Get Adobe Flash player

 27-04-2016

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI:

Рішення про утворення центру, про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг та з урахуванням положень частини сьомої цієї статті, не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації.
{Частину десяту статті 12 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}.
Тобто відповідні розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації, а саме:
розпорядження від 10 жовтня 2013 року №427 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації» (яким затверджено Положення про Центр надання адмініставртин6их послуг Бродівської РДА)
розпорядження від 27 серпня 2014 року №395 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області»
визнано не регуляторними актами у сфері господарської діяльності та такими, що не підлягають державній реєстрації.


25-02-2016110-3

Шановні громадяни!

15 березня 2015 року набере чинності Постанова Кабінету Міністрів від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308», розробником якої була Державна регуляторна служба України.
У документі йдеться про необхідність обраховувати витрати малого бізнесу на виконання державного регулювання, так званий М-тест. Після вступу у дію Постанови КМУ № 1151, будь який проект регуляторного акту супроводжуватиметься цифровими розрахунками як загального регуляторного впливу, так і, як окремої частини, М-тесту.
Що стосується проведення загальних розрахунків, то джерелами інформації для визначення показників можуть бути:
• статистичні збірники і публічні звіти органів державної влади, отримані в процесі обробки звітності, дані про надзвичайні ситуації, перевірках та ін .;
• висновки експертів;
• консультації з представниками бізнесу.
Прозорість процесу розрахунку і доступність вихідних даних дозволить громадськості та зацікавленим представникам бізнесу упевнитися в правильності та достовірності проведення розрахунків. Гарантіями того, що це не буде імітацією, є зацікавленість і активна участь громадськості.
Законом «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» громадськості надано право брати участь у всіх етапах регуляторної діяльності регуляторних органів.
Так, в ході опублікування проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу громадськість має право:
• брати участь у підготовці проекту регуляторного акта та АРВ до нього;
• направити письмово розробнику і уповноваженому органу (ДРС) свої пропозиції та зауваження як до проекту, так і до АРВ;
• отримати від розробника обґрунтовану відмову, якщо зауваження та пропозиції не враховані.
У свою чергу, надані зауваження та пропозиції можуть бути використані ДРС при проведенні експертизи відповідного регуляторного акту.


 

Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності можна завантажити ТУТ

Закон України № 2608–VІ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності можна завантажити ТУТ