Get Adobe Flash player

27-03-2019

Результати вирішення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій у Львівській області у 2018 році

Упродовж 2018 року діяльність відділення Національної служби посередництва і примирення в Львівській області (далі – відділення НСПП) була спрямована на виконання завдань, визначених Законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні", а саме: здійснення сприяння у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), поліпшення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій області, прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців.
З метою виконання своїх завдань та функцій відділення НСПП взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілками, організаціями роботодавців, правоохоронними та контролюючими органами, керівниками та профактивом підприємств, установ, організацій області, громадськими організаціями та співпрацює з 24 підготовленими НСПП трудовими арбітрами, 4 посередниками.
У районних центрах та містах обласного значення на громадських засадах діють 29 інформаційно-консультаційних центрів НСПП для моніторингу стану соціально-трудових відносин та надання сторонам роз’яснень та консультацій з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
На виконання завдань і функцій НСПП відділення НСПП в Львівській області упродовж 2018 року сприяло вирішенню 83 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), з них 80 (96,4%) на виробничому рівні, 3 (3,6%) на територіальному рівні. Безпосередніми учасниками зазначених спорів стали 12780 найманих працівників 52 підприємств, установ, організацій області.
Загалом у зазначених КТС(К) найманими працівниками було висунуто 199 вимог, з яких: 135 або 67,8% від загальної кількості – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 39 (19,6%) – щодо виконання колективного договору, угоди; 19 (9,5%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 6 (3,0%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.
У зазначеному періоді відділення НСПП здійснювало заходи по запобіганню виникнення КТС(К) по 18 випадках ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) та моніторинг стану СТВ у 26 конфліктогенних підприємствах, організаціях та установах області, на яких проведена відповідна рекомендаційно-роз'яснювальна робота.
За сприяння та координації відділення НСПП в 2018 році було проведено 340 примирних процедур, спрямованих на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникнення, у т.ч. 13 засідань примирних комісій та 327 узгоджувальних зустрічей.
Загалом у зазначеному періоді у результаті вирішення КТС (К) та запобігання їх виникненню погашено заборгованість з виплати заробітної плати на загальну суму 103,1 млн. грн. або 95,2% від загальної суми боргу – 108,3 млн. грн, що стала основною причиною виникнення КТС (К) та випадків ускладнення стану СТВ.
У 2018 році спостерігалося значне ускладнення стану соціально-трудових відносин у галузі освіти, охорони здоров'я, вугільній галузі, переробній промисловості області, що призвело до виникнення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій. Основними, найбільш поширеними причинами виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та протестної активності найманих працівників є порушення чинного законодавства з праці, зокрема про оплату праці.
У результаті здійснених заходів упродовж 2018 року врегульовано та знято з реєстрації 13 КТС(К), вирішено 57 вимог найманих працівників. За сприяння відділення НСПП та за участю органів влади, профспілок вирішено КТС (К) у ПАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат", ЛКП "Львівелектротранс", ПАТ "Миколаївцемент", ТОВ "Універсальна бурильна техніка" та інші. Продовжується розгляд та вирішення КТС(К) у ДП "Львіввугілля", ДП ЛДЗ "ЛОРТА", закладах охорони здоров'я міст Дрогобича та Стебника, КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава", КЗ Самбірська центральна районна лікарня, у навчально-виховних закладах м. Нового Роздолу та інших.
Відділенням НСПП відповідно до компетенції упродовж 2018 року здійснювався моніторинг акцій соціального протесту, надавались роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей, що виникли. У зазначеному періоді найманими працівниками підприємств, установ, організацій області проведено 23 акції соціального протесту (далі – АСП), пов'язані з ускладненням стану СТВ, у яких взяли участь 4607 найманих працівників 195 підприємств, установ, організацій області.
Із загальної кількості (23 АСП), у 8 АСП або 34,8% від загальної кількості АСП найманими працівниками висувались вимоги щодо погашення боргу з заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати. Таким чином, однією з основних найбільш поширених причин протестної активності найманих працівників є порушення чинного законодавства з праці, зокрема щодо погашення боргу з заробітної плати.
Відділенням НСПП здійснюються також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні", відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу.
Серед основних принципів, відповідно до яких здійснюється соціальний діалог, Законом України "Про соціальний діалог в Україні" визначено принцип репрезентативності і правомочності сторін та їх представників. Тому, згідно статті 4 зазначеного Закону для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах соціального діалогу та у міжнародних заходах склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях визначається за критеріями репрезентативності.
На локальному рівні відповідно до ч. 4 ст. 6 вказаного Закону первинні профспілкові організації при укладенні колективних договорів є репрезентативними і не потребують проходження процедури оцінки критеріям репрезентативності та її підтвердження.
Відповідно до рішень відділення НСПП визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу 29 суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців Львівської області. Реєстр репрезентативних суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців області розміщено на сайті відділення НСПП.
Інформація про діяльність НСПП та відділення НСПП в Львівській області публікується в офіційному виданні НСПП – Бюлетені НСПП, розміщена на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua) та на сайті відділення НСПП в Львівській області (www.nspp-lviv.at.ua).


 

20-02-2019

Щодо відповідальності отримання державної соціальної виплати особами, які перебувають за кордоном.

