Get Adobe Flash player

Офіційний сайт відділу освіти Бродівської райдержадміністрації


ОСВІТА БРОДІВЩИНИ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


Становлення сучасної системи освіти в Україні має багату передісторію, що дало змогу сформувати в цій сфері певні традиції та накопичити досвід наших попередників. Проте інноваційний етап в освіті починається із проголошенням Україною своєї незалежності. Тоді замість колишньої єдиної й однакової школи з’являються гімназії, ліцеї, коледжі, школи різних профілів і напрямів, а замість інститутів і спеціалізованих вищих училищ – університети й академії. Державна політика в галузі освіти спрямована на створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати і навчатися впродовж життя, зберігати й примножувати цінності національної культури і громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та правову Державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.
Для реалізації цієї концепції в Україні в цілому та на Бродівщині зокрема працює мережа освітніх закладів, де виховується мисляча людина, яка вміє спостерігати, аналізувати, вносити пропозиції, відповідати за ухвалені рішення, долати конфлікти й суперечності.
В Бродівському районі система освіти - це 84 навчально-виховні заклади усіх рівнів та типів, це понад 1000 освітян та управлінців, а також майже 9000 – вихованців та учнів.
147 1Дошкільна освіта – фундамент галузі
Дошкільний вік - яскрава, неповторна сторінка в житті кожної людини. Саме в цей період починається процес соціалізації, встановлюється зв’язок дитини зі світом людей, природи, предметним світом. Відбувається залучення до культури, до загальнолюдських цінностей. Закладаються основи здоров’я.
Дошкілля Бродівщини - це 24 дошкільних навчальних заклади та 4 НВК із загальною наповнюваністю – 1855 дітей (1231 – в міській місцевості та 624 - в сільській). З цими дітьми працює близько 209 педагогічних працівників. Велика частина з них – це вихователі, від мудрості і терпіння яких залежить благополуччя і подальша доля кожної дитини.
Відділу освіти доводиться вирішувати і певні труднощі, що виникають в цій сфері: проблема перевантаження дітей в ДНЗ вирішується шляхом відкриття додаткових груп (2011-2012 н. р. було відкрито додаткову групу на 20 дітей у Попівецькому ДНЗ); охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою у селах, де немає ДНЗ – шляхом залучення педколективів шкіл: вчителі майбутніх першокласників проводять з ними підготовчі заняття тощо.
Відділ освіти працює над вирішенням ряду проблем, що стосуються забезпечення відповідної ігрової бази та норм харчування для дітей дошкільного віку у навчально-виховних закладах, здобуття вищої освіти педагогічними працівниками до 50% від загальної кількості тощо.
Загальна середня освіта – навчальна база на усе життя147 2
Всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі забезпечує система загальної середньої освіти, яка представлена в Бродівському районі 56-ти загальноосвітніми школами серед яких Бродівська гімназія ім. І. Труша, спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 м. Броди, ще 14 ЗОШ І-ІІІ ст., 18 шкіл І-ІІ ст., 4 НВК «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» та 18 ЗОШ І ст. Цьогоріч тут навчаються 6758 учнів. Причиною зменшення кількості учнів є негативна демографічна ситуація. Особливо гостро ця проблема помітна у сільській місцевості, де спостерігається зменшення кількості учнів, а отже, і зменшення кількості класів, або відсутності учнів в окремих з них. Так, наприклад, у 5–ох загальноосвітніх школах у 2011-2012 навчальному році не функціонували перші класи у зв’язку з відсутністю у них учнів. Проте на основі лише цього фактору не можна обмежувати права місцевих громад і не рахуватися з їх думкою щодо збереження шкіл, то ж на сьогодні усі школи в районі працюють у звичному режимі. Але і штучно утримувати такі заклади не можливо, бо витрати на них не виправдують себе. Керівництво відділу освіти Бродівської райдержадміністрації знайшло вихід із цієї складної ситуації через реорганізацію «проблемних» шкіл у навчально-виховні комплекси, які працюють у складі «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад». У 2009 – 2010 навчальному році реорганізували дві ЗОШ І-ІІ ступенів (Паликоровівська ЗОШ І-ІІ ст., Дуб’євська ЗОШ І-ІІ ст.), у 2010-2011 навчальному році реорганізовано Голосковицьку ЗОШ І-ІІ ступенів, у 2011-2012 навчальному році - Станіславчицьку ЗОШ І-ІІ ступенів.
Відкритим залишається питання про функціонування освітніх локальних округів, опорних шкіл. Саме на реалізацію цієї проблеми спрямована державна програма «Шкільний автобус». У 2011 році для шкіл Бродівського району придбано за кошти державного бюджету один шкільний автобус, у 2012 році - ще 3. Варто наголосити, що для усіх учнів, які потребують підвезення, організовано безкоштовний підвіз до місця навчання і додому 13 шкільними автобусами та перевізниками Бродівського АТП.
147 3Бути вчителем – престижно!
Якість, результати навчально-виховного процесу школи залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної майстерності та ставлення з боку держави та вихованців до його щоденної праці. На теперішньому етапі держава докладає максимум зусиль для піднесення статусу вчителя у суспільстві і підвищення престижності цієї професії. Першим кроком до цього є гідна оплата праці та соціальний захист вчителів.
Беззаперечним позитивом є те, що відділом освіти забезпечується дотримання чинного законодавства щодо своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам галузі. На цей час середня заробітна плата всіх працівників галузі становить 1900,8 грн., учителів – 1964,1 грн.
