06-2018

 

Щодо приєднання України до Єдиного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією

У зв'язку з приєднанням України до Єдиного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією (The Common Reporting Standard (CRS)), перший обмін планується у 2019 році.
Шляхом обміну інформацією між країнами світу Державна фіскальна служба України автоматично отримає всю інформацію про закордонні рахунки громадян України, зареєстровані на їх ім’я компанії (у тому числі офшорні), володіння ними акціями закордонних компаній (у тому числі як кінцевих бенефіціарів), отримані ними доходи за межами України, джерела виникнення капіталу, суми залишків на закордонних рахунках, історію платежів тощо.
Рада голів державних адміністрацій спільно з партнером Міжнародною Консалтинговою групою CONSULCO, яка є транснаціональним лідером у сфері податкового планування, корпоративного структурування, міжнародного управління активами, інформує про можливість отримати консультацію від експертів CONSULCO і встановити довгострокові відносини.
У разі необхідності фахівці CONSULCO нададуть консультацію з питань податкового законодавства і трастових структур, запропонують захист або реструктуризацію активів, виконають комплекс робіт щодо захисту персональних даних відповідно до вимог міжнародного законодавства.
Переведення власних активів до трастів не суперечить вимогам міжнародного і українського законодавства, не є об'єктом при автоматичному обміні податковою інформацією, активно використовується лідерами країн світу.
За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: +380(50)469-14-15.
З метою уникнення порушень чинного міжнародного законодавства і законодавства України, рекомендується скористатися можливістю і використати час для легалізації статків.

 


 

05-06-2018

Результати проведених обстежень роботи лісопильних об’єктів

Протягом квітня – травня 2018 року комісією з обстеження та забезпечення легалізації роботи лісопильних об’єктів Бродівського району обстежено 50 лісопильних об’єктів, з них:
32 діючих;
18 на момент обстеження не здійснювали господарської діяльності;
та по 12 об’єктах інформація про господарську діяльність не підтвердилась.
В ході обстежень виявлено ряд недоліків: відсутність документації щодо надходження і обліку лісопродукції, відсутність посвідчень з охорони праці, неофіційо працюючі люди, порушення норм пожежної безпеки та норм екології.
Всім керівникам лісопильних об’єктів вказано на недоліки та надані відповідні рекомендації щодо легальної роботи, складено акти, копії яких щочетверга надаються у Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства.

ПОРЯДОК
використання лісових ресурсів та обліку деревини на лісопильних об’єктах

Лісопильний об’єкт має бути введений в експлуатацію згідно з чинним законодавством.
Територія лісопильного об’єкту має бути огороджена.
Лісопильний об’єкт повинен працювати за встановленим порядком робочого дня.
На кожному лісопильному об’єкті має бути книга обліку лісопродукції:
- пронумерована,
- прошнурована,
- скріплена печаткою,
- погоджена райдержадміністрацією,

- податковими органами району.

В книгу обліку лісопродукції відповідальна особа заносить відомості (дата звернення, прізвище власника лісоматеріалів, номери машин, супровідні документи, які підтверджують первинне походження лісопродукції, порода, асортимент, сорти лісопродукції, кількість одержаної в результаті переробки продукції).
Документи на лісопродукцію, яка переробляється, мають зберігатись до виконання замовлення і повертатись їх власникові при вивезенні ним готової продукції.
Під час надходження лісоматеріалів на лісопильний об’єкт відповідальна особа робить у документі на лісоматеріали відмітки про час надходження лісоматеріалів та про час закінчення порізки.

 


30-05-2018

 

Щодо закупівель в системі « Prozorro »

З метою підвищення ефективності проведення процедур закупівель через електронну систему закупівель керуючись Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про публічні закупівлі», враховуючи рішення сесії Львівської обласної державної адміністрації від 17.04.2018 № 655 «Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету на 2018 рік», доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 24.05.2018 № 33/0/6-18 здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель за умови, що вартість таких товарів і послуг становитиме не менше 50 тисяч гривень, а робіт – не менше 100 тисяч гривень, а також не перевищуватиме меж, встановлених частиною 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
Забезпечити проведення усіма розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня допорогових закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до п. 1 доручення голови Львівської облдержадміністрації від 24.05.2018 № 33/0/6-18.
При закупівлі товарів, робіт і послуг керуватися рекомендаціями стосовно порядку придбання товарів, робіт і послуг через електронну систему публічних закупівель.
Доводимо до відома, що доручення голови обласної державної адміністрації від 10 січня 2018 року № 2/0/6-18 втратило чинність.

РЕКОМЕНДАЦІЇ стосовно порядку придбання товарів, робіт і послуг через електронну систему публічних закупівель


29-05-2018

Форум бізнес- і ІТ-лідерів м. Київ, 21 червня 2018 року

Рада голів державних адміністрацій інформує про проведення українською компанією Terrasoft, яка є одним з ключових гравців на міжнародному ринку корпоративного програмного забезпечення для управління бізнес-процесами і CRM, наймасштабнішої бізнес-події цього літа Форуму бізнес- і ІТ-лідерів, який відбудеться у м. Київ, 21 червня 2018 р.
Місце проведення: м. Київ, пр-т. Лобановського, 119, концертний майданчик Stereo Plaza.
Умови участі: безкоштовно (обов’язкова попередня онлайн реєстрація).
На Форумі зберуться понад 2000 учасників для бізнес-спілкування, які зможуть розширити коло ділових контактів, знайти нових клієнтів і партнерів. Також у рамках Форуму буде працювати експозона, де всі учасники зможуть ознайомитися з продуктами в галузі BPM- і CRM-систем.
Програма Форуму складається з трьох потоків:
• Історії успіху і кейси: кейси компаній про стратегії та підходи, що допомагають пришвидшуватися на кожному етапі роботи компанії і ще швидше знаходити нові точки для росту.
• Інструменти і технології: кращі практики застосування BPM- і CRM-інструментів у різних сферах діяльності організації, що допомагають компаніям швидко зростати і розвиватися.
• Тренінги і мастер-класи: авторські майстер-класи з управління взаємовідносинами з клієнтами та оптимізації процесів компанії.
Своїм досвідом поділяться представники найбільших організацій: MTI, ПУМБ, Біосфера, Датагруп, Fedoriv, Deloitte, Vodafone Україна, ELDORADO, Hewlett-Packard Enterprise, Укртелеком, Нафтогаз України, MULTIPLEX, Miller Heiman Group, Бізнес-Конструктор та інші.
Більш детальну інформацію про Форум бізнес- і ІТ-лідерів можна отримати від працівників компанії Terrasoft за телефонами: +380(044)363-31-33, +380(95)924-36-96. А також в режимі онлайн через Інтернет на сторінці реєстрації учасників на Форум за гіперпосиланням: https://www.terrasoft.ua/global-tour-2018/kiev?partner=glavrada .
Гіперпосилання на сторінку реєстрації учасників на Форум для розміщення на сайті Адміністрації: https://www.terrasoft.ua/global-tour-2018/kiev?partner=glavrada

 


 

22-05-2018

Моніторинг державних закупівель в системі Prozorro протягом січня-травня 2018 року

Моніторинг закупівель - це крок до підвищення ефективності публічних закупівель. Станом на 15.05.2018р. відділом економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі райдержадміністрації проведено моніторинг 47 розпорядників бюджетних коштів.
Всі розпорядники бюджетних коштів зареєстровані у системі Prozorro та здійснюють закупівлі відповідно до Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», Доручення голови ЛОДА № 2/0/6-18 від 10.01.2018 року, Рішень « Про затвердження порогу публічних закупівель ».
Відповідно до ст. 4 Закону розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють річні плани, додатки до річного плану протягом 5 днів з дня їх затвердження.
Розпорядниками бюджетних коштів проведено:
• 35 - відкритих торгів;
• 15 – переговорних процедур;
• 166 – допорогових закупівель;
• 183 – звітів в системі Prozorro.
На виконання Доручення голови ЛОДА № 2/0/6-18 від 10.01.2018 року протягом січня-травня 2018 року розпорядниками бюджетних коштів Бродівського району проведено 166 допорогових закупівель у системі Prozorro.
Економія по закупівлях в системі Prozorro за відповідний період становить – 853,6 тис. грн.
Пророблена робота.
1. Всі розпорядники зареєстровані в системі.
2. Висвітлили річні плани і зміни до них.
3. Проведено інформаційну кампанію шляхом індивідуального інформування розпорядників бюджетних про необхідність здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель за умови, що вартість таких товарів і послуг становитиме не менше 10 тисяч гривень, а робіт – не менше 100 тисяч гривень, а також не перевищуватиме меж, встановлених частиною 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до Доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 10.01.2018 № 2/0/6-18.
4. Відібрані пояснення щодо порушення вимог установлених Законом України «Про публічні закупівлі» у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель ( є Рішеня «Про затвердження порогу публічних закупівель» - сума не перевищує 50 тис.грн., відсутність фінансування, вартість Договорів не перевищує 10 тис. грн.).
5. Постійно надається консультаційна, інформаційна та інша допомога щодо реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів відповідно до чинного законодавства.
Просимо Вас при використання бюджетних коштів керуватись Законом України «Про публічні закупівлі» та дорученням голови обласної державної адміністрації № 2/0/6-18 від 10.01.2018 року.


18-05-2018

Санкції, які громади можуть застосувати до роботодавців, що порушують законодавство про працю

Починаючи з 2017 року, органам місцевого самоврядування делеговано додаткові повноваження у сфері контролю за дотриманням суб‘єктами господарювання законодавства про працю (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2017 № 1774). Процедурні питання щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю визначені у постанові Уряду від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Одним із аспектів контрольних повноважень є відповідальність за порушення законодавства про працю, зокрема, накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. Так, статтею 265 Кодексу законів про працю України та статтею 53 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення. Безпосередньо механізм накладення штрафів на суб’єктів господарювання та роботодавців визначено Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509. Право накладати штраф надано посадовцям Держпраці, а також керівникам виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступникам. Серед підстав для накладення штрафів є наступні:
• рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору;
• акт про виявлення ознак порушення законодавства про працю або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади;
• акт документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.
Санкції за порушення законодавства про працю та зайнятість визначені у статті 265 Кодексу законів про працю та статті 53 Закону України «Про зайнятість населення». Зокрема:

Суть порушення

Санкція

Сума, грн

(станом на 01.01.2018)

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

30-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника

111 690,0

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

11 169,0

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника

37 230,0

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

11 169,0

Недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

100-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

372 300,0

Невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

2-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб

7 446,0

У відповідності до статей 259 та 265 Кодексу закону про працю України, статті 53 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509 та наказу Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017 № 1338 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2017 № 1500/31368) суми штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість (у залежності від видів порушень) зараховуються до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або до державного бюджету.
На сам кінець слід зазначити, що встановлення високих розмірів штрафних санкцій повинно було б, на думку ініціаторів закону, стати дієвим інструментом у боротьбі з нелегальною зайнятістю та іншими порушеннями законодавства у сфері трудових відносин. Однак поки що кардинальних змін у зменшенні тіньової зайнятості, на жаль, немає.
Також слід зазначити, поки що не надто ефективно працює інститут інспекторів праці в органах місцевого самоврядування.


 

15-05-2018

НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ для тих, то працює без оформлення в Україні або закордоном!!!!

15.05.18 субсидіїВідповідно до нових правила нарахування житлово-комунальних компенсацій(субсидій) в 2018 році, право на отримання субсидії втратили наступні категорії громадян:
орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в оренду
особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості як безробітні.

Таким громадянам органи УПтаСЗН автоматично зараховують в дохід три прожиткові мінімуми, що істотно знижує ймовірність нарахування субсидії.
особи, які вчинили одноразову покупку або оплатили послуги вартістю понад 50 тисяч гривень
володарі автомобілів, з дня випуску яких пройшло менше 5 років. Виняток становлять мопеди або машини, видані соцорганами
власники житлових приміщень з великою квадратурою: площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку — 200 кв. м. Обмеження не поширюється на дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї
У разі безробітних субсидія надаватиметься тим, хто офіційно зареєстрований в Україні у службі зайнятості. Тим, хто працює без оформлення в Україні або закордоном, буде автоматично рахуватися дохід три прожиткових мінімуми - 5286 гривень.
Крім того, відтепер отримувачі субсидій мають декларувати доходи всіх членів сім'ї, навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами.

ДЕТАЛЬНІШЕ про це: www.lawportal.com.ua/zhitlova-subsidija-novi-pravila.html

 


27-04-2018

 

Актуальні пропозиціх від міжнародних фондів та донорів

Перелік донорських організацій


14-05-2018

Ключові ризики працевлаштування за кордоном та переваги отримання легальної заробітної плати!

2гроші ода13Бажання заробити гроші для своєї сім'ї штовхає людей розширювати географію пошуку роботи. І в багатьох випадках, враховуючи рівень оплати праці, громадяни України обираються варіант працевлаштування в країнах Європи.
Ризики підстерігають українців не тільки при пошуку роботи, але і по прибутті в іншу країну. Обманюють людей як агентства і звичайні посередники, так і прямі роботодавці. Існує величезна кількість невеликих і напіванонімних контор, що заманюють довірливих людей, які шукають роботу, щоб зібрати свої комісійні і втекти.
Багато посередників пропонують свою допомогу в оформленні віз. Але абсолютно всі посольства і консульства заявляють, що ніхто не може посприяти отриманню візи або скоротити терміни її оформлення. Єдине в чому вам можуть допомогти – зібрати пакет документів. Деякі шахраї йдуть далі і просто вклеюють в закордонні паспорти підроблені візи. Такий обман виявляється при перетині кордону і вам надовго буде закритий шлях в потрібну країну
Після введення безвізового режиму для українців у Європі з’явилася ще одна схема шахрайства. На просторах інтернету, особливо в соцмережах, стали з’являтися оголошення про набір працівників в Європу за біометричним паспортом. Часто пропонують роботу в Німеччині, Нідерландах, Норвегії з легалізацією по прибутті в країну призначення. Кандидатам на роботу необхідно розуміти, що такої легальної роботи для некваліфікованих працівників немає. Виняток становлять фахівці в IT сфері, інженери, архітектори і т.д., але вони повинні знати мову і їм дійсно оформляються робочі візи.
Найбільш поширені шахрайські схеми:
• продають запрошення на роботу і відкривають на їх підставі національні візи;
• укладають договори, які не відповідають фактичним умовам;
• оформляють візи в Польщу, а роботу надають в іншій країні, наприклад, Чехії (найпоширеніший напрямок для цієї схеми), Латвії, Німеччині;
• компанії, які займаються працевлаштуванням в Ізраїлі, як правило, пропонують їхати працівнику як туристу і там оформляти статус біженця. Природно, що в даному випадку ніяких гарантій легального працевлаштування ніхто не дає. Робочі візи некваліфікованим працівникам Ізраїль не оформляє.