Тема трудової міграції населення та наслідків зовнішньої нелегальної трудової міграції для економіки області є надзвичайно актуальною. Обласною державною адміністрацією вживається низка заходів з метою запобігання нелегальному працевлаштуванню за кордоном та попередженні трудового рабства та інших неприємних ситуацій, у яких може опинитися трудовий мігрант.
Існують випадки, коли тривалий час особа працює за кордоном, не сплачує жодних податків, проте, користується державною соціальною підтримкою, компенсаціями, отримує субсидію та інші державні соціальні виплати за кошти Державного бюджету України, який наповнюється з податків громадян, які офіційно працюють на теренах нашої держави.
Найперше це стосуються компенсаційних виплат на догляд за інвалідом І групи або престарілими старше 80 років. Громадяни оформляють згадану виплату, але догляд не здійснюють, оскільки, до прикладу, перебувають на заробітках за кордоном.
Обов’язковими умовами одержання зазначених виплат є умова перебування згаданих осіб на території України, оскільки це є підставою здійснення фактичного догляду при одержанні компенсації та чинником, який визначає статус малозабезпеченої сім’ї.
Аналогічна умова присутня у механізмі призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, житлову субсидію не може бути призначено у разі, коли член домогосподарства або член сім’ї із складу домогосподарства перебуває неофіційно за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.
Також, про допомогу малозабезпеченим сім’ям, яка надається сім’ям, які з поважних або незалежних від неї причин мають низькі доходи, призначається і виплачується у грошовій формі, які постійно проживають на території України.
   Громадянам, що звертаються за призначенням державних допомог чи субсидій, необхідно приділяти особливу увагу правильності заповнення декларації про доходи та майно. Під правильністю мається на увазі, перш за все, достовірність та повнота наданої  інформації, оскільки від цього залежить, чи матиме сім’я право на допомогу або субсидію і в якому саме розмірі. Варто знати, якщо одержувач зазначених виплат і субсидій перебуває та працевлаштований за кордоном – вказані виплати припиняються та скасовуються. Органами соціального захисту населення постійно проводиться перевірка щодо виїзду за кордон одержувачів допомог, зокрема, здійснюються запити до державної прикордонної служби, здійснюються акти обстеження стосовно факту здійснення догляду тощо. Також інформація про неофіційне працевлаштування за кордоном є важливим фактором що призводить до повернення одержаних коштів у добровільному або судовому порядку та подальше скеровування такої інформації до правоохоронних органів.

 


 

20-02-2019

Результати вирішення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій у Львівській області у 2018 році

Упродовж 2018 року діяльність відділення Національної служби посередництва і примирення в Львівській області (далі – відділення НСПП) була спрямована на виконання завдань, визначених Законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні", а саме: здійснення сприяння у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), поліпшення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій області, прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців.
З метою виконання своїх завдань та функцій відділення НСПП взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілками, організаціями роботодавців, правоохоронними та контролюючими органами, керівниками та профактивом підприємств, установ, організацій області, громадськими організаціями та співпрацює з 24 підготовленими НСПП трудовими арбітрами, 4 посередниками.
У районних центрах та містах обласного значення на громадських засадах діють 29 інформаційно-консультаційних центрів НСПП для моніторингу стану соціально-трудових відносин та надання сторонам роз’яснень та консультацій з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
На виконання завдань і функцій НСПП відділення НСПП в Львівській області упродовж 2018 року сприяло вирішенню 83 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), з них 80 (96,4%) на виробничому рівні, 3 (3,6%) на територіальному рівні. Безпосередніми учасниками зазначених спорів стали 12780 найманих працівників 52 підприємств, установ, організацій області.
Загалом у зазначених КТС(К) найманими працівниками було висунуто 199 вимог, з яких: 135 або 67,8% від загальної кількості – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 39 (19,6%) – щодо виконання колективного договору, угоди; 19 (9,5%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 6 (3,0%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.
У зазначеному періоді відділення НСПП здійснювало заходи по запобіганню виникнення КТС(К) по 18 випадках ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) та моніторинг стану СТВ у 26 конфліктогенних підприємствах, організаціях та установах області, на яких проведена відповідна рекомендаційно-роз'яснювальна робота.
За сприяння та координації відділення НСПП в 2018 році було проведено 340 примирних процедур, спрямованих на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникнення, у т.ч. 13 засідань примирних комісій та 327 узгоджувальних зустрічей.
Загалом у зазначеному періоді у результаті вирішення КТС (К) та запобігання їх виникненню погашено заборгованість з виплати заробітної плати на загальну суму 103,1 млн. грн. або 95,2% від загальної суми боргу – 108,3 млн. грн, що стала основною причиною виникнення КТС (К) та випадків ускладнення стану СТВ.
У 2018 році спостерігалося значне ускладнення стану соціально-трудових відносин у галузі освіти, охорони здоров'я, вугільній галузі, переробній промисловості області, що призвело до виникнення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій. Основними, найбільш поширеними причинами виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та протестної активності найманих працівників є порушення чинного законодавства з праці, зокрема про оплату праці.
У результаті здійснених заходів упродовж 2018 року врегульовано та знято з реєстрації 13 КТС(К), вирішено 57 вимог найманих працівників. За сприяння відділення НСПП та за участю органів влади, профспілок вирішено КТС (К) у ПАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат", ЛКП "Львівелектротранс", ПАТ "Миколаївцемент", ТОВ "Універсальна бурильна техніка" та інші. Продовжується розгляд та вирішення КТС(К) у ДП "Львіввугілля", ДП ЛДЗ "ЛОРТА", закладах охорони здоров'я міст Дрогобича та Стебника, КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава", КЗ Самбірська центральна районна лікарня, у навчально-виховних закладах м. Нового Роздолу та інших.
Відділенням НСПП відповідно до компетенції упродовж 2018 року здійснювався моніторинг акцій соціального протесту, надавались роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей, що виникли. У зазначеному періоді найманими працівниками підприємств, установ, організацій області проведено 23 акції соціального протесту (далі – АСП), пов'язані з ускладненням стану СТВ, у яких взяли участь 4607 найманих працівників 195 підприємств, установ, організацій області.
Із загальної кількості (23 АСП), у 8 АСП або 34,8% від загальної кількості АСП найманими працівниками висувались вимоги щодо погашення боргу з заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати. Таким чином, однією з основних найбільш поширених причин протестної активності найманих працівників є порушення чинного законодавства з праці, зокрема щодо погашення боргу з заробітної плати.
Відділенням НСПП здійснюються також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні", відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу.
Серед основних принципів, відповідно до яких здійснюється соціальний діалог, Законом України "Про соціальний діалог в Україні" визначено принцип репрезентативності і правомочності сторін та їх представників. Тому, згідно статті 4 зазначеного Закону для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах соціального діалогу та у міжнародних заходах склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях визначається за критеріями репрезентативності.
На локальному рівні відповідно до ч. 4 ст. 6 вказаного Закону первинні профспілкові організації при укладенні колективних договорів є репрезентативними і не потребують проходження процедури оцінки критеріям репрезентативності та її підтвердження.
Відповідно до рішень відділення НСПП визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу 29 суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців Львівської області. Реєстр репрезентативних суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців області розміщено на сайті відділення НСПП.
Інформація про діяльність НСПП та відділення НСПП в Львівській області публікується в офіційному виданні НСПП – Бюлетені НСПП, розміщена на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua) та на сайті відділення НСПП в Львівській області (www.nspp-lviv.at.ua).