Цьогоріч у навчальних закладах працює 1131 вчитель. З них 84,1% має повну вищу освіту.
Стан методичної роботи в районі дозволяє зробити висновок, що районний методичний кабінет відділу освіти своєю діяльністю позитивно впливає на підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників, реалізовуючи науково-методичну проблему "Управління розвитком професійної компетентності педагога", впроваджуючи інноваційні освітні технології у навчально-виховний процес. Результатом діяльності методичної служби є модернізація колективних форм роботи з педагогами, активна участь значної частини педагогів у методичних заходах, поширення та впровадження у практику кращих досягнень учителів району шляхом проведення творчих звітів, семінарів, майстер-класів, участі педагогів у професійних конкурсах.
Одне з основних завдань відділу освіти на сьогодні залишається формування позитивного іміджу педагога, створення умов для стимулювання молодого покоління до вступу на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів, покращення соціального захисту педагогічних працівників, забезпечення довезення їх до місця праці.
Під постійним контролем відділу освіти, профспілкових організацій є охорона здоров'я працівників освіти та їх дітей, використання коштів фонду соціального страхування, підтримка кожного вчителя, адже він формує обличчя майбутнього.
Соціальний захист учнів
Великий обсяг роботи проводить відділ освіти для забезпечення соціального захисту учнів, ефективного функціонування мережі позашкільної освіти, підтримки обдарованої молоді, значну увагу приділяє освіті дітей з особливими потребами.
Основна увага прикута до охорони здоров’я кожного учня. Раціональне та збалансоване харчування – одна з найважливіших складових частин, що формує здоров’я дітей, тому організація гарячого харчування учнів – важливе завдання школи. Протягом навчального року гарячим харчуванням забезпечено 2586 учнів 1-4 класів, що становить 92% від загальної кількості школярів. Завдяки наполегливій роботі керівників шкіл ця цифра з кожним роком зростає.
Також особливий акцент робиться на літньому оздоровленню та відпочинку дітей. Під час літніх канікул діти мали можливість відпочивати у 35 пришкільних таборах, в яких було організовано різні форми відпочинку. Цікаво та змістовно провели час 3431 учень, що становить 53,5% від загальної кількості дітей, що підлягають оздоровленню, з них 1799 учнів пільгових категорій.
Не менш важливою в навчальному процесі є психологічна стабільність дитини. Керівництво відділу освіти розуміє важливість створення в навчальних закладах психологічної служби, що допоможе вирішити питання про захист прав дитини, вчасно виявляти особистісні проблеми і негативні фактори соціального середовища дитини, які можуть перешкоджати її розвитку чи негативно впливати на дитину. На сьогодні психологічна служба закладів освіти району це - 42 практичних психологи та 6 соціальних педагогів.
147Не залишається поза увагою позашкільна освіта, адже соціальне здоров’я дітей та молоді значною мірою залежить від того, як вони проводять вільний від навчання час. У районі збережена мережа позашкільних навчальних закладів, які створюють умови і можливості для позитивної самореалізації та змістовного і корисного дозвілля. Система позашкільної освіти району - це центр дитячої та юнацької творчості, центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Мала академія наук, дитячо-юнацька спортивна школа. Гуртківці позашкільних закладів беруть участь в обласних та районних конкурсах, фестивалях і мають немалі здобутки. Поряд із досягненнями позашкільної освіти є ряд невирішених питань: відсутність технічного обладнання, туристичного спорядження, комп’ютерної техніки, музичних інструментів, сценічного та спортивного одягу, взуття, спортивного інвентаря, матеріалів для виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Відділ освіти ставить за мету в 2012-2013 році зробити усе можливе для охоплення якнайбільше учнів позашкільною освітою, гуртковою роботою та розширення мережі гуртків.
Ще один напрямок роботи – розвиток, заохочення та підтримка обдарованої молоді. Результативність роботи педагогів з обдарованими дітьми засвідчили олімпіади, конкурс-захист учнівських науково-дослідницьких робіт, інші різноманітні конкурси, спортивні змагання, святкові дійства. Найбільшу кількість призових місць отримали команди учнів Бродівської СЗОШ І-ІІІ ст. №2, Бродівської гімназії ім. І. Труша, Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Підкамінської ЗОШ І-ІІІ ст.
Толерантного підходу вимагає процес навчання дітей з особливими освітніми потребами. То ж на сьогодні керівництво відділу освіти робить основний акцент на необхідності забезпечення додаткової підтримки в навчанні дітей, які мають певні відхилення в розвитку, що не дають їм змоги користуватись тими освітніми послугами, що надаються школами. З цією метою при Бродівській районній психолого-медико-педагогічній консультації функціонує Центр ранньої допомоги дітям. Спеціалісти визначають індивідуальну форму навчання для кожного з 26 дітей шкільного та дошкільного віку.
Важко в одній статті охопити весь спектр діяльності відділу освіти Бродівської райдержадміністрації, розповісти про досягнення та результати роботи за минулий навчальний рік, про плани та перспективи на майбутній, проте варто відзначити, що нові стандарти, за якими повинна працювати система освіти на Бродівщині, вже спрацьовують.