Так, багато проблем штовхають безробітних до виїзду за кордон. При цьому велика кількість актуальних вакансій потребує укомплектування кваліфікованими кадрами тут і сьогодні. Вакансії, які можуть забезпечити Вам гідне життя в своїй країні, про які Ви може дізнатися в Бродівському районному центрі зайнятості:
 м. Броди, вул. Гончарська, 15, Бродівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості – Відділ взаємодії з роботодавцями; 
 www.facebook.com/brodyRCZ/-ВАКАНСІЇ.
 ролик https://youtu.be/qEsFZuXktnE.

Комісія з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення 
Бродівської райдержадміністрації

 

 


11-05-2018

 

ОГОЛОШЕННЯ
Конкурс інвестиційних проектів для учасників АТО

Відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської РДА у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформує про оголошений конкурс інвестиційних проектів з 4 травня 2018 року.
Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на території Львівської області;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.
Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
- вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;
- конкретний напрямок використання кредитних коштів;
- очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;
- очікувані ринки збуту продукції та послуг.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації з 4 травня по 4 червня 2018 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14% річних.
Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
За детальною інформацією звертатися у відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації: тел. (03266)43165, електронна адреcа Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 


 

11-05-2018

До відома суб’єктів господарювання у деревообробній галузі

Діяльність лісопильних об’єктів може призводити до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, утворення відходів та, як правило, передбачає водокористування.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу.
Згідно з п. 2 «Порядку проведення та оплати робіт, пов ’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №302, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами - це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам- підприємцям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.
Окрім цього, згідно з Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Мінекобезпеки від 10.02.1995р. №7, «стаціонарне джерело забруднення атмосфери» - підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
У випадку, якщо суб’єкт господарювання використовує автономну систему опалення (котли, конвектори, тощо); здійснює виробничу діяльність в результаті якої в атмосферне повітря потрапляють забруднюючі речовини відповідно до технологічного регламенту підприємства, необхідно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Водночас, відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані своєчасно і в повному обсязі сплачувати збори за забруднення навколишнього природного середовища.
Також, відповідно до розділу VIII Податкового кодексу України ст. 243 Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення підприємства, установи, організації та громадяни-підприємці зобов’язані сплачувати податковий збір за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Екологічний податок - загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря. За відсутності дозволу на викиди не можна провести сплату через невстановленість показників масової витрати та обсягів викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, що є грубим порушенням чинного природоохоронного законодавства.
При несвоєчасному отриманні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, подальше здійснення господарської діяльності підприємства вважатиметься як таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.
Інформацію щодо отримання дозволу можна отримати на сайті Департаменту екології та природних ресурсів в мережі Інтернет за адресою: www.екоlоgіa.lvіv.uа в розділі «Дозвільна діяльність».
Відповідно до положень ст. 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у Порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.
Форма декларації про утворення відходів наведена у додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №118" Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми".
Декларації подаються власниками відходів через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг.
Суттю декларації є подання суб'єктом господарювання до відповідного державного органу документу із зазначенням відомостей, на підставі яких він виконує певні дії щодо здійснення господарської діяльності. Враховуючи вищенаведене, декларація про відходи є за своїм правовим навантаженням близькою до декларації відповідності матеріально- технічної бази вимогам законодавства.
Окрім цього повідомляємо, що згідно ст.ст. 44, 49 Водного кодексу України водокористувачі зобов’язані економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод; здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.
Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.
Спеціальне водокористування здійснюється лише на підставі дозволу.
Відповідно до зазначеного, здійснення без дозвільних документів спеціального водокористування для забезпечення господарської діяльності підприємства вважатиметься як таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.
Статус дозвільного органу з видачі дозволів на спеціальне водокористування належить територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (Сектор територіального органу Держводагенства України у Львівській області).
Інформацію щодо отримання дозволів можна отримати в мережі Інтернет на сайті Львівської міської ради у розділі «ЦНАП» —> Сектор у Львівській області Державного агенства водних ресурсів України Послуги —> Реєстр послуг —> Органи виконавчої влади —> Сектор у Львівській області Державного агенства водних ресурсів України.

 


 

05-05-2018

ОГОЛОШЕННЯ

investusУ межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 14 лютого 2017 року № 364 розпочинається конкурс інвестиційних проектів. Він триватиме з 04 травня 2018 року по 04 червня 2018 року.
Умови Програми передбачають відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами (14%), отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Співпраця здійснюватиметься у двох напрямках: «Підтримка малого бізнесу» та «Підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО», які працюють у сферах:
• «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння»;
• «Виробництво меблів»;
• «Виробництво харчових продуктів».
Згідно з умовами першого напрямку Програми, розмір кредиту, за яким погашатимуться відсотки для одного суб’єкта малого бізнесу, не може перевищувати 750 тис. грн. не більше, ніж на три роки (36 місяців).
Згідно з умовами другого напрямку Програми розмір кредиту, за яким погашатимуться відсотки для однієї фізичної особи-підприємця учасника АТО не може перевищувати 300 тис. грн. не більше, ніж на три роки (36 місяців).
За детальною інформацією звертатися у відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації: тел. (03266)43165, електронна адреcа Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 


 

04-05-2018

Оголошення

Організація «Гранд Експерт» представила інтернет-ресурс, зокрема, систему моніторингу «GRAND EXPERT» (веб-сайт:www.grand.expert) - використання якого покращить комунікацію аграрних компаній, фермерів із пасічниками. Вони зможуть оперативно отримувати інформацію щодо обробки полів пестицидами , що стане додатковим дієвим механізмом по запобіганню отруєнь бджіл.

 


 

02-05-2018

До уваги роботодавців району!

Комісія з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Бродівської райдержадміністрації постійно проводиться цілеспрямована робота щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати найманим працівникам, дотримання державних мінімальних гарантій з оплати праці на підприємствах, в організаціях, установах, а також у суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.
Складна економічна ситуація у країні не може бути виправданням для тих роботодавців, які використовують найману працю без належного оформлення трудових відносин.
Керівники усіх підприємств, установ, організацій та суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства та нести відповідальність за порушення норм трудового законодавства.
Звертаємося до всіх роботодавців району – не чекайте інспекційних відвідувань та приходу інспекторів праці, своєчасно і правильно оформляйте найманих працівників на роботу, укладайте трудові договори, виплачуйте вчасно та не рідше двох разів на місяць заробітну плату.
Шановні роботодавці, подумайте про наслідки не оформлення трудових договорів, адже штрафні санкції за порушення трудового законодавства зросли з 01.01.2018 року.
Згідно ст.265 Кодексу законів про працю України юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 році цей розмір штрафу становить 111690 грн. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.
Звертаємо увагу найманих працівників, що при легальному оформленні трудових відносин Ви маєте право на відпочинок, на здорові і безпечні умови праці, на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, право звернення до суду для вирішення трудових спорів.
Нагадуємо, що лише офіційне оформлення трудових відносин гарантує громадянам право на працю з оплатою не нижче встановленого державою мінімального розміру (з 01.01.2018 – 3723 грн.) та право на соціальний захист.
Пам’ятайте, щоб змінити наше майбутнє на краще починати потрібно завжди із себе!

Задекларована праця – забезпечує трудові права і соціальні гарантії

Відповідно до Конституції України людина, її життя та здоров’я, честь та гідність, недоторканість визнаються найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має право на працю, тобто можливість заробляти собі на життя роботою, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. На превеликий жаль, останнім часом все частіше доводиться зустрічатися з таким ганебним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин.
Основна причина виникнення цієї проблеми – не вміння громадян користуватися правами, закріпленими у Конституції України, недостатній рівень правової освіти, відсутність правосвідомості та поваги до Закону, як у найманих працівників, так і у роботодавців.
Від неналежного оформлення трудових відносин, перш за все, страждає особа, яка погоджується на таку працю. Більшість найманих працівників не розуміють, що відсутність правового регулювання трудових відносин робить громадянина незалежної держави рабом.
Використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення працівника:
– гарантованого розміру заробітної плати;
– права на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
– права на оплату лікарняного;
– права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці;
– права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці;
– права на допомогу по безробіттю;
– права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
– права на зарахування виробничого стажу, тощо.
Укладення трудового договору та запис у трудовій книжці дає можливість найманому працівнику бути захищеним чинним трудовим законодавством у разі порушення його прав, а саме:
– в разі затримки в розрахунку по заробітній платі;
– відмові оплати праці за виконану роботу;
– недодержання зобов’язань роботодавця, тощо.
Що стосується суспільної небезпеки для громадськості, то всі ми є споживачами послуг у сфері громадського харчування, торгівлі, транспорту, будівництва та ін. Тіньова зайнятість сприяє поширенню професійних захворювань, аварійності на дорогах, низької якості виконуваної роботи, ризику виникнення нещасних випадків на виробництві, оскільки неоформлений робітник не проходить обов’язкового медичного обстеження, з ним не проводять інструктажі та навчання з техніки безпеки, охорони праці.
Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних явищ і натомість – жодного позитивного. Наприклад, у нашій області, як і в Україні в цілому, є непоодинокі випадки коли з працівниками, які не оформили свої трудові відносини, трапляються нещасні випадки під час виконання трудових обов’язків.
Дія Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” не поширюється на працівників, які виконують роботу без укладання трудового договору.
Тому, якщо із працівником, який працював без оформлення трудових відносин (працював по усній домовленості), трапиться нещасний випадок – він не зможе отримати належні страхові виплати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків, які здійснюються у встановленому законодавством порядку, а саме:
– допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
– одноразову допомогу у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
– щомісячну грошову суму у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, та ін.
Нагадуємо, відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпПУ, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.
У випадку неоформлення роботодавцем трудових відносин працівник має право звернутися до суду про встановлення факту трудових відносин. Так само, можна у судовому порядку підтвердити факт справжньої суми одержаної працівником заробітної плати, з якої роботодавець має сплатити відрахування до фондів.
Факт виконання працівником трудових обов’язків може бути підтверджений будь-якими документами, зокрема, і непередбаченими трудовим законодавством, а також показами свідків. У разі ухвалення судом рішення на користь працівника роботодавець зобов’язаний оформити трудові відносини та внести потрібні записи до трудової книжки

Комісія з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення
Бродівської райдержадміністрації


27-04-2018

Всеукраїнський Молодіжний форум відповідального лідерства

З 4 по 6 травня 2018 року у Львівській області відбудеться Всеукраїнський молодіжний форум відповідального лідерства, який організовує Міністерство молоді і спорту України, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації та Українська академія лідерства.
На учасників чекають цікаві лекції, обговорення та панельні дискусії, вправи на командоутворення та волонтерство у сільськогосподарській галузі Львівської області. Завдяки форуму молодь навчиться презентувати себе, здобувати практичні навички роботи в команді, знатиме, як не боятись публічних виступів, вміти добре вести переговори, та ефективно працювати з громадою.
Для того, щоб стати учасником форуму, необхідно заповнити реєстраційну анкету за посиланням https://goo.gl/J5AyUX. Уразі успішного заповнення аплікаційної форми, на електронну адресу, яка була вказана при реєстрації, прийде підтвердження з програмою заходу. 


 

26-04-2018

Оцінювання учасників закупівель товарів, робіт та послуг

Доводимо да Вашого відома, що департаментом економічної політики Львівської ОДА формується рейтинг учасників закупівель товарів, робіт і послуг, які брали участь у публічних закупівлях в електронній системі «Prozorrо».
З цією метою розроблено анкету оцінювання учасників публічних закупівель, яка розміщена в інформаційному банері «Оцінювання: виконавців робіт, постачальників товарів, надавачів послуг» на головній сторінці
веб-сайту облдержадміністрації (http://loda.gov.ua знизу веб-сторінки ).
Для формування узагальненого рейтингу учасників просимо керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників сільських, селищних, міських рад району заповнити вищезазначену анкету в термін до 01 травня 2018 року.
Звертаємо Вашу увагу, що заповнювати необхідно усі поля анкети, а також необхідно буде прикріпити PDF-копію угоди та зазначити унікальний код закупівлі в електронній системі «Prozorro».
Крім того, анкету можна заповнити за електронним посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBwmpmqjf-IvL-NsnEKA5F6pprC9_ZL5jcrqNh2FfVk0EKJg/viewform
Повторно наголошено про необхідність здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель за умови, що вартість таких товарів і послуг становитиме не менше 10 тисяч гривень, а робіт - не менше 100 тисяч гривень, а також не перевищуватиме меж, встановлених частиною 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 10.01.2018 № 2/0/6-18.

 


 

23-04-2018

Інструкція
щодо першочергових дій у разі виявлення
або застосування вибухових пристроїв

У разі виявлення працівником предмета, що за зовнішнім виглядом та місцем залишення може бути вибуховим пристроєм (ВП), необхідно:
 негайно повідомити начальника охорони про виявлення характерних ознак ВП, місце його знаходження, час виявлення та особу, яка виявила;
 проінформувати чергові частини УСБУ та ГУ НП у Львівській області;
 до приїзду правоохоронних органів визначений співробітник організовує евакуацію людей з будівлі та території, що знаходиться під контролем;
 оперативно виконувати всі рекомендації спеціаліста - вибухотехніка.
УВАГА: забороняється самовільно виносити можливий вибуховий пристрій чи спробувати вивести його з ладу.

Характерними ознаками, що вказують на можливу наявність ВП, можуть бути:
 виявлення в оточенні об’єкту валіз, пакунків, коробок та інших предметів, залишених без нагляду власників;
 наявність у виявлених предметів характерного вигляду штатних бойових припасів, навчально-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів чи їх елементів;
 наявність у виявлених предметів звуку працюючого годинникового механізму;
 наявність у виявленому предметі запаху бензину, газу, розчинника, паливно-мастильних матеріалів, хімічних речовин тощо;
 наявність диму, що виходить з предмету;
 наявність у виявленого предмета елементів (деталей), що не відповідають його прямому призначенню;
 надзвичайно велика маса виявленого предмета (наприклад, невідповідність ваги коробки від цукерок, банки від кави, блокнота та інше);
 наявність будь-якого додаткового контакту предмета з об'єктами навколишньої обстановки;
 наявність у дверях, вікнах будь-яких сторонніх предметів, закріпленого дроту, ниток, важелів, шнурів тощо;
 наявність стороннього сміття, порушення ґрунту, покриття на газонах, тротуарах за відсутності пояснень щодо їх виникнення у відповідних служб.