 


 

20-02-2019

Заборгована заробітна плата:права працівників на оплату праці

Право кожного працівника на своєчасне одержання винагороди за працю захищає стаття 43 Конституції України. Таке право на підставі укладеного трудового договору реалізується також відповідно до ст. 21 Закону України «Про оплату праці».
У випадку затримки виплати заробітної плати працівник має право відповідно до ст. 34 Закону «Про оплату праці» звернутись до роботодавця з вимогою компенсувати втрату частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари й тарифів на послуги.
При отриманні відмови від роботодавця виплатити заробітну плату або інші виплати, працівник може звернутись до суду з позовною заявою про стягнення заборгованої заробітної плати та відшкодування завданої її невиплатою шкоди.
Примусове стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та інших витрат, пов’язаних із трудовими правовідносинами, здійснюється органами державної виконавчої служби на підставі виконавчих документів (виконавчих листів та наказів, що видаються судами на підставі судових рішень) у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
Після отримання судового рішення про стягнення заборгованої заробітної плати працівникам необхідно звернутись у місцеві відділи державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області за місцем реєстрації підприємства-боржника для відкриття виконавчого провадження.
Тільки у цьому випадку, якщо буде відкрито виконавче провадження, стягнення заборгованої заробітної плати на користь заявника буде відбуватись у першочерговому порядку.
Важливо знати! Працівники за позовами про стягнення заробітної плати чи заявою про видачу судового наказу звільняються від сплати витрат на вчинення виконавчих дій.

 


 

19-02-2019

До уваги населення та роботодавців!

1 навчання nІнформуємо Вас, що у Львівському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості є можливість пройти професійне навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, коштів фізичних та юридичних осіб.
Львівський центр ПТО ДСЗ організовує навчання за 15 ліцензованими робітничими професіями, а саме:
-Електрогазозварник-Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування-Оператор котельні (дуальне навчання)-Машиніст (кочегар) котельні (дуальне навчання)-Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія А1 та 9 категорія підвищення кваліфікації (дуальне навчання)-Водій трамвая (дуальне навчання)-Водій тролейбуса (дуальне навчання)-Продавець продовольчих товарів-Продавець непродовольчих товарів-Касир торговельного залу-Візажист-Перукар-Манікюрник-Монтер кабельного виробництва-Фермер (дуальне навчання).У Львівському ЦПТО ДСЗ запроваджена дуальна форма навчання, яка передбачає навчання теоретичного курсу в навчальному закладі, а виробниче навчання та виробнича практика – безпосередньо на підприємствах, а також дистанційна форма навчання в режимі он-лайн з використанням програми skype. 
За більш детальною інформацією звертатися до Бродівської районної філії ЛОЦЗ за адресою: м.Броди, вул. Гончарська, 15. тел.(03266)2-65-23
#навчання #робота #зайнятість #ЦПТО  #Бродівська_РФ_ЛОЦЗ

 


12-02-2019

 

Як працюватиме монетизація тут


12-02-2019

Запровадження субсидій у готівковій формі тут


12-02-2019

Порядок надання субсидій у готівковій формі тут


02-02-2019 

Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації за 2018 рік.