 


ОСВІТА НА БРОДІВЩИНІ

Бродівський ЛЦДН Дубенської філії, ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Вища школа на Бродівщині гідно представлена Бродівським ЛЦДН Дубенської філії, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Він розпочав свою роботу в м. Броди у липні 2005 року. Програма та методи навчання у вищому навчальному закладі передбачають здобуття вищої освіти за доступною ціною безпосередньо у райцентрі.

Він відкриває хороші перспективи для тих людей, які вже працюють, а також для людей з обмеженими фізичними можливостями.

В Бродівському ЛЦДН відкриті спеціальності «Правознавство», «Документознавство» за кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, а також «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» за кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра.

Тут працює понад 30 кваліфікованих викладачів-консультантів та професіоналів-практиків, які за 5 років роботи підготували близько 70 фахівців. Ці студенти отримали дипломи державного зразка.

Адреса:

м.Броди

вул. Замкова,1

80600

тел. 066-185-21-84

 

Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича

Бродівське педагогічне училище (нині коледж) засновано в 1945 році. В 2002 році рішенням Львівської обласної ради педучилище перейменовано у Бродовський педагогічний коледж, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 року №582 - педколеджу присвоєно імя визначного педагога, поета, громадського і політичного діяча Маркіяна Шашкевича.

За роки свого існування тут підготовлено біля 12 тис. вчителів. Зараз випускники педколеджу працюють у різних куточках України та за її межами. Є серед них відомі вчені: 3 академіки, 12 докторів наук, 31 кандидат наук. Чимало випускників очолює навчальні та освітні заклади, державні установи. 8 колишніх випускників - Заслужені вчителі України.

Зараз у педколеджі навчається 950 студентів, працює - 92 викладачі. Серед них 6 кандидатів наук, 14 старших викладачів, 38 - спеціаліст вищої категорії. 4 - викладачі-методисти, 34 - відмінники освіти, 12 викладачів навчається в аспірантурі.

Підготовка фахівців ведеться за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" з таких спеціальностей: "Початкове навчання", "Трудове навчання", "Дошкільне виховання", "Фізичне виховання", за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з таких спеціальностей: "Початкове навчання", "трудове навчання", "Англійська мова", "Німецька мова".

У педколеджі створено належні умови для підготовки педагогічних кадрів з вищеназваних спеціальностей. Сформовано відповідний кадровий потенціал, створено необхідну навчально-методичну базу. До послуг студентів 34 навчальні кабінети, 5 лабораторій, 10 майстерень, 12 класів для індивідуальних занять з музики, 6 аудиторій для самопідготовки, спортивний комплекс з гімнастичним, ігровим, тенісним і атлетичними залами, бібліотека з читальним залом на 240 місць і книжковим фондом 103 тис. екземплярів, актовий зал на 500 місць, їдальня на 150 місць, гуртожиток на 400 місць. Навчальні кабінети оснащені необхідними сучасними технічними та відео засобами навчання. З усіх навчальних дисциплін створено навчально-методичне забезпечення. Діє 6 комп'ютерних класів загальною кількістю 72 електронні засоби, що дозволяє в повній мірі забезпечити роботу студентів з дисплеєм.