При виявленні підозрілого предмета суворо забороняється самостійно проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, відкривати, переміщувати, підіймати, перерізати та ін.)
Примітка: Треба пам'ятати, що марна трата часу при загрозі вибуху може призвести до людських жертв!

В усіх випадках про виявлення ознак вибухового пристрою або виникнення надзвичайної події повідомляти оперативних чергових правоохоронних органів невідкладно:

Черговий ГУ НП у Львівській області – (032) 2586880 або 102
Черговий УСБУ у Львівській області – (032) 2616143;
Черговий Бродівського МРВ УСБУ у Львівській області -098-8350018


19-03-2018

З метою належної та своєчасної підготовки котелень та теплових мереж до роботи в осінньо-зимовому періоді 2018-2019 років, попередженню технологічних порушень та аварій на енергетичному обладнанні період проходження опалювального періоду, інспекція Держенергонагляду пропонує виконати наступні заходи:
- забезпечити накопичення палива у відповідності до технологічних потреб;
- привести схеми зовнішнього електропостачання споживачів до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;
- укомплектувати енергетичні установки необхідним аварійним запасом матеріалів;
- підготувати машини та механізми до роботи в умовах низьких температур;
- провести ремонт обладнання електричних і теплових установок, та мереж у необхідних обсягах;
- провести випробування та налагодження обладнання електричних та теплових установок і мереж;
- провести промивку трубопроводів теплових мереж, центральних теплових пунктів систем теплопостачання;
- розробити експлуатаційні режими роботи систем теплопостачання;
- перевірити пристрої релейного захисту та автоматики;
- перевірити технічний стан ізоляції трубопроводів теплових мереж, інженерних об'єктів до вимог нормативної та проектної документації;
- провести протиаварійні тренування з персоналом, який експлуатує теплові установки та мережі;
- укомплектувати робочі місця оперативною та технічною документацією;
- забезпечити введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності;
- скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону.

Копію розроблених заходів та розпорядчого документу, яким ці заходи вводяться в дію необхідно надати до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Львівській області у термін до 01.06.2018 р. на адресу м. Львів, провулок Скнилівський 1-й, 10а, e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З метою належної та своєчасної підготовки споживачів теплової енергії до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, попередженню відмов енергопостачання, інспекція Держенергонагляду пропонує повідомити споживачів теплової енергії про необхідність виконати до початку осінньо-зимового періоду наступні заходи:
- розробити та затвердити відповідним розпорядчим документом заходи по підготовці підпорядкованих енергетичних господарств до роботи в осінньо-зимового періоду 2018-2019 років;
- своєчасно провести ремонтні роботи на теплових установках та мережах;
- провести навчання персоналу, що обслуговує енергетичні установки;
- привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;
- виконати промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньобудинкових систем теплопостачання;
- перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики;
- перевірити технічний стан теплових пунктів, рамок управління внутрішньо будинковою системою опалення, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
- перевірити технічний стан ізоляції трубопроводів теплових мереж, інженерних об'єктів та під'їздів житлових будинків.
Окремо рекомендуємо:
- провести протиаварійні тренування з відповідним технічним персоналом;
- укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;
- переглянути та за необхідності внести зміни до Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією стосовно оперативного керування електрогосподарством, у тому числі при включенні автономних електростанцій.

 


 

18-04-2018

З метою здешевлення для мешканців району заходів з енергозбереження та впровадження відновлювальних джерел енергії Бродівська районна рада затвердила  зміни до Програми енергозбереження для населення Бродівщини на 2017–2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 16.03.2017 № 326, та передбачила 100,00тис.грн. на 2018р.

переглянути ТУТ


17-04-2018

Зона ризику: заробітна плата від 3723 грн до 4000 грн!

http://www.brody-rda.gov.ua/images/Poster_Employers__Lviv%20web1-1.jpgЗ метою легалізації виплати заробітної плати, виявлення прихованої зайнятості населення, підвищення рівня соціальної захищеності населення, забезпечення повноти і своєчасності сплати податку на доходи з фізичних осіб та єдиного соціального внеску, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, відповідно до розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 28.12.2017 № 1107 «Про затвердження нового складу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» повідомляємо наступне.
Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року становить 3 723 гривень та кількість суб'єктів господарювання, що виплачують заробітну плату найманим працівникам менше встановленого законодавством мінімуму за результатами поданої звітності з єдиного внеску у лютому 2018 року становить 2 446 суб’єктів господарювання, або їх частка складає 7,46 % від загальної кількості платників по області.
Однак, ряд суб'єктів господарювання Бродівського району- 221 платників виплачують середню заробітну плату по підприємству на рівні 3 723 гривень.
Поряд з цим, 164 суб’єкти господарювання нараховує середню заробітну плату найманим працівникам від 3724,0 до 4000,0 гривень, що є нижче від середньої заробітної плати згідно з статистичними даними у Бродівському районні, яка станом на 01.01.2018 року становить 6652,0 гривень.
В цей самий момент спостерігається дефіцит робочої сили у зв’язку з трудовою міграцією. Таким чином, втрачається трудовий потенціал, особливо кваліфікованих працівників.
Бродівська районна державна адміністрація закликає роботодавців Бродівщини не використовувати різні способи мінімізації заробітної плати, а це виплата зарплати в «конвертах», оформлення трудових відносин на неповний робочий день, відпустка без збереження заробітної плати, укладення цивільно-правових договорів, де фактично відбуваються трудові відносини.
Також слід звернути увагу на заробітну плату керівників підприємств, фахівців з досвідом роботи в певних галузях, оскільки дана категорія працівників повинна отримувати заробітну плату вищу, ніж некваліфікований працівник.
Наголошуємо, що у зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року - зріс і розмір фінансової відповідальності за порушення вимог трудового законодавства.

 


 

05-04-2018 

Повідомляємо суб'єктів господарської діяльності про необхідність приведення установчих документів до вимог нормативно-правових актів!!! 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV, Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV проведення будь-якої господарської діяльності здійснюється після відповідної реєстрації в органах державної реєстрації та податкової інспекції.
Кожен суб’єкт господарської діяльності повинен мати свідоцтво про державну реєстрацію. Підтвердженням реєстрації може бути також витяг, виписка або ж довідка з єдиного державного реєстру. Здійснення лісогосподарської діяльності, в тому числі лісозаготівель не можливо без реєстрації суб’єкта господарської діяльності.
Державна реєстрація є однією з основних умов набуття учасниками у сфері господарювання статусу суб'єкта господарювання. Окрім коментованої норми необхідність державної реєстрації передбачених ст. 50 ЦК України - для фізичних осіб - підприємців та ст. 89 ЦК України - для юридичних осіб.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється на умовах та в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
Відповідно до ст. 4 цього Закону під державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців розуміється засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.
Процедура проведення державної реєстрації включає в себе чотири етапи: перевірку комплектності документів, які подаються для реєстрації, та повноти відомостей, що вказуються в реєстраційні картці; перевірку поданих документів на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації; внесення відомостей про юридичну особу чи фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру; оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.
Датою реєстрації суб'єкта господарювання є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця.
Крім цього доводимо до Вашого відома про обов’язковість легалізації найманих працівників шляхом офіційного працевлаштування та виплати їм заробітної плати на рівні не нижче мінімальної.
Використовуючи працю людей без належного оформлення документів, роботодавці порушують трудове законодавство, зокрема Кодекс Законів України про працю. Звертаєм увагу, що при «тіньовій» зайнятості відбувається виплата заробітної плати «в конвертах», що призводить до втрати можливості користування державними гарантіями, втрати трудового стажу при розрахунку розміру пенсії, відсутності внесків до фондів соціального страхування та унеможливлює соціальний захист працівників.
Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижчої від визначеної законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.
Шановні працедавці! Не чекайте, своєчасно оформляйте найманих робітників, виплачуйте і відображайте в звітності реальну зарплату. Пам’ятайте, ухилення від сплати податків в усіх проявах, у тому числі шляхом використання нелегальної найманої праці, тягне фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність.


05-04-2018

ПОРЯДОК використання лісових ресурсів та обліку деревини на лісопильних об’єктах

1. Лісопильний об’єкт має бути введений в експлуатацію згідно з чинним законодавством.
2. Територія лісопильного об’єкту має бути огороджена.
3. Лісопильний об’єкт повинен працювати за встановленим порядком робочого дня.
4. На кожному лісопильному об’єкті має бути книга обліку лісопродукції:
- пронумерована,
- прошнурована,
- скріплена печаткою,
- погоджена райдержадміністрацією,
- податковими органами району.
В книгу обліку лісопродукції відповідальна особа заносить відомості (дата звернення, прізвище власника лісоматеріалів, номери машин, супровідні документи, які підтверджують первинне походження лісопродукції, порода, асортимент, сорти лісопродукції, кількість одержаної в результаті переробки продукції).
5. Документи на лісопродукцію, яка переробляється, мають зберігатись до виконання замовлення і повертатись їх власникові при вивезенні ним готової продукції.
6. Під час надходження лісоматеріалів на лісопильний об’єкт відповідальна особа робить у документі на лісоматеріали відмітки про час надходження лісоматеріалів та про час закінчення порізки.

КНИГА

надходження та обліку лісопродукції 

 

Почато: «__» ________20___р. 

Закінчено: «__» ________20___р. 

 

Дата поступлення

Супровідні документи № т/з та №ттн

Кількість лісопродукції кбм.

Порода

Дата розпиловки

Кількість продукції отриманої від переробки

Дата відвантаження продукції переробки

Примітка

сортименти

кбм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

03-04-2018

Зона ризику: заробітна плата від 3723 грн до 4000 грн!

З метою легалізації виплати заробітної плати, виявлення прихованої зайнятості населення, підвищення рівня соціальної захищеності населення, забезпечення повноти і своєчасності сплати податку на доходи з фізичних осіб та єдиного соціального внеску, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, відповідно до розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 28.12.2017 № 1107 «Про затвердження нового складу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» повідомляємо наступне.
Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року становить 3 723 гривень та кількість суб'єктів господарювання, що виплачують заробітну плату найманим працівникам менше встановленого законодавством мінімуму за результатами поданої звітності з єдиного внеску у лютому 2018 року становить 2 446 суб’єктів господарювання, або їх частка складає 7,46 % від загальної кількості платників по області.
Однак, ряд суб'єктів господарювання Бродівського району- 221 платників виплачують середню заробітну плату по підприємству на рівні 3 723 гривень.
Поряд з цим, 164 суб’єкти господарювання нараховує середню заробітну плату найманим працівникам від 3724,0 до 4000,0 гривень, що є нижче від середньої заробітної плати згідно з статистичними даними у Бродівському районні, яка станом на 01.01.2018 року становить 6652,0 гривень.
В цей самий момент спостерігається дефіцит робочої сили у зв’язку з трудовою міграцією. Таким чином, втрачається трудовий потенціал, особливо кваліфікованих працівників.
Бродівська районна державна адміністрація закликає роботодавців Бродівщини не використовувати різні способи мінімізації заробітної плати, а це виплата зарплати в «конвертах», оформлення трудових відносин на неповний робочий день, відпустка без збереження заробітної плати, укладення цивільно-правових договорів, де фактично відбуваються трудові відносини.
Також слід звернути увагу на заробітну плату керівників підприємств, фахівців з досвідом роботи в певних галузях, оскільки дана категорія працівників повинна отримувати заробітну плату вищу, ніж некваліфікований працівник.
Наголошуємо, що у зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року - зріс і розмір фінансової відповідальності за порушення вимог трудового законодавства.

 


 

03-04-2018

До відома суб’єктів господарювання

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV, Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV проведення будь-якої господарської діяльності здійснюється після відповідної реєстрації в органах державної реєстрації та податкової інспекції. Кожен суб’єкт господарської діяльності повинен мати свідоцтво про державну реєстрацію. 
Здійснення лісогосподарської діяльності в тому числі лісозаготівель не можливо без реєстрації суб’єкта господарської діяльності.
Крім цього доводимо до Вашого відома про обов’язковість легалізації найманих працівників шляхом офіційного працевлаштування та виплати їм заробітної плати на рівні не нижче мінімальної.
Використовуючи працю людей без належного оформлення документів, роботодавці порушують трудове законодавство, зокрема Кодекс Законів України про працю. Звертаєм увагу, що при «тіньовій» зайнятості відбувається виплата заробітної плати «в конвертах», що призводить до втрати можливості користування державними гарантіями, втрати трудового стажу при розрахунку розміру пенсії, відсутності внесків до фондів соціального страхування та унеможливлює соціальний захист працівників.
Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижчої від визначеної законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.
Шановні працедавці! Не чекайте, своєчасно оформляйте найманих робітників, виплачуйте і відображайте в звітності реальну зарплату. Пам’ятайте, ухилення від сплати податків в усіх проявах, у тому числі шляхом використання нелегальної найманої праці, тягне фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

 


 

26-03-2018

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я РАЙОНУ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5xecu4HRqHjUjX0F5dhrO3aEBejWY8Y1BpcOCbAlQoIzYZYj_6A2 квітня розпочинається національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. 
ЯК УКРАЇНЦІ ПІДПИСУВАТИМУТЬ ДЕКЛАРАЦІЇ
КРОК 1: Оберіть за вашими особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете скористатися порадами знайомих або відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там.
КРОК 2: Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. Вам у цьому допоможе наліпка «Тут можна обрати свого лікаря».
КРОК 3: Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років — візьміть також свідоцтво про народження дитини.
КРОК 4: Зверніться у медичний заклад та повідомте, що хочете підписати декларацію.
КРОК 5: Уповноважений працівник медичного закладу введе ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код працівнику закладу.
КРОК 6: З електронної системи роздруковується декларація з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі ваші дані правильні. Якщо потрібно, працівник закладу внесе зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший лишається у закладі.
КРОК 7: Працівник закладу підтверджує вашу декларацію електронним підписом і відправляє в електронну систему.

 Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Перелік лікарів в Бродівському районі, які надають первинну медину допомогу  

 


 

21-03-2018

ОГОЛОШЕННЯ

У межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 14 лютого 2017 року № 364 продовжується конкурс інвестиційних проектів. Він триватиме з 21 березня 2018 року по 21 квітня 2018 року.
Умови програми передбачають погашення 14% за кредитами наданими суб’єктам малого бізнесу та учасникам АТО, які працюють у сферах:
• «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння»;
• «Виробництво меблів»;
• «Виробництво харчових продуктів».
За детальною інформацією звертатися у відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації або за телефоном: (03266)43165 або за електронною адреcою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 


 

21-03-2018

 Незаконне зберігання зброї та засобів ураження – це злочин

zbrojaПравоохоронними органами Львівської області продовжуються фіксуватись випадки використання вогнепальної зброї та засобів ураження, що перебувають у нелегальному обігу. Їх можливе використання у протиправних цілях несе в собі загрозу безпеці громадян та стабільності в суспільстві, а також містить ознаки злочину, передбаченого ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») КК України.
Нагадуємо, що незаконне зберігання зброї та засобів ураження – це злочин, за який законодавством передбачено кримінальну відповідальність. Крім того, незареєстрована зброя – це не лише порушення чинного законодавства, а й основна причина нещасних випадків, які можуть трапитися з громадянами або з їх неповнолітніми дітьми при використанні та зберіганні такої зброї.
Громадяни, які добровільно звернуться до правоохоронних органів з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, які не зберігаються в них на законних підставах, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності
Просимо громадян одразу звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення зброї, вибухових пристроїв або підозрілих предметів, надходження інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, ознаки сепаратистської чи терористичної діяльності за цілодобовими телефонами:
- "гаряча лінія" Управління СБ України у Львівській області (032)261-61-43;
- оперативний черговий ГУ Національної поліції у Львівській області «102»;
- оперативний черговий Управління ДСНС України у Львівській області «101» або «112». 


 15-03-2018

Зона ризику: заробітна плата від 3723 грн до 4000 грн!

1ода грошіЗ метою легалізації виплати заробітної плати, виявлення прихованої зайнятості населення, підвищення рівня соціальної захищеності населення, забезпечення повноти і своєчасності сплати податку на доходи з фізичних осіб та єдиного соціального внеску, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, відповідно до розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від 28.12.2017 № 1107 «Про затвердження нового складу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» повідомляємо наступне.
Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року становить 3 723 гривень та кількість суб'єктів господарювання, що виплачують заробітну плату найманим працівникам менше встановленого законодавством мінімуму за результатами поданої звітності з єдиного внеску у лютому 2018 року становить 2 446 суб’єктів господарювання, або їх частка складає 7,46 % від загальної кількості платників по області.
Однак, ряд суб'єктів господарювання Бродівського району- 221 платників виплачують середню заробітну плату по підприємству на рівні 3 723 гривень.
Поряд з цим, 164 суб’єкти господарювання нараховує середню заробітну плату найманим працівникам від 3724,0 до 4000,0 гривень, що є нижче від середньої заробітної плати згідно з статистичними даними у Бродівському районні, яка станом на 01.01.2018 року становить 6652,0 гривень.
В цей самий момент спостерігається дефіцит робочої сили у зв’язку з трудовою міграцією. Таким чином, втрачається трудовий потенціал, особливо кваліфікованих працівників. 
Бродівська районна державна адміністрація закликає роботодавців Бродівщини не використовувати різні способи мінімізації заробітної плати, а це виплата зарплати в «конвертах», оформлення трудових відносин на неповний робочий день, відпустка без збереження заробітної плати, укладення цивільно-правових договорів, де фактично відбуваються трудові відносини.
Також слід звернути увагу на заробітну плату керівників підприємств, фахівців з досвідом роботи в певних галузях, оскільки дана категорія працівників повинна отримувати заробітну плату вищу, ніж некваліфікований працівник.
Наголошуємо, що у зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року - зріс і розмір фінансової відповідальності за порушення вимог трудового законодавства.


 12-03-2018

 15-16 березня 2018 року у Львові відбудеться семінар-тренінг «Реалізація вимог ЄС щодо технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість, туризм)»

15-16 березня 2018 року у Львові за партнерства Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації відбудеться семінар - тренінг з практичних аспектів впровадження європейського технічного регулювання в аграрному секторі, харчовій промисловості та туризмі.
Місце проведення семінару - тренінгу: м. Львів, пр. В. Чорновола, 57, 5 пов., Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації).
Початок семінару - тренінгу – о 10:00.
До участі запрошуються місцеві підприємці, представники громадських організацій та органів влади.
Теми семінару - тренінгу:
● Зміни у торговельному режимі після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
● Стимулювання малих та середніх підприємств у наближенні національних вимог до європейських в туристичній сфері, аграрному секторі та харчовій промисловості;
● Міжнародний досвід трансформації систем технічного регулювання та сучасні європейські тренди щодо їх функціонування.
Практичний аспект семінару - тренінгу включатиме:
● Розробку рекомендацій щодо впровадження системи технічного регулювання в Україні;
● Презентацію онлайн-платформи для консультацій. Вона дозволить всім бажаючим залишити свої запитання до експертів та отримати відповіді;
● Формування ініціативних фокус-груп, які працюватимуть над розвитком регіонального аграрно-харчового і рекреаційно-туристичного кластеру (АРТК), а також налагодження міжрегіональної співпраці.
Це вже п’ятий семінар - тренінг в серії семінарів - тренінгів, запланованих в рамках реалізації проекту «Посилення участі громадськості в реалізації вимог ЄС щодо технічного регулювання», який виконує Сіверський інститут регіональних досліджень під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП) за фінансування ЄС та Міжнародного фонду «Відродження».
Два семінари - тренінги пройшли в м. Луцьк 31 жовтня – 1 листопада 2017 року та в м. Суми 11-12 грудня 2017 року. Два семінари - тренінги пройдуть в лютому 2018 року в Полтаві та Чернігові.
Семінар - тренінг проводять експерти Робочої групи “Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво” Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС - Олександра Правдива, Тетяна Васильківська, Тетяна Тимошенко, Юрій Кабаков, Марина Козловська, Олексій Остапенко.
Для участі в семінарі - тренінгу, будь ласка, пройдіть реєстрацію за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKPO3T6y6PRhXoyRmJdjABUVr2I1oqVFIYm5k4g3FzgIywQ/viewform
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь до Людмили Чабак (0669783411), Тетяни Васильківської (050 371 53 82).
Участь в семінарі - тренінгу – безкоштовна. Учасники забезпечуються роздатковими матеріалами, організовані перерви з забезпеченням кави-паузи та обіду.
Учасники з інших міст забезпечуються готелем.
За результатами участі у семінарі - тренінгу учасники отримають сертифікати.


Довідкова інформація: Проект «Посилення участі громадськості в реалізації вимог ЄС щодо технічного регулювання» реалізується Сіверським інститутом регіональних досліджень під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy).

Окремі думки, озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». 


12-03-2018 

УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12 березня 2018 року Броди № 191

Про проведення Місячника озеленення,

прибирання та благоустрою і

Про проведення Місячника озеленення,прибирання та благоустрою іДня довкілля в Бродівському районі


03-03-2018

Згідно з Протоколом засідання Кризового комітету при Міненерговугілля про введення заходів щодо подолання наслідків кризової ситуації від 01.03.2018, відповідно до Національного плану дій, затвердженого наказом Міненерговугілля від 02.11.2015 № № 687, з метою завершення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, у зв’язку зі зниженням тиску природного газу у газотранспортній системі України просимо у період з 03.03.2018 до 07.03.2018 (включно), обмежити до мінімально можливого рівня споживання природного газу на технологічні потреби, а також скоротити не менше як на 10% споживання природного газу на потреби обігріву адміністративних приміщень. За можливості перевести роботу теплогенеруючого обладнання на роботу з використанням резервного виду палива, а також проінформувати кожного працівника про обмеження споживання природного газу та забезпечення раціонального використання енергоресурсів.


02-03-2018

Відбудеться  зустрічі з бізнесом району щодо супроводу інвестиційних проектів та підтримки підприємництва

Запрошуємо Вас взяти участь у зустрічі з бізнесом району щодо супроводу інвестиційних проектів та підтримки підприємництва, яка відбудеться 6 березня 2018 року о 9:30 у сесійній залі Бродівської районної ради (м. Броди, пл. Ринок, 1 , 3-ій поверх).
Метою даної зустрічі є вирішення проблемних питань підприємств або напрацювання механізму їх вирішення, що виникають у процесі здійснення суб’єктами підприємницької діяльності господарської діяльності та стримують процес інвестування.
Участь прийматимуть: директор департаменту економічної політики ЛОДА та керівництво райдержадміністрації, дозвільні та контролюючі органи району та області. 


 02-03-2018

Уряд затвердив перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 18 грудня 2017 року № 1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”» уряд затвердив перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
До переліку включено органи, на сфери діяльності яких не поширювалася дія мораторію на проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 2017 році, а також додатково виводяться з-під дії мораторію органи державного ринкового нагляду, сфери ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, санітарного нагляду, Держспецзв’язку, Держлікслужби, Держгеонадра, Держгеокадастр, частково — ДСНС.
Тобто органи, зазначені у Переліку, набувають право проведення планових заходів державного нагляду (контролю), у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», проведення планових заходів державного нагляду (контролю) буде розблоковано. Органи, вказані у Переліку, зможуть вільно виходити на проведення планових перевірок, що неминуче приведе до різкого збільшення їх кількості.
З цього ж дня обмеження, встановлені статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на органи державного нагляду (контролю), зазначені у Переліку, не розповсюджуються.
За заявами громадян про порушення суб’єктами господарювання їх прав позапланові перевірки, органами державного нагляду (контролю), які досі проводилися виключно за письмовим погодженням з ДРС, можуть проводитись без такого погодження.
Такий підхід до формування переліку органів державного нагляду (контролю) застосовано з метою забезпечення розвитку підприємництва, а також забезпечення контролю за найбільш вразливими та ризикованими сферами суспільних відносин та виконання міжнародно-правових зобов’язань України.
Перелік органів державного нагляду (контролю):
• Національний банк
• Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення
• НКРЕКП та її територіальні органи
• НКЦПФР та її територіальні органи
• Антимонопольний комітет та його територіальні відділення
• Державіаслужба
• Держархбудінспекція та її територіальні органи
• Держатомрегулювання та її територіальні органи
• Держаудитслужба та її територіальні органи
• Держекоінспекція та її територіальні органи (в частині здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки)
• Держекспортконтроль
• Держлікслужба та її територіальні органи
• Адміністрація Держспецзв’язку та її територіальні органи
• Мінприроди
• Держгеонадра
• Держгеокадастр та його територіальні органи
• Держпраці та її територіальні органи
• Держпродспоживслужба та її територіальні органи (в частині заходів із здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державного нагляду у сферах карантину та захисту рослин)
• ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва)
• ДФС та її територіальні органи
• Структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
• Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад
• Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю)
• Органи державного ринкового нагляду у межах сфер своєї відповідальності, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550). 


 01-03-2018 

Лісове господарство Львівщини: ефективність роботи

Загальні обсяги відтворення лісів за 2017 рік склали 3033 га. Зокрема, створено 1654 га лісових культур. Природне поновлення лісів забезпечене на площі 1379 га, що становить 45% від всього обсягу лісовідновлення.
У відповідності до обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки, підприємствами управління за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету створено 204,2 га лісових культур, здійснена закупівля обладнання для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою.
За 2017 рік проведено 10084 га доглядів за лісовими культурами при плані 9631 га, що становить 104,7%.
Рубки формування та оздоровлення лісів проведено на площі 15,6 тис.га., в ході яких заготовлено 365,9 тис. кбм ліквідної деревини, в тому числі рубки догляду в молодняках проведені на площі 2,9 тис. га.
За період з початку року підприємствами управління від всіх видів рубок заготовлено 914,3 тис. кбм. деревини, в тому числі на рубках головного користування – 549,8 тис. кбм.
В круглому вигляді було реалізовано 674,5 тис.кбм. деревини.
З метою забезпечення вітчизняних переробників деревини сировиною, на спеціальних аукціонах було реалізовано 74,4 тис.кбм деревини, на загальних аукціонах – 200,8 тис.кбм.
На власних виробничих потужностях перероблено 170,6 тис.кбм. деревини, що на 5,1 тис.кбм більше, ніж за відповідний період минулого року.
З початку року побудовано та відновлено 78,7 км лісових доріг.
Обсяг реалізації продукції склав 860,5 млн.грн., або 114,4% до минулого року.
На 01.01.2018 року чисельність штатних працівників у лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ склала 3161 чол.
Рівень середньомісячної заробітної плати по підприємствах управління досяг 7840 гривень, або 125,7% до рівня минулого року (ріст – 1604 грн).
Основні завдання і перспективи роботи лісогосподарських підприємств на 2018 рік
1. Проведення атестації об’єктів постійної лісонасіннєвої бази у 2018 році.
2. Охорона лісів – це насамперед відповідальність державної лісової охорони. З метою ефективної боротьби з незаконними рубками необхідно забезпечити повну публічність і висвітлення інформації про факти самовільних рубок на всіх рівнях і про результати розслідувань.
3. Виготовлення правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками
4. Забезпечити ефективне використання лісових ресурсів, зокрема виходу лісоматеріалів та цінних сортиментів.
5. Активізувати рейдову роботу по охороні мисливської фауни від браконьєрства. 