За 2018 рік до управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації (далі - управління) надійшло 136 письмових звернень громадян, що на 35 звернень менше порівняно з 2017 роком (101). Безпосередньо до управління звернень не надходило, всі звернення надходили через органи влади вищого рівня. На особистий прийом до керівництва управління звернулося 95 громадян, що на 2 звернення менше ніж у аналогічному періоді (93).Розгляд письмових звернень громадян проводиться особисто начальником управління, його заступниками за напрямками діяльності, начальниками відділів та завідувачами секторів.З числа осіб, які звернулись до управління праці та соціального захисту населення: особи з інвалідністю - 19, одинокі матері - 5, діти війни – 2, учасники війни – 2 , пенсіонери - 24 , безробітні – 5, багатодітні сімٰї – 6; робітники – 8, працівник бюджетної сфери – 1, ветеран праці – 1, інші категорії – 63.
У зверненнях порушені питання:
- про виплату соціальних допомог – 24;
- про нарахування субсидії – 30;
- про монетизацію субсидії – 4;
- надання пільг на оплату ЖКП – 4;
- про надання роз'яснення по субсидіях – 29;
- про отримання засобів реабілітації – 3;
- про матеріальну допомогу на лікування – 4;
- про субсидію на тверде паливо –7 ;
- про надання роз'яснення по пільгах – 2;
- про пільгове перевезення – 4;
- про забезпечення санаторно-курортною путівкою - 1;
- про видачу «пакунка малюка» - 2;
- про отримання житла – 3;
- інші питання – 19.
Найбільша кількість громадян, прийнятих на особистому прийомі, звертається з питань субсидії на житлово-комунальні послуги і становить 44% від загальної кількості.Внаслідок проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, значно зменшилась кількість звернень з питань пільг на ЖКП. На першому поверсі приміщення управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації є стенди, які дають змогу громадянам оперативно знайомитись із законодавством, що врегульовує питання роботи із зверненнями громадян. Також, для зручності відвідувачів, розміщені витяги з нормативних документів, інформація про перелік документів, які необхідні для призначення допомог, субсидій, пільг та компенсацій.На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 року в холі управління розміщені графіки особистого прийому керівництва управління, проведення «Прямих ліній», виїзних прийомів та графіки прийомів громадян органами вищого рівня. Забезпечено проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів ВВВ, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітним сім’ям, одиноким матерям та іншим громадянам, які потребують соціального захисту.У районній газеті «Голос відродження» за звітний період були розміщені статті з роз’ясненнями законодавства щодо призначення субсидії на житлово-комунальні послуги, та монетизації.
За 2018 рік прийом громадян з народними депутатами не проводився.
Щовівторка, на нарадах з начальниками відділів та спеціалістами управління проводиться аналіз усних та письмових звернень громадян.


10-05-2018 

Увага! Зміни до призначень субсидій

ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ СУБСИДІЙ, основними нововведеннями є: 
позбавлення права на субсидію домогосподарств, коли:
1. загальна площа квартири 120 м.кв. і більше будинку 200 м.кв. і більше.
2. у складі домогосподарства (в т.ч. сімї домогосподарства) є особи працездатні які не працюють та не сплачують єдиний соціальний внесок.
3. здійснено придбання товарів, робіт чи послуг (у т.ч. набули права власності) на суму 50 тис. грн. і більше.
4. у власності чи володінні є автомобіль до 5 років
5. наявність заборгованості за компослуги за останні два місяці яка перевищує 340 грн.
ВАЖЛИВО: для призначення субсидії обраховуватиметься дохід УСІХ ЧЛЕНІВ СІМЇ домогосподарства незалежно від ЇХ фактичного місці реєстрації (проживання)
УСІМ ХТО виявить бажання отримувати субсидію та кого торкаються ці нововведення необхідно прийти в соцзахист та повідомити про зазначені обставини подавши заяву і декларацію. 
В ІНШОМУ випадку призначення субсидій відбудеться автоматично і при виявленні обставин які не надають права на субсидію а бо впливають на розмір субсидії такі домогосподарства будуть зобовязнані повертати кошти за неправомірно отриману субсидію!!!!
ВАЖЛИВО : особам яким виповнилось14 років – необхідно виготовити айді картки і повідомити соцзахист, бо в іншому випадку субсидії призначатись не будуть.

Наочна інформація та бланк заяви та декларації 

1-01

9Cv субсидии 2018-01

2018-03

2018-04

2018-05

2018-06

2018-08

 


 

05-04-2018

                                                   ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ №2
засідання Комітету забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста та району

04.04.2018 року                                                                                                                                                                                                                                 м.Броди, пл.Ринок, 1

1. Сформувати план заходів з забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста та району на 2018 рік
                                                                       (І.Гащак, Термін: до 20.04.2018 року)
2. Завершити організаційні заходи з забезпечення доступності в адмінприміщенні пл.Ринок,1 (встановлення пандуса на 1-му поверсі)
                                                                       (О.Іськів, І.Гащак, Термін: ІІ квартал 2018 року)
3. Провести аудит на доступність адміністративних об’єктів та інфраструктури у м.Броди.
                                                                       (О.Іськів, Д.Лящук, ГО" Наше Місто", Термін: ІІІ квартал 2018 року)
4. Здійснити організаційні заходи з метою виконання Постанови КМУ від 14 березня 2018 р. № 189, Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.
                                                                        (І.Гащак, ІІ-ІІІ квартал 2018 року)
5. Встановити постійний контроль за дотриманням правил паркування на місцях, виділених для автомобілів, якими керують особи з інвалідністю та на пішохідній інфраструктурі.
                                                                        (Й.Галицький, ІІ-ІУ квартал 2018 року)
6. Забезпечити врахування потреб осіб з інвалідністю при реконструкції дорожньої інфраструктури м.Броди та виправити недоліки на уже реконструйованих дорогах.
                                                                        (А.Белей, ІІ-ІУ квартал 2018 року)
7. Районному відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму РДА, відділу освіти РДА, ЦРЛ, Бродівській міській раді, Бродівське відділення поліції, селищній та сільським радам забезпечити виконання рішення комітету доступності та інформувати управління праці та соціального захисту Бродівської РДА.
                                                                        (Термін: щоквартально)
8. Бродівській міській раді:
8.1.Забезпечити функціонування звукового світлофору з урахуванням побажань мешканців прилеглих будинків
                                                                       (Термін: ІІ квартал 2018 року)
8.2. Забезпечити розмітку місць зупинки автотранспорту людей з інвалідністю на уже відремонтованій дорожньо-траспортній інфраструктурі міста, в саме навпроти громадських-обʼєктів (районна поліклініка,управління пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту, супермаркетів тощо.)
                                                                       (Термін: ІІ-ІУ квартал 2018 року)
9. Облаштування вільного доступу до Бродівської центральної районної бібліотеки
                                                                       (М.Радзівіл, ІІ-ІУ квартал 2018 року)