Розуміючи глибину і святість покликання вчителя, його важливе місце у суспільному житі, педколектив велику увагу звертає на озброєння майбутніх педагогів міцними знаннями, професійними вміннями і навиками.

Державні екзамени щороку засвідчують добру професійну підготовку випускників.

Державне замовлення на підготовку спеціалістів кожного року виконується. До 80% випускників одержують направлення на роботу. Всі направлені добре закріплюються на місцях призначення та адаптуються у шкільних колективах.

Велику увагу в педколеджі приділено навчально-виробничій практиці студентів, яку організовано на базі кращих шкіл району та області.

Йдучи в ногу з часом, педколектив систематично працює над покращенням навчально-методичної роботи, удосконалення навчальних планів і програм, поліпшенням науково-методичного рівня викладання шляхом самоосвітою викладачів, їх активною участю в роботі предметних комісій, в обласних і регіональних семінарах.

В 2001 році на базі педколеджу проходив Всеукраїнський семінар "Сучасні проблеми трудової підготовки молоді", організований Науково-методичним центром вищої освіти міністерства освіти і науки України та кафедрою трудового навчання Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, в 2003 році - Міжнародна науково-теоретична конференція "Сучасні педагогічні технології" за участю провідних вчених Польщі, Австрії та Німеччини.

З 2000 року педколектив працює над проблемою "Формування професійного педагогічного мислення у студентів". З даної проблеми проведено 6 педагогічних читань, до яких залучились студенти. Кращі доповіді надруковані у педагогічних та наукових журналах.

У педколеджі діє семінар "Нові інноваційні технології навчання". На даний час проведено 16 засідань. Зібрані матеріали опрацьовуються предметними комісіями і пропагуються в практичній роботі. Окремі викладачі (Адамів Г.С., Квак О.В.) оформили свої повідомлення дисертаційними дослідженнями.

У педколеджі діють професійно сформовані колективи художньої самодіяльності. Оригінальна пісня, професійна музика і танець валять студентів до занять у колоритному ансамблі пісні і танцю "Ми з Галичини", у хоровому гуртку, у гуртку сопілкарів, у гуртку бандуристів, у духовому оркестрі, вокальних ансамблях.

Колектив педколеджу наполегливо вивчає творчу спадщину великого мислителя, поета, культурного і громадського діяча, педагога Маркіяна Шашкевича. З цією метою проведено такі наукові конференції:

"Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича",

"Маркіян Шашкевич - мислитель, поет, громадьмо-культурний діяч",

"Наукова діяльність Маркіяна Шашкевича",

"Маркіян Шашкевич, його послідовники і сучасники",

"Доробок Маркіяна Шашкевича в галузі етнографії і фольклористики",

"Просвітницька діяльність Маркіяна Шашкевича",

"Велич філософської думки Маркіяна Шашкевича",

читання "Маркіян Шашкевич у контексті української духовної культури фісторіософський аспект)".

До участі у конференціях залучаються провідні науковці м. Львова, поети, письменники, зокрема: Ф.Стеблій, Р. Кирів, А.Скоць, В.Горинь, Р.Іваничук, Н.Пікулик, Л.Полюга, Т.Лучук, С.Костюк, Я.Мельник, О.Рибак, Б.Стельмах, Б.Якимович та інші.

У педколеджі створено кімнату-музей М.Шашкевича, систематично організовуються літературні вечори, мистецькі години, педагогічні читання, музично-літературні меси, присвячені пам'яті М. Шашкевича. Серед них - "Спочатку було слово", "Руська мати нас родила", "Ти не неволі син", "Русалка Дністровая - прорив чуття людського", "Могутній голос Маркіяна", "Галицький Будитель духу", "Від лиця твого, Господи, доля моя", "М.Шашкевич - автор першої української читанки".

Традиційним стали походи студентської молоді на Білу гору, відвідання музе М.Шашкевича в с.Підлисся. студенти та викладачі педколеджу Були учасниками шашкевичівських читань, що проводились Інститутом українознавства імені Крип'якевича НАН України в Бродах у ерпні 1989 року та у червні 2005 року, в м. Трусквці у червні 2000 року, у місті Буську у травні 2003 року.

Коллектив педколеджу з року в рік удосконалює свою навчально-виховну роботу, спрямовану на подальше поліпшення підготовки кадрів для національної школи - школи дитинолюбства, школи духовності, школи розуму, школи творчості.