 28-02-2018

Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» 2018

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» із змінами та доповненнями та Методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» затверджених наказом НАДС від 21 лютого 2018 року № 49 Бродівська райдержадміністрація прийняла Розпорядження «Про проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» районної державної адміністрації», затвердила Порядок проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» (надалі Конкурс) районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та створила Організаційний комітет  з проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» (надалі Оргкомітет) районної державної адміністрації та затвердити його склад згідно з додатком
Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців. 
Основними завданнями Конкурсу є: 
• виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов’язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях; 
• удосконалення знань і професійного рівня державних службовців; 
• створення умов для кар’єрного зростання державних службовців; 
• залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади; 
• сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг громадянам; 
• вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади; 
• виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби. 
Конкурс проводиться серед державних службовців райдержадміністрації в номінаціях: 
• «Кращий керівник» (можуть брати участь державні службовці категорії «Б»); 
• «Кращий спеціаліст» (можуть брати участь державні службовці категорії «В»). 
У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до категорій «Б» та «В» посад державної служби і мають стаж: 
у номінації «Кращий керівник» - загальний стаж державної служби не менше трьох років, з них на керівних посадах не менше як один рік; 
у номінації «Кращий спеціаліст» - загальний стаж державної служби не менше як два роки. 
У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

 


 

27-02-2018

Президент підписав Закон про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель від 21 грудня 2017 року № 2265-VIII

Президент Петро Порошенко підписав Закон України про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших Законів України щодо здійснення моніторингу закупівель.
Закон дозволяє органам державного фінансового контролю здійснювати ефективний моніторинг закупівель з метою попередження порушень у цій сфері та дотримання замовниками законодавства на всіх стадіях закупівлі. Закон сприятиме попередженню втрат публічних коштів шляхом посилення контролю за публічними закупівлями, а також створює умови для подолання корупції в цій сфері.
Глава держави наголосив, що платформа ProZorro вже оздоровила сектор державних закупівель, заощадивши десятки мільярдів бюджетних коштів.
Президент зазначив, що підписані ним зміни до Закону про державні закупівлі, впроваджують автоматичний ризик-менеджмент у закупівлях. «В он-лайні працюватиме система ризик-індикаторів, яка сигналізуватиме контролюючому органу про те, що з цим учасником щось не так.
Це нововведення адресовано, в першу чергу тим, хто навчився чи вчиться дурити ProZorro. Алгоритми будуть підказувати, куди саме дивитись, як на максимально ранніх стадіях вирахувати тих, хто хоче обійти систему»,- підкреслив Петро Порошенко. 


 27-02-2018

Законопроект № 4738-д про моніторинг закупівель

23 січня 2018 року Президент України підписав законопроект № 4738-д про вдосконалення системи моніторингу публічних закупівель. Законопроект був ухвалений Верховною Радою в цілому 21 грудня 2017 року.
Раніше Державна аудиторська служба України (ДАСУ) не мала інструментів, щоб запобігати порушенням на всіх етапах закупівель. Вони могли реагувати на порушення лише після торгів, коли договори вже підписані і гроші переказані. Рекомендації аудиторів щодо розірвання договорів не були обов’язковими для виконання і часто ігнорувалися порушниками.
Новий закон зобов’язує замовників реагувати на рекомендації і зауваження ДАСУ в обов’язковому порядку. Технічно це буде втілено завдяки інтеграції ProZorro з системою ризик-індикаторів, які автоматично шукатимуть підозрілі тендери, виділятимуть їх і відразу відправлятимуть на перевірку ДАСУ.
Окрім сигналів від системи ризик-індикаторів, приводом для перевірки закупівлі стануть звернення громадських активістів, журналістів або представників органів влади та місцевого самоврядування.
Аудитори ДАСУ зможуть перевірити будь-яку закупівлю і за власною ініціативою.
Аудитори ДАСУ матимуть окремий “кабінет” у системі, і всі їхні дії у процесі моніторингу будуть публікуватися в системі.
Наприклад:
1. Рішення про початок перевірки оприлюднюватиметься на ProZorro протягом двох днів з моменту його прийняття.
На відміну від скарг до Антимонопольного комітету України, рішення ДАСУ про початок перевірки не зупинятимуть перебіг закупівлі.
2. Строк проведення моніторингу - до 15 робочих днів. Під час перевірки фахівці ДАСУ зможуть вести діалог із замовником через систему ProZorro, який буде доступний для перегляду всім відвідувачам.
3. Замовник матиме три робочі дні на відповідь та аргументацію і зможе надати роз'яснення щодо своїх дій або бездіяльності.
Якщо замовник не усуне порушення та не аргументує своїх дій, ДАСУ зможе прийняти рішення про проведення комплексної перевірки закупівлі відповідно до Закону “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” та накласти відповідні штрафи за рішенням суду.


 22-02-2018

yto 1

yto 2

 


 

22-02-2018

pozov 1

pozov 2

pozov 3

 


 

19-02-2018

ТОВ “Буський консервний завод” інформує:

З метою підтримки регіонального виробника інформуємо, що на території Львівської області здійснює господарську діяльність ТОВ “Буський консервний завод” (80500, Львівська обл., м. Буськ, вул. Петрушевича, 28), яке спеціалізується на виробництві м’ясних паштетів, фруктових соків.

Асортимент можна перглянути ТУТ
Контактні дані: тел.:+38(067)6743121 - Марія, +38(067)6743111 - Олександр.


12-02-2018 

ОГОЛОШЕННЯ

14 лютого 2018 року о 12.00 в сесійному залі Бродівської районної ради відбудеться семінар - навчання на тему: «Про проведення процедури закупівель (допорогові закупівлі, звіт про укладений договір) через електронну систему закупівель «Prozorro».
Основним завданням семінару є запровадження єдиного механізму придбання товарів, робіт і послуг через електронну систему публічних закупівель.


08-02-2018

карантин

 

 

 


 

Представників малого бізнесу запрошують до участі у конкурсі інвестиційних проектів

http://loda.gov.ua/cache/thumbnails/d/Depositphotos_1148418_s_1510736221_613x408.41125_3_0_1516978429_613x408_3_0.jpgДепартамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області продовжує конкурс інвестиційних проектів. Він триватиме з 1 лютого по 1 березня 2018 року.
Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Як інформують у департаменті економічної політики ЛОДА, претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;
- здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп Розділу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння", Розділу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблів" (крім класу 31.03 "Виробництво матраців") та усіх груп Розділу 10 "Виробництво харчових продуктів".
Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
- вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансово-господарська стійкість;
- конкретний напрямок використання кредитних коштів;
- очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у результаті реалізації проекту;
- очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті реалізації проекту;
- очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації з 1 лютого по 1 березня 2018 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
Зазначимо, департамент економічної політики ЛОДА співпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Ідея банк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойківщина».
Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам підприємницької діяльності, становить 750 тис грн терміном на три роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 2-999-279.


 30-01-2018

Ефективність роботи та модернізація ДП “Бродівське лісове господарство” за 2017 рік:

- Відкрито новозбудовану дорогу у Лагодівському лісництві протяжністю 2.05 км (новозбудовані лісові дороги дозволяють збільшувати обсяги реалізації деревини споживачам безпосередньо з лісу, застосовувати для вивезення деревини великотонажні автомобілі-лісовози);
- Оновлено протипожежну техніку, яка наявна на підприємстві;
- Сучасні автоїзди для навантаження та вивезення деревини;
- Електронний облік деревини;
- Придбано два форвардери «Амкодор» (які успішно зарекомендували себе на підвезенні деревини з лісосік до лісових доріг);
- Оновлено цехи переробки деревини:
1) цех переробки тонкомірної деревини,
2) лісопильний цех на базі лінії «MEBOR»,
3) цех на базі лінії «WALTER»;
- Оновлено технологічну лінію по антисептуванню пиломатеріалів;
- Модернізація лісопильного обладнання (дало змогу покращити якість готової продукції та наростити обсяги переробки деревини);
- Лісокультурна діяльність підприємства: штучні лісокультурні об’єкти та лісові культури природнього походження.
Основні види продукції переробки: пиломатеріали обрізні хвойні та твердолистяні; заготовки на євро піддони; шпали; заготовки твердолистяні.

У 2017 році зменшився обсяг заготівлі деревини на понад 400 тис. куб. метрів

Заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар повідомив:
Що за 2017 рік підприємствами галузі від усіх видів рубок заготовлено 15,9 млн куб. м деревини, що на 412 тис. куб. м (2,5%) менше в порівнянні з 2016 роком;
З цього об’єму на рубках головного користування заготовлено 7,3 млн куб. м, що становить 89% від ліміту заготівлі 2017 року, та на 125 тис. куб. м менше, ніж у 2016 році.
Окрім того, Володимир Бондар наголосив, що у 2017 році успішно започаткований продаж деревини на аукціонних торгах в електронній формі.
«Державним підприємством «ЛІАЦ» розроблено програмне забезпечення для проведення торгів. У 2018 році завдання збільшити обсяги продажу деревини через електронну торгову площадку. Електронні торги – це той напрямок роботи, яким ми будемо йти і впроваджуватимемо надалі. На мою думку, це єдиний напрямок, який забезпечує ефективне формування ціни і прозорі правила. Безперечно, всезагального впровадження електронних торгів не буде. Ми розуміємо проблематику малого бізнесу. Тому ми будемо впроваджувати поетапно, диверсифіковано, і в кожному випадку враховуватимемо специфіку областей», - підкреслив заступник Голови Держлісагентства.


 24-01-2018

ОГОЛОШЕННЯ

Бродівська районна державна адміністрація запрошує суб’єктів малого бізнесу та учасників АТО (суб’єктів підприємницької діяльності) для участі в конкурсі інвестиційних проектів в рамках реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 14 лютого 2017 року № 364.
Конкурс інвестиційних проектів відбудеться з 1 лютого по 1 березня 2018 року.
Умови програми передбачають погашення частини відсотків за кредитами наданими суб’єктам малого бізнесу та учасникам АТО, які працюють у сферах:
• «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння»;
• «Виробництво меблів»;
• «Виробництво харчових продуктів».
За детальною інформацією звертатися у відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації або за телефоном: (03266)43165 .


 19-01-2018

До відома

У період з 20 жовтня 2020 р. по 10 квітня 2021 р. у м. Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) заплановано проведення Всесвітньої виставки «Експо – 2020», яка стане найбільшою виставковою подією у світі, основною темою якої визначено «Об'єднуючи Розуми, Створюємо Майбутнє». Попередньо передбачається, що захід відвідає приблизно 25 млн. осіб зі 180 країн.
Виставка буде присвячена пошуку шляхів взаємозв'язку, співпраці та формуванню нових партнерських відносин для розвитку інновацій і нових ідей для створення кращого майбутнього.
В цьому контексті повідомляємо про те, що організаторами Всесвітньої виставки «Експо – 2020» було анонсовано програму «Ехро Livе», якою передбачено проведення конкурсів на надання грантів, що будуть виділятися для фінансування інноваційних рішень і винаходів, які поліпшують якість життя і мають суспільну цінність.
Програма «Ехро Live» передбачає надання грантового фінансування переможцям конкурсів у розмірі до 100 тис. дол. США для розвитку та підтримки проектів малих та середніх підприємств, стартапів і перспективних початківців з усього світу.
Прийом заявок на участь у програмі відкривається двічі на рік (наступний етап розпочинається у квітні 2018 р.). Подати заявку на отримання гранту можуть підприємства будь-якої форми власності, наукові установи, урядові та неурядові організації тощо.
Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті виставки: https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation, а також звернувшись за адресою електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . 


 10-01-2018

Ветеринарно-санітарні правила для ринків

runokЗ метою якісного проведення профілактичних заходів з недопущення захворювань Бродівське районне управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській областіінформує про ветеринарно-санітарні правила по ринку.

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила вміщують санітарні вимоги до території, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентаря, утримання ринків, продажу продукції, а також обов'язки дирекції ринків по їх дотриманню.
Правила поширюються на ринки і ринкові комплекси всіх типів як існуючих, так і тих, що будуються або реконструюються, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
1.2. Проектування, будівництво, реконструкція чи капітальний ремонт ринків проводиться за типовими або індивідуальними проектами, узгодженими в установленому порядку, в тому числі обов'язково з установами державної санітарно-епідеміологічної служби державної ветеринарної медицини та пожежного нагляду.

2. Санітарні вимоги до території ринку

2.1. Територія ринку розмежовується на зони:
- торговельну;
- господарську.
В торговельній зоні розташовують:
- криті ринки, павільйони для торгівлі харчовою продукцією - м'ясом і м'ясопродуктами, молоком та молокопродуктами; лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи;
- криті і відкриті ряди для торгівлі рослинницькою продукцією;
- майданчики для продажу продукції з автомобілів, возів, причепів;
- відокремлені майданчики для торгівлі живими тваринами та птицею;
- підприємства по продажу продовольчих і промислових товарів, громадського харчування та побутового обслуговування.
В господарській зоні розташовують майданчики, споруди господарського призначення для зберігання обладнання, інвентаря, матеріалів, деззасобів, тари, сміттєзбірники, громадські санітарні вузли тощо.
Якщо є можливість, в цій зоні обладнується відокремлена стоянка для легкового та вантажного автотранспорту.
2.2. Розміри земельних ділянок встановлюються рішенням місцевих Рад народних депутатів виходячи з потужності і об'ємно-планувальних рішень ринку з урахуванням чисельності населення, яке користується послугами ринку.
2.3. Вибір ділянки для забудови ринку узгоджується в установленому порядку з органами державної санітарно-епідеміологічної служби, державної ветеринарної медицини, пожежного нагляду та архітектурно-планувальними організаціями.
2.4. При виборі ділянки для будівництва ринку враховується зручність його розміщення до населених пунктів, забезпечення внутрішнього та зовнішнього транспортного сполучення. Рекомендується розміщувати ринки у складі загальноміських та районних торговельних центрів в районах з переважно житловою забудовою: на шляхах з'єднання виробничих підприємств з житловими зонами міста, села, поблизу транспортних магістралей, автобусних та залізничних станцій тощо.
В зоні вибраної ділянки повинна бути територія для організації відкритої автостоянки для легкового та вантажного транспорту з розрахунковою кількістю машиномісць згідно з ДБН 360-92* "Містобудування, планування та забудова міських і сільських поселень".
2.5. Земельна ділянка для ринку повинна знаходитись за межами санітарно-захисних зон промислових, сільськогосподарських та комунальних об'єктів, передбачених діючими Санітарними правилами планування та забудови населенних місць (додаток 4-8).
2.6. Відстань від меж ділянки ринку до меж земельних ділянок житлових та громадських будівель, загальноосвітніх, спеціальних, дитячих установ і закладів, установ охорони здоров'я і відпочинку повинна бути не менше 50 м.
В окремих випадках при відповідному обгрунтуванні та дотриманні санітарних вимог до шумового режиму території Санітарні правила планування та забудови населених місць, (додаток 16), відстань може бути зменшена, але не більше, як на 25%, за погодженням з органами державного санітарного нагляду.
2.7. Для збирання сміття і відходів на території ринку обладнують сміттєзбірники, встановлюють урни.
Майданчики для встановлення сміттєзбірників повинні бути розташовані в господарській зоні ринку на відстані 20 м від місць торгівлі харчовою продукцією.