Заступник голови комітету І.Гащак 


20-03-2018

 

Інформація про соціальний захист постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 


 15-03-2018

На Львівщині працюють 4 мобільних бригади для допомоги жертвам домашнього насильства

http://loda.gov.ua/cache/thumbnails/i/images_5__1521124413_307x164_3_0.jpgМобільні робочі бригади для допомоги жертвам домашнього насильства працюють у Жидачівському, Золочівському, Сокальському районах та у Червонограді.
Окрім того, у Львові працює обласна мобільна бригада.
Кожна мобільна бригада складається із психологів і соціальних працівників. Команда мобільної бригади надає психологічні консультації, створює «плани безпеки» з контактами відповідних центрів послуг та індивідуально забезпечує необхідну допомогу постраждалим від домашнього насильства.

№ з/п

Мобільна бригада

Адреса

Дні та години прийому

Контактні телефони

(працюють щоденно з 9:00 до 21:00)

1.

Львівська обласна мобільна бригада

м.Львів, вул. Митрополита Андрея, каб. 113

Щосереди з 10:00 до 17:00

063 953 38 60

066 278 96 51

2.

Сокальська районна мобільна бригада (з охопленням міста Червоноград)

м.Сокаль, вул. Шептицького, 61

Щовівторка з 9:00 до 17:00

063 954 81 27

066 279 64 57

м.Червоноград, вул. Миру, 5

Щосереди з 9:00 до 17:00

3.

Золочівська районна мобільна бригада

м.Золочів, вул. Чорновола, 3

Щоп’ятниці з 14:00 до 18:00

063 968 70 10

066 306 59 57

4.

Жидачівська районна мобільна бригада

м.Жидачів, вул.Шашкевича, 2

Щоп’ятниці з 10:00 до 17:00

063 968 70 51

066 306 59 78

Також по допомогу можна звернутись, зателефонувавши на Національну «гарячу лінію» з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми і ґендерної дискримінації за номерами: 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного). Працює цілодобово.
Координацію проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» здійснює Міністерство соціальної політики України. Проект підтримується Фондом ООН у галузі народонаселення у партнерстві з МБФ «Українська Фундація громадського здоров’я» за фінансування уряду Великої Британії.

 


 

13-02-2018

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА Соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки


12-01-2018

З 1 січня 2018 року змінилися соціальні норми на електропостачання

12.01.normuВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» з 1 січня 2018 року змінилися соціальні нормативи користування послугами з електропостачання для надання субсидій, а саме: 
- для житлових приміщень (будинків), крім тих, що зазначені нижче - 70 кВт•г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 190 кВт•г на місяць; 
- для житлових приміщень (будинків), не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт•г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 220 кВт•г на місяць;
- для житлових приміщень (будинків), обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води - 110 кВт•г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 230 кВт•г на місяць; 
- для житлових приміщень (будинків), обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води - 130 кВт•г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 250 кВт•г на місяць 
У селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, соціальний норматив залишається незмінним − 30 кВт•г на місяць на одну особу.
Пунктом 14 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 (зі змінами), передбачено проведення перерахунку розміру субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян у разі зміни соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами.

 


 

05-01-2018 

Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації за 2017 рік.

За 2017 рік до управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації (далі - управління) надійшло 101 письмових звернень громадян, що на 12 звернень менше порівняно з 2016 роком (113). Безпосередньо до управління звернень не надходило, всі звернення надходили через органи влади вищого рівня.
На особистий прийом до керівництва управління звернулося 93 громадян, що на 15 звернень менше ніж у аналогічному періоді (108).
Розгляд письмових звернень громадян проводиться особисто начальником управління, його заступниками за напрямками діяльності, начальниками відділів та завідувачами секторів.
З числа осіб, які звернулись до управління праці та соціального захисту населення: інваліди - 37, одинокі матері - 2, діти війни – 3, учасник війни – 1, пенсіонери - 9, безробітний – 1, робітники – 3, внутрішньо переміщені особи – 2, учасники бойових дій – 3, підприємці – 2, працівники бюджетної сфери – 3, ветерани праці – 3, інші категорії – 32.
У зверненнях порушені питання:
- про виплату соціальних допомог – 4;
- про нарахування субсидії – 33;
- про монетизацію субсидії – 7;
- надання пільг на оплату ЖКП – 4;
- про надання роз'яснення по субсидіях – 2;
- про торимання засобів реабілітації – 2;
- про матеріальну допомогу на лікування – 2;
- про встановлення опіки над недієздатною особою – 2;
- про виплату компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку – 2;
- про субсидію на тверде паливо – 2;
- про надання земельної ділянки – 1;
- про надання соціального працівника – 1;
- про надання роз'яснення по пільгах – 1;
- про пільгове перевезення – 1;
- про забезпечення санаторно-курортною путівкою - 1;
- про виплату допомоги до 5 травня – 2;
- інші питання – 34.
Найбільша кількість громадян, прийнятих на особистому прийомі, звертається з питань субсидії на житлово-комунальні послуги і становить 61% від загальної кількості.
Внаслідок проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, значно зменшилась кількість звернень з питань виплати соціальних допомог.
На першому поверсі приміщення управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації є стенди, які дають змогу громадянам оперативно знайомитись із законодавством, що врегульовує питання роботи із зверненнями громадян. Також, для зручності відвідувачів, розміщені витяги з нормативних документів, інформація про перелік документів, які необхідні для призначення допомог, субсидій, пільг та компенсацій.
На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 року в холі управління розміщені графіки особистого прийому керівництва управління, проведення «Прямих ліній», виїзних прийомів та графіки прийомів громадян органами вищого рівня. Забезпечено проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів ВВВ, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітним сім’ям, одиноким матерям та іншим громадянам, які потребують соціального захисту.
У районній газеті «Голос відродження» за звітний період були розміщені статті з роз’ясненнями законодавства щодо призначення субсидії на житлово-комунальні послуги, та монетизації.
За 2017 рік прийом громадян з народними депутатами не проводився.
Щовівторка, на нарадах з начальниками відділів та спеціалістами управління проводиться аналіз усних та письмових звернень громадян.

