Get Adobe Flash player
Символіка району
Згідно Положення про символіку Бродівського району, яке було затверджене Рішенням Бродівської районної ради від 26.07.2001р. №206, офіційними символами Бродівського району є: герб, великий герб, прапор району та штандарт голови районної ради.
Герб, великий герб, прапор району та штандарт голови районної ради служать офіційною емблемою району, символами, в яких відображається його історія, особливості та традиції.
Герб району являє собою геральдичний щит, розтятий на золоте та червоне поля, на яких хрест- відповідно, напівсиній і напівсрібний, а на ньому- геральдична лілія в обернених кольорах.
Великий герб району являє соболю щит з гербом району, увінчаний золотою 
121
територіальною короною (зі зубцями з липових і дубових листків), який підтримують два бобри-щитотримачі - справа (геральдично) червоний, зліва - золотий, знизу на синій стрічці - золотий напис "Бродівський район".
Прапор району являє собою прямокутне полотнище зі співвідношенням ширини до довжини 2:3, на якому зображений хрест, розділений посередині вертикально; від древка поле жовте, хрест - синій, а з вільного краю поле - червоне, хрест - білий; у центрі хреста лілія в обернених кольорах.
Штандарт (хоругва) голови Бродівської районної ради являє собою квадратне полотнище, що складається з двох рівновеликих вертикальних смуг білої і темно синьої, у центрі розміщений великий герб району. Штандарт кріпиться горизонтально за допомогою округлого дерев'яного держака, завершеного конусоподібними кінцівками з жовтого металу та жовтого (золотого) шнура, завершеного китицями, до вертикального стояка, увінчаного зображення малого герба України з жовтого металу. Штандарт виготовляється у єдиному примірнику і зберігається в кабінеті голови Бродівської районної ради.
Розподіл і колористика щита в гербі району символізує географічне розташування Брідщини на межі Галичини і Волині (у ХІІ - ХІІІ ст.. територія району входила до складу Луцької землі Володимирського князівства, пізніше - до Львівської землі Руського воєводства (у т. ч. до 1569 р. тут проходив кордон між Польською короною та Великим князівством Литовським, а з 1772 по 1918 р.р. - кордон між Австрійською та Російськими імперіями)), що значно впливало на економічний та історичний розвиток регіону. Знаком Волині є срібний хрест у червоному полі, Галичину уособлює синій хрест у золотому полі, разом вони становлять єдине історичне ціле. Знак лілеї фігурує у гербі міста Бродів і вказує на значення адмінцентру, біло-синій колір лілеї є відповідником порядності, благородства і чистоти. У великому гербі щит підтримують фігури двох бобрів, котрі символізують працелюбність і напористість мешканців району.
Відмінна колористика щитотримачів також підкреслює специфіку осідання тут людей з обох історичних регіонів. Щит увінчує стилізована територіальна корона, яка вказує на приналежність герба району та характеризує його мішану рослинність (зубці корони зображені у формі дубових і липових листків).
121 1
Прапор Бродівського району