3. Вимоги до обладнання та утримання ринків

3.1. Ринок, як торговельне підприємство, у своєму складі повинен мати відповідно обладнані торговельні місця, лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, упорядковану територію, громадські санітарні вузли, достатню кількість води, електроенергії, зв'язок, тепло.
Найбільш потужними ринковими комплексами є криті ринки і ринки павільйонного типу.
3.2. Всі ринкові споруди повинні бути підключені до міської мережі водопостачання, каналізації, опалення і електрозабезпечення у відповідності з діючими нормативними документами СНІП 2.04.01-85 "Внутрішній водопровід і каналізація будинків", СНІП 11-4-79 
"Природне і штучне освітлення. Норма проектування", системи вентиляції і опалення повинні відповідати вимогам СНІП 2.04.05-86.
3.3. При відсутності в місці розташування ринку централізованого водопостачання допускається обладнання місцевої системи з вибором джерела водопостачання при погодженні з державною санітарно-епідеміологічною службою.
3.4. При наявності водопроводу і каналізації на ринку обладнують санітарні вузли, які розташовують на відстані не менше 25 м від місць торгівлі харчовою продукцією.
На ринках, де каналізація відсутня, обладнуються санітарні вузли з водонепроникними вигрібними ямами на відстані не ближче 50 м від місць торгівлі харчовою продукцією.
Санітарні вузли повинні мати зручні, вимощені і освітлені підходи.
3.5. При відсутності каналізації на ринку порядок видалення і спуску стічних вод визначається установами комунальної служби за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою.
3.6. Територія ринку повинна бути огородженою, під'їзні шляхи і підходи до нього асфальтованими.
При цьому передбачаються схили поверхні асфальтового покриття для стоку зливних і талих вод.
3.7. Ринок прибирають щоденно після закінчення торгівлі з обов'язковим в теплу пору року поливанням (миттям) всієї території. В зимову пору проїзди, проходи систематично очищають від снігу, льоду.
Поточне прибирання ринку проводиться безперервно протягом всього дня для запобігання забрудненню продуктів.
Один раз на місяць проводиться санітарний день, у який на території ринку, в критих павільйонах проводиться ретельне прибирання, дезінфекція місць торгівлі, торговельного інвентаря, обладнання.
Регулярно проводиться розморожування по мірі намерзання "шуби" та дезінфекція всіх холодильних камер дезінфекційними засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України.
3.8. Стіни торговельного залу, а також стіни приміщень для миття торговельного інвентаря, душових, санітарних вузлів облицьовують на висоту 1,8 м водостійкими синтетичними матеріалами, глазурованою плиткою або фарбують олійними чи водостійкими синтетичними фарбами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України.
Стіни холодильних камер облицьовують глазурованою плиткою або листами нержавіючої сталі на висоту не менше 1,8 м.
3.9. Для підтримання належного санітарного стану риночних комплексів і павільйонів щорічно до початку весняно-літнього сезону проводиться необхідний ремонт споруд ринку, холодильного та торговельно-технічного обладнання, приміщень лабораторії ветсанекспертизи.
3.10. На території ринку обладнують фонтанчики для питної води, умивальники, приміщення для миття торговельного інвентаря, фруктів, овочів. Вода, яка використовується для господарсько-побутових і питних потреб, повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю".
3.11. Ринок забезпечується в достатній кількості прибиральним інвентарем, матеріалами для миття, мийними, дезінфікуючими і дератизаційними засобами. Ці засоби повинні зберігатися окремо в закритому приміщенні. 
3.12. Для зберігання особистих речей працівників ринку обладнують гардероби, а для зберігання торговельного інвентаря виділяється спеціальне приміщення.
3.13. На ринку, де реалізується продукція з обмеженим строком зберігання, забезпечується короткочасне зберігання її в холодильних камерах. Для зберігання м'яса, яке підлягає лабораторному дослідженню, до вирішення питання про можливість його реалізації на ринках встановлюються холодильники-ізолятори, нагляд за якими здійснюють лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.
За роботу холодильних камер несе відповідальність дирекція ринку.
3.14. Сміття з території ринку вивозять щоденно. Сміттєзбірники і урни в кінці дня після закінчення торгівлі очищають від сміття, дезінфікують хлорним вапном.
3.15. Санітарні вузли і умивальники утримуються справними, чистими. Туалети щодня дезінфікуються 10% розчином хлорного вапна або 20% розчином гашеного вапна чи іншими дезінфікуючими засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України.
3.16. Персоналу, який обслуговує санітарні вузли, забороняється виконувати роботи, пов'язанні із зберіганням та реалізацією харчової продукції.

4. Вимоги до устаткування та інвентаря

4.1. Ринок повинен бути забезпечений в достатній кількості інвентарем, торговельно-технологічним обладнанням та спецодягом:
прилавками, столами для торгівлі, стільцями, лавами для торгуючих, куртками, фартухами, нарукавниками тощо.
4.2. Прилавки, столи для продажу сільськогосподарської продукції (м'ясопродуктів, молокопродуктів, меду) покривають нержавіючою сталлю, листами алюмінієвих сплавів та іншими матеріалами, допущеними для вказаних цілей Міністерством охорони 
здоров'я України.
4.3. У користування особам, які торгують на ринку, надається напрокат торговельний інвентар: ваги, куртки, ножі, лотки, ложки, виделки, лопатки, щипці, совки, лійки, мірки, гачки, столи тощо.
4.4. Торговельний інвентар повинен бути з нержавіючих легкомийних матеріалів і утримуватися в чистоті.
Колоду для розрубки м'яса виготовляють із твердих порід дерева, встановлюють на металеву підставку-хрестовину, бокову поверхню фарбують олійною фарбою. По закінченні роботи її робочу поверхню зачищають ножем і засипають сіллю, а бокову частину миють гарячою водою. По мірі зношування, коли з'являються глибокі зарубки і ритвини, поверхню колоди спилюють.
4.5. Інвентар, який використовувався при продажу м'яса, (лотки, виделки, сокири, ножі тощо) повинен щоденно митися гарячою водою та 0,5-1% розчином кальцинованої соди або іншими мийними засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України.

5. Вимоги до продажу продукції тваринного та рослинного походження

5.1. До продажу на ринку допускається лише доброякісна продукція тваринного і рослинного походження, яка в установленному порядку пройшла контроль в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи згідно з Положенням про лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, затвердженим Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 9 березня 1993 року.
5.2. М'ясні, молочні продукти, яйця, мед допускаються до продажу тільки з господарств, благополучних щодо заразних хвороб тварин та птиці, що повинно бути підтверджено відповідними ветеринарними документами (довідками, ветсвідоцтвами - форма N 2).
5.3. М'ясо і м'ясопродукти, допущені до реалізації лабораторією ветсанекспертизи, розміщуються в окремих павільйонах або окремих торговельних рядах, на прилавках, столах або підвішуються на металевих лужених гачках. Торгівля м'ясом і м'ясопродуктами з автомашин, причепів забороняється.
5.4. Для продажу живої домашньої птиці відводяться місця на спеціально виділеній території, обладнаній клітками з розрахунку 1 м.кв. площі клітки на 10-15 птахів.
5.5. Живі тварини та птиця допускаються до продажу тільки після огляду і дозволу держветнагляду (при пред'явленні довідки, ветсвідоцтва) на спеціально відведеній території, не зв'язаній з торговельною зоною, на відстані від неї та житлових будинків не менше 200 метрів. Розміри території встановлюються з розрахунку 
1,5 м.кв. на одну тварину. Після закінчення торгівлі територія щоденно дезінфікується розчинами каустичної соди чи хлорного вапна.
5.6. Молоко і молочні продукти реалізуються в критих ринках, спеціально обладнаних павільйонах, допускаються до ветсанекспертизи при наявності у власника "особистої медичної книжки" та довідки місцевої установи державної ветеринарної медицини про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості. Видача медичних книжок і проведення профілактичних медичних оглядів здійснюється закладами Міністерства охорони здоров'я України. Особам, що продають молоко та молочні продукти, видається етикетка встановленої форми про доброякісність даних 
продуктів на кожний вид, ємкість чи упаковку продукції.
5.7. Молоко, масло, сметана, сир повинні доставлятися для продажу в чистому посуді (скляному, глиняному, глазурованому, алюмінієвому, емальованому), щільно закритому кришками.
5.8. Мед приймається на ветсанекспертизу при наявності у власника ветеринарної довідки або ветсвідоцтва (форма N 2), при реалізації меду за межі району - ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку. Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи власнику видається етикетка про доброякісність продукту.
5.9. Продаж овочів, зелені, свіжих грибів, фруктів проводиться з столів, машин, ящиків, корзин, мішків, які розміщуються на підставках, настилах або піддонах. Торгівля із землі чи підлоги забороняється.
Для миття і освіження овочів та зелені в процесі їх реалізації продавці повинні користуватися чистою, свіжою водою з чистого посуду.
5.10. Спільний продаж на прилавках, столах свіжих овочів, фруктів і ягід з соліннями, квашеною, маринованою плодоовочевою продукцією забороняється.
Продаж зіпсованих або загниваючих овочів, зелені, фруктів, ягід забороняється. Торгівля картоплею проводиться в спеціально відведеному місці.
5.11. Продаж квашених, солених, маринованих овочів та фруктів проводиться тільки із дерев'яного, глиняно-глазурованого, емальованого посуду, який відповідає санітарним вимогам; покупцям ці продукти відпускаються спеціальними черпаками, лопатками.
5.12. При реалізації молоко, молочні продукти, мед, олія, солена, квашена, маринована плодоовочева продукція відпускаються тільки в чисту тару споживача.
5.13. Для продажу сухих грибів відводяться спеціально обладнані місця з вішалами.
5.14. Борошно, зернові, круп'яні продукти повинні знаходитись в чистих мішках або іншій тарі, розміщуватись на підставках, стелажах або піддонах, відпускатись в чисту тару покупця.
5.15. На ринку забороняється реалізовувати:
- кондитерські і кулінарні вироби, напівфабрикати з м'яса, риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельци, холодець, інші) домашнього виготовлення, а також грибні та плодоовочеві консерви, виготовлені в домашніх умовах;
- зернові, круп'яні продукти, забруднені насінням шкідливих бур'янів, лікарські рослини та інші продукти, не дозволені до реалізації лабораторією ветсанекспертизи.
5.16. М'ясні копчені вироби, ковбаси, копчена птиця та кролі, виготовлені кооперативами, орендними підприємствами та приватними особами на давальницьких умовах, допускаються до ветеринарно-санітарної експертизи при наявності ветеринарного свідоцтва (форма N 2) та посвідчення про якість, виданого підприємством-виготовлювачем продукції.
Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи видається етикетка на право продажу продукції.

6. Заходи по боротьбі з комахами та гризунами

6.1. Дирекція ринку зобов'язана забезпечувати на території і в усіх приміщеннях ринку проведення протягом всього року заходів по боротьбі з комахами і гризунами.
6.2. З метою запобігання появі гризунів щілини в підлозі, отвори в стелях, стінах і навколо механічних та сантехнічних комунікацій замуровують цементом.
Вентиляційні отвори в підвалах і канали закриваються металевими сітками, люки обладнують щільними кришками або металевими решітками.
6.3. Для проведення дезінфекції, дератизації, дезінсекції дирекція ринку укладає договори з міським, районним відділеннями госпрозрахункових ветеринарно-санітарних загонів, санепідстанціями та іншими установами чи особами, які мають ліцензії на проведення таких робіт.
Після проведення вищезгаданих заходів на ринку проводиться ретельне вологе прибирання.

7. Правила особистої гігієни працівників ринку

7.1. Працівники ринку, зайняті прийманням, зберіганням, транспортуванням та продажем харчової продукції (вагарі, розрубщики м'яса, комірники, вантажники, продавці бюро торговельних послуг торговельно-закупівельних підприємств), зобов'язані:
- знаходитись на роботі в охайному одязі та взутті;
- дотримуватися чистоти тіла, рук, коротко стригти нігті, дезінфікувати руки 0,2% розчином хлорного вапна;
- приймати їжу та палити тільки у відведених місцях.

8. Медичні огляди і профілактичні обстеження працівників ринку

8.1. Працівники ринку, які мають відношення до приймання, продажу, транспортування, зберігання харчової продукції, а також зайняті санітарною обробкою інвентаря і устаткування, проходять медичні обстеження.
Порядок проведення медичних обстежень встановлює Міністерство охорони здоров'я України.
8.2. Не допускаються до роботи особи, котрі були носіями збудників кишкових інфекцій, а також особи, в сім'ях яких або квартирах, де вони проживають, є хворі гострозаразними хворобами.
8.3. Ринок і кожне підприємство, яке реалізує на території ринку харчові продукти, повинні мати санітарні журнали, зареєстровані в санепідстанції. Крім санітарного журналу, повинен бути журнал медичних оглядів (із списком персоналу) на носійство збудників кишкових інфекцій, а також медичні книжки для осіб, які торгують на ринку.

9. Обов'язки і відповідальність дирекції ринку за дотримання правил

9.1. Відповідальність за дотримання цих Правил покладається на дирекцію ринку.
9.2. Дирекція ринку забезпечує:
- регулярне прання і ремонт спецодягу (прання спецодягу в індивідуальному порядку в домашніх умовах категорично забороняється);
- достатню кількість прибирального інвентаря, мийних та дезінфікуючих засобів, мила для працівників ринку;
- систематичне проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних заходів за графіком, погодженим з установами державної ветеринарної медицини і державної санітарно-епідеміологічної служби;
- проходження працівниками медичних обстежень;
- необхідну кількість особистих медичних книжок для працівників ринку;
- наявність санітарних журналів для запису вказівок і пропозицій місцевих установ державної санітарно-епідеміологічної служби та державної ветеринарної медицини;
- організацію заходів по підвищенню санітарної, ветеринарної освіти шляхом проведення семінарів, бесід, лекцій із залученням до цієї роботи спеціалістів медичної служби і державної ветеринарної медицини;
- контроль за продажем продукції; не допускати до продажу продукцію, яка не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу;
- надання місць торгівлі громадянам, кооперативам, малим підприємствам;
- дотримання товарного сусідства харчової продукції за профілями торгівлі;
- забезпечення громадян, працівників ринку в залежності від виду харчової продукції, що реалізується, спецодягом;
- створення відповідних умов для роботи лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (надавати службові приміщення, які відповідають вимогам для роботи лабораторії, необхідне обладнання, його монтаж та устаткування, засоби зв'язку, тепло і водопостачання тощо);
- утилізацію чи знешкодження м'яса та м'ясопродуктів за висновками лабораторії ветсанекспертизи спеціалістами державної ветмедицини;
- зберігання харчової продукції на складах, холодильниках та інших приміщеннях ринку у відповідності з санітарними нормами і правилами 42-123-41 17-86 "Умови, терміни зберігання продуктів, які швидко псуються";
- вивезення залишків відпрацьованих проб харчової продукції після проведення ветсанекспертизи під контролем лабораторії ветсанекспертизи в місця утилізації;
- підтримання відповідного санітарного стану місць торгівлі в критих ринках, павільйонах і на відкритих площадках;
- вивішування цих Правил на видних, доступних для огляду місцях на ринках.

10. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють організації, в підпорядкуванні яких знаходяться ринки, установи державної ветеринарної медицини, державної санітарно-епідеміологічної служби.

11. Службові особи та громадяни, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 


 22-12-2017

ДО ВІДОМА ПЕНСІОНЕРІВ!

Бродівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Львівської області повідомляє, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання виплати пенсій”, прийнятої 13.12.2017 року, органами Пенсійного фонду України 22-28 грудня поточного року буде проведено фінансування коштів для виплати пенсії січня 2018 року за датами виплати з 4 по 13 число в межах наявних коштів Фонду через рахунки одержувачів в установах банків, через національного оператора поштового зв’язку – за датами виплати по 8 січня 2018 року включно. 


18-12-2017 

Виставка «China International Import Expo 2018»

За інформацією Посольства Китайської Народної Республіки в Україні у період з 5 по 10 листопада 2018 року в м. Шанхай (Китайська Народна Республіка) буде проходити міжнародна виставка «China International Import Expo 2018».
Міжнародна виставка є одним з найбільш пріоритетних виставково-ярмаркових заходів для Китайської Народної Республіки. Очікується, що у заході приймуть участь компенії з понад 100 країн світу.
До участі у виставці запрошуються виробники товарів у наступних категоріях: промислове обладнання, побутова техніка, автомобільний транспорт, одяг та споживчі товари, харчова та аграрна продукція, медичне обладнання та продукція, а також компанії, які надають послуги у сферах: туризм, новітні технології, культура та освіта, проектування та дизайн, аутсорсинг.
Детальна інформація за посиланням: https://cci.vn.ua/mizhnarodna-vystavka-china-international-import-expo-2... 


 13-12-2017

Мінімальна заробітна плата — 2018. Що зросте разом з «мінімалкою»

Наступного року уряд запланував підвищення мінімальної зарабітної плати з нинішніх 3200 грн до 3723 грн. «Мінфін» з'ясовував, на які стандарти і виплати вплине зростання «мінімалки».
Нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про держбюджет на 2018 рік. Звісно, над документом ще будуть працювати, і до наступного читання проект може виглядати інакше. Але в Міністерстві фінансів неодноразово запевняли, що базові параметри держбюджету залишаться незмінними. Зокрема, мова йде і про розмір мінімальної заробітної плати (МЗП), який на наступний рік передбачений на рівні 3723 гривні.
«Мінфін» вже писав, як нова МЗП вплине на розмір податкової соціальної пільги, ставки єдиного соціального внеску і єдиного податку. Але разом з ними зміниться і низка інших показників. Ми вирішили подивитись, які саме.
Нерухоме майно
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються у розмірі, що не перевищує 1,5% МЗП за один квадратний метр бази оподаткування (пп. 266.5.1 ПКУ).
Таким чином, ставка податку на нерухомість у 2018 році не може перевищувати 55,85 грн. за один квадратний метр.
Збір за паркування
Ставка збору за місця для паркування транспортних засобів встановлюється за кожний день у розмірі до 0,075 % МЗП (2,79 грн) (пп. 268 -1.3.1 ПКУ).
Субсидії
«Мінімалка» впливає і на граничний розмір витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню (п. 6 порядку визначення граничного розміру субсидії населенню, затвердженого наказом Кабміну від 28.12.2016 р. № 1022).
Подарунки
Ліміт вартості подарунків та призів переможцям (призерам) змагань, що не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором обмежується 25% однієї МЗП (у розрахунку на місяць) (пп. 165.1.39 ПКУ).
Тож ті, хто отримає у 2018 році призи та подарунки вартістю до 930,75 грн., зможуть не платити податок.
Анульований борг
Подібне обмеження, теж у 25% мінімальної зарплати (тільки вже у розрахунку на рік), передбачено і для основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором (пп. 165.1.55 ПКУ).
Так, у 2018 році не буде оподатковуватися сума анульованого кредитором боргу (за самостійним рішенням) у сумі 930,75 грн за рік.
Призов на військову службу
У разі призову або вступу працівника на військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, йому виплачують вихідну допомогу у розмірі двох МЗП (7446 грн) (ст. 44 КЗпП).
Статутний капітал
Розмір статутного капіталу акціонерних товариств теж залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Він становить 1250 МЗП, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства (ст. 14 закону про акціонерні товариства).
Тож, якщо акціонерне товариство (АО) буде створюватися у 2018 році, то мінімальний розмір його статутного капіталу має становити 4 653 750 грн.
Це мінімальна планка, яку акціонери можуть підвищувати.
Мінімальні ж розміри статутних капіталів товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та інших підприємств не обмежуються.
Авторське право
Компенсація за порушення авторського права встановлюється у розмірі від 10 до 50000 МЗП (ст. 52 закону про авторське право і суміжні права). Тобто, від 37230 до 186,15 млн грн.
Банкрутство
При порушенні справи про банкрутство, вимоги кредитора сукупно повинні складати не менше 300 МЗП (ст. 10 закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом).
Лісокористувачі
Порядок сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів теж залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Так, для лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців, яким видано лісові квитки), встановлюється сума збору, що не перевищує 25% МЗП (930,75 грн) (пп. 256.11.6 ПКУ).


13-12-2017

Щодо листа Антимонопольного комітету України

На виконання листа Антимонопольного комітету України, зареєстрованого у Львівській облдержадміністрації України 24.11.17 № 7/8-17879/0/1-17, надсилаємо для використання в роботі “Методичні рекомендації щодо оцінки впливу нормативно-правових актів та проектів актів на конкуренцію”, затверджені наказом Голови Комітету 14.11.2017 № 117 (додається в електронному варіанті).

Додаток: Методичні рекомендації щодо оцінки впливу нормативно-правових актів та проектів актів на конкуренцію в 1 прим. на 43 арк.


11-12-2017

До відома суб’єктів господарювання

Повідомляємо, що Львівський спортивно-культурний центр Шахової асоціації незрячих України “Орієнтир” (директор - І.Яцишин, контактні телефони 032-231-80-60, 067-670-30-28, www.orientir.lviv.ua) виготовляє канцелярську продукцію за доступними цінами.
Рекомендуємо врахувати пропозиції СКЦ “Орієнтир” при формуванні плану закупівель на 2018 рік. 


 07-12-2017

З 11.12.2017 – 02.02.2018!!!
400 тис грн – максимальна вартість проекту та 200 тис грн – максималана субвенція обласного бюджету на співфінасування, за умови – 50/50!

Пріоритетів Конкурсу на 2018 рік.:
- «Школи» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання та інвентаря.
- «Заклади дошкільної освіти» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання та інвентаря.
- «Охорона здоров'я» (районні та міські комунальні лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії сімейної медицини, ФАПи) –будівництво, капітальний ремонт, реконструкція будівель, а також придбання обладнання та інвентаря.
- «Культура» (народні доми, будинки культури, бібліотеки, музеї, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (ПСМНЗ) та мистецькі школи) –будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентаря та сценічних костюмів.
- «Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція вуличного освітлення доріг та пішохідних доріжок.
- «Екологічні ініціативи» (парки, сквери, водойми, місця відпочинку, що відносяться до природно-заповідного фонду) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, облаштування, благоустрій.
-«Інші пріоритети» (об'єкти комунальної власності на базовому рівні, що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, придбання обладнання та інвентаря.
Умови участі прописано у «Програмі проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки» затвердженої рішенням ЛОР № 542 від 25.10.2017 року 


 05-12-2017

989 - 0001

989 - 0002

 


 

01-12-2017

Ефективність роботи та модернізація ДП “Бродівське лісове господарство”

ДП «Бродівське лісове господарство» – це комплексне підприємство, яке займається лісовідновленням, рубками пов’язаними з веденням лісового господарства, лісозаготівлею та переробкою деревини.
З-поміж майже двох десятків лісгоспів, які входять до сфери Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, державне підприємство «Бродівське лісове господарство» виділяється тим, що має надзвичайно високий рівень переробки деревини та є провідним серед лісогосподарських підприємств області.
ДП «Бродівське лісове господарство» постійно продовжують роботу над модернізацією виробництва та оновлення основних фондів підприємства:
• закуплено та введено в експлуатацію:
- верстат брусувальний TD-500КВА.
- Верстат горизонтальний стрічкопильний HTZ 110PRO.
Введення в експлуатацію даного обладнання дало можливість, в першу чергу, покращити якість продукції, підвищити продуктивність праці бригад, наростити об’ємні показники по випуску лісопродукції.
• Оновлено цехи переробки деревини:
- цех переробки тонкомірної деревини,
- лісопильний цех на базі лінії «MEBOR»,
- цех на базі лінії «WALTER».

Кабінет Міністрів України затвердив стратегію реформування лісового господарства на період до 2022 року

Згідно з документом, загальна площа лісових ділянок, які належать лісового фонду України становить 10,4 млн га. Запас деревини в лісах оцінюється в 2,1 млрд куб. м. Щорічний обсяг заготівлі ліквідної деревини від усіх видів рубок за Держлісагентства складає близько 16 млн куб. м.
В документі наголошується, що потенційні запаси і можливості українських лісів великі і, на думку фахівців і міжнародних экспертів, повністю не використовуються. Враховуючи збільшення площі стиглих і перестиглих насаджень в лісах України, в найближчі роки об'єктивним вважається збільшення норми заготівлі деревини.
Для реалізації зазначеної стратегії уряд планує:
• створити службу лісових інспекторів, впровадити електронний обіг деревини для всіх постійних лісокористувачів,
• провести аерокосмічне фотографування,
• спростити умови отримання дозвільних документів для постійних лісокористувачів на землю лісогосподарського призначення,
• впровадити єдину процедуру продажу необробленої деревини, посилити відповідальність за порушення в галузі,
• чітко розподілити повноваження між правоохоронними органами для фіксації та збору доказів порушень.
Крім того, згідно з документом передбачено впровадження механізмів оперативного реагування на проблеми санітарного стану лісів, розробку держпрограми компенсації за використання природозбережних технологій і держпрограми стимулювання діяльності лісогосподарських суб'єктів.
Реалізація заходів здійснюватиметься за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів лісокористувачів і коштів міжнародних організацій та іноземних інвесторів. 


 29-11-2017

Про стан тарифної політики у сфері житлово-комунальних послуг у Львівській області

У Львівській області житлово-комунальні послуги надають 124 підприємства: водопостачання та водовідведення -31; утримання житла -23 ;
теплопостачання -16: вивіз ТПВ -13: змішані -41 підприємство.
За даними проведеного моніторингу тарифів на послуги з водопостачання протягом 9 місяців 2017 року середній тариф для населення за 1 м3 води становив 10,80 грн.
Високими були тарифи в містах Трускавці — 16,41 грн за 1 м3, Кам”янка-Бузьці -15,83 грн за1 м3 , Моршині - 14,69 грн за 1 м3, Бориславі — 13,86грн за 1 м3, а також Перемишлянському — 13,40 грн за 1 м3, Яворівському-12,32 грн за 1 м3 та Сколівському районах - 11,42 грн за 1 м3 .
Найнижчі тарифи на водопостачання діяли у Пустомитах - 4,18грн, Сокалі — 5,18грн, Радехові— 6,00грн.,Новояворівську — 6,65грн.
У ІІІ кварталі 2017 року тарифи на послуги з водопостачання затверджувались рішеннями виконавчих комітетів місцевих рад у м. Моршин, Жовква, Камянка - Бузька, Мостиська.

Вартість послуг з водопостачання для населення станом на 01 листопада 2017 року:
грн/м 3

Населений пункт

min

max

Львів

7,70

8,868

Львівська область

4,18

(м.Пустомити)

5,18

(м.Сокаль)

6,00

(м.Радехів)

6,65

(м.Новояворівськ)

 

 

16,41

(м.Трускавець)

15,83

(м.Кам'янка-Бузька)

14,69

(м. Моршин)

13,86

(м. Борислав) 

13,40

(м. Перемишляни)

Продовжується перекладання невідшкодованих населенням витрат на інших споживачів, внаслідок чого тарифи для промислових споживачів перевищують тарифи для населення майже у 2 рази в м. Бориславі,  Жидачівському, Сколівському, Старосамбірському водоканалізаційних господарствах.

Самоокупні тарифи для населення затверджено на водоканалізаційних підприємствах - , КП “Дрогобичводоканал”, ПЖКГ Моршинської міської ради,  КП “ Червоноградводоканал”, КП “Бродиводоканал”, МКП “Золочівводоканал”,     КП “Кам”янкаводоканал”, МКП “Миколаївводоканал, МКП “Яворіввода”.

Достатньо високий рівень покриття витрат у тарифі для населення (понад 90 відсотків) зафіксовано на ТОВ “Трускавецький водоканал” (96,2%),             КП “Стрийводоканал” (93%), МКП “ Водоканал” м.Мостиська(92%).

 За даними проведеного моніторингу тарифів на послуги з водовідведення  протягом 9 місяців 2017  року середній тариф для населення за 1 м3  води становив 8,84 грн.

Високими були тарифи у водоканалізаційних господарствах м.Мостиська - 18,23грн, Городок -15,58 грн, Пустомити - 13,74 грн., Сколе — 12,45грн.

Найнижчі тарифи на послуги з водовідведення діяли у м. Борислав — 2,14 грн., Трускавець — 4,31 грн., Самбір- 5,35 грн., Радехів -5,75грн.

У ІІІ кварталі 2017 року тарифи на послуги з водовідведення затвержувались рішеннями виконавчих комітетів місцевих рад у м.Моршин, Жовкві, Камянка Бузька, Мостиська.

Самоокупні тарифи для населення затверджено на  водоканалізаційних підприємствах – КП “Бориславводоканал”, КП “Дрогобичводоканал”, ПЖКГ Моршинської міської ради, КП “Червоноградводоканал” та КП “Пустомитиводоканал”.