 


 

29-11-2017

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення у Бродівському районні відшкодування втрат доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян, з метою публічного обговорення оприлюднюється Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян у Бродівському районі на 2017-2020 роки 


Socp3

 

Організація для отримання пільги, допомоги та відповідних консультацій

(адреса, телефон)

Керівник (кабінет, телефон)

Назва пільги, допомоги

Відповідальні посадові особи (кабінет, телефон)

Управління праці та соціального захисту населення Бродівської райдержадміністрації

вул. Щурата,1

Начальник управління:

Гащак Ігор Ігорович

2-й пов.,

каб. № 20,

тел. 4-31-72 моб. (0509129468)

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг

Начальник відділу пільг -Проказюк Тетяна Володимирівна

3-й пов.

каб. №33,

4-43-38

Путівки на санаторно-курортне ооздоровлення

Завідувач сектору по обслуговуванню учасників АТО та інвалідів

Процик Галина Романівна,

1- пов.,

каб. № 14,

тел. 4-14-92

Путівки на соціально-психологічна реабілітацію

Професійна адаптація

Одноразова грошова допомога демобілізованим учасникам АТО

Оздоровлення дітей з сімей учасників АТО

Заступник начальника управління Драгомирецька Галина Михайлівна,

3 – пов.,

каб. № 32,

тел.4-31-54

Відділ Держгеокадастру у Бродівському районі

вул. 22 Січня 17

Начальник Строзюк Оксана Миколаївна

тел. 4 -15-79

Першочергове надання земельних ділянок для ведення садівництва та городництва

Головний спеціаліст –

Попович Марія Ярославівна

тел.4-15-79

Центр зайнятості

вул. Гончарська 15

Директор Сусла Руслан Іванович

2- поверх, тел. 4-14-31

Сприяння у працевлаштуванні

Начальник відділу надання соціальних послуг

Волинець Галина Володимирівна

1-пов., тел.2-65-21

Центральна районна лікарня

вул. Юридика 22

Головний лікар Бец Іван Андрійович

тел. 2-76-10

 

Пільгове забезпечення ліками

Зав.поліклінічним відділенням

Смаль Іван Іванович

вул. Коцюбинського 12,

2-пов., тел.2-79-12

Пільгове зубопротезування

Головний лікар стоматполіклініки Славінський Володимир Іванович

Вул. Дитяча 4, тел. 2-80-14

Районний відділ освіти

вул. Стуса 22

Начальник Сторожук Микола Михайлович тел. 2-80-13

Пільгове харчування дітей

Провідний спеціаліст

Любунь Ірина Петрівна

тел. 2-76-20

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

вул Щурата 1

Директор Гриневич Марія Петрівна

2- пов., тел. 4-31-58

 