Адреса:

м.Броди

вул. Коцюбинського,4

80600

тел. 4-21-63

 Навчально-виховні заклади району

Мережа освітніх закладів Бродівщини, які підвідомчі відділу освіти, складається з 56 загальноосвітніх шкіл, з яких 16 - ЗОШ І-ІІІ ступенів (в т.ч. Бродівська гімназія ім.І.Труша та Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу, 20 - ЗОШ І-ІІ ступенів, 2 НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», 18 - ЗОШ І ступеня; 4-х позашкільних закладів: Дитячо-юнацька спортивна школа, Бродівський районний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Бродівський районний центр дитячо-юнацької творчості, Бродівська  Мала академія наук учнівської молоді.

Протягом 2010-2011 навчального року у школах району здобуває освіту 6899 учнів, серед них у місті - 3350 учнів, в селі - 3549 учнів. У Бродівській гімназії ім.І.Труша навчається 497 учнів, у спеціалізованих класах Бродівської СЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з вивченням англійської мови з 1 класу - 809 учнів.Поглиблено навчальні дисципліни у СЗОШ вивчає 773 учні, за програмами профільного навчання у школах району займається 297 учнів. У другу зміну навчається 336 учнів (Бродівська СЗОШ № 2,  Бродівська ЗОШ І ступеня №1, Лешнівська  та Підкамінська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

У загальноосвітніх школах працює 1131 педагог. У позашкільних закладах під керівництвом 48 педагогів виховується і навчається 1703 дитини.

В Бродівському районі працює 25 дошкільних навчальних закладів, в тому числі 6 міських (5 в м.Броди та 1 в смт.Підкамінь) і 19 – сільських. Дошкільні заклади розраховані на 1139 місць (531 місце в селі та 608 - в місті), а відвідує їх1705 дітей (1139 - в місті, 566 - в селі). На 100 місцях виховується 149,6 дітей (187,3 в місті, 106,6 - в селі). Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою станом на 01.09.2010 року становить 87% (в міській місцевості-100%, в сільській місцевості-76,7%). Всього в районі працює 77 дошкільних груп, із них 8 груп спеціального призначення, в тому числі для дітей з порушенням мови - 7 груп (83 дитини),  із затримкою психічного розвитку – 1група (10 дітей). Усі дошкільні навчальні заклади комунальної форми власності, з 5-денним режимом роботи,  українською мовою навчання і виховання та працюють за новою Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Базовим компонентом дошкільної освіти. В дошкільних навчальних закладах працює 201 педагог (131 - в місті, 70 - в селі). З вищою освітою 70 педагогів, що становить 34,8%, з середньою спеціальною освітою - 131, що становить 65,2%.

З метою своєчасного виявлення, обліку дітей з вадами розвитку, визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги створена районна психолого-медико-педагогічна консультація. 

Для забезпечення послідовності та єдності підходів до розвитку освітнього комплексу Бродівського району у 2009 році прийнята та реалізується Програма розвитку освіти Бродівщини на 2009-2012 роки, метою якої є розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району відповідно до потреб та запитів регіональної громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини та її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.

У програмі визначено такі напрямки:

1.Здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

2.Виховання.

3.Освіта дітей з особливими потребами.

4.Професійний розвиток педагогічних працівників.

5.Дошкілля.

6.Мережа навчальних закладів.

7.Інформатизація системи освіти.

8.Моніторинг та оцінювання якості освіти.

В рамках Програми реалізуються цільові проекти: "Здоров'я  через  освіту", "Санітарно-гігієнічні  вимоги  до  організації  навчально-виховного  процесу", «Сучасній школі – сучасний вигляд», "Спортивно-оздоровча  робота", "Харчування  школярів", "Програми виховної роботи", "Духовне виховання", "Школа в музейному просторі", "Учнівське самоврядування", "Позашкільна освіта", "Обдаровані діти", «Створення безбар’єрного середовища для дітей з фізичними вадами в закладах освіти», «Інклюзія», "Раннє виявлення та рання корекція вад розвитку дітей", "Кредитно-модульна система підвищення кваліфікації", "Школа передового педагогічного досвіду", "Школа психолого-педагогічної грамотності", "Школа молодого вчителя", "Охоплення дошкіллям", "Матеріально-технічна база ДНЗ", "Навчально-виховні програми ДНЗ", «Освітні округи», «Профільне навчання», "Комп'ютеризоване робоче місце керівника", «Інформаційна комп'ютерна мережа», «Мультимедійний спеціалізований комп'ютерний клас», "Моніторинг якості освітніх послуг у навчальних закладах", «Оцінювання навчальних досягнень випускників початкової та основної школи».