Нижче 50% відсотків рівень відшкодування населенням вартості послуг на 2-ох водоканалізаційних господарствах, а саме у містах Сколе (49,1%), Новий Розділ (50%).

Вартість послуг з водовідведення для населення станом

на 01 листопада 2017 року:

грн/м 3 

Населений пункт

min

max

Львів

4,10

4,548

Львівська область

2,14

(м. Борислав)

4,31

(м. Трускавець)

5,35

(м. Самбір)

5,75

(м. Радехів)

12,45

(м.Сколе)

13,74

(м. Пустомити)

15,58

(м. Городок)

18,23

(м. Мостиська) 

Тарифи на послуги з водовідведення для промислових споживачів перевищували тарифи для населення в 1,5 - 2 рази Жидачівському, Сколівському, Старосамбірському водоканалізаційних господарствах.
За даними проведеного моніторингу тарифів на послуги з теплопостачання протягом ІІІ кварталу 2017 року середній тариф на опалення для населення становив 1495,22 грн./Гкал .
У ІІІ кварталі 2017 року тарифи на послуги з теплопостачання затвержувались рішеннями виконавчих комітетів місцевих рад у м.Дрогобич та Сокаль.
Найвищими були тарифи в містах Трускавець (1826,6 грн./Гкал), Самбір (1704,29грн./Гкал), Моршин (1672,97 грн./Гкал) та Жидачівському (1893,1грн./Гкал) і Сокальському (1628,78грн./Гкал) районах.
У Старосамбірському районі тариф становив 1314,46 грн./м2 - КП «Старий Самбіртеплокомуненерго» працює на дровах).
Найнижчими були тарифи у містах Борислав (1158,12грн./Гкал), Новий Розділ (1235,52 грн./Гкал) та Новояворівськ - (1273,91грн./Гкал)
Вартість послуг з теплопостачання для населення станом на 01 листопада 2017 року:
грн/Гкал

Населений пункт

Min

max

Львів

25,38*/ 1160,06**

(«Залізничнетеплоенерго»)

26,58*/ 1213,98**

(«Львівтеплоенерго»)

Львівська область

   1158,12

(«Бориславтеплоенерго»)  1235,52

 (Енергія Новий Розділ)

 

 1893,1

(МКП “Жидачівтеплокомуненерго”)

1826,6

(«Трускавецьтеплоенерго»)

1704,29

(ПТМ “Самбіртеплоенерго”)

1672,97

(КП “ Моршинтеплоенерго”)

1628,78

(КП “Сокальтеплокомуненерго”)

* - умовно-змінна складова для будинків без теплових лічильників (грн./м2);
** - умовно-змінна частина тарифу з буд. приладами обліку теплової енергії (грн./Гкал).
Самоокупний тариф для населення встановлено на 4-ох підприємствах – КП «Дрогобичтеплоенерго» (108,9%), КП «Стрийтеплоенерго» (100,1%), МКП «Жидачівтеплокомуненерго» (112,6%), та КП «Стебниктеплокомуненегро» (108,6%).
За даними моніторингу тарифів у Львівській області на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за підсумками роботи 9 місяців 2017 року встановлено, що вартість утримання житла у Львівській області станом на 01 листопада 2017 року становила:

м.Львів

Львів в будинках з ліфтами

 

2,74

Львів в будинках без ліфтів

 

2,42

Львівська область

Класи будинків :

min

max

   в будинках з ліфтами

 

 

1.89

(Трускавець)

2,07

(м.Дрогобич)

2,20

(м.Стрий)

4,86

(м.Сокаль)

4,64

(м.Новояворівськ)

3,69

(м.Моршин)

 

в 5-ти поверхових будинках  благоустроєних без ліфта

 

0,56

(м.Турка)

0,63

(м.Старий Самбір)

1,01

( м.Стебник)

4,3147

(м.Новояворівськ)

4,08

(м.Пустомити)

3,78

(м.Золочів)

 

у частково благоустроєних будинках

 

0,47

(м.Турка)

0,68

(м.Старий Самбір)

0,8

(Кам”янка-Бузька)

1,6

(м.Стрий)

2,52

( м.Сокаль)

2,86

(м.Жовква)

 

 

у не благоустроєних  будинках

0,01

(м.Сокаль)

0,07

(м.Миколаїв)

0,23

(Кам”янка-Бузька)

1,86-4,42

(м.Моршин)

1,73

(м.Жовква)

1,147

(м.Самбір)

Середній тариф на утримання житла  для населення становив  1,90 грн. за кв.м.

Протягом звітного періоду затверджено тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Сокальському районі  та Пустомитівському районах.

  З рівнем відшкодування понад 90 відсотків тарифи на послуги з утримання житла запроваджено у житлово-комунальних господарствах міст:                 Жидачів (111,6%), Золочів (100,5%), Стрий (98,9%), Дрогобич  (98,7%), Турка (98,7%), Новояворівськ (98,6%), Жовква (97,3%), Городок (93,7%), Старий Самбір (91,6%) . За даними моніторингу найнижчий рівень відшкодування  вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є в      м.Буськ (23,1%), м.Червоноград (25,5%),  м.Бібрка (26,9%).


27-11-2017

ЕКО - іноваційний проект


23-11-2017

Щодо Генералізованої системи преференцій США

29 червня 2017 року Офісом торговельного представника США опубліковані результати перегляду Генералізованої системи преференцій США (ГСП).
Під дію ГСП для всіх країн-учасників програми було включено товарну групу «товари для подорожей» (HТS Code: 4202), що дає можливість безмитного ввезення на територію США відповідної продукції, а саме валіз, сумок, контейнерів, чохлів, рюкзаків для перевезення особистих речей, що безпосередньо створює для українських експортерів відповідної продукції торговельні преференції на американському ринку.
Генсралізована система преференцій США призначена для сприяння економічному зростанню в країнах, що розвиваються, шляхом падання пільгового безмитного режиму ввезення на територію США до 5000 видів товарів із визначених американським урядом країн - бенефіціарів ГСП (120 країн і територій, в тому числі Україна).
ГСП заснована 1 січня 1976 року відповідно до Закону США «Про торгівлю» 1974 року. Після дворічної перерви (у зв'язку із завершенням строку чинності ГСП 1 серпня 2013 року автоматично припинила свою дію) 29 червня 2015 року Президент США Б. Обама підписав прийнятий Конгресом Закон «Про розширення торгових преференцій» (Trade Preferences Extension Act 2015), який передбачає відновлення дії ГСП до 31 грудня 2017 року.
Продукція, що підпадає під безмитний режим ввезення в рамках ГСП, включає широкий асортимент промислових товарів, різні види хімічних речовин та мінералів, окремі будівельні матеріали, феросплави, частини до двигунів, деякі види сільськогосподарської і рибної продукції та ін.
За попередньою інформацією, наразі Адміністрацією США розглядається продовження дії ГСП після 2017 року. У Конгресі Сполучених Штатів наявною є сильна двопартійна підтримка необхідності продовження дії ГСП. Експерти висловлюють переконання, що рішення від 29 червня 2017 року щодо включення товарної групи «товари для подорожей» під дію ГСП свідчить про існування налаштованості Адміністрації підтримати продовження дії Генералізованої системи преференцій.
Детальна інформація щодо ГСП розміщена на веб-сайті Офісу Торгового Представника США: https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp
Також інформація щодо можливостей ГСП для українських виробників
доступна на веб-сайті Мінекономрозвнтку за посиланням:
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&;id=af88cb31-eb57-41el-b5ad-7a9c85653bd9&tag=GeneralizovanaSistemaPreferentsiiSsha

Щодо закупівель в системі « Prozorro »

Згідно з законами України «Про здійснення державних закупівель», «Про публічні закупівлі», постановою КМУ від 24.03.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та на протокольного доручення голови обласної державної адміністрації від 20.11.2017 № 192/0/7-17 забезпечити проведення закупівель в системі « Prozorro » через електронні майданчики електронної системи закупівель.
Повторно наголошено про необхідність здійснення закупівель через систему електронних закупівель за умови, що вартість таких товарів і послуг становитиме не менше 10 тисяч гривень та не перевищує межі, встановлені частиною 1 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
За порушення принципів та процедур у системі публічних закупівель Prozorro передбачені штрафи, розмір яких залежить від конкретного порушення. Особи, до яких застосовується покарання в вигляді штрафу за недотримання процедур, передбачених системою публічних закупівель ProZorro - працівники, які безпосередньо здійснюють організацію та проведення процедур закупівель, тобто голова та члени Тендерного комітету та Уповноважені особи.
Адміністративним правопорушенням вважається недотримання Замовником процедур, визначених у наступних нормативно-правових актах:
1. Закон України «Про публічні закупівлі» 922-VIII від 25.12.2015 року;
2. Наказ ДП «Зовнішторгвидав» № 35 від 13.04.2016.
Діями, внаслідок яких складається адміністративний протокол про порушення процедури проведення закупівель у системі Прозоро та накладається стягнення у вигляді штрафу, визнано:
● Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель;
● оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації;
● укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації;
● неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом.
Відповідно до п. 3 ст. 7 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII здійснюють контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України:
- Рахункова палата;
- Антимонопольний комітет України;
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю (Державна фінансова інспекція України).
З огляду на важливість системи електронних закупівель «Prozorro» 26.12.2017р. о 12.00 год. в сесійному залі Бродівської райдержадміністрації відбудеться семінар для розпорядників бюджетних коштів на тему: «Про публічні закупівлі у системі електронних закупівель «Prozorro».


 20-11-2017 

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

konkyrs advakativВідповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги» Координаційний центр з надання правової допомоги повідомляє про проведення з 18 листопада 2017 року по 23 січня 2018 року конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – конкурс).
Для участі у конкурсі адвокатам необхідно: 
1) Зареєструватися на веб-сторінці http://contest.legalaid.gov.ua з 18 листопада до 17 грудня 2017 року включно, де заповнити онлайн анкету та біографічну довідку; зазначити адресу електронної пошти для отримання інформації у зв’язку з конкурсом та регіон, у якому адвокат проходитиме індивідуальну співбесіду з конкурсною комісією; завантажити посвідчені (підписані) адвокатом скановані копії заяви, усіх заповнених сторінок паспорта (чи іншого документа, що посвідчує особу), свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та мотиваційного листа (у довільній формі обсягом до 500 слів).
УВАГА! За фактом реєстрації адвокат отримає повідомлення Координаційного центру з надання правової допомоги про прийняття заявки на опрацювання. Після перевірки наявності надісланих копій документів, адвоката буде поінформовано про їх відповідність чи невідповідність встановленим вимогам за вказаною адвокатом адресою електронної пошти. У разі отримання повідомлення про невідповідність документів встановленим вимогам реєстрацію можна пройти повторно (до завершення строку реєстрації).
2) Впродовж 19 – 25 грудня 2017 року включно пройти дистанційний курс «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги», ознайомившись з його матеріалами та склавши перевірочні тестові завдання, що оцінюються автоматично (адреса веб-сторінки дистанційного курсу, логін та пароль будуть зазначені в електронному повідомленні Координаційного центру з надання правової допомоги).
3) Впродовж 9 – 12 січня 2018 року (конкретні дата, час і місце проведення будуть повідомлені кожному адвокатові додатково) пройти індивідуальні співбесіди з конкурсною комісією, під час якої адвокати оцінюватимуться за критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити приклади надання правової допомоги.
УВАГА! Під час проходження співбесіди із конкурсними комісіями адвокати повинні пред’явити оригінали паспорта та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
Крім того, з 27 по 29 грудня 2017 року включно конкурсні комісії розглядатимуть подані адвокатами документи, оцінюючи адвокатів за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосованих до адвоката дисциплінарних стягнень та враховуючи результат проходження адвокатом дистанційного курсу «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги». Цей етап відбувається без персональної участі адвокатів.
Адвокати, які пройдуть конкурс, залучатимуться до надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою КМУ від 11.01.2012 № 8.
Контакти для зворотного зв’язку з адвокатами:
Поплавська Галина Євгенівна, заступниця начальника відділу взаємодії з адвокатами та органами адвокатського самоврядування управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги, (044) 364 17 59 (понеділок – четвер: з 09:00 до 18:00, п’ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45),  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ." data-mce-href="mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ."> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .


03-11-2017

Штрафи в системі публічних закупівель ProZorro

За порушення принципів та процедур у системі публічних закупівель Прозоро передбачені штрафи, розмір яких залежить від конкретного порушення. Особи, до яких застосовується покарання в вигляді штрафу за недотримання процедур, передбачених системою публічних закупівель ProZorro — працівники, які безпосередньо здійснюють організацію та проведення процедур закупівель, тобто голова та члени Тендерного комітету та Уповноважені особи.
За що у системі публічних закупівель ProZorro передбачені штрафи
Адміністративним правопорушенням вважається недотримання Замовником процедур, визначених у наступних нормативно-правових актах:
1. Закон України «Про публічні закупівлі» 922-VIII від 25.12.2015 року;
2. Наказ ДП «Зовнішторгвидав» № 35 від 13.04.2016.
Діями, внаслідок яких складається адміністративний протокол про порушення процедури проведення закупівель у системі Прозоро та накладається стягнення у вигляді штрафу, визнано:
● Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель;
● оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації;
● укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації;
● неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом;
Порушення в системі публічних закупівель Прозоро, розмір штрафів
За порушення норм законодавства про закупівлі передбачено накладення адміністративного стягнення на винних посадових (службових) осіб у вигляді штрафу в розмірі: від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (11 900–17 000 грн) — за частиною 1 статті 164-14 КУпАП та від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000–25 500 грн) — за частиною 2 статті 164-14 КУпАП. Крім цього, відповідно до вимог пункту 5 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 03.07.2011 № 3674-VI у разі винесення судовим органом постанови про накладення адміністративного стягнення з правопорушника на користь держави стягується судовий збір у розмірі 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.
Хто здійснює контроль за здійсненням закупівель в електронній системі ProZorro та уповноважений накладати штрафи?
Відповідно до п. 3 ст. 7 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII здійснюють контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України:
- Рахункова палата;
- Антимонопольний комітет України;
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю (Державна фінансова інспекція України).  


 02-10-2017

До відома суб’єктів господарювання лісогосподарської галузі

Відповідно до п.1. доручення першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації від 18 липня 2017 року №12 з метою детінізації та стимулювання лісопереробної галузі Львівської області суб’єктам господарювання, які працюють у сфері обробки деревини (лісопильне та стругальне виробництво, вироб