Соціальне обслуговування

Зав відділенням денного перебування Стех Руслана Йосипівна

2-пов.,

каб. № 4, тел 4-15-98

Провідний фахівець соціальної допомоги вдома Куніцка Валентина Іванівна

2-пов.,

каб. № 3, тел 4-15-98

Центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді

вул. Юридика 2

Начальник Українець Мар’ян Богданович тел. 2-79-25

Надання консультаційних психологічних та юридичних послуг

Практичний психолог

Кирик Ольга Федорівна,

Юристконсульт

Шарко Софія Ярославівна

Тел. 2-79-25

Бродівська районна рада пл.Ринок, 1,

тел. Приймальня 4-22-31

Грошова допомога на лікування учасників АТО

Радник районної ради: Огородніча Наталія Петрівна, 1-й поверх.,

тел.4-32-57

Бродівська міська рада пл..Ринок, 20

Адресна грошова допомога учасникам АТО що проживають на території міста Броди

Приймальня міської ради,

2-й поверх, тел. 4-40-35

Львівська обласна рада

вул.. Винниченка, 18, м.Львів

Створена і діє комісія з визнання бійців-добровольців АТО

Львівська обласна рада


26-07-2017

30 липня – Всесвітній день протидії торгівлі людьми

protudsy ludmuУ 2013 році Генеральною Асамблею Організації Об’єднаних Націй було проголошено 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми та зазначено, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян про глобальну проблему торгівлі людьми і привертати увагу до тяжкого становища жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які постраждали від торгівлі людьми, а також заохочувати людей активно допомагати і протидіяти цьому злочину.
Боротьба з торгівлею людьми визначена одним з пріоритетних напрямків роботи Уряду України у сфері захисту прав людини.
Якщо протягом 2012-2017 років було встановлено статус жертви торгівлі людьми 375 особам, то за півроку 2017-го – 101-й особі. Зокрема, такий статус у I півріччі встановлено 7 особам з Львівської області.
До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми в усіх областях України проходитиме широкомасштабна інформаційна кампанія з протидії торгівлі людьми.
Якщо Ви потрапили у ситуацію, коли:
- Вас позбавляли вільного пересування та спілкування з родиною, відібравши Ваші документи;
- вам пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;
- вас примушували відробляти неіснуючі борги;
- вас втягнули у злочинну діяльність шляхом примусу, шантажу або насильства – є підстави вважати, що ви стали жертвою торгівлі людьми.
Законодавством України таким особам гарантується комплексна допомога (психологічна, соціально-педагогічна, соціально-медична, юридична, допомога у працевлаштуванні та перекваліфікації, тощо), виходячи з особистих потреб постраждалої особи, в тому числі і одноразова матеріальна виплата.
Більш детальну інформацію про:
- ризики потрапляння громадян у ситуацію торгівлі людьми;
- порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
- види допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
- перелік установ, закладів, служб та організацій, які надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми;
- контакти відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та громадських організацій, які працюють у цій сфері, можна отримати, звернувшись до Управління праці та соціального захисту населення Львівської РДА за адресою: м. Броди, вул. Щурата, 1 (кабінет № 37), та за телефоном: 4-31-72.
Громадська організація «Центр «Жіночі перспективи» за телефоном (032) 295-50-60.
Консультацію з питань протидії торгівлі людьми можна отримати також, звернувшись на Національну безкоштовну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 0(800)-505-501 (зі стаціонарних телефонів) та 527 (для абонентів Київстар, МТС, Life).
Допомога безоплатна і конфіденційна.Допомога

 


01-01-2015

 

Шановні брідщани!


Пропонуємо до Вашої уваги Проект Районної комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю Бродівського району на 2015-2018 роки.

 


Детальніше

 


Аналітична довідка
про роботу із зверненнями громадян
управління праці та соціального захисту населення
Бродівської райдержадміністрації
за 2014 рік.

За 2014 рік до управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації (далі - управління) надійшло 23 письмових звернень громадян, що на 2 звернення менше ніж у 2013 році (25). Безпосередньо до управління звернень не надходило. На особистий прийом до керівництва управління звернулося 95 громадян, що на 3 звернення більше ніж у аналогічному періоді (92).
За 2014 рік наійшло 1 повторне звернення, а в 2013 році повторних звернень не надходило.
Через органи влади вищого рівня надійшло 23 звернення, що на 2 звернення менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (25).
Розгляд письмових звернень громадян проводиться особисто начальником управління, його заступниками за напрямками діяльності, начальниками відділів та завсектором.
З числа осіб, які звернулись до управління праці та соціального захисту населення: багатодітні сім’ї – 3, інваліди -4, одинокі матері - 2, мати-героїня – 1, інших категорій – 13.
У зверненнях порушені питання:
- надання допомоги – 3;
- надання пільг на оплату ЖКП – 2;
- надання допомоги до досягнення дитиною 3-річного віку – 4;
- виплати грошової допомоги до 5 травня – 2;
- щодо соціального захисту сім'ї – 2;
- про виплату допомоги тимчасово переміщеним особам із зони АТО – 1;
- інші питання – 7.
Найбільша кількість громадян, прийнятих на особистому прийомі звертається з питань надання допомоги малозабезпеченим і становить 30% від загальної кількості.
Внаслідок проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, значно зменшилась кількість звернень з питань надання пільг.
На першому поверсі приміщення є стенди, які дають змогу громадянам оперативно знайомитись із законодавством, що врегульовує питання роботи із зверненнями громадян. Також, для зручності відвідувачів, розміщені витяги з нормативних документів, інформація про перелік документів, які необхідні для призначення допомог, субсидій, пільг та компенсацій.
На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 року в холі управління розміщені графіки особистого прийому керівництва управління, проведення «Прямих ліній», виїзних прийомів та графіки прийомів громадян органами вищого рівня. Забезпечено проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів ВВВ, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітним сім’ям, одиноким матерям та іншим громадянам, які потребують соціального захисту.

У районній газеті «Голос відродження» за звітний період були розміщені статті з роз’ясненнями законодавства щодо надання пільг населенню, призначення субсидії соціальної допомоги та інші.
За 2014 рік прийом громадян з народними депутатами не проводився.
Щовівторка, на нарадах управління з начальниками відділів та спеціалістами управління проводиться аналіз усних та письмових звернень громадян.


Структура та керівництво
управління праці та соціального захисту населення
Бродівської районної державної адміністраціїПосада Прізвище, ім'я, по батькові Телефон
Начальник управління

Гащак
Ігор Ігорович

4-31-72

Заступник начальника управління

Драгомирецька
Ганна Михайлівна

4-31-54

Заступник начальника управління –

начальник відділу прийняття рішень

щодо надання всіх видів соціальних допомог

Сковронська
Галина Михайлівна

4-43-38

Начальник відділу організаційно-кадрової

роботи та охорони праці

Богомолова
Людмила Василівна

4-14-92

Начальник відділу праці

Яворська
Людмила Володимирівна

4-31-54

Начальник відділу соціальних інспекторів

Тимчук
Василь Юліянович

4-43-38

Начальник відділу персоніфікації пільг

Проказюк
Тетяна Володимирівна

4-43-38

Начальник відділу прийому громадян

щодо надання всіх видів соціальних допомог

Назарець
Ніна Кирилівна

4-29-25

Начальник відділу контролю та виплат

соціальних допомог

Куляба
Євгенія Іванівна

4-43-38

Начальник відділу автоматизованої

обробки інформації

Згуральський
Андрій Євгенович

4-29-25

Завідувач сектора контролю за

призначенням пенсій

Бендюк
Мар'яна Богданівна

4-43-38

Завідувач сектора по

обслуговуванні інвалідів

Процик
Галина Романівна

4-14-92


ПОЛОЖЕННЯ
про управління праці та соціального захисту населення
Бродівської районної державної адміністрації Львівської області

1.Управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації (надалі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворює голова районної державної адміністрації, є підпорядкований голові районної державної адміністрації і підзвітним та підконтрольним Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітики), розпорядженнями голів обласної державної адміністрації та Бродівської районної державної адміністрації, наказами Департаменту, а також цим Положенням.

3.Основними завданнями управління є:
3.1 забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
3.2 забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення у цій сфері;
3.3 призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
3.4 організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
3.5 розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
3.6 забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;
3.7 здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

4.Управління виконує наступні завдання щодо забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, що включає:
4.1 визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення;
4.2 забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;
4.3 здійснення координації діяльності і контролю за виконанням закладами системи органів праці та соціального захисту населення законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;
4.4 забезпечення сприяння:
4.4.1 реалізації державної політики зайнятості на відповідній території, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;
4.4.2 органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій;
4.4.3 громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім'ї, дітей, інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.

5.Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
5.1 організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, розпоряджень голів обласної державної адміністрації та Бродівської районної державної адміністрації, наказів Департаменту та здійснює контроль за їх реалізацією;
5.2 забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
5.3 здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
5.4 аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
5.5 бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
5.6 вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
5.7 забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
5.8 бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
5.9 розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;
5.10 готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;
5.11 забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
5.12 готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів у межах своїх повноважень;
5.13 розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
5.14 опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
5.15 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
5.16 постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
5.17 здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
5.18 забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
5.19 організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
5.20 забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
5.21 забезпечує захист персональних даних;
5.22 готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції райдержадміністрації та Департаменту;
5.23 співпрацює зі службою у справах дітей районної держадміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;
5.24 здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу;
5.25 у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
5.25.1 забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
5.25.2 здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;
5.25.3 здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;
5.25.4 забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці;
5.25.5 розробляє (бере участь у розробленні) районну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
5.25.6 здійснює контроль та надає інформацію Департаменту щодо проходження альтернативної (невійськової) служби;
5.25.7 здійснює державний контроль за охороною праці, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних держаних гарантій з оплати праці.

5.26 з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
5.26.1 організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення тощо;
5.26.2.здійснює призначення та виплату:
державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державної соціальної допомоги на догляд;
щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;
одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”;
5.26.3 бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та районній державній адміністрації з питань соціального захисту населення;
5.26.4 сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;
5.26.5 проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
5.26.6 здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;
5.26.7 визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;
5.26.8 формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;
5.26.9 проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;
5.26.10 організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
5.26.11 надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільних соціальних офісів";
5.26.12 здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
5.26.13 організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
5.26.14 контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;
5.26.15 організаційно-методичне керівництво роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів.

5.27 у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
5.27.1 організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
5.27.2 здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
5.27.3 організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
5.27.3 подає пропозиції до проектів районних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
5.27.4 організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства України;
5.27.5 аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;
5.27.6 видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
5.27.7 організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

5.28 у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
5.28.1 організовує роботу з визначення потреби району у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
5.28.2 забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;
5.28.3 спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;
5.28.4 здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;
5.28.5 подає пропозиції районній держадміністрації та органам місцевого самоврядування району щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;
5.28.6 подає пропозиції районній держадміністрації та районній раді під час формування проекту районного бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
5.28.7 забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;
5.28.8 сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
5.28.9 забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;
5.28.10 сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;
5.28.11 сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
5.28.12 у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
5.28.13 сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;
5.28.14 подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;
5.28.15 сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
5.28.16 вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
5.28.17 сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення.

5.29 у сфері соціальної інтеграції інвалідів:
5.29.1 здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
5.29.2 здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
5.29.3 координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;
5.29.4 здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;
5.29.5 здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;
5.29.6 визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту;
5.29.7 подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;
5.29.8 інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
5.29.9 інформує районний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;
5.29.10 бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

5.30 забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.
5.31 інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.
5.32 забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.
5.33 здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань має право:
6.1 одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
6.2 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
6.3 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у сфері соціального захисту населення;
6.4 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
6.5 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

9. Начальник управління:
9.1 здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
9.2 подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про управління;
9.3 затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;
9.4 планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;
9.5 вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
9.6 звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
9.7 може входити до складу колегії районної держадміністрації;
9.8 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
9.9 може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування району;
9.10 представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з Департаментом, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;
9.11 видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
9.12 подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
9.13 розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису управління;
9.14 здійснює добір кадрів;
9.15 організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
9.16 подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:
9.17 призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9.18 прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9.19 призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді;
9.20 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
9.21 забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
9.22 здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, директором Департаменту.

11. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з директором Департаменту.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.